Avukatlık ve Danışmanlık

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Avukatlık ve Danışmanlık

Avukatlık ve Danışmanlık

Avukatlık ve Danışmanlık

Avukatlık ve Danışmanlık | Avukat Arama sayesinde sizde kendinize uygun ve  avukat bulabilirsiniz. Avukat Ankara Barosu’na kayıtlı olarak çalışan size hukuksal sorunuzda yardımcı olmaktadır.

 

Ankara çevresinde bulunan Avukat Çankaya bölgesinde sizlere hizmet vermektedir. İlk-Ay Avukatlık Bürosu olarak avukatlık danışmanlık ve arabuluculuk alanlarında müvekkillerine her zaman kurumsal hizmeti sunma çalışması içindedir.

 

İlk-Ay Hukuk Bürosu olarak departmanlara ayrılarak organize olmuşlardır. Hukuksal konularınıza göre o bölümde ki avukatlar ile branşlaşmış olduğu konularda sorununuzu çözümü için çalışma içerisinde olacaktır. Yapılan danışmanlık ve konun çözümü için nasıl bir yol izleneceği hakkında size bilgi verilecek ve sizin de görüşleriniz alınacaktır.

 

Sizde kurumsal hizmet ve doğru hukuksal destek almak için bulunduğunuz ilde baroya kayıtlı avukat desteği alabilirsiniz. Avukat Portal ortamında referans, yakınlarınızın tavsiyesi ile avukat bulma konularında yardımcı olacaklardır.

 

Avukat Ankara İş İlanları ile sürekli olarak yeni ve kaliteli, ideali olan avukatları ilan faydalı olacaktır.. Ankara’da İyi Avukat denildiği zaman kurumsal hukuk bürosu avukatlık bürosu gelmektedir. Avukat Arayan Şirketler Ankara bölgesinde her zaman tercih etmekte ve çalışmaktadırlar. | Avukatlık ve Danışmanlık

 

Şirket Hukuku Avukat ve Danışmanlık

 

 • Şirketler Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri olarak;  Şirket Kuruluşu, Şirket birleşme ve devralmaları,  İflas ve İflasın ertelenmesi,  Yeniden Yapılandırma,  Nevi Değişikliği,  Tasfiye,  Halka arz,  Ticari Sözleşmeler olarak sayabiliriz.
 • Danışmanlığını yaptığımız şirketler için  ofis içinde bağımsız fiziki altyapı ve mekan planlaması yapılmıştır. Ayrıca konusunda uzman ekipler oluşturularak yerinde çözüm aranmaktadır. Çalışanlar arasında iş bölümü ve uzmanlaşma sağlanmış olup, yüksek verimlilik, kaliteli iletişim, iç denetim ve müşteri duyarlılığı sağlanmıştır.
 • Yine Danışmanlığını yaptığımız şirketlerin Bünyesinde mesai saatleri içinde avukat bulundurma, gerektiğinde diğer uzman avukatlar ile yerinde işbirliği ve çözüm sunmaktadır.
 • Riskli Alacaklar konusunda icra Takibi danışmanlığı
 • İş Hukuku İş Kazası ve Tazminat Davalarının Takibi ve danışmanlık

 

Site Apartman ve Yönetimi Avukat ve Danışmanlık

 

 • Büro Olarak Sitede veya Apartmanda yaşarken,  yaşamın doğurduğu anlaşmazlıklara hukuksal çözüm yolları sunmaktadır.
 • Apartman Yönetici ve denetçinin seçilmesi, görev ve sorumlukları ve uyuşmazlıklarındaki danışmanlık*Apartman Karar defterleri ve diğer belgelerin tutulması kayıt aşaması*Demirbaş, genel giderler, en önemlisi Aylık aidatların toplanmasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Kapıcının, işe alınması, Kapıcı sözleşmesinin hazırlanması. Kapıcının işe alınması çalıştırılması, izin, ücret alacağı ve kıdem ihbar tazminatı, işten çıkarılması konularındaki açılacak davaların takibi,*Site ve Apartman Yöneticiliği ile  Kat malikleri veya kiracıları ile ilgili olarak uygulamada meydana gelen sorunlar ve karşılıklı dava takibi, hizmetleri sunmaktadır. | Avukatlık ve Danışmanlık

 

AVM ve Plaza Yönetimi Avukat ve Danışmanlık

 

 • Plaza ve Avm Kira Sözleşmesi Hazırlanması
 • Plaza ve Avm Yönetimi Aidat Ve Ortak giderlerinin Alacak Takibinde bulunmak
 • Plaza ve Avm Çalıştırılan İşçilerin Sözleşmelerini Hazırlamak
 • Plaza ve Alışveriş Merkezlerinde çalışan İşçi kıdem ihbar, iş kazası davalarının takibini yapmak
 • Plaza ve Alışveriş Merkezlerinde meydana gelen kaza ve tazminat davalarının takibi
 • Alacak takibi danışmanlığı

 

Boşanma Hukuku Avukat ve Danışmanlık

 

Boşanma Avukatı, boşanma davalarınızda sizlere yardımcı olan avukatlardır. Özellikle şiddetli geçimsizlik ve buna benzer bazı sebeplerden dolayı eşler birbirleri ile anlaşamaz ve ayrılmak isterler. Böyle bir durum olduğu zaman eşler ilk olarak mahkemeye başvururlar. Ancak bazı durumlarda eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da tazminat, nafaka gibi şeyler istemesi durumda avukat size daha çok yardımcı olabilir.

 

Boşanma Avukatları tüm bu ve buna benzer konularda sizlere yardım etmek için beklemektedirler. En İyi Boşanma Avukatına sahip avukatlık büromuzda size tüm bu sorunlarınız hakkında yardım etmekteyiz.

 

Özellikle Ankara Sincan Boşanma Avukatı olarak her türlü sorunuza cevap vermekte ve bu durumun içinden nasıl daha iyi bir şekilde çıkabileceğinizi araştırmaktayız. İsteklerinize bağlı olarak tazminat davası açabilir, nafaka alabilir ya da istediğiniz ve yasal olan diğer şeyleri yapabiliriz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Boşanma Avukatı Ankara ofisimize başvurmak olacaktır. Çalışanlarımız ve avukatlarımız size her konuda yardımcı olacak ve her türlü sorunuza cevap vereceklerdir. Sizde bizden memnun kalacaksınız.

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır, Boşanma Davasında Mal rejimi nasıl yapılır, Tedbir Nafakası Nasıl bağlanılır, Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Velayetin Alınması, Boşanma Davasında Temyiz Nasıl yapılır, Anlaşmalı boşanma Nasıl Açılır, Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır. | Avukatlık ve Danışmanlık

 

İş Hukuku Avukat ve Danışmanlık

 

Ülkemizde hemen her alanda çalışan işçiler bulunmaktadır. Çoğu firma kendi bünyesinde çalışan işçilerin haklarını koruma altına almaz. Özellikle bazı durumlarda işçilere çok fazla haksızlık yapılmakta ve hakları yenmektedir. Bu gibi bir durumla karşılaşan bir işçi ise hakkını İşçi Avukatı aracılığı ile çok rahat bir şekilde arayabilir. İş Avukatı sizin haklarınızı göz önüne alarak hakkınız olanı size vereceklerdir.

 

*İşçi Alacakları Tazminat Davası Nasıl Açılır, Kıdem ve İhbar Tazminat Davası Nasıl Açılır, Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama, İş Davası Temyiz Nasıl Yapılır, İş Sözleşmesini Haklı olarak nasıl fesih edilir. 15 Yıl 3600 nedeniyle kıdem tazminatı nasıl alınır. | Avukatlık ve Danışmanlık

Avukatlık ve Danışmanlık | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT - KUSURUN EŞİT OLMASI HALİNDE TAZMİNAT

Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden; davacı erkeğin, ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı onların yanında tavır aldığı, davalı kadının ve ailesinin de, davacı erkek ile ailesine hakaret ettikleri anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karşısında, boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu kusurlu olduklarının kabulü gerekir.

Öyleyse, mahkemece davalıya nazaran, davacı erkeğin ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata (TMK m. 174/1-2) hükmedilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - BELGENİN ALDATMA KABİLİYETİ BULUNUP BULUNMADIĞININ TARTIŞILMASIYLA SUÇA İŞTİRAK MÜESSESİNİN KARAR YERİNDE İRDELENMESİ GEREĞİ - YETERLİ GÖRÜLMEYEN GEREKÇEYE DAYANILARAK SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI TESİS EDİLDİĞİ

ÖZET: Belgenin “aldatma kabiliyeti bulunup bulunmadığının” tartışılması, belgeyi düzenleyen “aile hekimi”, düzenlemesini isteyenin “sanık” olduğu dikkate alınıp TCK’nın 40/2 maddesi hükmü gözetilerek “özgü suç” / “özel faillik” hususları ile aynı kanunun “suça iştirak” (özellikle TCK’nın 38 ve 204/2. maddeleri açısından ) müessesinin karar yerinde irdelenmesi,

Toplanan deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun ve suç vasfının takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma-kovuşturmayla, oluş ve dosya kapsamına uygun düşmeyen, CMK’nın 230. maddesi çerçevesinde yeterli görülmeyen gerekçeye dayanılarak sanık hakkında “mahkumiyet” kararı tesisinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

1Yorum

Yorum Bırak