UYAP İcra Hukuk Mahkemesi Dava Türleri

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Genel  > UYAP İcra Hukuk Mahkemesi Dava Türleri

UYAP İcra Hukuk Mahkemesi Dava Türleri

UYAP İcra Hukuk Mahkemesi Dava Türleri

Uyap İcra Hukuk Mahkemesi Dava Türleri

 • Alacak (Kira Alacağı)
 • Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi
 • Borçtan Kurtulma Davası
 • Haczedilemezlik Şikayeti
 • Hisseli Malın Satış Şekli
 • İcra Takibine İtirazın Kaldırılması
 • İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz)
 • İcra Takibine İtiraz
 • İcra Emrine İtiraz
 • İhalenin Feshi
 • İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi
 • İhtiyati Haczin Kaldırılması
 • İmzaya İtiraz
 • İstihkak
 • İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97)
 • İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan)
 • İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz)
 • İtiraz
 • İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye
 • Kambiyo Hukuk Şikayet
 • Kıymet Takdirine İtiraz
 • Kiralananın Tahliyesi (icra)
 • Konkordato
 • Meskeniyet İddiası
 • Rehinin Kaldırılması Talebi
 • Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz
 • Şikayet
 • Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet)
 • Takas Mahsup Talebi
 • Takibin Taliki Veya İptali
 • Tanıma Ve Tenfiz
 • Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle)
 • Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Yargılanmanın Yenilenmesi
 • Yetki İtirazı

0 Yorum

Yorum Bırak