Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır

Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır

UYAP Kadastro Mahkemesi Dava Türleri

Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır | Hukuki bir kavram olan tapu, bir taşınmaza ya da bir taşınmazın üzerindeki yapının kim ait olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Yani araziye veya arazi üzerindeki taşınmazların sahibi tapu ile belirlenir.

Ancak bir arazinin tapusunun kime verileceği belirlenmeden önce yaşanabilecek sorunları en aza indirebilmek için devlet tarafından ülkedeki tüm arazilerin sınırlarının çizilmesi gerekir.

Sadece sınırların çizilmesi değil, tüm arazilerin düzene sokulması ve değerlerinin belirlenmesi de devletin görevidir. Bu düzenleme işlemlerinin tümüne ise kadastro denir.

Kadastro işleminin bir diğer amacı da, ülkedeki tüm arazilerin hukuki durumunu belirleyerek kayıt altına almak ve alınacak vergi miktarlarını tespit edebilmektir.

Özetlemek gerekirse, önce tüm sınırları devlet çizer yani kadastro işlemi yapılır, sonrasında ise belirlenen sınırlar üzerindeki hak sahiplerine, sahipliklerini belgelemek üzere tapu düzenlenir.

987 yılında çıkarılan 3402 numaralı Kadastro Kanunu’na göre, Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü ekipleri alana çıkarak arazilerin sınırlarının tespiti için çalışmalar yapar. Yapılan belirlemeler ya da zaman zaman gerçekleştirilen yeni düzenlemeler neticesinde arazilerin sınırları değişebilir.

Yapılan kadastro belirlemeleri sırasında araziniz ile ilgili itirazınız olması durumunda kadastro teknisyenliği ya da Kadastro müdürlüklerine itiraz etme hakkınız vardır.

Kadastro sonuçlarına yapacağınız itirazlarda tapu belgeleri çok önemlidir. Kadastro tespit tutanağına itiraz ettikten sonra en geç on gün içerisinde kadastro komisyonu toplanır.

Kadastro sonuçları zaman aşımı süresi ne kadardır?

Kadastro sonuçları ilan edildikten sonra muhtarlıklarda ya da Kadastro müdürlüklerinde 30 gün süreyle askıya çıkarılır. 30 gün içerisinde itiraz edilerek, dava açılmayan kadastro tespitine ilişkin tutanaklar kesinleşir.

Kadastro tutanağı sonuçlarına itiraz edilmez ve kesinleşirse zaman aşımı süresi 10 yıldır. 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki hukuki gerekçeler ile itiraz davası açılamaz.

 

Kadastro uyuşmazlıklarında hangi mahkemelere dava açmak gerekir?

 

Tapu-kadastro ile ilgili itiraz durumlarında dava açılacak mahkemeler taşınmazın bulunduğu bölgeden sorumlu olan kadastro mahkemeleridir.

Tapu kadastro davaları ne kadar sürer?

Tapu kadastro davalarının ne kadar süreceği, dava açılan mahkemenin iş yoğunluğu, davaya ilişkin süreçlerin ve belgelerin karmaşıklığına bağlıdır. Dava sürelerine dair, kanunlarda tanımlanmış bir süre sınırı yoktur.

0 Yorum

Yorum Bırak