Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Artırılması | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Artırılması

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Artırılması

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Artırılması, Nafaka davaları aile hukukunda en çok gündemde kalan ve açılan davalardandır. Nafaka davalarından genel olarak bahsedecek olursak nafakanın kaldırılması davası venafakanın artırılması davalarıdır. Boşanmanın mali sonuçlarından biri nafakadır. Nafakanın kelime olarak, geçinmek için gerekli olan şeylerin tümü, geçimlik anlamına gelmektir.

Aile hukukunda nafaka birbirinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylı ifade eder. Nafaka davalarını üç başlık altında ele alabiliriz. Bunlar;

İştirak Nafakası (Çocukların bakımı için gerekli olan nafaka)

Tedbir Nafakası (Eşlerin bakım ve geçimi için gerekli olan nafaka)

Yoksulluk Nafakası (Boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olan eşe diğer eş tarafından verilen nafaka)

Konuyla bağlantılı olması sebebiyle nafaka davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Yargıtay Kararı – Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Artırılması

NAFAKANIN KALDIRILMASI ASGARİ ÜCRET 
3.Hukuk Dairesi Esas:  2010/903 Karar: 2010/2144 Karar Tarihi: 15.02.2010
ÖZET: Bu nedenle davalının asgari ücretle çalışsa bile yoksulluğun ortadan kalkmayacağı, bu durumun sadece nafaka miktarının tayininde rol oynayacağı anlaşılmakla yoksulluk nafakasının kaldırılması yönünde karar verilmesi doğru görülmemiştir. Mahkemece davanın reddi gerekmektedir.

NAFAKANIN KALDIRILMASI YARGITAY KARARI

Hukuk Genel Kurulu Esas:  2010/2-680 Karar: 2011/39

 Karar Tarihi: 09.02.2011 Karar: 2011/39 ÖZET: Davacı dava dilekçesinde delillerini bildirmiştir. Davacı tanıklarının dinlenilmesinden vazgeçmiştir. Davacının, tanıkları dinlenmeden ve dayandığı dava dosyası getirtilmeden, tüm deliller birlikte değerlendirilmeden, eksik inceleme ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

NAFAKANIN ARTIRILMASI YARGITAY KARARI

3.Hukuk Dairesi Esas:  2010/11887 Karar: 2010/16694 Karar Tarihi: 14.10.2010

 ÖZET: Davacı, mevcut iştirak nafakasının bile davalı tarafça ödenmediğini ve artırılması gerektiğini ileri sürerek dava açtığına göre durumun değişmediğinin tespiti ve buna göre nafaka takdir edilmesi isteminde hukuki yararı bulunmaktadır. Tarafların sosyal ve ekonomik durumları; küçüğün yaşı, sağlık, eğitim vs. ihtiyaçlarındaki artış oranında etkilenip değiştiğinden, protokolle artışı sulh belirlenen nafaka miktarının yeterli olup olmadığı da tartışılıp hakkaniyet ölçüsünde önceki nafakanın artırılarak hüküm altına alınması gerekir.

NAFAKANIN ARTIRILMASI

3.Hukuk Dairesi Esas:  2008/17983 Karar: 2008/19741 Karar Tarihi: 17.11.2008

 ÖZET: Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği ve özellikle ekonomik göstergelerdeki değişim ile DİE’nin yayınladığı TEFE (ÜFE) artış oranı nazara alındığında takdir edilen miktar az olup, hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamış ise de bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş şekliyle onanmasına, karar verilmiştir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri