Türkiye'de Boşanma Tanıma Tenfiz | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Türkiye’de Boşanma Tanıma Tenfiz

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Türkiye’de Boşanma Tanıma Tenfiz

Türkiye’de Boşanma Tanıma Tenfiz

Türkiye'de Boşanma Tanıma Tenfiz

Tanıma ve Tenfiz Davası

1-TANIMA TENFİZ İÇİN GEREKLİ BELGELER (Türkiye’de Boşanma Tanıma Tenfiz)

Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi

Yurtdışında yaşamakta olup Türkiye vatandaşı olan bireyin yaşadığı sorunlardan biri yaşadığı ülkede gerçekleştirdiği hukuki süreçlerin vatandaşı olduğu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kabul görmemesidir. Bunun sebebi hukuki sistem farklılıklarından ve her ülkenin kabul ettiği kuralların farklı olduğundan kaynaklanmaktadır. Peki bireyin yaşadığı ülkede farklı bir hukuki statü içerisinde örneğin bekar ama vatandaşı olduğu ülke içerisinde evli gözükmesini engelleyecek ve her iki ülke içerisinde de aynı hukuki duruma sahip olmasını sağlayabilecek bir yargı süreci yok mudur?

Ülkeler her ne kadar farklı hukuk kurallarına sahip olsalar da ortak belirledikleri birtakım kavramlar nezdinde birleşerek birbirlerini tamamlamaktadırlar. Yani bundan kastım Almanya’da boşanan çiftlerin vatandaşları oldukları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de boşanmış olmalarını sağlayan her iki ülkede de aynı hukuki statüye sahip olmalarını sağlayan bir yargı yolu vardır. Bu yargı yolu tanıma ve tenfiz davasıdır. Her ülkenin yine kendi belirlediği hukuki kurallar çerçevesinde ilerleyen tanıma ve tenfiz davası olguları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanun koyucunun kabul ettiği kurallar ve şartlar çerçevesinde yaşanmaktadır. (Türkiye’de Boşanma Tanıma Tenfiz)

Bu süreci kanun çerçevesinde ifade edersek:

Türkiye Cumhuriyeti Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfiz Süreci

Medeni Usul, Aile Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukuk dallarını ilgilendiren bu dava süreci kısa olarak ifade ettiğimizde şu şekilde gerçekleşmektedir:

  • Öncelikle Türkiye vatandaşı olan bireyler kanun koyucunun (Türkiye’deki) belirlediği ülkelerden birinde boşanmış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde tanınma ve tenfiz davaları açılamayacaktır.
  • Tanınma ve tenfiz davasının açılması için gerekli evraklar toplanacak ve Ülke içerisinde kabul edilen şehirlerdeki -bu şehirler Ankara, İstanbul ve İzmir- aile mahkemelerinden birinde açılacaktır.
  • Dava sürecinin tamamlanması ile boşanma davasının kabulü ve icra edilebilirliğinin artık geçerli olması.

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Sürecinin Başlaması İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Türk makamları nezdinde medeni hukuku ilgilendiren davaların Türk vatandaşları tarafından kanun koyucunun kabul ettiği ülkeler içerisinde yapıldığı takdirde Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içerisinde kanun tarafından kabul görmesi için açılan davalara tanıma ve tenfiz davaları denir. Tanıma ve tenfiz davası açılarak yurtdışında yapılmış olan davaların ülke içerisinde kabulü ve icra edilebilirliği sağlanmaktadır. Bu davaların açılabilmesi için her hukuki süreçte olduğu gibi belirli kademeler ve gerekli evraklar vardır. Bu evraklar olmadığı takdirde davanın açılması mümkün değildir. (Türkiye’de Boşanma Tanıma Tenfiz)

Bu evrakları sayarsak liste şu şekilde olur:

Tanıma Tenfiz Davaları İçin Gerekli Evraklar Listesi

  • Yabancı mahkemede yapılan boşanma davası kararının aslı
  • Yabancı mahkemenin boşanma kararının kesinleşmiş olduğu gösteren ifade eden belge, şerh ve apostille.

Apostille: 6 Ekim 1961 tarihinde Lahey konvansiyonuyla tespit edilen apostil bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilmesi başka bir ülkede kanuni yollardan kabul edilmesini sağlayan belge onay sistemidir. Apostil kuralları Lahey konferansına üye veya taraf devletlerarasında geçerli olmaktadır.

  • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan kararın yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmesi ve bu tercümenin Noter veya Konsolosluktan onaylatılması
  • Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi
  • Avukata verilecek olan boşanma vekaletnamesi ve yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açma yetkisi

Yukarıda listede sayılan evrakların tamamlanması halinde boşanma tanıma ve tenfiz davası açılabilecektir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz. (Türkiye’de Boşanma Tanıma Tenfiz)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor