Atla

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır


Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Zina nedeniyle boşanma davasında, Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. 

Zina nedeniyle boşanma davasında, Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir

Zina Sebebiyle Boşanma Dava Açılma Şartları Nelerdir

T.M.K. unun 161. Maddesinin birinci fıkrası "eşlerden her birinin diğerinin zina etmesi sebebiyle boşanma davası açabileceğini" öngörmektedir. Zinadan söz edebilmek için:

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Zina Sebebiyle Boşanma Davaları Nasıl Açılır

Tarafların resmen evli olmaları gerekir

Tarafların resmen evlenmelerinden önce başka kişilerle cinsel ilişki kurmaları zina sayılmaz. Bu durum evlenmeden sonra öğrenilmişse ve bu durum şiddetli geçimsizliğe sebebiyet vermişse diğer eşin şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açma hakkı vardır.

Ancak zina sebebiyle boşanma davası açma hakkı yoktur.

Resmi memur evlenme akdi yapılmış ancak evlenme kocanın nüfus hanesine işlememiş olsa bile ortada hukuken geçerli bir evlenme olduğundan bu aşamada bile eşlerin karşı cinsten başka kişiyle cinsel ilişkisi zina sayılır.

Eşlerin ister mahkeme kararıyla isterse fiilen ayrı yaşadıkları dönemlerde karşı cinsten üçüncü kişilerle cinsel ilişkisi zina kabul edilmektedir.

Boşanma davasında boşanma kararı verilmiş ve bu karar kesinleşmemişse yine üçüncü kişilerle cinsel ilişki zina sayılmaktadır. Boşanma kararının hüküm ifade edebilmesi için kesinleşmesi zorunludur.

Zina İçin Evlilik İçinde Başkasıyla Cinsel İlişki Kurulması Gerekir

Kadının başka bir kadınla "sevicilik" olarak adlandırılan kadın kadına seks ilişkisi il erkeğin "eşcinsel" seks ilişkisi zina sayılmaz.

Bu hallerde zina sebebiyle boşanma davası açılmazsa da diğer eşin evlilik birliğinin temelinden sarsılması ya da başka bir deyişle "şiddetli geçimsizlik" veya "haysiyetsiz yaşam sürdürülmesi" sebebiyle boşanma davası açma hakkı vardır. Evli bir kadının kocasından alınan spermle tıbbi bir ortamda döllenmesi zina sayılmayacağı gibi genel boşanma sebebi de olmaz.

Ancak kadının başka bir erkeğe ait spermle tıbbi bir yöntemle döllenmesi diğer eş yönünden TMK 166/1 göre evlilik birliğinin temelden sarsılması hukuksal sebebine dayalı boşanma sebebi oluşturabilmektedir. Son derece gizlilik içinde gerçekleşen zina fiilini kanıtlamak oldukça zordur.

Yargıtay 2.H.D. bir kararında "davalının evinde .… Adlı şahsın divanda külotla yatar halde görülmesini, davalının üzerinde taze meni damlası bulunan gazete parçalarını saklamak istemesini ve zaten davalının kirada oturduğu evi de ahlak dışı ilişki kurmak üzere yabancı erkeklerin girip çıkması sebebiyle tahliye etmek zorunda kalması halini "zina için yeterli kabul etmiştir.

Boşanma açısından zina için cinsel ilişkinin tamamlanmış olması zorunluluğu yoktur. Zina için gerekli ortama girilmiş ancak elde olmayan nedenlerle cinsel ilişki tamamlanmamış olsa bile zinanın varlığı kabul edilmektedir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açılma Şartları

Eşlerin karşı cinsten birisiyle cinsel ilişki dışında kalan bedeni temaslarının ne kadar yakın olursa olsun zina olmadığına dair görüş kapalı bir mekânda gerçekleşmekteyse bunun zina olarak kabul edilmesi kaçınılmazdır.

Eşlerin herkesin görebileceği yerlerde eşinden başka biriyle sarmaş dolaş gezmesi, sokakta öpüşmesi zina sayılmazsa da bu hal şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açılmasına sebebiyet verir.

İradi Olmayan Cinsel İlişki Zina Sayılmaz

Kişinin iradesinin sakatlandığı durumlarda da cinsel ilişki zina sayılmamaktadır. İlaç verilmesi, afyon, esrar gibi uyuşturucu maddeler kullandırılarak kişinin iradesiz hale getirilmesi, uyku hapı verilerek cinsel ilişki kurulması zina suçunu oluşturmaz.

Kişinin yaptığı şeylerden sorumlu olabilmesi için öncelikle iyiyi kötüden ayırt etme yeteneğinin bulunması gerekir.

Zorla cinsel ilişki zina sayılmaz. Evli bir kadın zorla kaçırılıp ırzına geçilmişse, kadının bunda hiçbir kusuru olmadığından kadının iradesi dışında gerçekleşen bu durumdan kadını sorumlu tutmak olanağı yoktur. Tehdit yoluyla cinsel ilişkinin zina olup olmadığı tartışmalıdır.

Çocuğun kaçırılması, öldürülme, sakat bırakılma gibi tehditlerle zorlama sonucu oluşan cinsel ilişki zina sayılması gerekir. Bunun yanında mala yönelik tehdit sonucu kurulan cinsel ilişki de zina sayılmaktadır.

Zina sebebiyle açılan boşanma davasında eşlerin eşit olması

 Türk Medeni Kanunu zina sebebiyle açılacak boşanma davalarında eşler arasında tam bir eşitlik esasını benimsemiştir. Kadın veya erkeğin bir defa bile zina yapması karşı tarafın zina sebebiyle boşanma davası açılması için yeterlidir.

Yargıtay Kararı - Zina Nedir Zina Sebebiyle Boşanma Davası

ZİNA BOŞANMA DAVASI - BOŞANMA DAVASINDA DAVALI KARŞI DAVACI KADININ MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN OLMADIĞI.

TAZMİNAT TALEBİ DİLEKÇENİN ÖN İNCELEME DURUŞMASINDAN SONRA VERİLDİĞİ - MADDİ TAZMİNATA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLECEĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Islah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklı kalmak kaydıyla ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. Davacı-karşı davalı kadın, ayrıca ön inceleme duruşmasından sonra, …. tarihli esasa ilişkin verdiği dilekçede maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

Kabul edilen boşanma davasında davalı-karşı davacı kadının maddi tazminat talebinin bulunmadığı ve maddi tazminat talebini içeren ….tarihli dilekçenin de ön inceleme duruşmasından sonra verilmiş olmasına göre, davalı-karşı davacı kadının maddi tazminat talebiyle ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" karar vermek gerekirken, aksi şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Koca ortak hayatın temelinden sarsılması nedenli boşanma davası yanında zina hukuki nedenine dayalı olarak da boşanma isteminde bulunmuştur.Öncelikle özel boşanma nedeni olan zina hukuki nedenine dayalı boşanma isteği hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulması gerekir. 

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı-davalı (kadın)'ın M. isimli şahısla birden fazla cinsel ilişkide bulunduğu gerçekleşmiş, bu husus mahkemece de sabit kabul edilmiştir. 

Bu durumda, birleşen boşanma davasının kadının zinası sebebiyle kabulüne, tarafların Türk Medeni Kanununun 161. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu gibi aynı Yasanın 166/1.maddesi gereğince boşanma kararı verilmesi doğru değildir. Hükmün bu sebeple bozulması gerektiği düşüncesiyle değerli çoğunluğun bozma gerekçesine iştirak etmiyorum.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır - Yorum
    MELİKE ÜNSAL -
    13 Kasım 2016

    Zina Ve Boşanma Zina Boşanma Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı'nda bilgi verirmisiniz.

    Cevapla
Yorum Bırak