Yargıtaydan Kaybolan düğün görüntüleri için tazminat | Ankara Avukat

Yargıtaydan Kaybolan düğün görüntüleri için tazminat

Yargıtaydan Kaybolan düğün görüntüleri için tazminat

Yargıtaydan Kaybolan düğün görüntüleri için tazminat kararı.Düğün Merasimi Esnasında Ayıplı Video Çekimi Hakkında Yargıtay’dan Emsal Niteliğinde Karar!

Evlilik birliğinin gerçekleştirilmesinin ardından gelenek ve göreneklerimize göre düğünün yapılması pek çok çiftin mutlu günlerinde sevenleri tarafından yalnız bırakılmadığının bir nişanesi olarak anılmaktadır.

Her ne kadar mutlu gün olarak adlandırılan bu merasimler birtakım olumsuzlukların yaşanması sebebiyle kimi zaman mutlu olarak anılmamaktadır. Zira bu konuyla ilgili olarak evlenen çiftin en büyük korkuları, düğün merasimi sırasında yaşanacak olan aksilikler veya sorumlu kişilerin işledikleri kusurlar olmaktadır.

Söz konusu durumla ilgili olarak yaşanan olumsuz bir gelişmenin ardından evlilik düğünlerinde mağdur olan vatandaşlar haklarını aramak adına davacı olmuşlardır.

Yerel mahkemenin kararının temyiz edilmesinin ardından Yargıtay’a taşınan davada, davacı olan çift kendi düğünlerinde, düğünü kayıt altına alma sorumluluğu bulunan organizasyon şirketinin sorumluluklarını yerine getirmeyip kendilerine düğün görüntülerinin video kayıtlarının bulunduğu CD’yi teslim etmemeleri üzerine şikayette bulunmuşlardır.

Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, evlilik sonrası gerçekleştirilen düğünlerde organizasyon şirketi ile ilgili yaşanılan problemlere örnek teşkil edecek, evlenen çiftleri de yakından ilgilendiren emsal bir karara imza atmıştır.

Yerel Mahkemenin Kaybolan düğün görüntüleri için tazminat Kararı

Yetkili mahalli mahkemeye açılan davada, düğün merasimi sırasında hayata geçirilen ayıplı video çekimi sebebiyle, evlenen çift mağdur olmuş ve uğradıkları manevi zararın tahsili için ilgili mahkemeden manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

Yerel mahkeme söz konusu davacıların dilekçesini tüm detaylarıyla inceledikten sonra dava hakkında kısmen kabul hükmüne varmıştır. Yerel mahkemenin vermiş olduğu bu karar davacı konumunda olan evli çift tarafından temyiz edilmiştir.

Davacıların mahkemeye manevi tazminat talebiyle sundukları dava dosyasında bulunan dilekçelerinde yer aldığı üzere, 08.06.2013 tarihinde gerçekleşecek olan düğün merasimi için davacı ve davalı organizasyonun detayları hakkında anlaşmaya vararak ilgili sözleşmeyi imzalamışlardır. Sözleşmede yer alan maddelere göre düğün salonlarına kamera paketi dahil toplamda 16 bin 100 TL bedel tanımış ve bu bedel de davalı tarafından ödenmiştir.

Davalı gerçekleşen düğünden sonra davalı olduğu düğün salonu ve diğer davalı olan fotoğrafçının düğün merasimi sırasında videoyu ya hiç çekmeyerek ya da çektikten sonra herhangi bir şekilde kaybederek davacının şahsına teslim etmediklerini bildirmiştir.

Düğün merasiminin ve uzak yerlerden gelen davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen eğlencenin tekrar yaşanması mümkün olmaması sebebiyle özel günlerine ait video kaydının yapılmaması, davacıları üzüntü içine sevk etmiştir.

Davacılar söz konusu sebepten ötürü duydukları üzüntünün yol açtığı manevi zarara karşılık olarak davacılardan toplamda 100 bin TL manevi tazminat talep etmişlerdir.

Bu manevi tazminatında olayın gerçekleşti, düğün tarihinden itibaren işlenecek olan yasal faiziyle birlikte kendilerine tahsil edilmesini mahkemeden istemişlerdir. Yerel mahkeme ise davacılar hakkında toplamda 10 bin TL manevi tazminatın davalılardan müştereken tahsiline karar vermiştir.

Yargıtay’dan Düğün Görüntülerini Çekmeyen Şirket Hakkında Emsal Karar

Yukarıda belirttiğimiz üzere yerel mahkemenin vermiş olduğu bu karar, davacılar tarafından manevi tazminatın çok az olduğu gerekçesiyle temyiz edilmiştir.

Bunun üzerine devreye giren Yargıtay, dava dosyasını incelemiş, davacıların ifadelerine ve davalıların savunmalarına başvurmuştur. Yeterli delillerin toplanmasının ardından Yüksek Mahkeme, söz konusu dava hakkında emsal niteliğinde bir karara imza atmıştır.

Nitekim bu karar yeni evlenen çiftler kadar, düğün salonları ve bu salonlarda görevli olan organizasyon şirketi personelini de çok yakından ilgilendirmektedir.

Davalıların en başta imzalamış oldukları sözleşmeye aykırı olarak, gereken dikkat ve özeni göstermedikleri ve düğünün görüntü kaydını yapmadıkları sabittir.

Nikah, düğün gibi özel bir önem gerektiren, insan hayatında genellikle bir kere yaşanan ve telafisi pek mümkün olmayan bu anlamlı günün hem gelin hem damat hem de yakınları açısından büyük öneme sahip oldukları aşikardır. Dolayısıyla bu özel anlara ait düğün kaydının yapılmaması bu şahıslarda derin bir üzüntü kaynağı olarak kalacağı tartışmasızdır.

Bu durumun örnek teşkil ettiği sözleşmeye aykırı davranışların nitelikleri, özel hal ve şartları sebebiyle TBK’nın 49. maddesinde düzenlenen haksız fiile dönüştüğü, davacıların da Türk Medeni Kanunu’nun 24. maddesinde zedelendiği Yargıtay tarafından kabul edilmiştir.

Bu bilgiler eşiğinde davacılara verilmesi kararlaştırılmış olan toplam 10 bin TL tutarındaki manevi tazminat miktarı az bulunmuştur. Daha yüksek bir manevi tazminatı gerekmektedir. Bununla birlikte davacıların manevi tazminata ilişkin yasal faiz talebi de bulunmaktadır. Bu durumda dava tarihi itibarıyla işlemeye başlayacak olan yasal faize de karar kılınması gerekmektedir

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

197 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri