Vasi Tayini Davası Nedir | Ankara Avukat

Vasi Tayini Davası

Vasi Tayini Davası

Vasi Tayini Davası Nasıl Açılır? Vesayet yani vasilik kurumu; velayet altında olmayan küçükler ile kural olmayan durumlarda velayet altında bulunmayan bazı yetişkinlerin denetimi ve korunması gayesiyle kabul edilen bir hukuki kurumdur.

Kısıtlanmayı yada vasi atanmasını gerektiren durumlar kanunlarımızda belirtilmiştir. kural olmayan durumlarda velayet altında bulunmayan  yetişkinler hakkında kısıtlanması ve korunması mahkemece karar verilir. Bu yetişkinin korunması ve haklarını kullanması için vasi atanması şartlarına uyması gerekmektedir.

Vasi Tayini Davası Yargıtay Kararı

VASİ TAYİNİ DAVASI – KISITLI ADAYININ KISA ARALIKLARLA YAPTIĞI TAŞINMAZ SATIŞLARI VE BANKADAN ÇEKTİĞİ PARANIN ZORUNLU BİR İHTİYACA KULLANILDIĞININ İDDİA VE İSPAT EDİLMEDİĞİ – SAVURGANLIĞA DAYALI DAVANIN KABULÜ GEREĞİ.

ÖZET: Davacı tarafından savurganlık ve mal varlığını kötü yönetme sebebi ile ailesini darlık ve yoksulluğa düşürme tehlikesinden bahsedilerek kısıtlama kararı verilmesi istenmiştir.

Kısıtlı adayı tarafından, kısa aralıklarla yapılan taşınmaz satışlarının ve bankadan çekilen paranın zorunlu bir ihtiyaca kullanıldığı iddia ve ispat edilmemiş olup, mevcut durum karşısında mahkemece, davacının savurganlık ve mal varlığını kötü yönetme sebebine dayalı davasının kabulü gerekir.

Vasi Tayini Davası Nasıl Açılır – Vasi Tayini Dava Dilekçesi

Vasi Tayini için  sulh hukuk mahkemesine hitaben dilekçe başlığı yazılır. Dava davalı olarak hasımsız açılır. Dava Konusu olarak Hangi hastaneden özürlü raporu alındığı ve kimin için vasi tayini istendiği dilekçede açık olarak belirtilir.

Açıklamalar kısmında ; Özürlü raporun tarih, sayı ve davanın açıklamaları gerekçeleri yazılır. ‘ Vasi tayini isteyen kişinin (kardeşi-babası-ablası-annesi, v.b) olan …. ….’in … Hastanesince özürlü sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilmiştir.’

Yine ek olarak ‘(kardeşi-babası-ablası-annesi, v.b)’in sakatlığından dolayı zaruri ihtiyaclarını tek başına giderememesi sebebiylr  iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur. ‘ şeklinde belirtilir.

Hukuki Sebepler bölümüne; M.K ilgili hükümleri, sair mevzuat yazılarak Deliller kısmına ….. Hastanasınden alınan Özürlü Kurul Rapor Örneği.

Sonuç ve Talep olarak da: ‘Yukarıda kısaca izah ettiğimiz nedenlerle sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilen …. adına tasarrufları yapabilmesi için . (kardeşi-babası-ablası-annesi, v.b) yi vasi olarak tayin edilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Vasi Tayini Davası | Sıkça Sorulan Sorular

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TERKİN DAVASI – AYNI KÖYDE YAPILAN KAMULAŞTIRMALAR NEDENİYLE AÇILAN DAVA DOSYALARI – BİLİRKİŞİDEN EKİM PLANINDAN NEDEN AYRILINDIĞINA DAİR EK RAPOR ALINMASINDAN SONRA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ”][vc_column_text]

Davacı vekili, babası olan kısıtlı adayı …’nun ileri derecede unutkanlık ve bilişsel bozukluk hastalığı nedeniyle malvarlığını yönetemediğini açıklayarak, kısıtlı adayının tedavisinin sağlanabilmesi ve malvarlığının zarar görmemesi için kısıtlanarak en büyük torunu ..’ın vasi olarak atanmasını istemiştir.

Kısıtlı adayı vekili, kısıtlı adayının kısıtlanmasını gerektiren neden bulunmadığını belirterek davanın reddine, aksi halde yasal danışman atanmasına karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, …’nun sevk edildiği … … Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nin 31/12/2015 tarih 2566 sayılı yazılarına göre “kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından yasal danışman atanmasının uygun olabileceği” bildirildiği anlaşıldığından TMK’nun 429. maddesi gereğince fiil ehliyetinin sınırlanmasına, kendisine …’ün TMK.’nun 429. maddesindeki işlemlerde görüşü alınmak üzere yasal danışman olarak atanması üzerine, hüküm; davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Bu açıklamalar ışığında somut olaya gelince; Mahkemece, hüküm kısmında kısıtlı adayının sevk edildiği … … Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin raporu gereğince yasal danışman atandığı belirtilmiş ise de bunun gerekçe olarak kabulü mümkün değildir.

Hüküm fıkrasında yapılan bu açıklama, mahkeme kararında bulunması gereken durumları içermediği gibi, Mahkemece olayın delillerin tartışılmadığı ve değerlendirilmediği anlaşıldığından bu bakımdan hukuki denetimin yapılamayacağı açıktır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri