Yürütmenin Durdurulması Talebi | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Yürütmenin Durdurulması Talebi

yurutmenin-durdurulmasi-talebi

Yürütmenin Durdurulması Talebi hakkında, Yürütmenin durdurulmasının talep edilmesi, beraberinde iptal davasının açılması gerekliliğini getirecektir. Yürütmenin durdurulması talebi, tek başına gerçekleştirilemez.

Söz konusu tam yargı davasının idari işlem nedeniyle açılmış olması,  yürütmeyi durduracak idari bir işlem olmadığı anlamına gelecektir.

Yürütmenin Durdurulması Talebi

Davacı söz konusu işlemin iptalini istemediği sürece, o işlemin yürürlükte kalıyor olmasına kişinin bir itirazı olmadığı anlamına gelecektir. Yürütmenin durdurulması ile, idari işlem, dava sonuna kadar ertelenir.

Yürütmenin Durdurulması Kararı ve İptal Kararı Arasındaki Farklar

Söz konusu olan her iki kararın da geriye yürürlüğü mevcuttur. Her iki karar da yargısal kararlardır. Bu kararlar arasındaki farklar şu şekildedir;

  • Iptal kararı, işlemi ortadan kaldırır.
  • Yürütmenin durdurulması talebi emredicidir.
  • Yürütmenin durdurulması kararı, söz konusu kararın hukuka aykırı olduğu anlamına gelmez.

Yürütmenin Durdurulması Kararının Alınması Şartları

Yürütmenin durdurulabilmesi için, söz konusu işlemin uygulanması halinde, telafisi güç olan ya da olmayan zararlar meydana geliyor olmalıdır. Tutuklama konularında yürütmenin durdurulması için ek bir talepte bulunulması gerekmez.

Yürütmenin durdurulması bu noktada otomatik olarak devrededir. Açık bir şekilde hukuka aykırılık olduğu tespit edilen herhangi bir konuda, yürütmeyi durdurma kararı verilir. Alınan karar istinad mahkemesine gitmediğinde yürütmeyi durdurma kararı alınması mantıklı olur.

Yürütmeyi durdurma talebinin, haklı sebeplerle gerçekleştirilmediği fark edildiğinde, kararın red edilme ihtimali mevcuttur. Gerekli şartlar yerine getirildiğinde, danıştay veya idari mahkemeleri tarafından yürütmeyi durdurma talebinin kabulü gerçekleşir.

Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz Süresi

Yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz etmek mümkündür. Itiraz için gereken süre, kararın tebliğine istinaden 7 gündür. Yürütmenin durdurulmasına yönelik itiraz geröekleştirilebilecek mahkemeler;

  • Idari ya da vergi dava daireleri kurulu,
  • Bölge idare mahkemeleri,

Olacaktır.

Yürütmenin Durdurulması Talebine İtiraz

Yürütmenin durdurulması talebinin reddi söz konusu olduğunda kişilerin, bu duruma itiraz etme hakkı doğmaktadır. Kişiler, yürütmenin durdurulmaması dahilinde, uğrayabilecekleri zararları ve söz konusu işlemin hukuka aykırılığını beyan eden bir dilekçe yazarak, itiraz taleplerini gerçekleştirirler.

Yürütmenin Durdurulması Talebi

İdari Dava açılması veya Kanun yollarına başvurulması, dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. Yürütmenin durdurulması kararının olması gerekmektedir.

İdari işlemine devam etmesi ve yapacağı uygulanmanın durdurulmaması durumunda  giderilmesi zor sorunlar ve zararların doğması muhtemel olması durumunda,  idareninde yapmış olduğu işlemlerinde hukuka aykırı olduğu belirtilerek, yürütmenin durdurulması talebi ile mahkemeye başvurulması durumunda karar verebilir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda veya özel kanunlarda yetkili mahkemelerin gösterilmemiş olması halinde yetkili İdare Mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya sözleşmeyi yapan idari makamın bulunduğu yerdeki İdari Mahkemesi’dir. İdari ve Vergi Mahkemeleri’nin tek hâkimli olarak verdikleri kesin kararlara başka Kanunlarda aksine hüküm bulunsa bile mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz edilebilir.

İtiraz kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılır. Bölge İdare Mahkemesi’nin kararları kesindir, Temyiz yoluna başvurulamaz.  İdari ve Vergi Mahkemeleri’nin kesin kararları, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay’da temyiz olunabilir. İdare ve Vergi Mahkemelerinin tek hâkimler verdiği kararlar temyiz edilemez.

Ancak, mükellefin konusuna, esasına, şekline, muhalefet ve istisna hükümlerine ilişkin Vergi uyuşmazlıklarında, tek hâkimler verilen kararlar Danıştay’da Temyiz edilebilir. İptal ve Tam Yargı Davalarında husumet ya iptali istenen kararı almış olan ya da alınan kararı yürütmekle sorumlu olan İdare’ye yöneltilir. Kamu görevlileri davalı olarak gösterilemezler.

Aşağıdaki Aile ve Boşanma Hukuku Davaları hakkında farklı makaleleri okuyabilirsiniz veya diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İdare hukuku avukatları ankara sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Danıştay Kararı –  Yürütmenin Durdurulması Talebi

TAZMİNAT DAVASI – DAVACININ DAVALI İDAREYE ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUĞU.

ALTMIŞ GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE BAŞVURUYA CEVAP VERİLMEYEREK TALEBİN ZIMNEN REDDEDİLDİĞİ. İŞİN ESASINA GİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – KARARIN BOZULMASI.

ÖZET: Davacının davalı idareye zararının tazmini için başvuruda bulunduğu, altmış günlük süre içinde bu başvuruya cevap verilmeyerek talebin zımnen reddi üzerine açılan davada; işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken verilen merciine tevdi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.

1.783 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp