Ankara Avukat

Ankara Avukat İlkay Hukuk Bürosu olarak amacımız, BİREYSEL ve KURUMSAL nitelikteki müvekkillerinin Aile Hukuku, Boşanma Hukuku, Tazminat Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, İcra Hukuku ve Sağlık Hukuku Departmanlarında oluşan branşlaşmış avukat kadrosu ile hukuksal sorunlarına karşı HIZLI VE ETKİLİ çözüm yolları bulmaktır. “İnsanları En İyi Yapan Yasalardır.” Ankara Avukat, Danışmanlık ve Hukuk alanında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

 

Bir ülkenin temelini oluşturan kanunlar, hukuk eğitimi almış kimseler tarafından değerlendirilmesi gereken karmaşık konulardır. Ankara Avukat ve Avukatlık hizmeti Yasaların yorumlandığı, yasalardan doğan hakların, sorumlulukların, yükümlülüklerin belirlendiği, savunulduğu hizmetler bütünüdür.

 

Hukuk, Türkiye’de ve dünyada çok geniş bir hizmet alanı bulunan disiplinlerden biridir. Her geçen gün güncellenen kanunlar, yasalar, yönetmelikler, sürekli değişen, yeni yeni ortaya çıkan birçok farklı konu hukukun uygulama alanına girmektedir.

 

İlkay Hukuk Bürosu Ankara Avukat

 

İlkay hukuk bürosu Ankara avukat ve danışma ile kanunlarda belirlenen haklar ve sorumluluklar konusunda doğru bilgilendirerek, açılabilecek hukuk davaları, arabuluculuk hizmetleri kapsamında yol gösterici hizmet sunmaktadır.

 

Aile Hukukunda boşanma konusu sadece şiddetli geçimsizlik değil, aldatma, terk etme, eşlerden birinin suça karışması ve benzeri nedenlerle de evlilikler bitme noktasına gelebilir. Boşanma aşamasına gelen çiftler, boşanma ve dava süreçlerinin nasıl yöneteceği konusunda profesyonel desteğe ihtiyaç duyar.

 

Miras davaları, miras bırakanın mal varlığının belirlenmediği ve uyuşmazlığın olması durumunda, hangi mirasçının hangi oranda pay alacağının tayin edilmesi için açılır. Miras hukukuna göre, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar şeklinde iki tür mirasçılar vardır. Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde miras davaları ile mirasçıların ve miras pay oranlarının belirlenmesinin yanı sıra mirasın reddi, mirastan feragat, miras tenkis davaları, miras sebebiyle istihkak davaları, miras iptal davaları da açılabilir.

 

Tazminat hukukuna göre, tazminat gerektiren konular toplumun birçok kesimini ilgilendiren hususlardır. Örneğin, iş akdi haksız yere feshedilen bir çalışan kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı belirlenmesi konusundaki uyuşmazlıklar, doktorun yanlış teşhisi sonucu zarar gören bir hastanın açtığı maddi ve manevi tazminat davaları, iş kazası nedeniyle açılan tazminat davaları, trafik kazası nedeniyle tazminat davaları örnek olarak sayılabilir.

 

İş hukukunda günümüzde en sık görülen uyuşmazlık konularına bakıldığında, iş akdi fesihlerinde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade ve iş kazasından kaynaklı tazminatlara yönelik problemler göze çarpıyor. İş hukuku davalarını Avukat ve Arabuluculuk desteği ile çözüme ulaştırılmalıdır.

 

Kira Hukuku ve Kiracı tahliye davaları, kira hukukunda yaygın olarak görülen bir uyuşmazlık türüdür. Kiracısıyla uyuşmazlık yaşayan ev sahipleri “Hangi durumlarda kiracı tahliye davası açılabilir?”, “Kiracı tahliye davası masrafları ne kadar” gibi soruların yanıtlarını bulmaya çalışır.

Avukatlık ve Danışmanlık

Aile Hukuku Boşanma Avukatı ve Danışmanlık Ankara Avukat

Aile Davaları

Boşanma Avukatı

Aile Davaları, Boşanma Avukatı ve danışmanlık konuları olan, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, velayet, nafaka ve tazminat konularında genel bilgiler yer almaktadır.

İş Hukuku Avukat ve Danışma Konuları Ankara Avukat

İş Davaları

İş Hukuku Avukatı

İş Davaları Avukatı ve Danışmanlık Konuları olan, arabuluculuk, kıdem, ihbar tazminatı, iş kazası tazminatı, işe iade hakkında danışmanlık avukatlık ve genel bilgiler yer almaktadır.

Miras Hukuku Avukatı ve Danışmanlık Ankara Avukat

Miras Davaları

Miras Hukuku Avukatı

Miras Davaları Avukatı ve Danışma içinde yer alan mirasın reddi, vasiyetin hazırlanması, saklı pay davaları, ortaklığın giderilmesi, muvazaa nedeniyle tapu iptal davaları hakkında genel bilgiler.

İcra Hukuku Avukat ve Danışmanlık Ankara Avukat

İcra Davaları

İcra Hukuku Avukatı

İcra Davaları Avukatı ve Danışmanlık konuları olan, icra takibi, icra takibine itiraz, menfi tespit davası, kira icra takibi konularında genel bilgiler yer almaktadır.

Sağlık Hukuku Avukat ve Danışma Konuları

Sağlık Davaları

Sağlık Hukuku Avukatı

Sağlık Davaları Avukatı ve Danışma konuları olan, doktor hatalarından kaynaklı yanlış tedavi, yanlış teşhis, hatalı estetik, tüp bebek nedeniyle ceza ve tazminat konuları hakkında genel bilgiler yer almaktadır.

Tüketici Hukuku Avukat ve Danışma Ankara Avukat

Tüketici Davaları

Tüketici Hukuku Avukatı

Tüketici Davaları Avukatı ve Danışma Konuları tüketici davaları, ayıplı mal davaları, hakem heyetine başvuru, tüketicinin alacakları ve icra takibi konularında danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında genel bilgiler.

Tazminat Hukuku Avukat ve Danışma Ankara Avukat

Tazminat Davaları

Tazminat Hukuku Avukatı

Tazminat Davaları Avukatı ve Danışma Konuları içinde yer alan, iş kazası tazminat, trafik kazası tazminat, maddi manevi tazminat davaları, hakaret nedeniyle tazminat hakkında genel bilgiler.

Kira Hukuku Avukat ve Danışma Konuları Ankara Avukat

Kira Davaları

Kira Hukuku Avukatı

Kira Davaları Avukatı ve Danışma Konuları olan, kira alacak davası, kiranın alacağı icra takibi, kiranın tespiti davası, kiranın mirasçılara ödenmesi, kira tahliye davaları ve kira tespit davaları hakkında genel bilgiler yer almaktadır.

Aile Hukuku Boşanma Avukatı ve Danışmanlık Ankara Avukat

Aile Hukuku Nedir

İş Hukuku Avukat ve Danışmanlık Ankara Avukat

İş Hukuku Nedir

Miras Hukuku Avukat ve Danışmanlık Ankara Avukat

Miras Hukuku Nedir

İcra Hukuku Avukat ve Danışmanlık Ankara Avukat

İcra Hukuku Nedir

Tazminat Hukuku Avukat ve Danışma Ankara Avukat

Tazminat Hukuku Nedir

Tüketici Hukuku Avukat ve Danışma Ankara Avukat

Tüketici Hukuku Nedir

Ankara Avukat Danışmanlık

Ankara Avukatları

ARAŞTIRMACI – DETAYCI – ÇÖZÜMCÜ

Hedeflerimiz hizmet standardımızı yükseltmek, müvekkillere değer katacak çözümleri oluşturmak ve bunu yaparken de pratik, yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunmaktır. Biz genç, dinamik, araştırmacı, detaycı, çözümcü bir ekibiz. Ankara Avukat

Bize Ulaşın
Ankara Avukat Danışmanlık

Avukatlık - Danışmanlık - Arabuluculuk

SİZİN İÇİN ÖNEMLİ KONULARI ÖNEMSEYİN

Danışmanlık hizmetinde, danışan bireyin, şirketin ve kurumun ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz ederek, etik kurallara uygun, hukuki çözümler üretmeyi amaç edinmiştir. Ankara Avukat

Bize Ulaşın

İlkay Hukuk Avukatları Danışma

Boşanma Davası, İş Davası, Tazminat Davası, Gayrimenkul Davası, Sağlık Davaları, İş Kazası Tazminat Davaları, Trafik Kazası Tazminat Davaları, Tanıma ve Tenfiz Davası, Velayet Davası, Nafaka Davası ve İcra Davaları konularındaki avukatlarımız için

İlkelerimiz Ankara Avukat

Kurumsal Hukuk Bürosu

Avukatlık Mesleği Ankara Avukat

Avukat Nedir

Mesleki Sorumluluk Sigortası Ankara Avukat

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Boşanma Avukatı – Boşanma Davası Açma

Aile hukuku, aile bireyleri arasındaki haklar, sorumluluklar, yükümlülükler ve aile içi uyuşmazlıklar konusundaki hukuki süreçlerle ilgilenen ve Medeni Kanun esaslarını temel alan hukuk alanıdır. Aile hukukunda en fazla uygulama konusu olduğu durumlar boşanma davalarıdır. Boşanma davalarına ilişkin, boşanma gerekçelerinin hukuka uygunluğunun incelenmesi, boşanma dava dilekçesinin hazırlanması, mal paylaşımı, velayet, tazminat ve nafaka gibi haklar konusunda yürütülecek olan hukuki süreçler boşanma avukatının temel görevleri arasında sayılabilir.

 

İlkay Hukuk Bürosu Web Sitesinde yer alan bilgiler herhangi bir reklam amacı taşımadığı gibi iş geliştirme anlamında da kullanılamaz. Bu sayfaların genel amacı avukat mesleği, avukatlık ve danışmanlık hizmetinin önemi ve faydaları konu edilmiş, Ayrıca Avukat dışında yetkisiz kişilerin danışmanlığının yasal olmadığı vurgulanmıştır.

İlkay Uyar Kaba Arabulucu Avukat
İlkay Hukuk Bürosu

Arabulucu Avukat İlkay Uyar Kaba

İlkay Hukuk, Avukat İlkay Uyar Kaba tarafından Ankara’ da 2006 yılında kurulmuştur.

Güçlü ve donanımlı personel kadromuz sayesinde deneyimlerimizin daima güncel kalmasını sağlamakta ve yenilikler karşısında etkili çözümler alınmasına olanak tanımaktayız. Sistemli bir çalışma için bünyemizde avukatların yanı sıra adliye personelleri, ofis personelleri, icra ve evrak takip memurları da bulundurmaktayız.

Personellerine teknolojik anlamda imkanlar sunmakta, kurum içi eğitimlerle desteklenmektedir. Bu sayede sorunların çözümü ve verimi artırmayı ve kısa vadede başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Hukuk Danışmanlığı olarak müvekkillerimize daha olumlu sonuçlar sağlayabilmek ve dava süreçlerine gereken detayda eğilebilmek için konularına göre ayrılmış departmanlarımızla hizmet sunuyoruz.

Hukuk Makaleleri 

Makalelerimizden ve Blog yazılarımızdan ya da Hukuk büromuzun duyuruları, İlkay Hukuk Avukatları faaliyetleri ve bilgilendirmeleri yer almaktadır. Duyuru ve bilgilendirmelerimiz için bizi takip edip yeni yazılarımız için üye olabilirsiniz. Web sitesinde Hukuk yazıları, en iyi ve yeni boşanma yargı kararları, boşanma hukuku yorum ve makale Forum yazılarını okuyabilir ve davalar hakkında ön bilgi edinebilirsiniz.

Tüm Makaleler

Avukat Danışma – Avukat Randevu

Avukat Danışma – Avukata Soru Sor

Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınıza ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile siz de bilgi edinebilirsiniz. Çalışma Alanımıza Girmeyen Konularda Dava Kabul Edilmemektedir. Randevu ve Bilgilendirmelerimiz Büro yoğunluğu ile planlanan işlere göre verilmektedir. Ankara Avukat – Arabuluculuk – Boşanma, Miras, Tazminat, İş ve Trafik Kazası Hakkında Ankara Avukat Ve Profesyonel Danışmanlık Hizmetleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Avukat Çalışma Saatleri

  • Pazartesi – Cuma : 9.00 – 18.00
  • Cumartesi : 9.00 – 15.00
  • Pazar ve Tatil Günleri : KAPALI