Ziynet Davası Ziynet Alacağı Davası

Ziynet Davası Ziynet Alacağı Davası konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Ziynet Davası Ziynet Alacağı Davası görevli mahkeme, TMK uyarınca kurulmuş bir evlilik birliği bulunduğu, iadesi istenen ziynet eşyalarının, nişan, nikah ve çocuk için takıldığı anlaşılmakla, TMK’nın aile ve mal rejimine ilişkin hükümlerinin tatbiki gerektiğinden, davada görevli mahkeme aile mahkemesidir.

 ZİYNET EŞYASI NEDİR

 • Ziynet Alacağı Davasına konu olan Ziynet Eşyası Nedir : Kadınları Taktıkları Altın, bilezik, küpe, Yüzük, Kolye ve gerdanlık gibi eşyalardır.
 •  Ziynet Eşyaları Kişisel Eşya Olup Ziynet Eşyalarının İadesi Davası Her zaman Açılabilir.ZİYNET EŞYASI, KİŞİSEL MALDIR. (TMK M.220)

 ZİYNET ALACAĞI DAVASI NASIL AÇILIR

 • EVlilik Devam ederken Ziynet Alacağı Davası Her zaman Açılabilir.
 • Ziynet alacağı davasında Görevli  Mahkeme : Evlilik 01.01.2002 Tarihinden Önce sona ermiş ise ‘Asliye Hukuk Mahkemesi’
 • Ziynet ve eşya alacağı davasında Evlilik 01.01.2002 Tarihinden Sonra sona ermiş ise ‘Aile Hukuk Mahkemesidir’
 • Ziynet alacağı davasında Yetkili Mahkeme Davalının Yerleşim Yer Mahkemesidir.

        ZİYNET EŞYASINDA SORUMLULUK

 • Ziynet Davası Alacağı Koca ile Kayınpeder El ve işbirliği içinde Davacı Kadının Ziynetlerini almış iseler Davalı eş ve kayınpeder, zincirleme ve ortaklaşa sorumludur.
 • Ziynet alacağı davasında Örnek 1. Kadına Emanet Takılan Takılar 2. Fiziksel Şiddete Uğrayan Kadın, 3. Hastaneye veya Bayram Ziyareti için Baba evine bırakılan kadın 4. Düğün Borçları için, 5. Araç Alımı İçin, 6. Kocanın Kişisel Borçları, Kira Borçları İçin, 7. Evin İhtiyaçları için, 8. İş yeri Açmak İçin, V.S Kadının altınlarının Bozdurulması Halinde Kadın Ziynet Alacağı Davası Açabilir.

       ZİYNET ALACAĞI DAVASINDA İSPAT NASIL EDİLİR İSPAT ZORUNLULUĞU

 • Ziynet Alacağı davasında İspat Zorunluluğu,  Zorla elinde Alınma (Evi Terk ederken Elinden zorla alındığını, götürülmesine engel olunduğunu, götürme Fırsatı Elde Edemediğini İspat etmelidir.
 • Gece Yarısı, Örneğin Kadın Gece Yarısı Evden Hiçbir eşyasını almadan ayrılmıştır.
 • Bayram Ziyaretinde Kadın Baba evine gelmiş ve bir daha dönmemiştir
 • 1 Kg Altının Üzerinde Taşındığını Kabul etmek Hayatın Doğal Akışına Aykırıdır. (2. HD. 16.11.2006 T., E:7791, K:15838).

         ZİYNET EŞYA ALACAĞI DAVASINDA  İSPAT ARAÇLARI

 1. Çeyiz Senedi,
 2. Bilirkişi İncelemesi,
 3. Video,
 4. Fotoğraf, Bilgisayar kayıtları ve bilirkişi raporu,
 5. Tanık Anlatımları,
Ziynet Davası Ziynet Alacağı Davası

Ziynet Davası Ziynet Alacağı Davası

ZİYNET DAVASIZİYNET ALACAĞI DAVASI YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2015/13411 Karar: 2015/11995 Karar Tarihi: 01.12.2015 – Ziynet Davası Ziynet Alacağı Davası hangi Mahkemede Açılır

ALACAK DAVASI – İADESİ İSTENEN ZİYNET EŞYALARININ NİŞAN NİKAH VE ÇOCUK İÇİN TAKILDIĞI – DAVADA GÖREVLİ MAHKEMENİN AİLE MAHKEMESİ OLDUĞU

ÖZET: Taraflar arasında TMK uyarınca kurulmuş bir evlilik birliği bulunduğu, iadesi istenen ziynet eşyalarının, nişan, nikah ve çocuk için takıldığı anlaşılmakla, TMK’nın aile ve mal rejimine ilişkin hükümlerinin tatbiki gerektiğinden, davada görevli mahkeme aile mahkemesidir. Bu durumda, uyuşmazlığın aile mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Aile Mahkemesince, davaya bakma görevinin asliye hukuk mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Asliye Hukuk Mahkemesince ise, evlilik birliği içerisinde takılan ziynet eşyalarının aynen iadesi, olmadığı takdirde ise değerinin tahsilinin istendiği, tarafların boşanmalarına ilişkin kararın dava tarihi itibari ile henüz kesinleşmediği gerekçesi ile karşı görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Somut olayda, tarafların dava tarihi olan 19/01/2014 tarihinden sonra 25/12/2014 kesinleşme tarihli mahkeme kararı ile boşandıkları, davacı tarafından, kendisine düğün sırasında takılan ziynet eşyaları ve küçük çocukların doğumundan sonra takılan altınların iadesinin, olmadığı takdirde ise değerinin tahsilinin istendiği anlaşılmaktadır.

Taraflar arasında TMK uyarınca kurulmuş bir evlilik birliği bulunduğu, iadesi istenen ziynet eşyalarının, nişan, nikah ve çocuk için takıldığı anlaşılmakla, TMK’nın aile ve mal rejimine ilişkin hükümlerinin tatbiki gerektiğinden, davada görevli mahkeme aile mahkemesidir. Bu durumda, uyuşmazlığın aile mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.