Yıllık İzin Parasını Alabilmek İçin İşten Çıkmak Mecburi! | Ankara Avukat

Yargıtay’dan Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Karar: Yıllık İzin Parasını Alabilmek İçin İşten Çıkmak Mecburi!

Türkiye’de yaşayan milyonlarca çalışanı direkt olarak ilgilendiren bir karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nden geldi. Yüksek mahkeme, bir işçinin yıllık izin ücretini işverenden tahsil edebilmesi için ya istifa etmesi ya da kovulmasının şart olduğuna hükmetti.

Birkaç gün önce bir işçi ile işveren arasındaki yıllık izin anlaşmazlığıyla ilgili karar veren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi bu kararla birlikte çalışanların en çok sorduğu sorulardan birine yanıt vermiş oldu.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yıllık izin ücretinin işverenden tahsil edilebilmesi için iş akdinin herhangi bir sebeple tek taraflı işçi ya da işveren tarafından feshedilmesinin zorunlu olduğunu açıkladı.

Bu açıklanan emsal kararla birlikte iş sözleşmesinin sebep ne olursa olsun sonlandırılması durumunda, işçinin kullanmadığı yıllık izin süreleriyle ilgili olarak ücretlerin son ücret üzerinden ödenmesi gerektiği de karara eklendi.

Yargıtay tarafından paylaşılan karar açık olarak şöyle:

4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan 59. madde de, iş sözleşmesinin tek taraflı bir şekilde sonlandırılması ya da işçiyle, işverenin ortak bir karar alıp işin sonlandırılması durumunda, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine yönelik her bir kuruşun son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Yıllık izin ücretinin son ücret üzerinden ödenmesi için aranan şart “iş akdinin fesh edilmiş olmasıdır.” Bu kapsamda sözleşmesinin sona erme şeklinin, haklı olup, olunmamasının herhangi bir önemi yoktur.

İspat Yükü İşverenin!

Yıllık izinlerin kullandırıldığıyla ilgili ispat yükünün, yani ispatlaması gereken kişinin işverene ait olduğunu da ekleyen Yargıtay, İşveren yıllık izinlerinin kullandırıldığını imzalı izin defteri ya da eşdeğer bir belgeyle ispatlamak zorundadır dedi. Bu konuyla ilgili ispat yükünün üzerinde bulunduğu işverenin, işçiye yemin teklif edebileceğini de aktardı.

Söz konusu davada davalı tarafça yıllık izin defteri ya da herhangi bir eşdeğere belge sunulmadığının altını çizen Yargıtay, bilirkişi raporunda davacının 6 seneden uzun zamandır çalışmasından dolayı hak kazandığı yıllık ücretin toplam 90 gün üzerinden hesaplandığını ve işveren tarafından gerçekleştirilen ödemelerin hesaplanan alacaktan mahsup edildiği yer aldı.

Mahsup işlemi her ne kadar yerinde olsa da, davacının 6 yıllık çalışma süresi boyunac herhangi bir şekilde yıllık izin kullanmamasının kabulünün hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında hakimnin davayı aydınlatma ödevi çerçevesi dahilinde yıllık izin kullanıp kullanmadığı konusunun açıklattırıldığı, davacının beyanı ve tüm deliller ele alınıp karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeryle yazılı bir şekilde karar verilmesinin hatalı olduğu, bu yüzden oy birliğiyle kararın bozulduğu belirtildi .

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

6 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri