Zimmet Suçu Ve Cezası

Zimmet Suçu Nedir Cezası Ne Kadardır?

Zimmet suçundan söz etmeden önce zimmet kelimesinin tam olarak neyi karşıladığını bilmek gerekir. Kişinin elinde bulunan ya da üzerinde devir yetkilerine sahip olduğu bir malı bir başka kişinin üzerine kaydetmesine zimmete geçirme ya da zimmet isimleri verilmektedir. Kanunlarla da kamu görevlileri ile ilgili olarak zilyetlik hakkı kendisine verilmiş olan mallardan sorumlu kişilerin mallar üzerinde tasarruf hakkını kullanması veya başka bağlantıları bulunan kişilerin zimmetine bu malları geçirmesi zimmet suçunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Zimmet suçundan söz etmek tüm bu gerekçelerden dolayı sadece kamu görevlileri için geçerli olabiliyor. Benzer olayların yaşanması halinde kamu görevlilerinin sadece zimmet suç gerekçesi ile değil aynı zamanda gerekli şartlar oluşmuşsa hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçları ile yargılanmaları da mümkün olmaktadır.

Zimmet suçlarının işlenmesi için kişilerin kamuda icra etmiş oldukları görev boyunca bir mal üzerinde hak sahibi olmalarına gerek yoktur. Bir süreliğine geçici bir görevden dolayı kendisine teslimi yapılmış bir mal için de kişiler zimmet suçunu işleyebilecek eylemleri yapabilirler. Kanunlarda da belirtilmiş olan mal kavramı zimmet suçu söz konusu olduğunda taşınır ve taşınmaz mallara ek olarak parasal varlıkları da temsil etmektedir. Bir görevin ortada olmadığı durumlarda malın bir başkasına aktarılması ya da başkalarının menfaati için kullanılması söz konusu olmuşsa bu halde de zimmet suçundan söz etmek mümkün olmamaktadır.

Zimmet suçunun sınırlarının iyi bir şekilde bilinmesi kamu görevlilerinin bu suçla karşılaşması açısından dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Buna bakılarak zimmet suçunun sadece mülkiyet hakkı sahibinin de yapabileceği tasarrufları kamu görevlisinin yapması halinde ortaya çıkmakla sınırlandırmaktadırlar. Zimmet denildiği zaman sadece başkalarının menfaatine malı kullandırma ya da bu kişilere malı satma değil aynı zamanda malın tüketilmesini sağlama ve bir süreliğine kullanma gibi durumların da zimmet suçu ile adlandırılması söz konusu olmaktadır. Malın kullanılması halinde ilk bakılacak olan nokta ise mülkiyet hakkına sahip olan kişinin tasarruflarında olduğu gibi bir kullanmanın gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Somut olaylar üzerinden incelenen bu durumların ardından kamu görevlisinin suçunun tespiti yapılabiliyor. Burada eğer malın gerçek sahibi gibi tasarrufta bulunulmuşsa ancak bu durumda zimmet suçundan söz edilmesi mümkün olabiliyor.

Zimmet Suçunun Cezası Nedir

Zimmet suçu ana başlığı altında toplanmış olan suçlara öngörülmüş olan cezalarda üç farklı uygulama bulunmaktadır. Bunlar suçun ana hatları ile ortaya çıktığı durumlarda görülen basit zimmet suçu, hileli davranışlar ortaya çıktığında söz konusu olan nitelikli zimmet suçu ve malın bir süre kullanılması gerekçesi ile verilmekte olan kullanma zimmeti suçu olabilmektedir.

Suçun temel niteliklerinin karşılanması halinde basit zimmet suçunun verilmesi söz konusu oluyor. Bu cezada 5 ile 12 yıl arasında kişinin hapis cezasına çarptırılması uygun görülmektedir. Nitelikli zimmet suçlarında ise suçlu kişinin mutlaka olayın üzerinin örtülmek istenmesi gibi bir eylemde bulunmak için davranışlar ortaya koyması gerekmektedir. Bu aynı zamanda cezanın yarı oranında artmasına da sebep olur. Burada örneğin basit zimmet suçu cezasına göre 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan kişinin 7,5 yıl ceza ile karşılaşması söz konusu olmaktadır.

Son olarak cezalarda malı bir süre başkaları tarafından kullanmaya açık hale getiren kişinin durumlar için uygulanan yaptırımlardan söz edilmektedir. Burada basit zimmet cezalarında verilmesi öngörülen cezaların yarısının verilmesi kararına varılır. Ancak mahkeme tarafından hakim kararları doğrultusunda bu sürenin basit zimmet suçundaki cezasını 3’te 1’i ya da 4’te 1’i olarak değiştirilmesi de mümkündür.

Yargıtay Kararı – Zimmet Suçu Ve Cezası

T.C. YARGITAY 7.Ceza Dairesi Esas: 2009/1423 Karar: 2013/234 Karar Tarihi: 14.01.2013

ZİMMET SUÇU – TEDİYE FİŞLERİ KULLANILARAK BANKA PARASININ ZİMMETE GEÇİRİLMESİ – FİİLLERİN BASİT VEYA NİTELİKLİ ZİMMET OLUP OLMADIKLARI AÇIKLIĞA KAVUŞTURULDUKTAN SONRA SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMAMASININ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Davalılar tediye fişlerini kullanarak bankanın parasını zimmete geçirmişlerdir. Tediye fişleri bulunamamış ya da bulunan tediye fişlerinde mudi imzası yok ise, basit zimmet; tediye fişlerinde mudi imzası var ve mudi yerine atılan sahte imza aldatıcı ise, nitelikli zimmet suçunun oluşacağı nazara alınıp, buna göre uzman bilirkişilere inceleme yaptırılıp fiillerin basit veya nitelikli zimmet olup olmadıkları açıklığa kavuşturulduktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken, eksik soruşturma ve inceleme ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.