Vekaletname ve Vekalet bilgileri

VEKALET BİLGİLERİMİZ
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Avukat İlkay UYAR KABA

Ankara Barosu Baro Sicili
18613

Adres
Strazburg Caddesi Kat:3 No:10/9-10-11-12
Sıhhıye/ANKARA

Email
avilkayuyarkaba@gmail.com.tr

AVUKAT İLKAY UYAR KABA ADINA

PTT POSTA ÇEK NUMARASI
5970508

AKBANK-NECATİBEY ŞUBESİ
IBAN TR 7400 0460 0241 8880 0009 7823 (HESAP NO:241-97823)

İŞ BANKASI NECATİBEY ŞUBESİ
IBAN TR 2400 0640 0000 1422 2091 4049 (HESAP NO:422 0914049)

VEKALET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
  • Notere aşağıdaki yetkilerin de vekâlette olmasını istediğinizi söyleyiniz:
  • Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad – soyad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme.
  • Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.
  • Boşanma vekâleti ya da tanıma tenfiz davası olduğu notere mutlaka söylenecek.
  • Boşanma Vekaleti için Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı – ehliyet ile gidilecek. Yabancı ülkede çıkartacaksanız ve o ülkede fotoğraf uygulaması yoksa, şart olmamasına rağmen yetkiliye fotoğraflı vekalet olması konusunda ısrar edin.
  • Tanıma tenfiz davası için çıkartıacak vekalette tanıma tenfiz vekaleti olduğu belirtilmelidir.
  • Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için kesinleşmiş yabancı mahkeme boşanma (kararda boşanmarına ifadesi geçmeli) kararının, apostille belgesinin ve vekaletlerin orijinalleri ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümelerinin temin edilmesi gerekmektedi
  • Yurt dışında bulunanlar konsolosluktan vekaletname çıkartabilirler. O ülkenin yetkili mercilerinden de vekaletname çıkartabilirler ( örnek noter ) ancak bu vekalet için apostil almak ve vekaleti de apostili de Türkçe' ye tercüme ettirmek gerekecektir.