Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası

Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası

Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası

Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası

Boşanmada Maddi veya Manevi Tazminat Talebi Boşanma yaşayan çiftlerin en büyük sorunlarından bir tanesi de tazminattır. Taraflar tazminat isteklerini boşanma dilekçesi ile birlikte belirtebilir ya da dava sürecinde tazminat talep edebilirler. Tarafların tazminat hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu tarafından verilmektedir.

Bu kanun ile birlikte boşanma esnasında tazminat isteyebilmek için uyulması gereken belli şartlar vardır. Bu şartlara göre bir kişi boşanmada maddi tazminat isteyecekse, boşanma kişilere maddi kayıp getiriyor olmalıdır. Dolayısı ile tazminat bu zararı gidermek için istenecektir.

Evlenerek işini bırakan bireyler ya da ev işleri ile ilgilendiğinden kendi gelirine sahip olamayan kimseler sıklıkla maddi tazminat başvurusunda bulunurlar. Aynı zamanda bu kişiler boşanmada kusurlu taraf olmamalıdır.

Hakimler kararlarını vermeden önce maddi zararın yanı sıra, doğal olarak, tazminatı ödemesi beklenen tarafın ödeme gücünü göz önünde bulundururlar. İstenen tutar söz konusu gücü aşıyorsa tazminat talebi gerçekleşemez fakat hakim kişinin ödeyebileceği miktarı belirleyerek buna hükmedebilir. Tabii ki bu tutar hiçbir durumda istenenden fazla olmayacaktır.

Tüm bunlar da gösteriyor ki boşanmada maddi tazminat talep etmek isteyen taraflar talep edeceği miktarı doğru belirlemelidir ve buna dair uğradığı zararı kanıtlayabilmelidir. Bir diğer talep edilebilir tazminat türü ise manevi tazminattır.

Benzer bir şekilde manevi tazminat talep edecek kişiler de evlilikleri ve boşanmayı getiren durum içinde zarara uğradıklarını belirtmelidir. Bu zarar manevi tazminat durumunda kişilik haklarının saldırıya uğramasıdır. Bu durumda da tazminat talebinde bulunan kişilerin boşanmayı getiren olaylar konusunda daha az kusurlu olması şartı aranmaktadır.

Bu durumlarda talep edilen tazminat tutarı hakim tarafından kabul edilebilmektedir. Maddi tazminata benzer bir şekilde karşı tarafın ödeme gücü ve kazancı alınacak tazminatı etkileyecektir. Boşanmada manevi tazminat talebinin bir özelliği ise karşı taraf dışındaki kişilerin de duruma dahil edilebilmesidir.

Pek çok örnekte aldatma durumu manevi tazminat ile sonuçlanabilmektedir ve buradaki üçüncü kişinin evlilikten haberi olmasına rağmen aldatmaya karışması bu kişiyi manevi tazminat talep edilebilir konuma koymaktadır. Boşanmada alınan tazminatı etkileyen durumların doğru hesaplanabilmesi için uzman boşanma avukatları ile çalışılması önerilmektedir.

Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - KADININ ......ÜYESİ OLDUĞU - GRUBUN ŞİDDET İÇEREN BİR GRUP OLMADIĞI VE KİMSENİN DİNİ İNANÇLARINDAN ÖTÜRÜ BU ÖZGÜRLÜKLERİ AÇISINDAN KUSURLU KABUL EDİLEMEYECEĞİ

BOŞANMA DAVASI – KADININ ……ÜYESİ OLDUĞU – GRUBUN ŞİDDET İÇEREN BİR GRUP OLMADIĞI VE KİMSENİN DİNİ İNANÇLARINDAN ÖTÜRÜ BU ÖZGÜRLÜKLERİ AÇISINDAN KUSURLU KABUL EDİLEMEYECEĞİ – DAVANIN MAHKEMECE REDDEDİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞı.

Davalı-davacı (koca) eşinin …. olduğunu, ortak yaşanılan evin kilise haline geldiğini, bu grubun öğretilerinin öğretildiğini, ibadetlerinin yapıldığını, bir çok erkeğin eve girip çıktığını ileri sürmüştür. Mahkemece de kadının Yehova Şahitleri üyesi olduğu kabul edilmiş ancak bu grubun şiddet içeren bir grup olmadığı ve kimsenin dini inançlarından ötürü bu özgürlükleri açısından kusurlu kabul edilemeyeceği gerekçesiyle.

Davacı kocanın davasının reddine karar verilmiştir. Hükmü davalı koca temyiz etmiştir. hüküm, davacı-davalı (kadın) tarafından, yoksulluk nafakası talebinin reddiyle hüküm altına alınan tazminatların miktarı yönünden, davalı-davacı (koca) tarafından ise kendi davasının reddi, kadının davalarının kabulü, kadın yararına hükmedilen nafakalar ve tazminatlarla vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle reddedilerek hüküm onanmıştır.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor