Arabulucuya Ne Kadar Ücret Ödenir? Arabulucu ne kadar ücret alır?

Arabulucuya Ne Kadar Ücret Ödenir? Arabulucu ne kadar ücret alır?
Arabuluculuk ücretleri, arabuluculuk sürecinin niteliğine ve sürecin sonucuna göre farklılık gösterir. Bu ücretler, hukuki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak Arabuluculuk Ücret 2024 Tarifesi'nde detaylandırılmıştır.

Arabuluculuk, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülmesi için tercih edilen bir yöntemdir. Arabulucuya başvuru yapılacaksa, işçiler işverenlerinin yerleşim yerindeki arabuluculuk bürosuna; işverenler ise işçilerinin yerleşim yerindeki arabuluculuk bürosuna başvurmalıdır.

İşin yapıldığı yerde bir arabuluculuk bürosu varsa, bu büro da tercih edilebilir. Eğer belirtilen yerlerde bir arabuluculuk bürosu mevcut değilse, görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne başvurulur. Bu, arabuluculuk sürecinin başlatılması için gerekli olan adımlardır.

İş Davalarında Arabuluculuk Zorunlu mu?

İş hukukunda, bazı davaların açılabilmesi için öncelikle arabuluculuk yoluna başvurulması zorunludur. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nda yer alan düzenlemelere göre, işe iade talepleri dahil olmak üzere, belli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı olarak kabul edilmektedir. Bu, tarafların daha az maliyetli ve daha hızlı bir şekilde anlaşmaya varabilmesi için tasarlanmış bir önkoşuldur.

Arabuluculuk Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Arabuluculuğa başvuru yapılırken doldurulması gereken formda, başvurucu ve varsa vekilinin, aynı zamanda karşı tarafın kişisel bilgileri talep edilir. Bu bilgiler; isim, soy isim, tüzel kişilikler için unvan, adres, kimlik veya vergi numarası ve iletişim bilgilerini içerir. Ayrıca, formun belirli bölümlerinde, uyuşmazlığın konusuna dair ayrıntılı bilgi verilmesi beklenir. Formun doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması, arabuluculuk sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir.

Arabulucu Ne Zaman Atanır?

Arabuluculuk süreci, ilgili adliyedeki arabuluculuk bürosuna yapılan başvuru ile resmi olarak başlar. Başvurunun ardından, sicile kayıtlı bir arabulucu o gün içinde atanır. Atama yapıldıktan sonra, arabulucu taraflara üç gün içinde bilgi verilir ve müzakere toplantısının günü belirlenerek ilgili taraflara duyurulur. Bu sürecin tamamı genellikle 10 ile 15 gün arasında tamamlanır.

Arabuluculuk Daveti Nasıl Yapılır?

Arabuluculuk sürecinin ilk toplantısına davet, çeşitli iletişim yöntemleri kullanılarak yapılır. Davet için resmi bir usul şartı bulunmamakla birlikte, tarafların bilgilendirilmesi amacıyla kargo, posta, elektronik posta, SMS, telefon veya görüntülü görüşme gibi yöntemler tercih edilebilir. Bu esnek yaklaşım, tüm tarafların sürece kolaylıkla dahil olabilmesini sağlar.

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi - Arabulucuya Ne Kadar Ücret Ödenir ?

Arabuluculuk ücretleri, arabuluculuk sürecinin niteliğine ve sürecin sonucuna göre farklılık gösterir. Bu ücretler, hukuki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak Arabuluculuk Ücret Tarifesi'nde detaylandırılmıştır. Tarifenin belirlediği esaslara göre, uyuşmazlıkların konusuna ve çözümüne bağlı olarak arabuluculuk ücreti aşağıdaki şekillerde belirlenir:

Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıklar: Bu tür uyuşmazlıklarda, arabuluculuk ücreti Tarifenin ekinde yer alan Arabuluculuk Ücret Tarifesi'nin birinci kısmına göre hesaplanır. Bu durum, uyuşmazlığın maddi bir değer üzerinden değil, hukuki bir çözüme ihtiyaç duyulan konuları kapsar.

Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıklar: Maddi bir değere sahip olan ya da maddi değerle ölçülebilen uyuşmazlıklarda, arabuluculuk ücreti Tarifenin ekindeki Arabuluculuk Ücret Tarifesi'nin ikinci kısmına göre belirlenir. Bu, genellikle tazminat talepleri, kira bedeli gibi maddi değer içeren konuları içerir.

Anlaşma Sağlanamaması Durumu: Arabuluculuk süreci sonunda eğer taraflar arasında bir anlaşma sağlanamazsa, arabulucu, ücretini yine Tarifenin birinci kısmına göre talep edebilir. Bu, arabuluculuk sürecinin maddi bir çözümle sonuçlanmaması halinde de arabulucunun emeğinin karşılığını almasını sağlar.

Seri Uyuşmazlıklar ve Anlaşma Durumu: Seri uyuşmazlıklar, aynı taraflar arasında, bir ay içinde en az on beş kez arabulucuya başvurulan uyuşmazlıklardır. Bu durumda, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk ücreti 2.500 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kira Tespiti ve Tahliye Talepli Uyuşmazlıklar: Anlaşma sağlandığında, kira tespiti ve tahliye talepli uyuşmazlıklar için ücret, tahliye talepli durumlarda bir yıllık kira bedelinin yarısı, kira tespiti durumlarında ise tespit edilen kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden hesaplanır.

Ortaklığın Giderilmesi ve Ticari Uyuşmazlıklar: Bu tür uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması durumunda, arabuluculuk ücreti Tarifenin ikinci kısmına göre ve en az 6.000 TL olarak belirlenir.

Genel Minimum Ücret: Her durumda, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuk ücreti 4.000 TL'den az olamaz.

arabulucuk-ucreti-1.png

arabulucuk-ucreti-2.png

arabulucuk-ucreti-3.png

Arabuluculuk Ücretini Kim Öder ? Arabulucuya Ne Kadar Ücret Ödenir ?

Arabuluculuk masrafları, tarafların tamamen veya kısmen anlaşması durumunda, eşit şekilde karşılanır. Tarafların anlaşamaması durumunda iki saatlik arabulucu ücreti Adalet Bakanlığı tarafından karşılanır. İki saati aşan arabuluculuk görüşmelerinde anlaşmaya varılmaz ise, iki saati aşan kısma ait ücret, aksi bir karar oluşmadıkça taraflarca eşit şekilde ödenir.

Arabuluculuk bürosu tarafından yapılan zorunlu gider ücreti, anlaşma olumlu sonuçlanmış ise taraflarca karşılanır, anlaşma olumsuz bir sonuca varmış ise, Adalet Bakanlığı tarafından haksız çıkan taraftan tahsil edilir.

Olumlu veya Olumsuz Sonuç Durumlarında Ne Yapılır ?

Arabuluculuk anlaşması olumlu sonuçlanmış ise, anlaşılan tutar ve gerekli diğer ayrıntıların yazıldığı anlaşma tutanağı düzenlenir. Bu anlaşma tutanağı mahkeme kararı yerine geçer ve dosya kapanır.

Anlaşma olumsuz sonuçlanmış ise, anlaşamama tutanağı düzenlenir ve başvuran taraf bu tutanak ile davasını açabilir.

Arabuluculuk Süreci Başlamaz İse Ne Olur ?

Arabuluculuk anlaşma süreci, olumsuz durumlardan dolayı başlamaz ise, ödenen ücret ve masrafların iade edilmesi gibi bir konu söz konusu değildir.

Ayrıca arabuluculuk süresince yürütülen dosya faaliyeti boyunca, arabulucu tarafından bu sürece faydalı olabileceğini düşündüğü kişiler için aracı konumunda olma, belirli kişileri arama ya da tavsiye edeceği kişiler için karşılık olarak herhangi bir ücret talep etme yetkisinde bulunamaz.

Belirlenen bu yasağa aykırı bir şekilde tesis edilmiş olan tüm işlemlerin hükümsüz sayılabileceği arabuluculuk tebliğinde yer alan hususlar arasındadır.

Arabuluculuk Başvurusu Ücreti Ne Kadar ?

Arabuluculuk başvuru süreci, arabuluculuk bürolarına edilen müracaat sonrası başlar, bazı küçük şehirlerde arabuluculuk merkezleri olmamasından dolayı Yazı İşleri Müdürlükleri, başvuru noktasıdır.

Arabuluculuk başvurularında taraflardan herhangi bir arabulucu ücreti talep edilmezken, başvuru sonrası arabuluculuk süreci içerisindeki ücretler taraflara bildirilir.

Makale de Arabulucuya Ne Kadar Ücret Ödenir ? konusu yer almıştır.

Daha Fazla Bilgi İçin: Arabuluculuk

Bu haber toplam 307 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara