Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tanıma ve Tenfiz  > Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye'de Tanınması

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiyede Tanınması, Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiyede Tenfizi

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI DAVASI

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiyede Tanınması (almanya, İngiltere, Abd, Avusturya, Fransa, İtalya V.B) vermiş olduğu mahkeme kararları Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında hükümlerine göre açılan tanıma davasıdır. Tanıma talebinin 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkındaki Kanununun 61/2. maddesinin yollamasıyla, aynı Kanunun 55/1. maddesi gereğince basit yargılama usulüne göre yapılır.

Alınan Yabancı Mahkeme KararlarınınTürkiyede Tanınması ve Tenfizinin yapılması için verilen Karararın aslı apostil yapılarak Türkiyede mahkemelere açılacak dava ile tanınması ve tenfizi yapılmaktadır.

YARGITAY: YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI DAVASI

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas:  2012/14675 Karar: 2013/1487 Karar Tarihi: 11.02.2013

TANINMASI VE TENFIZ DAVASI – YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANIMA VEYA TENFİZİNDE AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU – ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE BU DAVALARIN AİLE MAHKEMESİ SIFATI İLE GÖRÜLÜP KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİ – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ

ÖZET: Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un ilgili maddesinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere kaynaklanan bütün davalar ile Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun’a göre Aile Hukuku’na ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma veya tenfizinde aile mahkemesinin görevli olduğunun hükme bağlandığı ve aile mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca belirlenen asliye hukuk mahkemelerinde bu davaların aile mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerektiği dikkate alındığında davaya aile mahkemesi sıfatıyla bakılması yerine asliye hukuk mahkemesi olarak yargılamaya devamla davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yabancı mahkeme kararının Türkiye de tanınması için, geçerli olması için tanıma davası açılması gerekmektedir. Yabancı mahkeme kararının türkiyede tanınma davası açılması için, yabancı mahkeme tarafından verilmiş bir karar olmalı ve verilen kararda kesinleşmesi gerekmektedir.

0 Yorum

Yorum Bırak