Vasiyetname Saklı Pay

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku  > Vasiyetname Saklı Pay

Vasiyetname Saklı Pay

Vasiyetname Saklı Pay

Saklı Pay Nedir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 4. Kitabı Miras Hukuku altında incelenen saklı pay miras bırakan kişiye belli derecede yakın olan kişilerin miras bırakanın terekesi, mirası üzerinde kanuni olarak tanınan yasal hakka denir. Belli yakınlıklara göre saklı pay oranları değişmektedir. Türk Medeni kanunun 506. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. | Vasiyetname Saklı Pay

Türk Medeni Kanunu madde 506: Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:

  • Altsoy için yasal miras payının yarısı,
  • Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,
  • Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü.

Saklı pay üzerinde herhangi bir değişikli yapılmamakla beraber terekenin taksiminde saklı paylar dikkate alınmaz. Saklı payların dikkate alınması için bireyin ayrıca dava açması gerekmektedir.

Miras hukukunda mirasın bölünmesinde yani paylaştırılmasında zümre sistemi kullanımı tercih edilmiştir. Zümre sistemine göre murisin yasal mirasçıları arasında öncelik ve sonralık derecesi bulunmaktadır. Yani eğer örneğin murisin altsoyu bulunuyorsa o zaman murisin üst soyu mirastan hak iddia edemeyecektir.

Kanun koyucu bu hususları zaten yasal mirasçılar kısmında  ( Türk Medeni Kanunu 495 madde ile 501. Maddeleri arasında) düzenlemiştir. Ayrıca şunu da ifade etmeliyiz ki 2007 yılına kadar murisin kardeşlerinin saklı pay hakları kanun ile tanınmaktayken 2007’de getirilen değişiklik ile yasal pay hakları kardeşlerin elinden alınmıştır. Yani mirastan kardeşlerin saklı pay hakları kaldırılmıştır. | Vasiyetname Saklı Pay

Vasiyetname Saklı Payın İhlalinde Yapılması Gerekenler

Miras bırakan kendi malvarlığı üzerinde ve hakları üzerinde tasarruf yetkisine tabi ki de sahiptir. Bireyin ölüme bağlı tasarrufları üzerinde ise kanun koyucu yasal mirasçıların haklarına halel gelmemesi içi birtakım kısıtlamalar getirmiştir.

Miras bırakan ölüme bağlı gerçekleştirdiği tasarrufular ile yasal mirasçıların miras üzerindeki haklarına halel getirdiğinde örneğin mirasçılarından birini haklı nedenlere dayanmadan mirasçılıktan çıkarmış veya saklı paylara zarar gelecek derecede tasarrufta bulunmuş ise mirasçılar bu durumu öğrendiklerinden itibaren 1 yıl içinde ve herhalde miras bırakanın ölmesinden itibaren 10 yıl içinde tenkis davası açarak hak kaybına engel olabilmektedirler.

Saklı paya sahip olan mirasçıların saklı paylarına zarar verildiği takdirde hak kaybını engellemek maksatlı açtıkları davaya tenkis davası denmektedir. Tenkis talebi miras bırakan yaşarken talep edilememektedir. Tensik davasının görülebilmesi için miras bırakan kişinin ölmesi gerekmektedir. | Vasiyetname Saklı Pay

[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor