Velayet Sahibinin Çocuğu Göstermemesi

Velayeti Kazanan Ebeveyn Çocuğu Göstermezse Ne Olur?

Evlilik birlikteliklerinin sona erdirildiğinin resmi belgesi sayılan boşanma davalarında sadece kişiler arasındaki evliliğin sona erdirildiğine ilişkin bir karar verilmemekte bununla birlikte boşanmadan doğan çeşitli hakların da kişilere aktarımının yapılması gerçekleştirilmektedir. Burada velayet hakkını almış olan kişiler çocuğun ya da çocukların bakımını üstlenme hakkına sahip olurlar. Ancak kanunlarda yasaklanmış olan hallerin bulunmadığı durumlarda diğer ebeveynin de çocuğu görebilmesine izin vermek gerekmektedir. Burada çocuğu göstermeyen ebeveyn hakkında icra yöntemleri kullanılıp icra mahkemelerine başvurarak çocuğu görmek sağlanabilmektedir. İcra memurunun hazırladığı icra emri velayet haklarını elinde bulunduran kişiye tebliğ edildikten sonraki yedi günlük sürede çocuğun mutlaka diğer tarafa da gösterilmesi sağlanmalıdır. Bu tebliğ yerine getirilmediği takdirde çocuğun icrasını gerçekleştirmek gerekebiliyor.

Çoğu zaman çocuğu kendisine gösterilmeyen kişiler çocuğu görmelerinin ardından tekrar velayet sahibi kişiye çocuğu vermeme eğilimi gösterirler. Bu durumda zaten velayet hakkına çoktan sahip olmuş kişinin daha haklı bir konuma geçmesine sebep olurlar. Tebliğ kurallarına uymayan kişiler hakkında yasal olarak işlem yapılmakta ve diğer tarafın talep etmesi halinde de cezalandırmaların uygulanması söz konusu olabilmektedir. Hatta bu tür durumların ardından sadece velayet sahibi olan kişinin dışında kalan ebeveynin çocuğu görememesine ek olarak her iki tarafın da çocuğu göremediği haller ortaya çıkabilir. Bu noktada anne ve babanın çocuğun gelişimine yönelik olarak ne kadar ilgili oldukları üzerinden bir karar vermeye çalışılır.

Velayet Sahibinin Çocuğu Göstermemesi

Velayetin Kötüye Kullanılması Neler Getirir?

Evliliğin sona ermesinin resmiyete dökülmesi anlamına gelen boşanma davalarında mahkemeler velayet üzerine karar verirken söz konusu çocuk ya da çocukların çıkarlarını dikkate alarak velayet kararını kesinleştirmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiş olan esaslar doğrultusunda verilmiş olan bu karara ek olarak yine kanunda belirtilen şartlar altında çocuğun diğer eşe gösterilmemesi gibi hallerde icraya başvurulması hakları da tanınmaktadır. Bu icra işlemi sosyal hizmetlerden bir memur ve icra müdürlüğünden bir memur ile birlikte gerçekleştirilmektedir. İcra takibinden olumsuz sonuç alınmasına sebep olan kişiler hakkında icra ceza mahkemelerinde ceza davaları açılmaktadır.

Velayet Sahibinin Çocuğu Göstermemesi