Ceza Hukuku Avukatı - Ceza Davaları Ankara

Ceza Hukuku Avukatı - Ceza Davaları Ankara
Ceza Hukuku Avukatı Ankara | Başkasına ait olan bir taşınmaz veya taşınır mala yönelik olarak yakma, tahrip etme, yok etme ya da kirletme eylemlerinde bulunulmasını kapsayan mala zarar verme, cezai yaptırımlar ile sonuçlanmaktadır. Modern hukuk sisteminde mala zarar verme suçu, başkasına ait olan taşınmaz ve taşınır mala zarar vermeye yönelik hukuka aykırı...
Ceza Avukatı Ankara, Ceza Hukuku Avukat ve Danışmanlık Neden Yapılır?  Ankara’da bulunan ceza avukatları, müvekkillerinin ceza mahkemelerinde yargılanma aşamasında, haklarını savunurlar. Hukukta, pek çok konu başlıklara ayrılmıştır. Ceza Hukuku’nda ele alınan konular, bireylere yönelik yapılmış olan haksız fiiller nedeniyle oluşacak hukuki yaptırımları inceler. Ceza davalarında bireylerin savunmalarını, ceza avukatları gerçekleştirir.

Ceza Avukatının Görevleri ve Sorumlulukları

Avukatların en büyük görev ve sorumluluğu, kendisine başvuruda bulunmuş olan müvekkilin hakkını korumak ve müvekkili yasal süreçte temsil etmektir. Yalnız, ceza avukatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde var olan bir kavram değildir. Ceza davaları ile ilgili süreçlerde yer alan avukatlar adına, ceza avukatı kavramı kullanılır. Bir suç işlendikten sonra, ceza soruşturması ve yargılaması süreçleri başlar. Bu noktada, yargılanan kişinin yanında bir ceza avukatı yer alır. Ceza avukatı;
  • Kişi hakkında yakalama emri çıkarıldığında,
  • Kişi bir suç şüphesi altında olduğunda,
  • Söz konusu işlenen suç nedeniyle kişi mağdur olduğunda,
Savunma işlemini gerçekleştirir. Ceza davaları süreçlerinde, yargılama aşamasında bireyler, Ankara ceza avukatı tarafından temsil edilirler. ceza-avukatlari-ankara

Ceza Davaları Nasıl Açılır?

Ceza davaları, Cumhuriyet savcısı tarafından Asliye Ceza Mahkemesi’ne ya da Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılacaktır. Suçun işlendiğine dair, kişi şikayette bulunmuşsa, Cumhuriyet savcısı, olay hakkında soruşturma gerçekleştirir ve bir iddianame düzenler. Bu şekilde, kamu davası açılmış olur. Sanık, kanunda yer alan fiile istinaden yargılanır.

Ceza Davalarında Avukat Gerekli midir?

Suçlu olduğu şüphesi ile yargılanan kişi, ilgili merciinin kendisini suçlaması akabinde savunma hakkı edinir. Bu noktada bir avukat ihtiyacı doğar. Kişi avukatının yanında olmasını istediği noktada, avukat olmadan herhangi bir ifade alma işlemi yapılamaz. Ankara Ceza avukatları, Avukatlık Kanunu’na binaen, kişi hakkında var olan eski dosyaları inceleme hakkına sahiptir.

Ceza Avukatına Vekalet Verilmeli midir?

Hakkında bir suçlama yapılmış olan kişinin, kendisini savunma hakkı vardır. Avukat, öncelikli olarak bu hakları kişiye anlatacaktır. Ceza avukatı, kişiyi savunabilmek ve dosyasını okuyabilmek için, vekaletnameye ihtiyaç duymaz. Süreçte yapılacak olan savunma işlemini, bir vekalet olmaksızın yapabilecektir. Kişi şayet gözaltına alınmışsa, avukatıyla görüşme hakkı saklıdır. Avukat ve müvekkil, kimsenin dinlemediği koşullar altında, gözaltı süresinde görüşme sağlayabilirler. Dava sürecinde herhangi bir hak kaybına uğranmaması adına, Ankara en iyi ceza avukatı ile birlikte çalışılması tavsiye edilir.

Ceza Hukuku Avukatı Ankara Danıişmanlık Nedir?

Başkasına ait olan bir taşınmaz veya taşınır mala yönelik olarak yakma, tahrip etme, yok etme ya da kirletme eylemlerinde bulunulmasını kapsayan mala zarar verme, cezai yaptırımlar ile sonuçlanmaktadır. Modern hukuk sisteminde mala zarar verme suçu, başkasına ait olan taşınmaz ve taşınır mala zarar vermeye yönelik hukuka aykırı eylemleri cezalandırma hedefi ile uygulanır. Mala zarar verme suçu ile mal varlığı değerlerinin korunması hedeflenmekte olunduğundan, bu suça ilişkin düzenleme Türk Ceza Kanunu’nun 151. İla 152. Maddeleri arasında ‘Mal Varlığına Karşı Suçlar’ kısmında ele alınmıştır.

Mala Zarar Verme Suçu Zamanaşımı ve Başvuru Süresi 

Mala zarar verme suçunun en temel şekilde olması durumunda en az ceza uygulaması gerçekleştirilir. Mala zarar verme suçunun en basit biçimi şikayete tabi olurken, suçun mağduru tarafından yapılacak şikayet hakkı faili ve eylemi öğrenmesinin ardından 6 aylık süreç içerisinde şikayet başvurusunun gerçekleştirilmesi gerekir. Mala zarar verme suçunun nitelikli durumları ise daha büyük bir hukuki menfaati ihlal ediyor olması dolayısı ile daha ağır cezayı gerektireceğinden, mala zarar verme suçunun nitelikli halleri şikayete tabi olmamaktadır. Bu durumda mağdur şikayetçi olmasa dahi savcılık tarafından suç kendiliğinden 8 senelik dava zamanaşımı süresi içerisinde soruşturulabilmektedir. | Ceza Hukuku Avukatı Ankar

Mala Zarar Verme Suçunun Detayları

Mala zarar verme suçu ile mülkiyet hakkı koruma altına alınır. Suça konu olan menkul bir mal olmasının dışında gayrimenkul bir mal da olabilmektedir. Mağdurun cep telefonu, gözlüğü, arabası gibi menkul mallarına ya da evi, arsası gibi taşınmaz mallarına zarar verilmesi hallerinde suç meydana gelmektedir. Mala zarar verme suçu genel kasıt şeklinde işlenebilen suçlar olduğundan failin mala zarar verme eylemini yerini getirirken özel bir hedef ile hareket edip, etmemesinin ise herhangi bir önem taşıyan noktası bulunmamaktadır. | Ceza Hukuku Avukatı Ankara

Malın Bozulması ve Kullanılamayacak Hale Getirilmesi

Kullanım hedefini yerine getirmesi ile değere sahip olan malın, fail tarafından gerçekleştirilen eylem neticesinde malın niteliğinde değişme ya da mal temel işlevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde malın bozulması, kullanılamayacak duruma getirilmesi ile mala zarar verme suçu oluşur. | Ceza Hukuku Avukatı Ankara

Malın Yıkılması

Malın mevcudiyetinde önemli değişimlerin yaşanmasına neden olan malın yıkılması, yıkma eylemi ile malın mevcudiyeti üzerinde malı bozmaktan daha önemli değişimlerin meydana geldiğini göstermektedir.

Malın Tahrip Edilmesi

Yıkılmış, bozulmuş ya da kullanılamayacak duruma getirilen mallarda onarım neticesinde geri kullanım mümkün olurken fail tarafından gerçekleştirilen eylem neticesinde bazı hallerde malın onarımının gerçekleştirilebilmesi mümkün olmaz.

Malın Kirletilmesi

Malın fail tarafından gerçekleştirilen eylem ile kirletilmiş olması durumunda malın onarımı için masraf ve uğraşı gerekliliği meydana gelir. Malın kirletilmesi durumunda meydana suç hususu çıkmaktadır.

Mala Zarar Verme Suçlarına Ceza Uygulamaları

Mala zarar verilmesi TCK 151 ve 152.maddelerde ele alınırken suçun basit şekli ve suçun nitelikli şekli olarak değerlendirilmektedir. Suçun basit şekli durumunda sanığa yönelik 4 aydan başlayarak 3 yıla kadar hapis cezası ya da adil para cezası uygulanır. Ancak suçun nitelikli şeklinde ise;
  • Kamu kurumlarına ait eşyalara uygulanması
  • Doğal afetlere karşı koruma gerektiren eşyalar
  • Dikili ağaç, fidan ya da bağ çubuğuna
  • Sulamaya uygun ya da içme suyu tesisatı
  • Siyasi partilerin ya da kamu kurumu değeri taşıyan meslek kuruluşlarının mülkiyetinde ya da kullanımında olan eşyalar
  • Grev ve lokavt durumlarında çalışanların ya da işverenlerin veya sendikaların mülkiyetinde ya da kullanımında olan eşyalar
  • Kamu görevlisinden görevi dolayısı ile öç almak hedefi ile işlenmesi durumunda fail 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırma uygulanır. | Ceza Hukuku Avukatı Ankara

Ceza Hukuku Avukat ve Danışmanlık | Sıkça Sorulan Sorular

İFTİRA SUÇU - SANIĞIN KENDİ FOTOĞRAFININ YAPIŞTIRILMIŞ OLDUĞU BAŞKASINA AİT KİMLİK BELGESİNİ VERDİĞİ - SANIĞIN EYLEMİNİN HEM SUÇ HEM DE KABAHAT OLUŞTURDUĞU. KABAHATTEN DOLAYI HÜKÜM KURULAMAYACAĞININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ. ÖZET: Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve hakkındaki yakalama kararının infazını engellemek için emniyet görevlilerine üzerinde kendi fotoğrafının yapıştırılmış olduğu başkasına ait sahte kimlik belgesini veren ancak sahte kimlik bilgilerine dayanılarak herhangi bir belge düzenlenmeden gerçek kimlik bilgilerini söyleyen sanığın , Eyleminin resmi belgede sahtecilik suçunu ve kimliği bildirmeme kabahatini oluşturacağından ve bir fiilin hem suç hem kabahat teşkil etmesi halinde yalnızca suçtan dolayı hüküm kurulabileceğinin gözetilmemesi nedeniyle kanun yararına bozma talebinin kabulüyle hükmün bozulması gerekir. İFTİRA SUÇU - SANIĞIN DURUŞMAYA ÇAĞRILIP MÜMKÜN OLDUĞU TAKDİRDE İDDİANAME OKUNUP MÜDAFİİ HUZURUNDA SAVUNMASININ ALINMASINDAN SONRA AKIL HASTALIĞINA İLİŞKİN KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLECEĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ. ÖZET: Sanığın duruşmaya çağrılıp mümkün olduğu takdirde iddianame okunup müdafii huzurunda savunması alındıktan sonra, Dosyada bulunan delillerin değerlendirilmesi yapılarak sanığa yüklenen suçların sabit olduğu sonucuna varılması halinde akıl hastalığı ve akıl hastalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine ilişkin kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmesi gerekir.

Bu haber toplam 276 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara