Yargıtay'dan emsal karar! İşçinin rızası olmadan yapılamayacak | Ankara Avukat

Yargıtay’dan emsal karar! İşçinin rızası olmadan yapılamayacak

Yargıtay'dan emsal karar! İşçinin rızası olmadan yapılamayacak

Yargıtay’dan emsal karar! İşçinin rızası olmadan yapılamayacak. Rızası Alınmadan Başka İlde Görevlendirilen İşçiler İçin Yargıtay’dan Emsal Karar

Yargıtay tarafından milyonlarca işçiyi sevindiren emsal niteliğinde önemli bir karara imza atılmıştır.

Yargıtay’dan emsal karar! İşçinin rızası olmadan yapılamayacak

Davaya konu olan somut olayda, çalıştığı şirket tarafından onayı olmadan başka bir şehirde görevlendiren bir işçi, belirlenen yeni görev yerine gitmeme kararı almıştır.

Bunun üzerine devamsızlık tutanağı turan işveren tarafından çalışanın işine son verildi. Yargıya taşınana olayda kapı önüne konan işçi için sevindirici haber Yargıtay’dan gelmiştir.

Nedeni tam olarak belirtilmeden çalışanın başka şehirde görevlendirilmesinin işçi için çalışma şartlarının aleyhte değişiklik olduğunun altı çizilerek, işçinin bu durumu kabul etmek zorunda olmadığına karar verilmiştir.

Mahkemeye taşından olayda, özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışan bir kişi, işveren tarafından başka bir şehirde görevlendirilmiştir.

Bu görevlendirmeyi istemeyen işçi eski iş yerinde mesaisine devam etmiş ancak yeni görev yerinde mesaiye gitmediği için işveren tarafından devamsızlık tutanağı hazırlanmıştır. İşten çıkarılmasının ardından yargı yoluna başvuran mağdur çalışan, rızası dışında başka bir ilde görevlendirildiğini öne sürmüştür.

Başka Şehirde Görevlendiren İşçilere Dava Yolu Açıldı

Yargıtay tarafından yine emsal niteliğinde bir karara imza atılmıştır. Karara konu olan olayda, özel şirkette çalışan bir satış temsilcisi işveren tarafından farklı bir şehirde görevlendirilmiştir. Bunun üzerine bu değişikliği kabul etmeyen çalışan, normal mesaisine devam etmiş ve yeni çalışma yerine gitmeyi reddetmiştir. Bunun üzerine işveren tarafından yeni işyerinde devamsızlık tutanağı hazırlanarak çalışanın işine son verilmiştir.

İşten çıkarılmasının ardından iş mahkemesine başvuran çalışan, iş yeri yönetiminin değişmesinin ardından işten ayrılması için kendisine baskı yapıldığını ve başka bir şehirde onayı olmadan gönderilmek istendiği ifade edilmiştir. Öte yandan fazla mesai yaptığını, yıllık izin kullanmadığı iddia ederek alacaklarını talep etmiştir. Bunun dışında, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin, yemek ücretleri, prim vb. tüm alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

Davalı taraf ise söz konusu alacakların zaman aşımına uğradığını, davacının üç gün mazeretsiz işe gelmemesi gerekçesiyle işine haklı nedenle son verildiği belirtilmiştir. Mahkeme tarafından davanın reddedilmesinin ardından olay Yargıtay 9. Hukuk Dairesine taşınmıştır.

Yargıtay’dan emsal karar! İşçinin rızası olmadan yapılamayacak

İş mahkemesine başvuran satış temsilcisi, mahkemenin davayı reddetmesinin ardından temyize gitmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesine kadar uzanan olayda Yargıtay ilgili hukuk dairesi tarafından, davacının tam olarak nedeni ortaya konmadan Tokat’ta görevlendirilmesinin işçi aleyhine iş şartlarında değişiklik yapıldığı ve davacının bu değişikliği kabul etmek zorunda olmadığı ifade edilmiştir.

Verilen kararda davalının yeni işyerini kabul etmediği gerekçe gösterilerek devamsızlık nedeniyle işten çıkarılmasının isabetsiz olduğuna hükmedilmiştir. Yargıtay’ın kararında ilk derece mahkemesi tarafından reddedilen davada ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin reddinin yanlış olduğuna ve verilen kararın oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir. Verilen kararın ardından benzer durumda olan birçok çalışan için yargı yolu açılmış oldu.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

396 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri