Vekaletname ve Vekalet bilgileri

VEKALET BİLGİLERİMİZ

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Avukat İlkay UYAR KABA


Ankara Barosu Baro Sicili

18613


Adres


Strazburg Caddesi Kat:3 No:10/9-10-11-12

Sıhhıye/ANKARA


Email

avilkayuyarkaba@gmail.com.tr

AVUKAT İLKAY UYAR KABA ADINA


PTT POSTA ÇEK NUMARASI

5970508


AKBANK-NECATİBEY ŞUBESİ

IBAN TR 7400 0460 0241 8880 0009 7823 (HESAP NO:241-97823)


İŞ BANKASI NECATİBEY ŞUBESİ

IBAN TR 2400 0640 0000 1422 2091 4049 (HESAP NO:422 0914049)

VEKALET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Notere aşağıdaki yetkilerin de vekâlette olmasını istediğinizi söyleyiniz:

Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad – soyad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme.

Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.

Boşanma vekâleti ya da tanıma tenfiz davası olduğu notere mutlaka söylenecek.

Boşanma Vekaleti için Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı – ehliyet ile gidilecek. Yabancı ülkede çıkartacaksanız ve o ülkede fotoğraf uygulaması yoksa, şart olmamasına rağmen yetkiliye fotoğraflı vekalet olması konusunda ısrar edin.

Tanıma tenfiz davası için çıkartıacak vekalette tanıma tenfiz vekaleti olduğu belirtilmelidir.

Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için kesinleşmiş yabancı mahkeme boşanma (kararda boşanmarına ifadesi geçmeli) kararının, apostille belgesinin ve vekaletlerin orijinalleri ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümelerinin temin edilmesi gerekmektedi

Yurt dışında bulunanlar konsolosluktan vekaletname çıkartabilirler. O ülkenin yetkili mercilerinden de vekaletname çıkartabilirler ( örnek noter ) ancak bu vekalet için apostil almak ve vekaleti de apostili de Türkçe' ye tercüme ettirmek gerekecektir.