Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İptali

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Nafaka Davaları  > Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İptali

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İptali

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İptali

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İptali

Yoksulluk Nafakasının kaldırılması iptali açılacak dava ile mümkün olabilen bir durumdur. Nafakanın bağlanan taraf, nafakayı alma şartları ortadan kalktığı tespit edilmesi durumunda, nafaka ödeyen taraf Yoksulluk Nafakasının kaldırılması iptali için dava açabilir.

Yoksulluk Nafakasının kaldırılması iptali için açılacak davaya konu olacak konulardan örnek verecek olursak nafaka alan tarafın belirli bir gelire sahip olması, asgari ücretten yüksek yeni bir işe girmesi, başkası ile evli gibi yaşaması gibi durumlarda Yoksulluk Nafakasının kaldırılması iptali davası açılabilir.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İptali Davasında  Yetkili mahkeme, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması davasında Nafaka davası mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir. Nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hakim, onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir. Dava, nafaka alacaklısına bakmakta olan resmi veya kamuya yararlı kurumlar tarafından da açılabilir.

Yargıtay Kararı – Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İptali

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2016/2639 Karar: 2016/3463 Karar Tarihi: 09.03.2016

İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI İSTEMİ – DAVACININ NAFAKANIN KALDIRILMASI TALEBİNİN ŞARTLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece; daha evvel …Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ilamı ile müşterek çocuklar lehine hükmedilen kırkar TL iştirak nafakalarının yüzer TL’ye çıkartılmasına karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği gözönünde bulundurularak, davacının nafakanın kaldırılması talebinin şartlarının oluşup oluşmadığı değerlendirilerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yukarıdaki gerekçe ile davanın kabulü doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak