Senette Oynama ve Sahtecilik Suçu | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Senette Oynama ve Sahtecilik Suçu

Senette Oynama ve Sahtecilik Suçu

Senette Oynama ve Sahtecilik Suçu nedir? Senette oynama ve sahtecilik konusu dahilinde olan suçlar ile ilgili bir şikayet bulunmaksızın, bu suçlarla alakalı Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen soruşturma başlatılır. Senette oynama suçu, resmi belgede sahtecilik suçu kapsamına dahildir ve Türk Ceza Hukuku’nun konusudur.

Senet Nedir?

Senet, karşı tarafa imzalanarak verilen ve bir maddi getirisi olacak olan belgedir. Bu belge ile, borçlu borcunu ödeyeceğini taahhüt eder. Senet kıymetli evrak niteliğindedir. Alacaklı ve borçlu arasında imzalanır. Belli özelliklere tabi olmadıkları sürece, senetlerin bir geçerlilikleri olmayacaktır. Senetin geçerli olması için gerekenler;

  • Senette poliçe ibaresinin yer alması,
  • Senette yer alan imzalar,
  • Tarih ve ödeme alanlarının doldurulmuş olması

Şeklindedir.

Senette Sahtecilik Nasıl Yapılır?

Senette tarafların anlaşarak yeni bir senet düzenlemeleri şeklinde değişiklikler yapılabilir. Bu durum, borçlu kişinin bilgisi dahilinde ve imza atması şeklinde gerçekleşir. Bunun dışında, senet üzerinde yapılacak olan oynamalar, senette tahrifata tabidir, senette oynama ve sahtecilik suçuna girer.

Resmi Evrakta Sahtecilik Nedir? Senette Oynama ve Sahtecilik Suçu

Resmi evrakta sahtecilik, söz konusu evrakın usulüne uygun olmadan değiştirilmesi, imzanın taklit edilmesi ya da sahte belge kullanılması şeklinde ifade edilir. Resmi evrakta sahtecilik olması için;

  • Söz konusu olan resmi belgenin, gerçekte bir anlam ifade etmiyor oluşu,
  • Var olan gerçek bir belgenin değiştirilmiş olması ile başkalarını aldatmanın amaçlanmış oluşu,
  • Resmi belgenin tamamen sahte oluşu

Durumları söz konusudur.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunda Mağdur Kimdir?

Resmi evrakta sahtecilik suçunda, söz konusu olan mağdur devlettir. Evrakta sahtecilik yapan şahıs, kamunun yani devletin güvenini sarsmış olduğundan, bu kişiler gıyabında davayı devlet açacaktır. Evrakta yapılan sahtecilik sebebiyle madden ve ruhen zarar gören kişiler varsa, konu hakkında zarara uğrayan kişiler olarak, soruştuma ve kovuşturma evresinde yer alırlar.

Senette Sahtecilik Suç Duyurusu Süresi Nedir?

Resmi evrakta sahtecilik suçu, şikayete bağlı suçlar kategorisine girmez. Bu nedenle bu suçların şikayet süresi gibi bir süre de söz konusu değildir. Evrakta sahtecilik suçunun zaman aşımı süresi 8 yıldır. Şikayet, savcılığa bildirilmek suretiyle yapılacaktır.

Senette Oynama ve Sahtecilik Suçu | Senet Nedir? Senet, her şeyden önce, “bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit” olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda, kökeninin Roma hukukuna dayandığının da önemle altını çizmek gerekir.

Senet, bir “yazılı belge”dir. Üzerinde yazılı olan tarihte ödeneceğinin hüküm altına alındığı, ödenmediği takdirde Türk Borçlar Kanunu’ndaki “temerrüt” hükümlerinin söz konusu olacağı ve bir borcun varlığının imza altına alındığı belgedir.

Ancak, ayrı bir hassasiyetle belirtelim ki, “senet” oluşturmak herhangi bir hukuki şekil şartına bağlı tutulmadığından (yazılı olarak yapılması dışında), oluşturması çok kolay bir belgedir. Bu nedenle, hemen ifa edilmeyecek olan borçların, daha sonra ifa edileceğinin hukuken garanti altına alınmasını sağlamak maksadıyla düzenlenirler; ticari önemi bu denli büyük bir belgenin üzerinde çok kez sahtekarlıklar yapılabilmektedir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Senetler üzerinde, kötü niyetli kimselerin oynama yapması, “senette tahrifat” olarak adlandırılır. Bu durum, sadece özel hukuk anlamında değil; ceza hukuku anlamında da bir sorumluluk doğurur. Ceza hukuku açısından doğurduğu sonuç, kişinin “resmi belgede sahtecilik” suçu işlemiş olmasıdır. Bu da, Türk Ceza Kanunu’nun 204 ve 205. Maddelerinin konusunu oluşturmaktadır. Şöyle ki:

Madde 204.-  (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Madde 205.-  (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(Kambiyo senedi adı verilen senetler en yaygın senet türüdür. Türk hukuku, kambiyo senetlerini bir “resmi belge” saymaktadır. Bu nedenle, kambiyo senetlerinde yapılacak olan tahrifat, resmi belgede sahtecilik suçunun tüm unsurlarını barındırmaktadır.)

Senette Nasıl Değişiklik Yapılır?

Olağan koşullarda, özellikle resmi belge sayılan kambiyo senetleri adına konuşacak olursak, bu senetlerde değişiklik yapılması basit bir prosedüre dayanır. Şöyle ki, eğer taraflar kendi aralarında senedin değiştirilmesi konusunda anlaşırlarsa, önceki senet imha edilerek hukuk yaşamından kaldırılır; yerine yenisi yapılır.

Keza, tarafların direkt olarak senedi yürürlükten kaldırmaları, yerine yenisini hiç yapmamaları da mümkündür. Ancak, burada altı çizilmesi gereken nokta, KARŞILIKLI  İRADE AÇIKLAMASININ bulunması kısmıdır. Taraflar aralarında anlaşırlarsa, senet üzerinde değişiklik yapılabilir; bunun dışında gerçekleşecek her tür değişiklik, “senette tahrifat” suçu oluşturur.

Eğer senette oynama yapılarak bir resmi belgede sahtecilik suçu oluşursa, bu suçun cezai takibatı Cumhuriyet Savcısının emri üzerine soruşturulur; gerekirse kovuşturma (yargıç karşısına çıkma) aşaması başlatılır. Yani, tarafların şikayetine gerek duyulmaz. (Senette Oynama ve Sahtecilik Suçu)

Menfi Tespit Davası

Senette meydana getirilen oynamadan dolayı, gerçekte borçlu olmadığı bir edimin kendisine “borç” olarak dayatıldığı kişi, borçlu olmadığının tespit edilmesi maksadıyla menfi tespit davası açar.

Makalede Senette Oynama ve Sahtecilik Suçu konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

157 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri