Ehil Mirasçılık Nedir ve Neyi Amaçlar? Tarla mirası nasıl bölünür? Bir Çok Ortağı Olan Tarım Arazisi Tek Başına Sahip Olunur Mu?

Ehil Mirasçılık Nedir ve Neyi Amaçlar? Tarla mirası nasıl bölünür? Bir Çok Ortağı Olan Tarım Arazisi Tek Başına Sahip Olunur Mu?
Ehil mirasçılık, tarım arazilerinin bölünmesini önleyerek tarımsal verimliliği korumayı amaçlar. Bu sistem, miras yoluyla tarım arazilerinin ekonomik bütünlüğünü sürdürmek ve araziyi en uygun şekilde kullanacak mirasçıya devretmek için tasarlanmıştır.

Ehil mirasçılık, tarım arazilerinin bölünmesini önlemek ve tarımsal üretim sürekliliğini korumak amacıyla Türkiye'de uygulanan bir hukuki düzenlemedir. Bu düzenleme, 6537 sayılı Toprak Koruma ve Tarım Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılan değişikliklerle hayata geçirilmiş olup, miras yoluyla tarımsal arazilerin parçalanmasını engellemeyi hedefler.

Ehil Mirasçılık Nedir ve Neyi Amaçlar?

Ehil mirasçılık, miras bırakılan tarımsal arazilerin daha verimli kullanımını sağlamak ve tarımsal faaliyetlerin bölünmeden devam etmesini garantilemek için mirasçılardan tarıma en uygun olanına arazinin devredilmesini öngören bir sistemdir. Bu sistem, tarım arazilerinin küçük parçalara bölünerek ekonomik değerinin düşmesini önlemeyi amaçlar. Özellikle köylerde yaşayan ve tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlayan kesim için büyük önem taşır.

Ehil Mirasçı Nasıl Belirlenir?

Ehil mirasçının belirlenmesi süreci, Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devri Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesine dayanır. Bu maddeye göre, mirasçılardan tarımsal faaliyetlere devam etme kapasitesi en yüksek olan kişi, çeşitli kriterlere göre puanlama sistemi kullanılarak tespit edilir. Bu kriterler arasında, tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelir, sosyal güvencenin olmaması, tarım sigortası, tarımsal örgütlere üyelik gibi unsurlar yer alır ve bu kıstaslar toplamında en yüksek puanı alan mirasçı ehil mirasçı olarak kabul edilir.

Mirasa Konu Tarımsal Arazilerin Devri Nasıl Gerçekleştirilir?

Tarımsal arazinin devri, mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda ehil mirasçı lehine mahkeme kararıyla gerçekleştirilir. Anlaşma sağlanması halinde ise mirasçılar, tarımsal araziyi noter onayıyla veya diğer yasal yollarla birbirlerine devredebilirler. Eğer anlaşma sağlanamazsa ve ehil mirasçı belirlenmişse, sulh hukuk mahkemesi arazinin ehil mirasçıya devrini sağlayacak kararı verir.

Mirasçılar Arasında Anlaşmazlık Durumunda Süreç Nasıl İşler?

Mirasçılar arasında anlaşmazlık durumunda, ehil mirasçı dışında kalan diğer mirasçılar için ödenecek tazminat, arazinin tarımsal değeri üzerinden hesaplanır ve mahkeme tarafından belirlenir. Bu tazminat, ehil mirasçının diğer mirasçılara ödemesi gereken miktarı ifade eder ve bu miktar, mirasçıların payları oranında belirlenir.

Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar Nelerdir?

Ehil mirasçılık uygulaması, özellikle birden fazla ehil mirasçının bulunması durumunda karmaşık hale gelebilir. Bu tür durumlar için, tarımsal değeri en yüksek olan arazinin, en yüksek puanı alan mirasçıya devredilmesi önerilmektedir. Ayrıca, mirasçılar arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümü için tarafsız bir arabuluculuk hizmetinin kullanılması da faydalı olabilir.

Ehil mirasçılık, Türkiye'deki tarım arazilerinin korunması ve tarımsal verimliliğin artırılması açısından önemli bir hukuki düzenlemedir. Bu sistem, tarımsal arazilerin bölünmesini engelleyerek, tarım arazilerinin ekonomik değerinin korunmasına ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır. Ancak, uygulamada karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için sürekli değerlendirme ve gerekirse düzenleme yapılması gerekmektedir.

Bu haber toplam 387 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara