Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye'de Tanınması | Ankara Avukat

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye'de Tanınması

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması Nasıl Olur? Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerliliği için dava özellikle yurt dışı mahkemelerinde sonuçlanmış boşanma, ayrılık gibi sebeplerle açılmaktadır. Bu davalara tenfiz davaları adı verilmektedir.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilmiş dava kararlarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Türk mahkemeleri tarafından tenfiz kararı verilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda ceza mahkemeleri tarafından verilen kararlar da tenfiz için geçerli sebepleri oluşturabilir.

Tenfiz davaları için görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Ancak aile hukuku kapsamında işlenen konular için Aile Mahkemeleri görev almaktadır.

Yabancı Mahkemelerde Verilen Kararların Türkiye’de Geçerli Olması Nasıl Sağlanır?

Tanıma ve tenfiz davaları için gerekli ilk şart, yabancı mahkemelerde davanın kesin olarak sonuçlanmasıdır. Mahkeme kararının aslı ile beraber onaylı tercümesinin de dosya halinde sunulması gerekmektedir. Tenfiz kararlarının verilebilmesi için Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu 5718 Sayılı, 54. Maddesine göre dava sonuçlanmaktadır. Davanın açılması için:

  • Davacı olan kişinin Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir. İkametgahı bulunmuyorsa teminat göstermesi gerekmektedir. Teminat edilen miktarı hakim taktir eder. Fakat karşılıklı anlaşmalarda teminat şartı aranmamaktadır.
  • Boşanma davaları için tenfiz hakkı 10 senedir. 10 sene sonra zaman aşımı söz konusu olur.
  • Tenfiz dilekçelerinde Yabancı mahkeme tarafından verilen ilamının ve ilamın kesinleştiğine dair belgelerin olması gerekmektedir. Bu belgelerin söz konusu ülke makamları tarafından onanmış aslı ve noter tarafından onaylı tercümeleri eklenmelidir.
  • Davanın çeşidine göre gerekli belgeler hazırlandıktan sonra uzman bir avukat yardımı ile dilekçe hazırlanır ve ilgili mahkemeye sunulduktan sonra dava süreci başlar.

Tenfiz Şartları Nelerdir?

Yabancı ülkelerde yapılan mahkemelerin Türkiye’de de geçerli olması için bazı şartlar aranmaktadır. Tenfiz şartları:

  • İlamın Türk Mahkemeleri’nin münhasır yetkisine girmeyen konularda verilmiş olması gerekmektedir,
  • Verilen hükmün kamu düzenine aykırı olmaması gerekmektedir,
  • Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği yabancı devlet arasında karşıklılık esasına uygun bir anlaşma olması gerekmektedir.
  • Tenfizi talep edilen kararın mahkemeler tarafından verilmiş olması gerekmektedir. Kilise, belediye, valilik gibi idarelerce verilen kararlar tenfiz edilmemektedir.

Makalede Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması konuları işlenmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tanıma Ve Tenfiz Davası ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması Yargıtay Kararı

TANINMASI VE TENFIZ DAVASI – YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANIMA VEYA TENFİZİNDE AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU.

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE BU DAVALARIN AİLE MAHKEMESİ SIFATI İLE GÖRÜLÜP KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİ. 

ÖZET: Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un ilgili maddesinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere kaynaklanan bütün davalar ile Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun’a göre Aile Hukuku’na ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma veya tenfizinde aile mahkemesinin görevli olduğunun hükme bağlandığı.

Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca belirlenen asliye hukuk mahkemelerinde bu davaların aile mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerektiği dikkate alındığında davaya aile mahkemesi sıfatıyla bakılması yerine asliye hukuk mahkemesi olarak yargılamaya devamla davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yabancı mahkeme kararının Türkiye de tanınması için, geçerli olması için tanıma davası açılması gerekmektedir. Yabancı mahkeme kararının türkiyede tanınma davası açılması için, yabancı mahkeme tarafından verilmiş bir karar olmalı ve verilen kararda kesinleşmesi gerekmektedir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri