Vasiyetin Açılması Davası

Yargıtay Kararı – Vasiyetin Açılması Davası

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2015/4899 Karar: 2016/2553 Karar Tarihi: 24.02.2016

VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI – MİRASÇILARA VASİYETNAMENİN AÇILMASI SIRASINDA DİLEDİKLERİ TAKDİRDE HAZIR BULUNMAK ÜZERE TEBLİGAT YAPILMADIĞI – DURUŞMADA YAPILMASI GEREKLİ DİĞER USULÜ İŞLEMLERİN DE YAPILMADIĞI – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava; vasiyetnamenin açılması istemine ilişkindir. Somut olayda; mahkemece vasiyetnamenin açılmasına karar verilmiş ise de, tüm mirasçılara vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere tebligat yapılmadığı gibi, yargılama sırasında mirasta hak sahibi olanlara, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı örneğinin tebliğ edilmediği, yine şekilde duruşmada yapılması gerekli diğer usulü işlemlerin de yapılmadığı anlaşılmış olup, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru görülmemiş ve bu husus bozmayı gerektirmiştir.