İLKAY LAW OFFICE

Our Services

we are professional

HIZLI VE ETKİLİ GÜVENLİ ÇÖZÜMLER

HIZLI VE ETKİLİ GÜVENLİ ÇÖZÜMLER

İLKAY HUKUK BÜROSU - KURUMSAL

İlkay Hukuk, Avukat İlkay Uyar Kaba tarafından Ankara’ da 2006 yılında kurulmuştur.

Güçlü ve donanımlı personel kadromuz sayesinde deneyimlerimizin daima güncel kalmasını sağlamakta ve yenilikler karşısında etkili çözümler alınmasına olanak tanımaktayız. Sistemli bir çalışma için bünyemizde avukatların yanı sıra adliye personelleri, ofis personelleri, icra ve evrak takip memurları da bulundurmaktayız.

Her geçen gün değişen yasalara, usullere ve maddelere dayanarak kendini yenileyen hukuk büromuz, hukuki sorunların çözümünde başarılı sonuçlar almak adına personellerine teknolojik anlamda imkanlar sunmakta, kurum içi eğitimlerle desteklenmektedir. Bu sayede hukuki olayların çözümlenmesinde verimi artırmayı ve kısa vadede başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Hukuk Danışmanlığı olarak müvekkillerimize daha olumlu sonuçlar sağlayabilmek ve dava süreçlerine gereken detayda eğilebilmek için konularına göre ayrılmış departmanlarımızla hizmet sunuyoruz.

İLKELİ VE DÜRÜST ÇALIŞIYORUZ

Genç ve dinamik kadrosuyla meslek kuralları ve ilkeleri doğrultusunda hizmet veren büromuzda; dürüstlük, ilkeli çalışma, müvekkil menfaatlerinde öncelik, gizlilik prensibine riayet, değişen ve gelişen mevzuata yine aynı hız ve ciddiyetle takip etme ve pratik çözüm üretme başlıca ilkelerdir.

HIZLI ETKİLİ VE PARATİK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

İlkay Hukuk bürosu kurulduğu ilk günden bu yana odaklandığı hukuk alanlarında başarılı çalışmalarının devamını sağlama, branşlaşma ve kurumsallaşma, gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek amacı ile hukuk organizasyon şeması dahilinde hareket ederek,

Aile hukuku, miras hukuku, iş hukuku, tazminat hukuku ve Danışmanlık Departmanları olarak yapılanmış ve her departmanda alanında uzman ve deneyimli Avukat ve yardımcı personelleri ile hukuk alanında daha etkin sonuçlar üretebilmeyi kendine İLKE edinmiştir.

TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Hukuk alanında en iyi, en verimli ve en hızlı çözümleri sağlamayı amaç edinmiş olup, dinamik yapısı ve teknik donanımı teknoloji alanında gelişmeleri takip etmekte, hukuk alanına uyarlanması mümkün olan teknolojileri işletime alarak kullanmaktadır.

Müvekkillerimize daha iyi hizmet verebilmek için tümüyle başarı ve çözüm odaklı faaliyet göstererek hukuk ve teknoloji alanındaki gelişme ve yenilikleri takip eden kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren bir büro oluşturmaya gayret ediyoruz.

HEP ULAŞILIR OLMAK

Çözüm odaklı yaklaşımı, uzlaşı yoluyla çözülemeyen sorunlarda sahip olduğu birikim ve etkin dava takibi ile sonuçlara ulaşmaktadır. Danışmanlık ve avukatlık hizmeti süresince müvekkillerini sürecin dışında tutmadan, tüm gelişmelerden haberdar ederek bilgilendirmektedir.

Ulaşılmaz, anlaşılmaz, ağır, müvekkilleri sürecin dışında tutan avukatlık anlayışlarına karşı; aktif, ulaşılabilir, anlaşılır, katılımcı avukatlığı prensip edinmiş bir hukuk bürosudur.

Uzmanlık alanlarına göre danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini Türkçe ve İngilizce olarak vermektedir.

MESLEKİ SİGORTA

Müvekkillerimizin bilgi güvenliği ve hizmetlerimizin kesintisiz ve en etkin şekilde devamlılığı açısından tüm avukatlık hizmetlerimiz, mesleki hata ve sorumluluk doğurabilecek işlemlere karşı sigortalıdır.

Tüm kurumsal bilgiler Ankara Avukat kadrosu ve iletişim bilgileri için  sayfaya göz atabilirsiniz.

YURTDIŞINDA  YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ

BOŞANMA DAVALARI

TANIMA TENFİZ DAVASI

Yurt dışında bir ülkede boşanma davası açarak ü ülke mahkemesi kararı ile boşanan eşlerin Türkiye'de tanıma ve tenfiz davası açmasında oluşacak maliyetleri ve dava giderleri eşlerin ayrı şekilde bir avukat tutulması ile değişebilmektedir. Dava süresinin birkaç yıldan birkaç aya düşmesine neden olan bu işlemde ayrıca eşlerin farklı avukatlar tutmaları davanın iş yükünü azaltacağı için avukat masraflarını da düşürmektedir.

Türkiye'de açılacak davalarda avukat bulundurulması hukuk sistemi nedeni ile gerekli olmakta ve tavsiye edilmektedir. Bu davalarda avukat tutulması zorunlu olmasa da dava sürecinin kısa olması ve işlemlerin başarılı şekilde yapılması için bu davalar avukatlar ile kolaylıkla görülebilmektedir. Mahkemeye gelme zorunluluğu olmadığı için Türkiye'ye gelmeden avukatlar ile bu davalar görülebilmektedir. Bu davaların normal prosedür ile yıllarca sürebileceği düşünüldüğünde avukatlar ile birkaç ay sonunda sonlandırılması büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Aile hukuku davaları ile birlikte evlat edinme, velayet davaları, vasi atanması davaları için boşanma avukatı departman bilgilerine göz atabilirsiniz.

MİRAS DAVALARI

Miras Paylaşımı Nedir, Nasıl Yapılır?

Miraslar aşağıda belirtilen kanuni paylar oranında paylaştırılmalıdır. Miras paylaşımı konusunda bir anlaşmazlık yaşanması durumunda, miras paylaşımının düzgün yapılması için mahkemeye başvurulabilmektedir. Miras paylaşımının yapılması için dava açılması şart değildir. Mirasçılar bir araya gelerek ve aralarında anlaşarak miras konusunda bir paylaşım yapabilmektedirler. Bunun yapılması için miras bırakanın ölüm gününden sonra tüm mirasçıların bir araya gelmesi ve terekeyi kendi aralarında anlaşarak paylaşmaları gerekmektedir.

Mirasın paylaşılması konusunda mirasçıların aralarında bir anlaşmaya varamaması durumunda miras paylaşım davası açılarak mahkeme tarafından kanuni paylaş oranında paylaştırma yapılabilmektedir. Bunun için mahkemeler yargılama yapabilmektedir. Miras paylaşımı davalarında tüm mirasın, yani miras bırakanın tüm malvarlığının paylaşılması esas alınmaktadır. Miras bırakan kişinin ölüm anındaki tüm mal varlığı ve borçları mahkemece tespit edilmektedir. Miras departmanı ve miras hukuku avukatları için bilgi edinebilirsiniz.

Mirastan Mal Kaçırma Tapu İptal Davaları

Kanunlarımızda düzenlenen miras hukukunun özü bu prensipte gizli olmaktadır. Miras hukuku gerekli ortaya çıkan tapu iptali, muvazaa ve mirastan mal kaçırma gibi tüm ihtilaflarda bu prensip işlemekte ve mahkemeler bunun üzerinden kararlar almaktadırlar. Mirastan mal kaçırma davalarında izlenecek yol ve deliller oldukça önemli olmaktadır.

Miras bırakan kişi, mirasa konu olan mallarını bir mirasçıya devretmiş olabilmektedir. Böyle bir durumda hak sahibi olan kanuni mirasçılar diğer mirasçıya mirastan mal kaçırma durumu için dava açabilmektedirler. Bu davalar tamamen kendine özgü davalardır. Mal kaçırma iddiasında bulunan ve davayı açan taraf veya taraflar bu mal kaçırma işleminin gerçekleştiğini mahkemeye kanıtlamak zorundadır. Tüm konular ve miras davası nasıl açılır makalesine göz atabilirsiniz.

Reddi Miras Nedir, Nasıl Yapılabilir?

Medeni Kanunun 606. Maddesinde yer alan hükümler gereğince miras, mirasın kanuni hak sahipleri tarafından üç ay içerisinde reddedilebilmektedir. Bahsedilen üç aylık süre, yasal mirasçılar için miras bırakanın ölümü öğrendikleri, atanmış mirasçılar için ise miras ile kalan tasarrufun kendilerine resmi olarak bildirildiği tarihten itibaren başlamaktadır.

Kanuni mirasçılar mirasçı olduklarını daha sonradan öğrendiklerini ispatlayabilir ise bahsedilen süre öğrenilen günden itibaren başlamaktadır. Reddi miras nedir, reddi miras nasıl yapılır konusu hakkında geniş bilgi için göz atabilirsiniz.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanmalıdır?

Vasiyetnameler aralarında şekil bakımından üçe ayrılmaktadır. Bunlar sözlü, yazılı ve resmi olmaktadır. Hazırlanacak sözlü vasiyetler olağanüstü durumlarda ve başka bir seçeneği olmadığı ihtimallerde geçerli olmaktadır. Sözlü vasiyetnamelerin uygulamada örneği oldukça az ve hatta neredeyse hiç yoktur.

Miras bırakan deprem, sel ve buna benzer oldukça zor bir durumda yanında bulunacak iki şahide sözlü olarak vasiyetini söyleyebilmektedir. Bu sözlü vasiyet daha sonradan yazıya geçirilmelidir. Yazıya geçirilen bu sözlü vasiyet Asliye Hukuk Mahkemesine teslim edilmelidir. Bu vasiyetin geçerli olabilmesi için tanıklardan ikisinin de okuryazar olmasıdır. vasiyetname nasıl hazırlanır hakkında daha geniş bilgi için.

Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Malların Satışı Davası

Miras bırakanın vefat etmesi sonucu mirasçılara bir miras kalır. Bu miras içerisindeki mallarda herkes ortaktır. Bu ortaklık kendi aralarında imzalayacakları bir sözleşme ile son bulabilir yani mirasçılar kime ne verileceğini kendileri belirlediği takdirde miras paylaşımı son bulur. Fakat miras paylaşımı konusunda bir uyuşmazlığa düşülürse o zaman kanun koyucunun öngördüğü paylar oranında herkes miras üzerinde bir paya sahip olur. Bu miras içerisinde taşınmazlar varsa mirasçılar bu taşınmazlar üzerinde ortak mülkiyete sahip olurlar.

Taraflar gayrimenkul üzerinde kendi paylarını verememişler ve uyuşmazlık pay oranının halledilememesinden çıkmaktadır. O zaman yetkili mahkemeye giderle ve davaya bakan hakim taşınmaz mal üzerinde hakka sahip olan mirasçılara paylarını verir ya da taşınmazı satar ve taşınmazın satışından elde ettiği bedeli mirasçıların payları oranında böler ve verir. Satış ancak ve ancak açık artırma şeklinde yapılır. Mirasta ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır hakkında bilgi için.

KİRA HUKUKU – KİRA ALACAĞI VE TAHLİYE DAVALARI

Gayrimenkul ve Kira Hukuku günümüzde hukuksal açıdan sorun olarak karşımıza sık sık çıkmaktadır. Ülkemizde gelişen inşaat ve konut projeleri sayesinde gerek yurt dışında gerekse yurt içindeki vatandaşları yatırım yapması açısında cazip yatırım alanları olmaktadır. Konut projeleri veya büyük yatırımlar neticesinde alınan gayrimenkul ve taşınmazlar, her geçen gün değeri artmakta, yatırımcılara büyük karlar sağlamaktadır.

Bu doğrultuda konuyu ele aldığımızda alınan bu Gayrimenkuller ile birlikte hukuksal sorunlarda kendini göstermektedir. Her alanda olduğu gibi bu alanda da yetkisiz ve bilgisiz kişilerin danışmalığında ortaya çözülmez sorun baş göstermektedir. Hukuk ve Danışmalık toplumsal yaşam içerisinde önceden çıkacak sorunların ilerde hukuk içerisinde kolayca nasıl çözüleceğinin en büyük yardımcıdır. Kira hukuku ve tahliye davaları ile kira avukatı ve danışmanlık konuları için makalemize göz atabilirsiniz.

Birden Fazla Ev Ve İş Yerinin Kiraya Verilmesi Ve Kira Ücretlerinin Takibi

Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı yatırımcıların birden fazla ev ve iş yerinin olması durumunda, ortaya karmaşık ilişkilerin yönetilmesine ihtiyaç duyulabilir. Yada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye sık sık gelememesi durumunda birden fazla ev ve iş yerlerinin kiralanmasında, kira ücretlerin alınmasında aksaklıklar ve zorluklar yaşayabilmektedir.

Kira ve Kiralama sürecinin en iyi şekilde yürütülmesi açısında, danışmanlıklara ihtiyaç duyabilmektedir. Profesyonel anlamda bu süreçte yatırımcıların ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en büyük destekçisi tabi ki avukat meslektaşlarımız olacaktır. Gayrimenkullerin kira verilmesinin başından, kiracının tahliye edilmesine kadar ki süreç tamamen Türk hukuku içerisinde yer alan kurallar ile yönetilmektedir. Hukuk doğru başlangıç yapılırsa sonuca ulaşılır. Kiraların toplanması ve gayrimenkul danışmanlığı hakkında bilgi için.

Gayrimenkul Ve Kira Hukuku Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmet Sözleşmesi

Gayrimenkul ve kira nedeniyle danışmanlık alınması durumunda, ortak çalışma yapılacak konular tespit edilerek, çalışmanın şartları, şekli, sorumlulukları, ücretleri, kira raporlarının hazırlanması ve teslim edilmesi, konuları sözleşmeye eklenerek çalışmaya iş sözleşmesi ile başlanılması, işin disiplini ve sorumluluğu açısından önemlidir.

Gayrimenkul Ve Kira Hukukunda Danışmanlık Neleri Kapsar Doğru Kiracının Bulunması Ve Evrakların İncelenmesi

Kira hukuku anlaşmazlık ve sorunların yaşanmasında en büyük sebeplerden birisi kiracıdır. Bu sorunun temelinde çözüme kavuşturmak mümkün değildir. Ancak ev sahibi kiracı ilişkilerinden kaynaklanan sorunları daha az yaşanması doğru bir kaç adımla olabilmektedir. Kiracının belirlenmesinde danışmanlık şirketleri mutlaka kriterleri ve prensipleri olması gerekmektedir.

Gayrimenkulü acil olarak kiraya vermek, yetkisiz ve bilgisiz gayrimenkul danışmanları çalışmak sorunlara sadece yeni halkalar ekler. Kiracının belirlenmesinde en büyük kriter kiralanacak gayrimenkulü kullanma amacıdır. Amaç dışı kullanılması hem mal sahibini hemde komşuları rahatsız edebilmektedir. Bunun yanı sıra kiralayacak şirket ve şahısların iş durumu, geliri, işinde istikrarlı olması, kiracının geliri, bu gelir ile kira ücretlerinin ödemesindeki bağlantı, sık sık ev değiştirme var ise sebepleri, kişinin mernis adres kayıtları incelenebilir. En önemli husus ise referanslarıdır.

Gayrimenkul Ve Kira Hukukunda Sözleşmenin Hazırlanması

Ev ve iş yerinin kiralanmasında ilerde çıkacak hukuksal sorunların daha kolay çözüme ulaştıracak en önemli belgelerden birisi "Kira Sözleşmesidir" Kira sözleşmesi detaylı, açıklayıcı ve belirgin olmalıdır. Taraflar arasında soru işareti oluşturacak hiç bir konu atlanmamalıdır. Teslim edilecek demirbaş malzemeler, marka, model, yılı, durumu detaylandırılarak teslim ve tesellüm tutanağı hazırlanmalıdır. Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır, kira sözleşmesinde nelere dikkat edilir.

Kira Alacam Derken İcra Takibi İle Karşı Karşıya Kalabilirsiniz. Neden Mi?

Ev ve iş yerlerinin ortak kullanımı ile ilgili ödenecek aidat bilgileri, nasıl ne şekilde ödeneceği belirtilmelidir. Kat mülkiyet kanununa göre bu ödemelerden mal sahiplerinin birinci derece sorumlu olduğu unutulmamalı.

Gayrimenkul Ve Kira Hukukunda Sözleşmenin Yenilenmesi

Ev ve İş yeri Kira sözleşmeleri başlangıç ve bitiş tarihleri net olarak belirtilmelidir. Bu durum ilerde kira sözleşmesinin yenilenmesi ve sonlandırılmasında önemli unsurdur. Kira hukukunda kira sözleşmesinin sonlandırılması, kiracıya bildirilmesi belli kural ve sürelere bağlanmıştır. Bu sürelerde kira sözleşmesindeki tarihler ile belirlenmektedir. Kira sözleşmesinin yenilenmesi, hukuksal açıdan bakıldığında, kiracı ile yaşanan sorunlar ile belirlenmelidir. Kiracının kira bedelinin zamanında ödemesi, verilen taahhütleri zamanında yerine getirmesi, çevreye ve ortak yaşam alanlarında komşu ilişkileri gibi belli başlı kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla ilgili ev ve iş yeri sahibi ile kira sözleşmesinin bitiminde önce mutlaka kararlaştırılmalıdır.

Kira Hukukunda Kiranın Ödenmesi Kiranın Toplanması Kavramı

Kira hukukunda kiranın ödenmemesi en büyük sorunlardan biridir. Bu nedenle Kiraların toplanması ve takip edilmesi işin disiplini açısından önemlidir. Ödenmeyen kiranın her ay düzenli ödenip ödenmediğinin takibi, ödenmemesi durumunda, bilgilendirme mesajlarının gönderilmesi ve ihtarname çekilmesi. En sonunda kiranın ödenmesi için icra takibi ve tahliye için davanın açılmasıdır. Yukarıda anlatılan hususların avukat ve hukuk danışmanı ile hareket edilmesi durumunda sorunların çözümü daha kolay ve masrafsız olacaktır. Kira Davaların çözümündeki en pratik yol hukuki bilgi, tecrübe ve önceden tedbirlerin alınmasına bağlıdır.

Ev Ve İş Yerinin Tahliyesinde En Pratik Yol

Ev ve iş yerinin tahliye işlemleri ile davaları zaman ve maddi kayba sebep olduğu unutulmamalıdır. Tahliye Davalarında Kira ücretinin alınamadığı gibi dava harç, gider avansı, avukatlık ücreti, tahliye masrafları tamamen mülk sahibi tarafında yapılması gereken masraf kalemleridir.

Kira Hukuku Avukat Desteği Ve Danışmanlık Hizmetleri

Kira, kiralama, sözleşmenin hazırlanması, kira ücretlerinin alınması, kiracı sorunların çözümü, kiracı davaları içerisinde bir bütün olarak ele alınarak kiralama süreci başlangıcından sonuna kadar avukat desteği ve danışmanlığı ile yürütülmesi sorunun çözümünde en sağlıklı yoldur.

Kira, kiralama işlemi başı ve sonu itibari ile tamamen hukukun içerisinde yer alan bir hukuk dalı olup, bu sürecinde hukuk eğitimi almış avukat desteği ile yürütülmesi en doğru karar olacaktır. Kira hukuku alanında en çok ihtiyaç duyulacak hukuksal destek ve danışmanlık; kira sözleşmelerinin hazırlanması, ödenmeyen kira alacakları için ihtarname gönderilmesi, kira bedelinin tahsili için icra takibi, tahliye davaları, kira tespit davaları olarak sıralayabiliriz.

Kira Gelirlerinin Beyanı

Kira gelirinin beyanı belli kurallar çerçevesinde belli miktar ve süre içerisinde bildirilmesi zorunlu olup, beyanname verilmediği ve eksik bildirildiği takdirde ciddi cezalar ile karşı karşı kalınacak yaptırımları fazla olan bir durumdur. Burada kira hukuku ve vergi hukuk iç içe beraber yürümektedir.

Quick and Effective Solutions

Quick and Effective Solutions

İLKAY LAW OFFICE

We, as Ilkay Law Office, offer consultancy and legal services in divorce, custody, alimony, damages and division of properties falling under family law. You can find out and get your legal rights through our legal and consultancy services.

We are Practicing Law and Offering Legal Services since 2006

We achieve desired results for problems that cannot be solved through reconciliation with our solution-oriented approach, experience and efficient action follow-up

Heritage in Turkey

Heritage in Turkey

Read More

Divorce Cases in Turkey

Divorce Cases in Turkey

Read More

Rent and property law

Rent and property law

Read More

Divorce Suit  (Boşanma Davası)  

Divorce Proceedings in Turkey

Knowledge and experience is important in solution of the family law problems. Legal advice and suggestions would help you solve your problems.

We offer defense and consultancy services for situation assessment in divorce, care and family law.

IF THE PROPERTIES IN TURKEY HAVE BEEN ACQUIRED DURING THE MARRIAGE UNION,

We identify those properties and get court order to prevent their sales.

YOU ARE DIVORCED NOW ABROAD, BUT STILL MARRIED IN TURKEY

Recognition and Enforcement

You can solve this problem by filing an action for recognition and enforcement in Turkey.

İnheritance Law in Turkey  (Türkiye'de Miras Hukuku)

We offer legal and consultancy services for legal problems within the Inheritance Law. Areas of service include certificate of inheritance, division/distribution of inheritance and estate; if it cannot be shared, for elimination and partition of joint ownership, actions for nullity of title deed and land registration due to reserved portion and collusion, and disclaimer of inheritance.

You can reach the settlement with Lawyer and Consultancy service in the solution of many problems such as determining the inherited movable and immovable property with the detection case, putting the measure to prevent the sale of the determined goods.

Ask for assistance in solution of your problems in Turkey.

Ask Questions to us for your

Problems

Scheidungen, Erbschaften, Mietforderungen in der Türkei

Scheidungen, Erbschaften, Mietforderungen in der Türkei

İLKAY LAW OFFICEU

Unsere Mitbürger die seit langem Zeitraum im Ausland leben, bleiben meistens in diesen Ländern, ein Teil dieser hat sogar die Staatsbürgerschaft des Aufenthaltslandes angenommen.  Aus diesem Grund bleibt die Anreise in die Türkei und deren Aufenthalt hier auf deren Urlaubszeit begrenzt. Damit verbunden können sie ihre juristischen Probleme in der Türkei nicht genügend feststellen und verfolgen und sie erfahren schwerwiegende Verluste in ihren Rechten und auch finanziellen Schaden. 

Wir bieten Advocacy- und Beratungsdienste für Scheidung, Unterhalt und Sorgerecht im Familienrecht an

Als Rechtsanwaltskanzlei Ilkay bieten wir Beratungs- und Advocacy-Dienstleistungen für Scheidung, Kinderbetruung, Entschädigungen und Immobilien-Sharing im Bereich des Familienrechts an.

Sie können Ihre Rechte rechtlich durch Rechtsanwalt und Beratungsdienst schützen.

As the Law Offices of Ilkay, we are offering you our constulting and legal services about divorce, child care, compensation and property sharing in Family Law.

Scheidung İn der Türkei

Scheidung İn der Türkei

Read More

Heritage Solicitors in Turkey

Heritage Solicitors in Turkey

Read More

Anwalt für Mietrecht

Anwalt für Mietrecht

Read More

Heritage Türkei Hüllen

Zu Themen im Umfang des Erbrechts wie Ausstellung eines Erbscheins, Aufteilung des Erbes, Aufhebung der Mitinhaberschaft bei nicht aufteilbarem Erbe, Annullierung der Besitzurkunde wegen reserviertem Anteil und geheimer Absprache  sowie Erbausschlagung bieten wir Anwalts- und Beratungsservice an. 

Ganz nach den Bedürfnissen unserer Mandanten bieten wir vielseitige Services bezüglich des Erbrechts und bringen die für Sie passendsten Lösungen hervor.  Genießen Sie den Vorteil unserer langjährigen Erfahrung und übertragen Sie uns mit nur einer Vollmacht all Ihre Probleme.  

Divorce en Turquie, déclarations de procuration, créances de location

Divorce en Turquie, déclarations de procuration, créances de location

BUREAU D'AVOCATS IKAY

Ilkay Hukuk a été fondé en 2006 par l'avocat İlkay Uyar Kaba à Ankara.
Grâce à notre personnel fort et bien équipé, nous veillons à ce que notre expérience soit toujours à jour et permette des solutions efficaces aux innovations. En plus des avocats, nous avons aussi du personnel de palais de justice, du personnel de bureau, des agents d'exécution et de la paperasserie pour un travail systématique.
La loi büromuz qui se renouvelle sur la base des lois, des méthodes et des matériaux qui changent chaque jour, offre des moyens technologiques à son personnel afin d'obtenir des résultats fructueux dans la résolution des problèmes juridiques et est soutenue par une formation interne. De cette façon, il vise à accroître l'efficacité dans la résolution des incidents juridiques et d'obtenir des résultats positifs à court terme.
En tant que conseil juridique, nous fournissons des services à nos clients afin de fournir des résultats plus positifs à nos clients et d'être en mesure de fournir les détails nécessaires à la procédure.

Развод, Наследование, Запрос на аренду в Турции

Развод, Наследование, Запрос на аренду в Турции

Мы предоставляем адвокатские и информационно-консультационные услуги в рамках семейного права по вопросам развода, выплаты алиментов и опеки.

 

Мы предоставляем информационно-консультационные услуги и защиту интересов по бракоразводным процессам, попечению, а также, в рамках семейного права, консультационную поддержку для определения о назначении дела к рассмотрению.

Поскольку семейное право отличается широким спектром охвата, все юридические вопросы, касающиеся семьи, рассматриваются в рамках этого права.

Бракоразводные процессы представляют собой наиболее важную тематику семейного права.

 

Информационно-консультационная поддержка до и после бракоразводного процесса играет значительную роль.

При подаче заявления на расторжение брака, самыми важными вопросами, которые нужно решить, являются статус детей, содержание, раздел имущества и возмещения.

При открытии дела о разводе необходимо решить множество вопросов, таких как принятие решения о защите женщины, выдача запретительного ордера, что наиболее важно – за кем останется опека над ребёнком, личные отношения матери и отца с ребёнком, порядок разделения имущества, приобретённого в браке, определение недостатков супругов в свете причин, приведших к разводу, рассмотрение вопросов по затребованию моральных и материальных компенсаций, порядок выплаты алиментов на ребёнка и содержание супруга (-и), кому из членов семьи останется семейная жилплощадь, порядок раздела имущества в доме, выплата либо невыплата стоимости золота, подаренного на свадьбу, и прочие.

Знания и опыт в решение проблем, возникающих в рамках семейного права, играют приоритетную роль. В целях разрешения вопросов рекомендуется прибегнуть к получению информационно-консультационных услуг.


Для разрешения проблем в части семейного права знания и опыт играют важную роль. Юридические рекомендации и предложения окажут вам помощь в решении проблем.

Юридическая контора Илькай «İlkay» предоставляет адвокатские и информационно-консультационные услуги по таким вопросам, находящимся в ведении семейного права, как расторжение брака, назначение опеки, выплата алиментов, компенсаций и раздел имущества. Информационно-консультационные и адвокатские услуги для разъяснения юридических прав, которыми вы обладаете

 

ОРИЕНТИРОВАНЫ НА РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Подход, ориентированный на разрешение проблем – получение результата по вопросам, разрешение которых не может быть достигнуто через консенсус, опираясь на опыт и активное участие в разбирательстве. В ходе предоставления информационно-консультационных и адвокатских услуг, клиентов непрерывно информируют о всех подвижках по рассматриваемому делу. Основные проблемы в области семейного права:

Алименты на ребёнка и содержание супруга (-и)

Брачный контракт

 

Производства дел по опеке в суде

Раздел имущества

Этими вопросами мы интенсивно занимаемся.

 

ЕСЛИ В ТУРЦИИ НАХОДИТСЯ ИМУЩЕСТВО,

ПРИОБРЕТЁННОЕ В БРАКЕ

Мы устанавливаем это имущество и предупреждаем его продажу посредством получения судебного решения.

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ, ТАКИМ КАК ВОЗМЕЩЕНИЕ И АЛИМЕНТЫ, В РАМКАХ БРАКОРАЗВОДНЫХ ПРОЦЕССОВ, РАССМОТРЕННЫХ В ГЕРМАНИИ

РАЗВОД ЗА РУБЕЖОМ, НО В ТУРЦИИ ВСЁ ЕЩЁ В БРАКЕ

Признание и приведение в исполнение

Обратившись с заявлением о признании и приведении в исполнение, вы разрешите эту проблему и будете разведены.

 

 
Турецким гражданам, проживающим в Германии

Мы предоставляем юридические информационно-консультационные и адвокатские услуги.


Вы можете обратиться за помощью в решении ваших проблем в Турции.

Предоставляем адвокатские услуги с 2006 года

 

Подход, ориентированный на разрешение проблем – получение результата по вопросам, разрешение которых не может быть достигнуто через консенсус, опираясь на опыт и активное участие в разбирательстве.

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Вы можете обратиться с вопросами к нам

الطلاق والميراث والإيجارات في تركيا

الطلاق والميراث والإيجارات في تركيا

نقدم لكم خدمات المحاماة والاستشارة القانونية في مواضيع الطلاق

والنفقة والوصاية التي تدخل ضمن قانون الأحوال الشخصية (الأسرة)

ونقدم خدمات الدفاع والاستشارة القانونية في مجالات الطلاق

 والرعاية وتعيين الحالات في قانون الأحوال الشخصية

إن قانون الأسرة يعتبر مفهوما شاملا يتضمن كافة المشاكل المتعلقة بالأسرة التي تهم قانون الأحوال الشخصية.

وتتصدر دعاوى الطلاق أهم مواضيع قانون الأحوال الشخصية.

وتعتبر المعلومات والاستشارة حول الطلاق قبل وبعد القضية مهمة.  

وفي حالة الطلب بالطلاق فإن وضع الأولاد ومصاريف الرعاية وتقاسم الأموال ومواضيع التعويضات ستكون من أهم المواضيع التي يجب حلها داخل الدعوى.

وعند فتح دعوى الطلاق يجب حل العديد من المشاكل التي تشمل اصدار قرار حماية المرأة، الابعاد عن المنزل، والأهم من كل ذلك تحديد الشخص الذي سيتولى مسؤولية رعاية الأطفال، وعلاقة الأم والأب مع الطفل، وكيفية تقسيم الأموال بين أفراد الأسرة، قصور الزوج أو الزوجة في المواضيع التي تسببت في الطلاق، مواضيع التعويضات المادية والمعنوية المطلوبة، نفقة الزوجة التي لاتعمل ونفقة الأطفال ومصاريف رعايتهم، ولمن سيكون منزل الأسرة وكيف سيتم تقسيم أثاث وأشياء المنزل وهل سيتم دفع قيمة أشياء الزينة التي تم توزيعها خلال حفلة الزفاف وغير ذلك من المسائل العائلية.

يجب الاهتمام بالمعلومات والخبرات في حل المشاكل التي يمكن أن تحصل في مواضيع قانون الأحوال الشخصية. ويجب تلقي خدمات الاستشارة في موضوع حل المشاكل الأسرية.

إن المعلومات والخبرة تعتبر مهمة في حل مشاكل الأحوال الشخصية. فالتوصيات والمقترحات القانونية ستساعدكم على حل مشاكلكم.

نحن مكتب إلكاي للخدمات القانونية نقدم خدمات الاستشارة والمحاماة ضمن مجال قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) في مواضيع الطلاق، والوصاية، والنفقة، والتعويضات وتقاسم الأموال. وبفضل وجهة نظره التي تركز على الحل فهو يقدم لكم خدمات المحاماة والاستشارة القانونية، ويصل إلى النتائج المطلوبة بفضل خبراته في المشاكل الغير قابلة للحل عن طريق التفاهم والتصالح وبفضل متابعته الفعالة للدعاوى القضائية.

 

ويقوم المكتب خلال مراحل تقديم خدمات الاستشارة والمحاماة إلى موكليه بابلاغهم بكافة التطورات المتعلقة بالدعاوى. إننا نهتم بشكل مكثف بكافة المشاكل التي تدخل في نطاق قانون الأحوال الشخصية مثل؛

نفقة الزوجة والأطفال

عقود الزواج

دعاوى رعاية الطفل

تقاسم الأموال.

 

وفي حالة امتلاك الأموال

في تركيا ضمن الوحدة العائلية،

فإننا نقوم بتعيين هذه الأموال، ونضع التدبير الاحتياطي عليها بقرار من المحكمة لمنع بيعها.

 

ويمكنكم الحصول على الحل في تركيا عن طريق رفع دعوى الاعتراف والتنفيذ

في المواضيع المادية مثل التعويضات المادية والنفقة التي تم الحكم بها في

قرارات دعوى الطلاق التي تم اتخاذها في ألمانيا.

 

تم الطلاق في خارج القطر ولكنكم لاتزالون متزوجين في تركيا!

الاعتراف والتنفيذ

يمكنكم حل هذه المشكلة وتحقيق الطلاق وذلك برفع دعوى الاعتراف والتنفيذ لدى المحاكم التركية.

 

إننا نقدم خدمات المحاماة والاستشارة في المسائل القانونية

إلى مواطنينا الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا.

يمكنكم طلب المساعدة من أجل حل مشاكلكم في تركيا.

إننا نقدم خدمات المحاماة منذ عام 2006.

وبفضل وجهة نظره التي تركز على الحل يقدم لكم خدمات المحاماة والاستشارة القانونية، ويصل إلى النتائج المطلوبة بفضل خبراته في المشاكل الغير قابلة للحل عن طريق التفاهم والتصالح وبفضل متابعته الفعالة للدعاوى القضائية.

 

 يمكنكم توجيه أي سؤال يتعلق

بقانون الأحوال الشخصية

OUR OFFICE LOCATION

Strazburg Cad. Bina No:10 Kat:3 Daire:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya/Ankara

 

OUR CONTACT E-MAIL

avilkayuyarkaba@gmail.com

Contact With Us!