Yargıtay Temyiz Uyap Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır

 YARGITAY  TEMYİZ DOSYA SORGULAMA    (TIKLAYINIZ)

  •  Taraf olduğunuz Dosyaların Yargıtaydaki dosyalarınız kolayca sorgusunu yukardaki link ile yapabilirsiniz…

 

Yargıtay Temyiz Uyap Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır

Yargıtay Temyiz Uyap Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır

Yargıtay Temyiz Uyap Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır- TEMYİZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Ceza Mahkemelerinden verilen hükümler temyiz olunabilir. Ancak, on beş sene ve ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalara ait hükümleri hiç bir harç ve masrafa tabi olmaksızın Yargıtay’ca re’sen tetkik olunur. Temyiz talebi, hükmün tefhiminden bir hafta içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanla olur. Beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime tasdik ettirilir.

YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE
… CEZA MAHKEMESİ’NE
Dosya No:…/…

TEMYİZ İSTEMİNDE
BULUNAN SANIK :

MÜDAFİİ :

TEMYİZ OLUNAN HÜKÜM : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/… esas, …/… karar sayılı kararı.

KONU : Söz konusu hükmün bozulmasını gerektiren sebepleri içeren temyiz dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

USULE İLİŞKİN TEMYİZ SEBEPLERİMİZ:

BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR