Yargılamanın Yenilenmesi İstemi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Yargılamanın Yenilenmesi İstemi

Yargılamanın Yenilenmesi İstemi

Yargılamanın Yenilenmesi İstemi

Yargılamanın Yenilenmesi İstemi

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2016/15623  Karar: 2016/14967 Karar Tarihi: 03.11.2016 – Yargılamanın Yenilenmesi İstemi

MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET İSTEMİ – MAHKEME KARARININ 6100 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİNDE SINIRLI OLARAK SAYILAN YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİNDEN HİÇBİRİNİN KAPSAMINDA OLMADIĞI – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere, özellikle davacı alacaklı vekilinin ileri sürdüğü hususların ve mahkeme kararının 6100 sayılı HMK nun 379. maddesinde sınırlı olarak sayılan yargılamanın yenilenmesi nedenlerinden hiçbirinin kapsamında olmadığına göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun Mahkeme kararının İİK’nun 366. ve HUMK’nun …. maddeleri uyarınca onanmasına karar verilmiştir.

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/19574 Karar: 2016/16369 Karar Tarihi: 22.12.2016 – Yargılamanın Yenilenmesi İstemi

KORUMA KARARI DAVASI – TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİALARI İÇİN BİREYSEL BAŞVURUNUN İKİNCİL NİTELİKTE BİR YOL OLDUĞU – MAHKEMENİN BİREYSEL BAŞVURU SONUCU ALDIĞI İHLAL KARARI KARŞISINDA HAK İHLALİNE YOL AÇMAMAK İÇİN HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Anayasanın ve …. Hakları Sözleşmesi eki Protokollerinde bulunan temel hak ve Özgürlüklerin ihlal edildiği …………….olağan kanun yollarında çözüme kavuşturulması asildir. ….. Mahkemesine bireysel başvuru ikincil nitelikte bir yoldur. O halde, yargılamanın yenilenmesi sebebi olabilecek bu hususun, derece mahkemelerinde yargılaması devam eden davalarda da göz önüne alınması gerekir. … Mahkemesinin bu husustaki bireysel başvuru sonucu aldığı ihlal kararı karşısında, Hak ihlaline yol açmamak için hükmün bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2016/13677 Karar: 2016/9227 Karar Tarihi: 28.11.2016 – Yargılamanın Yenilenmesi İstemi

YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ – MAHKEMECE TARAFLAR DAVET EDİLMEDEN DOSYA ÜZERİNE KARAR VERİLDİĞİ – HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİ – HÜKMÜN KANUN YARARINA BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece taraflar davet edilmeden dosya üzerine karar verilmiş olması, davacının hukuki dinlenilme hakkının ihlali olduğundan, yazılı emir isteğinin kabulü ile hükmün kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak