Şufa Hakkı Davası: Şufa hakkı süresi kaç yıl? Ön alım hakkını kimler kullanabilir?

Şufa Hakkı Davası: Şufa hakkı süresi kaç yıl? Ön alım hakkını kimler kullanabilir?
Ön alım hakkı yani şufa hakkı hisseli mülkiyetlerde herhangi bir hissedarın mevcut olan hissesini üçüncü bir kişiye satışını gerçekleştirmesi halinde diğer hissedarlara satışı söz konusu olan hisseyi öncelikli olarak satın alabilme hakkı vermektedir.

Şufa hakkı, paylı mülkiyet sistemine tabi taşınmazlarda, mülkiyetin bir kısmını veya tamamını satın almayı tercih eden paydaşlara tanınan özel bir haktır.

Bu hak, paydaşların, mülkiyet paylarının üçüncü bir kişiye satılması durumunda, satışı gerçekleştirebilecekleri bir öncelik sağlar. Şufa hakkı, paydaşlar arasında adil bir denge kurmayı amaçlar ve paylı mülkiyetteki potansiyel çıkar çatışmalarını azaltmayı hedefler.

Şufa hakkı süresi kaç yıl?

Şufa hakkının kullanımı için belirlenen süreler, satışın paydaşa bildirilme durumuna göre değişiklik gösterir. Eğer satış, hak sahibine resmi olarak bildirilmişse, hak sahibi satışın bildirildiği tarihten itibaren 3 ay içinde önalım hakkını kullanmak zorundadır.

Fakat, satışın hak sahibine hiç bildirilmemiş olması durumunda, önalım hakkının kullanım süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Bu, satışın hak sahibine bildirilmediği durumlar için bir güvence sunar ve hak sahiplerine, haklarını koruma imkanı tanır.

Şufa hakkını kimler kullanabilir?

Hisseli tapu, birden fazla kişinin bir taşınmaz üzerinde pay sahibi olduğu durumu ifade eder. Şufa hakkı ise, bu paydaşlardan birinin kendi payını üçüncü bir kişiye satması halinde, diğer paydaşların bu payı öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olmalarını sağlar.

Şufa hakkı, paydaşlar arasındaki adil dengenin korunmasına yardımcı olur ve paydaşların, mülkiyet üzerindeki kontrolünü kaybetme riskini azaltır. Bu hak, ancak dava yoluyla kullanılabilir ve menkul mallarda geçerli değildir.

Şufa Hakkını Kimler Kullanabilir?

Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyete tabi taşınmazlara, payın üçüncü bir kişiye satışı öncesinde malik olan paydaşlar tarafından kullanılabilir.

Bu hakkın kullanılabilmesi için, paydaşların satış anında taşınmaza malik olmaları ve diğer gerekli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Önalım hakkı hangi bedel üzerinden?

Önalım hakkının bedeli, tapuda kayıtlı olan satış bedeli ve davalı tarafından ödenen harç ve masrafların toplamını kapsar. Önalım hakkı, satımın üçüncü kişiye yapılmasının anında doğar ve bu hakkın kullanılabilmesi için dava açılması gerekir.

Şufa hakkından nasıl kurtuluruz?

Paydaşların şufa hakkından feragat etmeleri mümkündür. Bu feragat, resmi bir şekilde düzenlenip tapuya tescil edilerek gerçekleştirilir. Ancak, feragat belli bir alıcı için yapılmışsa, yazılı bir feragat yeterlidir. Paydaşlar, geçerli bir feragat olmadığı sürece şufa hakkını kullanma hakkına sahiptirler.

Şufa davası ne kadar sürer?

Şufa davası açmak için, payı satan veya satın alan kişinin, satış durumunu şufa hakkına sahip kişiye resmi bir ihtarname ile bildirmesi gerekir.

Bu ihtarnamenin tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde şufa hakkına sahip kişinin dava açması gereklidir. Şufa davalarının süresi kesin olmamakla birlikte, genellikle 1-1,5 yıl kadar sürebilir.

Rayiç bedelin altında satış yapılabilir mi?

Tapuda yapılan işlemlerde, bir taşınmazın satış bedelinin, belediye tarafından belirlenen rayiç değerin altında gösterilmesi uygun değildir. Bu, hem alıcı hem de satıcı için potansiyel hukuki sorunlara yol açabilir.

Şufa Hakkı Davası Kimlere Karşı Açılır?

Şufa hakkı davaları, şufa hakkına konu olan payı tapuda satın alan kişiye karşı açılır. Paydaşlar arasında yapılan pay satışları, şufa davasına konu edilemez ve bu tür davalar mahkeme tarafından reddedilebilir.

Ön Alım Nedir - Şüfa Davası Nedir?

Şufa hakkı hisseli gayrimenkulün kurulması ile meydana gelecek ve herhangi bir hissedarın hissesini dışarıdan üçüncü bir kişiye satışını gerçekleştirmesi durumunda kullanılabilmesi mümkün olan bir haktır.

Bu çerçevede de hisseli olarak alınan ya da hissesi alınan bir taşınmazın yer alması halinde, söz konusu olan bir hissenin satışının gerçekleştirileceğinin ilk olarak diğer hissedarlara satışı gerçekleştirilecek olan bu hisseyi satın alıp, almayacaklarının sorulması yasal bir yükümlülük taşımaktadır.

Bu aşamada eğer söz konusu olan hissedarlar tarafından bu satış işlemi öncesinden hisseyi satın almayacakları yönünde bir yazılı ya da sözlü beyanları bulunsa dahi söz konusu olması durumunda bu beyanların şufa hakkını ortadan kaldırma gibi bir durumu olmaz.

Bu noktada üçüncü bir kişiye satışı gerçekleştirilmiş olan hisse ile ilgili olarak diğer hissedarlar tarafından ön alım davası açılabilmesi hakkı doğmaktadır.

Şüfa Hakkı Davası Nasıl Açılır?

Ön alım hakkı sadece hisseli gayrimenkule tabi taşınmazlarda kullanımı söz konusu olur.

Kat mülkiyeti ya da kar irtifakı bulunan gayrimenkullerde ön alım hakkı kullanımı söz konusu olamaz. Bu noktada gayrimenkulün arsa ya da daire olması herhangi bir fark teşkil etmez.

Ön alım hakkının kullanılabilmesi açısından en önemli koşul gayrimenkulün vasfı yerine gayrimenkulün hisseli olmasıdır.

Ön alım hakkı hissesini satışa çıkartmış olan hissedarın söz konusu olan hissesini satın alan yeni alıcıya karşı diğer hissedarlar tarafından kullanılabilmektedir.

Taşınmazın alıcısı yani üçüncü şahıs ön alım davalısı konumuna gelmektedir. Bu çerçevede de hissedarlardan hissesinin satışını yapmış olan hissedara yönelik olarak ön alım davasının açılabilmesi söz konusu olamaz.

Bu tip satışların söz konusu olması durumunda önalım davası nasıl açılır sorusu gündeme gelebiliyor. Ön alım davası sözleşmeden doğan ön alım hakkı ve yasal ön alım hakkı şeklinde iki gruba ayrılmaktadır.

Günümüz Türkiye’ sinde ön alım davası için dava konusunun değer ve miktarı gibi etkenler göz önünde bulundurulmadan mal varlığı hakları ile ilgili olan davalar ile şahıs varlığına dair davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Ön alım davası ile ilgili olarak başvuru gerçekleştirilecek olan Asliye Hukuk Mahkemesi ile ilgili olarak aksi yönde yeni bir düzenleme söz konusu olmadığı müddetçe başvuru ve davanın görüldüğü mahkeme konumunda bulunur.

Gayrimenkul üzerinde var olan ayni hakka dair ya da ayni hak sahipliği içerisinde değişikliğe neden olabilecek davalar ile gayrimenkulün zilyetliğine ya da alıkoyma hakkına dair davalarda, taşınmazın yer aldığı yer mahkemesi kesin yetkili olarak kabul edilir.

Bu haber toplam 409 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara