Hisseli tapu alırken dikkat! Şufa Hakkı ile elinizden Alınabilir? Peki, Önalım hakkı hangi bedel üzerinden?

Hisseli tapu alırken dikkat! Şufa Hakkı ile elinizden Alınabilir? Peki, Önalım hakkı hangi bedel üzerinden?
Şufa hakkı, hisseli mülkiyetlerde ortakların taşınmaz satışlarında öncelikli satın alma hakkını ifade eder. Bu hak, mülkün bölünmesini önler ve paydaşların ekonomik çıkarlarını korur. Peki, Önalım hakkı hangi bedel üzerinden?

Şufa hakkı, mülkiyet haklarının korunması ve paydaşların menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla önemli bir hukuki düzenlemedir. Bu hak, taşınmazların satışı durumunda ortak mülkiyette pay sahibi olan kişilere, satışı yapılan mülkü satın alma önceliği sunar.

Bu düzenleme, özellikle hisseli mülkiyet durumlarında paydaşların haklarını korumak ve mülkiyetin bölünmesini engellemek için tasarlanmıştır.

Tapuda Şufa Hakkı Nasıl Kullanılır?

Şufa hakkı, taşınmazın üçüncü kişilere satışı durumunda devreye girer. Eğer taşınmaz, paydaşlardan birine satılmışsa, diğer paydaşların şufa hakkı kullanma imkanı yoktur.

Şufa hakkının kullanılabilmesi için, taşınmazın satışının üçüncü bir şahsa gerçekleşmiş olması gerekir. Satışın gerçekleşmesi durumunda, diğer paydaşlar satış bedeli üzerinden taşınmazı satın alma hakkına sahiptirler.

Önalım Hakkı Hangi Bedel Üzerinden?

Önalım hakkı, taşınmazın paydaşlar arasında satışı söz konusu olduğunda devreye girer. Bu hak, paydaşlardan birinin, mülkü satın alan diğer paydaşa ödemek zorunda olduğu bedeli kapsar. Önalım bedeli genellikle, satış işlemi sırasında tapuda kayıtlı olan satış bedeli üzerinden hesaplanır. Bu bedel, tapu harçları ve diğer masraflar dahil edilerek tespit edilir.

Hisseli Tapuda Şufa Hakkı Süresi Ne Kadar?

Hisseli tapuda şufa hakkının süresi, taşınmazın satış işlemi gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıldır. Eğer hak sahibi bu süre içinde hakkını kullanmaz veya satıştan haberdar olup da hakkını kullanmazsa, şufa hakkı düşer. Bu süre, taşınmazın satışının resmi olarak noter tarafından bildirilmemesi durumunda da geçerlidir.

Şufa Hakkı Hangi Hallerde Kullanılamaz?

Şufa hakkı, bazı durumlarda kullanılamaz. Eğer taşınmaz satışı hile, ikrah (zorlama) veya gabin (aldatma) gibi sebeplerle iptal edilirse, şufa hakkı da geçersiz hale gelir. Ayrıca, paydaşlık sıfatının sona ermesi veya tapuda kayıtlı taşınmazın paylarının aynı işlemle ve aynı tarihte birden fazla kişi tarafından satın alınması durumunda da şufa hakkı kullanılamaz.

Şufa Davasında Bedel Tespiti Nasıl Yapılır?

Şufa davasında bedel tespiti, genellikle tapuda gösterilen satış bedeli üzerinden yapılır. Bu bedele ek olarak, tapu harcı ve diğer masraflar da dikkate alınır. Eğer taraflar arasında tapuda gösterilen bedelden farklı bir bedel üzerinde anlaşma sağlanmışsa ve bu konuda bir uyuşmazlık yoksa, bu anlaşılan bedel önalım bedeli olarak kabul edilir.

Hisseli tapu alırken dikkat! Şufa Hakkı ile elinizden Alınabilir?

Hisseli tapu alırken önalım hakkı, yani şufa hakkı kavramları yatırımcılar ve gayrimenkul sahipleri için önem taşır. Hisseli bir gayrimenkul satın almak isteyenler, bu hakkın varlığından haberdar olmalıdır. Şufa hakkı, hisseli gayrimenkullerde, diğer hissedarların, bir hissenin üçüncü şahıslarca satın alınması durumunda, aynı koşullarda satın alma hakkını kullanabilmesini sağlar.

Bu hak, hissedarlar arasında eşitlik ilkesini korumak amacıyla kanunlarla güvence altına alınmıştır. Önalım hakkının kullanımı, satış bedeli üzerinden gerçekleşir. Yani, eğer bir gayrimenkulün hissesi belli bir bedel üzerinden satılmışsa, diğer hissedarlar aynı bedeli ödeyerek hisseyi satın alma hakkına sahiptirler. Bu durum, özellikle tapuda düşük bir bedel gösterilmişse alıcı için risk oluşturabilir. Gerçek değerinden daha düşük bir bedel gösterilmişse, diğer hissedarlar bu düşük bedeli ödeyerek gayrimenkulün hissesini alabilirler.

Alıcılar, şufa hakkını minimize etmek için, satış işlemlerini gerçekleştirirken diğer hissedarların yazılı muvafakatini almalı ve tapuda gerçek satış bedelini göstermelidir. Bu önlemler, ileride oluşabilecek hukuki sorunları önleyebilir. Ayrıca, hisse alındıktan sonra diğer hissedarların şufa hakkını kullanmaları durumunda, alıcının haklarını koruyacak şekilde noter aracılığıyla bir bildirim yapmak da yararlı olabilir. Bu bildirim, şufa hakkının kullanım süresini üç aya indirebilir.

Gayrimenkul alım satımlarında şufa hakkının kullanım süresi, hissenin satışını öğrenme tarihinden itibaren üç ay ve her halükarda satış tarihinden itibaren iki yıl içindedir. Bu süreler geçtikten sonra şufa hakkı kullanılamaz. Şufa hakkını kullanmak isteyen hissedar, hakkını mahkemede şufa davası açarak talep etmelidir. Bu süreç, hissedarlar arasında anlaşmazlıkları çözmek ve adil bir paylaşım sağlamak için önemlidir.

Bu haber toplam 2206 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara