Kira Hukuku Avukat Ve Danışma | Ankara Avukat

Kira Hukuku

Kira Hukuku ve Tahliye Davaları | Kira hukuku ev ya da çatılı iş yeri sahipleri ile kiracılar arasındaki ilişkiyi ve uyuşmazlıkları konu edinir. Kira hukukunun çalışma alanına giren ve en sık rastlanan uyuşmazlıklar tahliye süreçleri ile ilgilidir. Ev ya da iş yeri sahiplerinin, kiracılarını hangi koşullarda tahliye edeceğini ilişkin esaslar kira hukukunda düzenlenmiştir.

Mülk Sahipleri Kiracıları İçin Hangi Durumlarda Tahliye Davası Açabilir?

Bu konuda en temel husus, her iki tarafın da anlaşarak altına imza attıkları kira sözleşmelerinin maddelerine uyulup uyulmadığıdır.

Kiracı kira sözleşmesinde belirttiği kira ödemelerini ödemiyor, aksatıyor ya da kanunlara uygun olarak belirlenmiş kira artış oranını sonradan kabul etmiyorsa, aylık kiralarını ödemiyorsa, komşularını rahatsız ediyorsa, mülke kasıtlı olarak zarar veriyorsa ya da konutun kullanımında özenli davranmıyorsa şeklinde genelleyebiliriz. Bu durumların her biri için çeşitli hukuki yollar seçilerek kiracıların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

Kira Hukuku Daha Çok Kiracıdan Yanadır

Kira hukuku, genel yorum olarak değerlendirildiğinde kiracıdan yanadır. Bu düşüncenin en somut örneği kira süresine ilişkin maddelerdir. Eğer bir kiracı kira sözleşmesinde kabul ettiği esaslara uygun hareket ediyorsa, kira hukukuna göre ev sahibi sözleşmenin bitiminden önce kiracısını tahliye edemez.

Kiracı, kendi rızasıyla ev ya da iş yerini tahliye edeceğini 15 gün önceden ev sahibine bildirmediği sürece kiracıyı mülkten çıkarmak söz konusu değildir. Kiracı, kira sözleşmesiyle birlikte yazılı bir şekilde tahliye taahhüdü vermişse bu durum geçerli değildir.

10 yıllık süreyi dolduran kiracı, ev sahibinin bir sonraki yenileme döneminden 3 aydan önce kendisine kira sözleşmesi fesih talebi göndermesi durumunda ev ya da iş yerini tahliye etmek durumundadır.

Ev Sahibinin İhtiyaç Duyması Halinde Tahliye Davaları

Eğer ev sahibinin kiraladığı konuta kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin ihtiyacı olduğunu hukuki olarak ispatlaması durumunda kiracının tahliyesini talep edebilir.

Süreli sözleşmelerde, ev sahibi sözleşmenin bitiminden itibaren bu isteğini kiracısına yazılı olarak bildirmelidir. Belirsiz süreli sözleşmelerde ise kanunlardaki feshi sürelerine uyulması durumunda en az 1 ay öncesinde kiracıya bu talep iletilmelidir.

İhtiyaç nedeniyle açılan kiracı tahliye davasını kazanan ev ya da iş yeri sahibi hukuken haklı bir sebep olmadığı sürece, aynı evi 3 yıl içerisinde bir başkasına kiralayamaz. Kiralar ve kiracı da bu durumu mahkemeye taşırsa, kiracının zararı ev sahibi tarafından karşılanmak zorundadır.

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri