ANKARA AVUKAT

İLK-AY HUKUK BÜROSU HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜMLER

İLK-AY HUKUK BÜROSU olarak amacımız, BİREYSEL ve KURUMSAL nitelikteki müvekkillerinin her türlü hukuksal sorunlarına karşı HIZLI VE ETKİLİ çözüm yolları bulmaktır. “İnsanları İyi Yapan Yasalardır.” Ankara ve diğer bölgelerde Hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İlkay Hukuk, Avukat İlkay Uyar Kaba tarafından Ankara’ da kurulmuş olup 2006 yılından beri aktif olarak hizmet vermektedir.

Güçlü ve donanımlı personel kadromuz sayesinde deneyimlerimizin daima güncel kalmasını sağlamakta ve yenilikler karşısında etkili çözümler alınmasına olanak tanımaktayız. Sistemli bir çalışma gerçekleştirmek için bünyemizde avukatların yanı sıra adliye personelleri, ofis personelleri, icra ve evrak takip memurları da bulundurmaktayız.

Her geçen gün değişen yasalara, usullere ve maddelere dayanarak kendini yenileyen hukuk büromuz, hukuki sorunların çözümünde başarılı sonuçlar almak adına personellerine teknolojik anlamda her rahatlığı sağlıyor olmakla birlikte personellerin kurum içi eğitimlerle bilinçlendirilmesini de oldukça önemsiyor. Bu sayede hukuki olayların çözümlenmesinde verimi artırmayı ve kısa vadede başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Hukuk Danışmanlığı olarak müvekkillerimize daha olumlu sonuçlar sağlayabilmek ve dava süreçlerine gereken detayda eğilebilmek için konularına göre ayrılmış departmanlarımızla hizmet sunuyoruz.

DETAYLI BİLGİ
ankara-avukat

İlkay Hukuk Bürosu

⇒DEPARTMANLARIMIZ VE FAALİYET ALANLARIMIZ⇐

AİLE HUKUKU DAVA DEPARTMANI

 Aile mahkemesi Davaları, Boşanma Avukatı ve Ücretleri, Anlaşmalı Boşanma, Velayet ve Nafaka 

İŞ HUKUKU DAVA DEPARTMANI

İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı,  İşe İade ve Hizmet Tespit Davaları.

TAZMİNAT HUKUKU DAVA DEPARTMANI

İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davaları.

MİRAS HUKUKU DAVA DEPARTMANI 

Miras davaları, muvaza nedeniyle tapu iptali, Ortaklığın Giderilmesi Davaları,

İCRA DEPARTMANI 

İcra Hukuku, İcra Davaları, İcra Takibi ve İcra takibine İtiraz, Menfi Tespit Davaları. 

Faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın tümüne göz atın sorunlarınız hakkında ön bilgi edinin.
TIKLAYIN

AİLE HUKUKU MAHKEMESİ BOŞANMA DAVALARI – BOŞANMA AVUKATI KAVRAMI

Aile Hukuku medeni kanun kapsamında aile ile ilişkili tüm konuları içinde barındıran bir hukuk dalıdır. Ülkemizde aile birliğine büyük önem verilmektedir. Anayasada da aile toplumun temeli olarak belirtilmiş olup eşler arasındaki eşitliğe dayandırılmıştır.

Aile hukuku denildiğinde ilk akla gelen boşanma davaları olmasına rağmen bu hukuk dalı kapsamına giren, en çok açılan ve merak edilen davalar şunlardır.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur, Çekişmeli Boşanma Süreci Nasıldır, Aldatma Nedeniyle boşanma davasında haklarım, Velayet davaları, Velayetin verilmesinde önemli kıstaslar, Velayet nasıl değiştirilir, Nafaka davaları, Nafakanın kaldırılması ve indirilmesi, Nişanın bozulması tazminat, Babalık davaları, Soybağının reddi, Mal rejimi, Boşanmada katkı payı davası, Boşanmada tazminat davası, Koruma kararının alınması, Boşanma nedeniyle mallara tedbir nasıl koyulur, Çocukla şahsi ilişki yeniden düzenlenir mi, Küçük çocuğa vasi nasıl atanır, boşanma avukatı ve ücretleri konuları, sayfalarımızda ve büro arşivimizde geniş olarak yer almaktadır.

DETAYLI BİLGİ

İŞ HUKUKU – İŞ MAHKEMESİ – İŞÇİ DAVALARI

İş Hukuku, iş ilişkisi içerisinde olan tarafların uyması zorunlu kurallar bütünüdür. Tarafların iş ilişkisi içinde olduğunu gösteren hizmet akdi ile işverenden çalışması karşılığında ücret alan işçi ve işverenin ilişkilerinin düzenlenmesi gözetilir. Ülkemizde uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması 1475 numaralı  İş Kanunu ile düzenlenmiştir.

İş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda en çok açılan ve soruları merak edilen konuları sıralayacak olursak;

İşçinin haksız olarak iş sözleşmesini feshedilmesi durumunda ki hakları nelerdir, Kıdem tazminatı nasıl alınır ve hak edilir, İhbar tazminatı nedir, İhbar sürem ne kadardır ve nasıl alırım, İşçi iş sözleşmesini hangi durumlarda feshedebilir, SGK priminin maaşa göre eksik yatırılması halinde ne yapılır, Haksız fesih ile işsizlik maaşı ödenmemesi durumunda işsizlik maaşı nasıl alınır, işe iade davası hangi durumlarda açılır, işe davası tazminatları ne kadardır, kötü niyet tazminatı hangi durumlarda alırım, Hizmet tespit davasını ne kadar sürede açabilirim, hizmeti nasıl ispat ederim, İş mahkemesine dava açmam halinde fazla mesai ücretini, yıllık izinlerimi nasıl ispat ederek alabilirim.

İş kazası halinde işçinin yapması gerekenler, İş kazasında tazminat ne kadar alırım, meslek hastalığı olması durumunda tazminat davası açabilirmiyim, ölümlü iş kazalarında mirasçılar maddi ve manevi tazminatı almak için nasıl dava açılır, miktarı ne kadardır gibi konular makalelerimizde ve büro arşimizde bulabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ

MİRAS HUKUKU – MİRAS DAVALARI – TAPU İPTALİ

Miras Hukuku miras bırakacak kişinin ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesi durumunda söz konusu olur. Mirasın intikali ile terekeye sahip olan kimselerin bu intikal sonucunda iktisap ettikleri haklara miras hakkı; bu hakka sahip olan kişi ya da kişilere de mirasçı denir. Medeni kanun ile düzenlenene Miras Hukuku işleyişi miras bırakan kişinin ölmesiyle başlar.  Miras hukuku alanında en çok açılan ve en çok merak edilen konları sıralayacak olursak;

Vasiyetname nasıl hazırlanır, Haksız düzenlenmiş Vasiyetname nasıl iptal edilir, Muvazaa nedeniyle tapu iptali nasıl yapılır, Mirasçının saklı pay oranı nedir, saklı pay oranı zedelenmiş mirasçı haklarını nasıl talep edebilir, Miras malları nasıl bölüşülür, nasıl alınır, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir, haksız yapılan sözleşmenin iptal edilme şartları nelerdir, Mirasın reddi nasıl yapılır, Mirasta ortaklığın giderilmesi davası nedir, Miras mallarının satışı nasıl yapılır, Yaşlılık ve hastalık durumunda vasilik nasıl alınır, vasinin görevleri ve sorumlulukları nelerdir, Miras mallarındaki kira gelirleri nasıl alınır, Mirasçılıktan çıkarma nasıl yapılır gibi konuları makalelerimizde ve büro arşivimizde bulabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ

İCRA HUKUKU – İCRA DAVALARI – İCRAYA İTİRAZ

Cebri İcra Hukuku veya Takip Hukuku olarak da bilinen İcra Hukuku borçlarını zamanında ödemeyen ve ödemeye razı olmayan borçluya karşı alacaklıların devletin kuvvetini kullanmak yoluyla alacaklarının tahsil edilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. İcra hukuku alanında borcun tahsili ve haksız icra takibi durumunda, en çok açılan ve cevabı merak edilen konuları sıralayacak olursak;

Alacağımı nasıl alabilirim, İcra takibi nasıl yapılır, İlamlı, ilmasız, çek ve senet icra takibi nedir, İcra takiplerinde itiraz süreleri ile itiraz nedenleri nelerdir, Borca nasıl itiraz ederim, Borcum yok veya ödedim yinede icra takibi yapılması halinde menfi tespit davası nasıl açılır, İcraya haksız ödenenen parayı almak için istirdat davası nasıl açılır, İstihkak iddiası nedir, İstihkak iddiasında nasıl bulunulur, sözleşmeden kaynaklı alacak için icra takibi nasıl yapılır, Ödenmeyen kira ve tahliye için nasıl icra takibi yapılır, Apartman aidat ve masrafları için icra takibi nedir, Faturaya dayalı icra takibinde ispat nasıl yapılır, Malların kaçırılması durumunda acil icra kararı olan ihtiyati haciz nedir, karar nasıl alınır, İpotek nedir, rehinin paraya çevrilmesi için icra takibi nasıl olur, İcra takiplerinde gecikmiş itiraz nedir gibi konuları makalelerimizde ve büro arşivimizde mevcuttur.

DETAYLI BİLGİ

CEZA HUKUKU & CEZA DAVALARI

Ceza Hukuku, suç ve ceza kavramlarını incelemekle birlikte genel ve özel olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukuku; bu dalı kapsayan ilkeler, suç ve ceza kavramının tanımı gibi tüm suçlar için geçerli ilke ve teorilerdir. Özel ceza hukuku ise, kanunlarıma göre, suç sayılan eylemleri değerlendirir. Ceza Kanunu kişi hak ve özgürlerini korumak olup kamuda düzen ve güvenliğin sağlanmasını hedefler.

Ceza Hukuku alanına giren konular genel olarak şöyledir: • Ceza davaları, Asliye Ceza Davaları, Sulh Ceza Davaları • Sahtecilik, hakaret, dolandırıcılık ve kapsamlarına giren davalar • Ceza kovuşturma, soruşturma, suç duyurusunda bulunma, ceza kararları itirazı/temyizi.

DETAYLI BİLGİ
 İLETİŞİM VE RANDEVU BİLGİLERİMİZ
Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınıza ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile siz de bilgi edinebilirsiniz.
Avukat Desteği Ve Danışmanlık Hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İLETİŞİM