Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır? Süreler...

Arabuluculuk Nedir - Arabuluculuk Başvurusu Nasıl yapılır konusu hakkında verilen bilgi şöyledir, Arabulucu, Hukuk fakültesi mezunu ve en az 5 yıllık kıdeme sahip, Arabuluculuk eğitimi almış, Bağımsız Tarafsız bir üçüncü kişidir.

Arabuluculuk Nedir - Arabuluculuk Başvurusu Neden Yapılır

Günlük hayatımız akıp giderken çocukluğumuzdan bulunduğumuz yaşa kadar küçük büyük pek çok sorunla karşılaştık. Okulda, işte, aile hayatında ve ticari hayatımızda, Bu sorunların çözümünde sürekli kaçtık, hiçbirimiz kazanmadık. Arabuluculuk sistemi ile birlikte artık hukuki sorunlarımızı, daha hızlı, daha ekonomik ve kolayca çözmenin bir yolu var.

Çözüm yolunun kısa adı arabuluculuk. Arabuluculuk süreci, mahkeme dışında yapılan bir GÖRÜŞME, UZLAŞMA sürecidir. Arabulucu bir hakem, hakim, bir karar verici Değildir. Arabuluculuk süreci içinde tarafları yönlendiremez ya da tavsiyelerde bulunamaz.

Arabulucu Avukat İlkay UYAR KABA

Avukat & Arabulucu İlkay UYAR KABA (Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi -2004) 2016 Yılında Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCU EĞİTİM PROGRAMI takip ederek Sertifikasını almıştır.

Arabulucu Avukat Ankara İlkay Hukuk

Arabuluculuk Nedir -

Arabuluculuk Halen Arabuluculuk daire başkanlığı 3445 sicil numarası ile kayıtlı arabulucu olarak görev yapmaktadır. İlkay Arabuluculuk Ofisi olarak ARABULUCU eğitimini alarak sicil kütüğüne kayıtlı 3 Arabulucu ile Tüm hukuk davalarında hizmet sunmaktadır.

Arabulucu, Hukuk Uyuşmazlıklarında, mahkeme olmadan tarafları bir araya getirip iletişim kurarak, kısa sürede etkin bir çözüm yolu bulmaktadır. Arabulucu hukuk sistemi, içinde hızla yerini alırken, Çıkan son yasa ile İşçi Davalarında arabulucuya başvuru zorunlu hale gelmiş olup ileri ki aşamalarda Alacak, Tüketici, Tazminat, Kira, Nafaka, Miras, gibi hukuk davalarında da dava açma ön şartı olarak arabulucuya başvuru zorunlu hale gelecektir. Arabulucu avukat ve danışma konusunda sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Arabuluculuk Nedir - Arabuluculuk Başvurusunda Arabulucu Süreci

Arabulucu, hukuki uyuşmazlık yaşayan tarafa, çözüm seçenekleri üretebilmek için gerekli İLETİŞİM ortamını sağlar. Arabuluculuğa başvurursanız, Hukuki uyuşmazlıklarını daha KISA SÜREDE, daha AZ MASRAFLA, tarafların kontrolünde, GİZLİLİK esasıyla KAZAN KAZAN ilkesine dayalı olarak çözülür. Arabulucu bu süreçte TARAFLAR ADINA KARAR VEREMEZ.

Arabulucu ÇÖZÜM önerisinde bulunamaz. Arabuluculuk Nedir - Arabuluculuk Başvurusunun Faydaları Nelerdir Uygun tekliflerle, tarafların birbirlerini anlamasını sağlar. Taraflar kendileri için uygun çözüm yoluna kendileri karar verirler. Hukuki anlaşmazlıklarını çözmek için sizde arabuluculuk sistemini tercih etmeniz durumunda, hem VAKİT, hem NAKİT, hem de daha mutlu bir hayat kazanırsınız.

Arabuluculuk, KAYBEDENİ OLMAYAN, dostane bir çözüm yoludur. Arabuluculuk sürecinde KARŞILIKLI MENFAATİN korunması esastır. Mahkemeden daha kısa sürer ve ekonomiktir. Arabuluculuk anlaşması mahkeme kararına eşdeğerdir. Arabulucuyu kendiniz seçebilirsiniz. Uyuşmazlığın her aşamasında başvurabilirsiniz. Süreçte konuşulan her şey GİZLİ tutulur. Arabulucu hakkını kullanmanızı dava açma hakkını kaybettiğiniz anlamı taşımamaktadır.

Arabuluculuk Toplantısı Nasıl Yapılır?

Arabulucu Ankara ve tarafların yapacağı müzakere, bir toplantı masası etrafında eşit oturum şeklinde düzen alınır. Müzakere toplantı başlangıcında, arabulucu ve taraflar kendilerini tanıtır. Taraflar kendilerini Avukat veya şirket yetkilisi aracılığı ile temsil ediyorsa özel vekalet ve yetki belgelerinin olması, arabulucuya bu durumu sunmaları gerekmektedir.

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

Arabuluculuk süreci iki biçimde işler. Arabulucu müzakereler sırasında, taraflarca ileri sürülen görüşler, öneriler ve teklifler hakkında not tutarak yapabilecekleri gibi sözlü olarak da yönetebilirler. Arabuluculuk müzakere faaliyeti sırasında fotoğraf çekilmez, ses ve görüntü kaydı yapılamaz. Arabuluculuk Nedir - Arabuluculuk Hangi Konularda Yapılır Arabuluculuk uzlaşma kültürü içerisinde uzun yıllardır aslında olan bir kavramdır. Bugün ise hukuksal bir süreç kazanmaktadır.

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

İş hukukunda İşçi Alacakları Ve İşe İade Davalarından önce Arabulucuya başvuru dava açma şartı olarak kabul edilmiştir. İşçi alacakları olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, ücret alacağı, yıllık izin alacağı ve işe iade konularında Arabulucuya başvuru yapma zorunlu hale gelmiştir. Taraflar, ticari, tüketici, sigorta alacakları, tazminat alacakları, kira, aile, fikri ve sınai uyuşmazlıklara ilişkin pek çok hukuki meseleyi arabuluculuk yöntemiyle çözebilirler. Arabuluculuk süreci hakkında danışmanlık alabileceğiniz gibi, arabuluculuk sürecini avukata vekalet vermek suretiyle takip edebilirsiniz.

Arabuluculuk Ücreti Nedir - Arabuluculuk Ücretini Kim Öder

Arabuluculuk hizmetleri anlaşma olması durumunda ücrete tabiidir. Arabulucu ücreti de bedele göre değişmektedir. Arabuluculuk sürecinde uygulanan asgari ücret tarifesi ile ARABULUCULUK MERKEZLERİ Arabuluculuk ile ilgili bilgiyi, adliyelerde oluşturulan "Arabuluculuk Bilgilendirme Merkezlerinden" edinebilirsiniz.

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler

 

Arabuluculuk Nedir - Arabuluculuk Başvurusu Nasıl yapılır?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında Arabulucu Ankara, Bursa, İstanbul - Çağlayan, İzmir, Kayseri, Mersin Adliyelerinde kurulmuş bu merkezlere başvurarak bilgi alabilir, kendinize bir arabulucu atanması konusunda yardım isteyebilirsiniz. Merkez Personeli size daha ayrıntılı bilgi vermesi için sizi Merkezde bulunan "danışman arabulucu “ya yönlendirir. Başvurunuz kayda alınır ve arabulucuyu bu merkezde belirleyebilirsiniz.

Arabuluculuk Nedir - Arabuluculuk Başvurusu Şartları

Yaşadığınız sorun nedeniyle dava açmak zorunda kalmayarak, hem maddi, hem manevi hem de süre olarak kazançlı olacaksınız. Mahkemeye çıkmadan daha rahat bir ortamda isteklerinizi talep edebileceksiniz. Arabuluculuk sisteminde geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumdan ziyade menfaatler korunur. Anlaşma ile çözülen sorunlar, sosyal ve ekonomik dostlukların devam etmesini sağlar.

İŞ KANUNDA ARABULUCUYA HANGİ KONULARDA BAŞVURU YAPILMASI ZORUNLUDUR

Evet iş kanununu da bazı davalarda arabulucuya başvuru yapmak zorunludur. İş kanunda değişiklik yapılarak meclis onayı ile yasallaşan arabulucuk OCAK 2018 tarihinden itibaren hukuk alanımızda zorunlu olarak yer almıştır. Yapılan değişikliği göre İşçi İş Mahkemesine işçi alacakları yani kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ve diğer alacakları için öncelikle arabulucuya başvuru yapması gerekmektedir.

Arabuluculuk görüşmelerinin olumsuz olması durumunda iş mahkemesine dava açabilmektedir. Arabulucuya diğer başvuru talebi İşe İade için olacaktır. İşçi işten haksız sözleşmesinin fesih edildiğini düşünüyorsa ve işe iade şartları bulunuyorsa arabulucuya başvuru yapmak zorundadır. Arabuluculuk süreci sonrasında uzlaşma olmaması halinde dava açabilmektedir. İşe iade talebini arabuluculuk merkezine bir ay içerisinde başvuru yapmak zorundadır. Bu süre zamanaşım süresi olup, hakkını yitirilmesine sebep olabilir.

İŞÇİ ALACAKLARI VE İŞE İADE İÇİN ARABULUCULUK MERKEZİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR

İş sözleşmesinin haksız feshi halinde işçi haklarını kısa sürede elde etmesi için bu süreci arabuluculuk sistemi ile kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Adliye içerisinde bulunan arabuluculuk merkezine işçi BİZZAT yada AVUKAT aracılığı ile başvuru yapabilir. Başvuru forumları doldurulur. Arabuluculuk melezinde görevli adliye personelleri, başvuru kabul ederek kayıt yapar.

Bu kayıt sonrası Arabuluculuk Daire başkanlığı siciline kayıtlı belli eğitim almış hukukçulara görev olarak atanır. Bu görevlendirme UYAP ARABULUCUK PORTALI aracılığı ile yapılmaktadır.  Arabulucu görevini alan arabulucu 3 hafta içinde sonuçlandırmak zorundadır. Arabulucunun yazılı daveti üzerine toplantıya taraflar katılırlar. Arabulucu  toplantısına İşçi BİZZAT veya AVUKAT aracılığı katılabilir. Arabulucu toplantısına katılmadan önce haklar, istenecek tazminat miktarları önceden hesaplanmalı ve bilinçli katılmasında fayda vardır.