Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması

yoksulluk-nafakasinin-kaldirilmasi-iptali

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İptali nedir konusu, Boşanma hukukunda en popüler konulardan birisi olan nafaka davaları, tarafların boşanma sürecinde en fazla ilgilendikleri konu başlığı olarak öne çıkıyor.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması

Özellikle çekişmeli boşanma davası süreçlerinde, bir taraf alabileceği en yüksek nafakayı almak için diğer taraf ise ödemesi gereken nafakanın daha az olması için hukuki mücadeleye girişiyor. Ancak aile hukukunun temelini oluşturan Türk Medeni Kanununda, nafaka konusu açık bir şekilde tanımlanmıştır.

Boşanma davalarında evlilik ilişkisinin noktalanmasının ardından, hukuki sürecin maddi sonuçları olarak ele alınan nafaka, üç tür olarak tanımlanmıştır. Bunlar:

– Boşanma davasında velayet hakkını elinde bulundurmayan tarafın diğer tarafa çocukların giderlerine destek için ödediği iştirak nafakası,
– Boşanma sonrası evlilik ilişkisinin sona ermesiyle maddi açıdan zor duruma düşecek olan tarafa ödenen yoksulluk nafakası,
– Boşanma davası öncesinde veya dava süresince geçici olarak belirlenen tedbir nafakasıdır.

Yoksulluk Nafakası Nedir

Bu içeriğimiz de yoksulluk nafakasını ve yoksulluk nafakasının hangi durumlarda kaldırılabileceğini açıklamaya çalışacağız. Boşanma davası sonucunda evlilik ilişkisi sona erdiği için hayat standartları değişerek maddi açıdan zor duruma düşecek tarafa, karşı tarafın bu durumun telafi edilmesi için düzenli olarak ödeyeceği paraya yoksulluk nafakası denir.

Yoksulluk nafakasının bazı davalarda peşin olarak ödenmesi yönünde hüküm verilebilirken, peşin olarak ödenen yoksulluk nafakasının kaldırılması, dönemsel olmadığı için mümkün olmayacaktır. O halde yoksulluk nafakasının kaldırılmasının söz konusu olabilmesi için dönemsel olarak ödeniyor olması ilk şarttır.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması hangi durumlarda mümkündür?

Hükmedilen yoksulluk nafakası, nafaka ödemesi alan tarafın yeniden evlenmesi halinde otomatik olarak kaldırılmış olur. Yine eşlerden birisinin ölmesi durumunda da yoksulluk nafakası iptal olacaktır.

Kişi evlenmemiş olmasına rağmen, evliymiş gibi bir ilişki yaşıyorsa, nafaka ödeye tarafın bu durumu ispatlaması ve nafaka iptali davası açması halinde de yoksulluk nafakası kaldırılabilir. Yine nafaka alan tarafın haysiyetsiz bir hayat sürmesi ve nafaka borçlusunun bu durumu mahkemeye ispatlaması halinde de yoksulluk nafakası kaldırılacaktır.

Benzer şekilde yoksulluk nafakası alacaklısı olan tarafın yoksulluğunun ortadan kalktığı (örneğin; bir işte çalışarak gelir elde etmeye başlaması) ispatlanırsa, mahkemeler yoksulluk nafakasının kaldırılmasına hükmedebilir.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası

Yoksulluk Nafakasının kaldırılması iptali açılacak dava ile mümkün olabilen bir durumdur. Nafakanın bağlanan taraf, nafakayı alma şartları ortadan kalktığı tespit edilmesi durumunda, nafaka ödeyen taraf  Yoksulluk Nafakasının kaldırılması iptali için dava açabilir.

Yoksulluk Nafakasının kaldırılması iptali için açılacak davaya konu olacak konulardan örnek verecek olursak nafaka alan tarafın belirli bir gelire sahip olması, asgari ücretten yüksek yeni bir işe girmesi, başkası ile evli gibi yaşaması gibi durumlarda Yoksulluk Nafakasının kaldırılması iptali davası açılabilir.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Nerede Açılır

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İptali Davasında  Yetkili mahkeme, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması davasında Nafaka davası mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir. Nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hakim, onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir. Dava, nafaka alacaklısına bakmakta olan resmi veya kamuya yararlı kurumlar tarafından da açılabilir.

Yargıtay Kararı – Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İptali

YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI İSTEMİ.

DAVACININ NAFAKANIN KALDIRILMASI TALEBİNİN ŞARTLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ .

ÖZET: Mahkemece; daha evvel …Asliye Hukuk Mahkemesinin ilamı ile müşterek çocuklar lehine hükmedilen kırkar TL iştirak nafakalarının yüzer TL’ye çıkartılmasına karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği gözününde bulundurularak, davacının nafakanın kaldırılması talebinin şartlarının oluşup oluşmadığı değerlendirilerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yukarıdaki gerekçe ile davanın kabulü doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

91 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp