Muris muvazaası ve Tenkis davası farkı Nedir? Tenkis mi muris muvazaası mı?

Muris muvazaası ve Tenkis davası farkı Nedir? Tenkis mi muris muvazaası mı?
Muris muvazaası, mirasçıları miras haklarından yoksun bırakmak amacıyla yapılan hileli işlemleri ifade ederken, tenkis davası, saklı pay sahibi mirasçıların haklarının ihlal edilmesine karşı açılır.

Miras hukuku, miras bırakanın malvarlığının mirasçılara nasıl aktarılacağını düzenleyen hukuki kurallar bütünüdür. Bu süreç içerisinde iki önemli dava türü bulunur: muris muvazaası ve tenkis davası. Her iki dava türü de mirasçıların haklarını koruma amacı taşır ancak farklı hukuki dayanaklara ve amaçlara sahiptirler.

Muris Muvazaası Nedir?

Muris muvazaası, miras bırakanın, mirasçılarını kasıtlı olarak miras haklarından yoksun bırakma amacıyla gerçekleştirdiği hileli işlemleri ifade eder. Bu, genellikle miras bırakanın, malvarlığını, özellikle taşınmazları, gerçekte bir bağışlama olmasına rağmen satış olarak göstermesi veya satış bedelinin gerçeğinden çok düşük ya da yüksek gösterilmesi şeklinde gerçekleşir. Muvazaa, tarafların gerçek iradelerinin aksine, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla hüküm ifade etmeyen sözleşmeler yapmalarıdır. Muris muvazaası, hukuki muvazaanın bir alt türü olarak, mirasçıların haklarının korunması amacıyla özel olarak tanımlanmıştır.

Tenkis Davası Nedir?

Tenkis davası, miras bırakanın saklı pay sahibi mirasçıların paylarını ihlal edecek şekilde yaptığı tasarrufların düzeltilmesi amacıyla açılan bir davadır. Saklı pay, miras hukukunda mirasçılara kanunen garanti altına alınmış asgari paydır ve bu payın ihlal edilmesi durumunda, ihlali gidermek için tenkis davası açılabilir. Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünün sınırlarını aştığı ve mirasçıların yasal haklarının korunması gerektiği durumlarda söz konusu olur.

Muris muvazaası ve Tenkis davası farkı Nedir?

Muris muvazaası ve tenkis davası, miras hukukunda mirasçıların haklarını koruma altına almayı amaçlar ancak aralarında önemli farklar vardır:

Hukuki Dayanak: Tenkis davası, miras hukukunun temel prensiplerine dayanırken, muris muvazaası davası, hukuki muvazaanın varlığına ve tarafların gerçek dışı işlemler yapma amacına dayanır.

Açılma Sebebi: Tenkis davası, saklı pay ihlallerinde açılırken; muris muvazaası davası, miras bırakanın mirasçılarını kasıtlı olarak miras haklarından mahrum bırakmak için gerçekleştirdiği hileli işlemlere karşı açılır.

Kimler Açabilir: Tenkis davası, yalnızca saklı pay sahibi mirasçılar tarafından açılabilirken; muris muvazaası davası, tüm mirasçılar tarafından açılabilir.

Muris muvazaası ve Tenkis davasında İspat Nasıl Edilir?

Muris Muvazaası İspatı: Muris muvazaası iddiası, genellikle yazılı delillerle ispatlanmalıdır. Ancak muvazaanın tarafı olmayan üçüncü kişiler, her türlü delille bu durumu ispat edebilir.

Tenkis Davası İspatı: Tenkis davası, saklı pay ihlalinin varlığını ve bunun saklı pay sahibi mirasçıların haklarını nasıl ihlal ettiğini gösteren delillerle ispatlanır.

Muris muvazaası ve tenkis davası, miras hukukunda önemli rol oynar ve mirasçıların haklarının korunması için gerekli mekanizmaları sağlar. Her iki dava türü de mirasçıların yasal haklarını koruma altına alırken, farklı durumlar ve şartlarda uygulanır. Mirasçılar, haklarını korumak ve miras bırakanın malvarlığı üzerindeki tasarruflarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için bu davaları kullanabilir.

Bu haber toplam 192 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara