Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tanıma ve Tenfiz  > Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz

Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz

Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz

Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz

   YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANITILMASI 

Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz için, Lüksemburg Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için dava açılması gerekmektedir. Tanıma davası için Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe ile başvurularak dava açılır.

Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz için, Türkiye’de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz için, Yabancı Ülke Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku’na göre taraflar halen evli durumdadır. Türkiye’de tanıma davası için Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde ,

Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir. Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz için, Yabancı Ülke Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halen evli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir. Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür.

Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz için, Yabancı Ülke MAHKEMELERİNCE verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça, 

Türk Hukukunca taraflar evli sayılır. (HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.

1Yorum

Yorum Bırak