ANKARA AVUKAT

İLK-AY HUKUK BÜROSU HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜMLER

İLK-AY HUKUK BÜROSU olarak amacımız, BİREYSEL ve KURUMSAL nitelikteki müvekkillerinin her türlü hukuksal sorunlarına karşı HIZLI VE ETKİLİ çözüm yolları bulmaktır. “İnsanları İyi Yapan Yasalardır.” Ankara ve diğer bölgelerde Hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İlkay Hukuk, Avukat İlkay Uyar Kaba tarafından Ankara’ da kurulmuş olup 2006 yılından beri aktif olarak hizmet vermektedir. Güçlü ve donanımlı personel kadromuz sayesinde deneyimlerimizin daima güncel kalmasını sağlamakta ve yenilikler karşısında etkili çözümler alınmasına olanak tanımaktayız. Sistemli bir çalışma gerçekleştirmek için bünyemizde avukatların yanı sıra adliye personelleri, ofis personelleri, icra ve evrak takip memurları da bulundurmaktayız. Her geçen gün değişen yasalara, usullere ve maddelere dayanarak kendini yenileyen hukuk büromuz, hukuki sorunların çözümünde başarılı sonuçlar almak adına personellerine teknolojik anlamda her rahatlığı sağlıyor olmakla birlikte personellerin kurum içi eğitimlerle bilinçlendirilmesini de oldukça önemsiyor. Bu sayede hukuki olayların çözümlenmesinde verimi artırmayı ve kısa vadede başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Hukuk Danışmanlığı olarak müvekkillerimize daha olumlu sonuçlar sağlayabilmek ve dava süreçlerine gereken detayda eğilebilmek için konularına göre ayrılmış departmanlarımızla hizmet sunuyoruz.

DETAYLI BİLGİ
ankara-avukat

İlkay Hukuk Bürosu

⇒FAALİYET ALANLARIMIZ⇐

Aile Boşanma Hukuku • Boşanma Avukatı • İcra Hukuku • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku • İşçi Tazminat Davaları • Kıdem Ve İhbar Tazminatı • İşe İade • Miras hukuku • Tazminat Hukuku • İş Kazası Tazminat • Trafik Kazası Tazminat Davası
Faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın tümüne göz atın
Hukuki sorunlarınız hakkında ön bilgi edinin
TIKLAYIN

AİLE HUKUKU & BOŞANMA AVUKATI – BOŞANMA DAVALARI

Aile Hukuku medeni kanun kapsamında aile ile ilişkili tüm konuları içinde barındıran bir hukuk dalıdır. Ülkemizde aile birliğine büyük önem verilmektedir. Anayasada da aile toplumun temeli olarak belirtilmiş olup eşler arasındaki eşitliğe dayandırılmıştır. Aile hukuku denildiğinde ilk akla gelen boşanma davaları olmasına rağmen bu hukuk dalı kapsamına giren, aşağıdaki gibi başka konular da mevcuttur: • Nişanlanma • Nafaka ve türleri, mal rejimi • Velayet, evlat edinme, soy bağı • Kayyımlık • Kadın ve çocuk hakları • Evlenme ve evliliğin hükümsüzlüğü…

DETAYLI BİLGİ

İŞ HUKUKU & İŞÇİ DAVALARI

İş Hukuku, iş ilişkisi içerisinde olan tarafların uyması zorunlu kurallar bütünüdür. Tarafların iş ilişkisi içinde olduğunu gösteren hizmet akdi ile işverenden çalışması karşılığında ücret alan işçi ve işverenin ilişkilerinin düzenlenmesi gözetilir. Ülkemizde 1475 numaralı kanun olarak bilinen İş Kanunu ise, uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için mevcutta dır. İş Hukuku kapsam olarak toplumsal ve bireysel olmak üzere ikiye ayrılmakla birlikte konusu olan davalar şöyledir: • İhbar tazminatı, kıdem tazminatı • Hafta tatil ücreti, fazla mesai ücreti, yıllık izin alacağı • Hizmet tespiti davaları ve işe iade davaları • İş kazası, iş kazası tespit ve buna ilişkin tazminat davaları • Yurt dışı borçlanma ve yurt dışı emeklilik davaları

DETAYLI BİLGİ

İCRA HUKUKU & İCRA DAVALARI

Cebri İcra Hukuku veya Takip Hukuku olarak da bilinen İcra Hukuku borçlarını zamanında ödemeyen ve ödemeye razı olmayan borçluya karşı alacaklıların devletin kuvvetini kullanmak yoluyla alacaklarının tahsil edilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Alacaklar, cebri icra organı olan icra daireleri tarafından alınmakta olup alacakların alınamaması durumunda zor kullanma yetkisi yalnızca devlete verilmiştir. Bu yolla borçlunun malına el konulabilir ve alacaklıya borç tutarı ödenmek üzere el konulan mal satılabilir.  Cebri İcra Hukuku, İflas (Külli İcra) Hukuku ve İcra (Cüzi İcra) Hukuku olarak ikiye ayrılmakla birlikte Cüzi İcra üç farklı çeşittir: • İlamlı icra • İlamsız icra • Rehinin paraya çevrilmesiyle yapılan takip.

DETAYLI BİLGİ

MİRAS HUKUKU & MİRAS DAVALARI

Miras Hukuku miras bırakacak kişinin ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesi durumunda söz konusu olur. Mirasın intikali ile terekeye sahip olan kimselerin bu intikal sonucunda iktisap ettikleri haklara miras hakkı; bu hakka sahip olan kişi ya da kişilere de mirasçı denir. Medeni kanun ile düzenlenene Miras Hukuku işleyişi miras bırakan kişinin ölmesiyle başlar. Aksi belirtilmediği sürece mirasçı ya da mirasçıların otomatik olarak mirası kabul ettiğine karar verilir. Böylelikle buna istinaden bir beyanda bulunmaya gerek yoktur. Kanunda belirtilen esaslar gözetildiğinde mirasçı, miras bırakanın ayni haklarını, alacaklarını, mal varlıklarını ve borçlarını üstlenmiş olur. Miras durumu iki şekilde ortaya çıkar: Yasal mirasçılar, miras bırakanın vasiyeti üzerine hak talep edebilecek kişi ya da kurumlar.

DETAYLI BİLGİ

CEZA HUKUKU & CEZA DAVALARI

Ceza Hukuku, suç ve ceza kavramlarını incelemekle birlikte genel ve özel olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukuku; bu dalı kapsayan ilkeler, suç ve ceza kavramının tanımı gibi tüm suçlar için geçerli ilke ve teorilerdir. Özel ceza hukuku ise, kanunlarıma göre, suç sayılan eylemleri değerlendirir. Ceza Kanunu kişi hak ve özgürlerini korumak olup kamuda düzen ve güvenliğin sağlanmasını hedefler. Ceza Hukuku alanına giren konular genel olarak şöyledir: • Ceza davaları, Asliye Ceza Davaları, Sulh Ceza Davaları • Sahtecilik, hakaret, dolandırıcılık ve kapsamlarına giren davalar • Ceza kovuşturma, soruşturma, suç duyurusunda bulunma, ceza kararları itirazı/temyizi, …

DETAYLI BİLGİ
 HUKUKİ MAKALE ARŞİVİNE GÖZ ATIN
Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınıza ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile siz de bilgi edinebilirsiniz.
Avukat desteği almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İLETİŞİM