Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku, aile üyeleri arasındaki hukuki ilişkileri, bu ilişkilerden doğan hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Evlilik, boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konuları kapsar ve bireylerin aile içindeki hukuki statülerini, haklarını ve sorumluluklarını belirler.

Aile ve Boşanma Hukuku Avukat ve Danışma, aile birliğinin kurulması, sürdürülmesi ve gerektiğinde sonlandırılmasıyla ilgili meseleleri ele alır, ayrıca aile içi şiddet, çocuk hakları ve miras gibi konularda da önemli düzenlemeler içerir.