Atla

İlkay Arabuluculuk Bürosu


İlkay Arabuluculuk Bürosu

İlkay Arabuluculuk Bürosu

İlkay Arabuluculuk Bürosu Ankara

Arabulucu Avukat İlkay UYAR KABA

Avukat & Arabulucu İlkay UYAR KABA  (Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi -2004) 2016 Yılında Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK EĞİTİM PROGRAMI takip ederek Sertifikasını almıştır. Halen Arabuluculuk daire başkanlığı 3445 sicil numarası ile kayıtlı arabulucu olarak görev yapmaktadır.

İlkay Arabuluculuk Ofisi olarak ARABULUCULUK eğitimini alarak sicil kütüğüne kayıtlı 3 Arabulucu ile Tüm hukuk davalarında hizmet sunmaktadır. 

Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında, mahkeme olmadan tarafları biraraya getirip iletişim kurarak, kısa sürede etkin bir çözüm yolu bulmaktadır. 

İlkay Arabuluculuk Bürosu

Arabuluculuk hukuk sistemi ,içinde hızla yerini alırken, Çıkan son yasa ile İşçi Davalarında arabulucuya başvuru zorunlu hale gelmiş olup ileri ki aşamalarda  Alacak, Tüketici, Tazminat, Kira, Nafaka, Miras, gibi hukuk davalarında da dava açma ön şartı olarak arabulucuya başvuru zorunlu hale gelecektir.

ARABULUCU KİMDİR

Arabulucu, Hukuk fakültesi mezunu ve en az 5 yıllık kıdeme sahip, Arabuluculuk eğitimi almış, Bağımsız Tarafsız bir üçüncü kişidir.

ARABULUCULUK NEDİR

Günlük hayatımız akıp giderken çocukluğumuzdan bulunduğumuz yaşa kadar küçük büyük pek çok sorunla karşılaştık. Okulda, işte, aile hayatında, ticari hayatımızda. Bu sorunların çözümünde sürekli kaçtık, hiçbirimiz kazanmadık.

Arabuluculuk sistemi ile birlikte artık hukuki sorunlarımızı, daha hızlı, daha ekonomik ve kolayca çözmenin bir yolu var. Çözüm yolunun kısa adı arabuluculuk. 

Arabuluculuk süreci, mahkeme dışında yapılan bir GÖRÜŞME, UZLAŞMA sürecidir. 

Arabulucu bir hakem, hakim, bir karar verici Değildir. Arabuluculuk süreci içinde tarafları yönlendiremez, yada tavsiyelerde bulunamaz.

arabulucu avukat ankara

ARABULUCU NE YAPAR

Arabulucu, hukuki uyuşmazlık yaşayan tarafa,çözüm seçenekleri üretebilmek için gerekli İLETİŞİM ortamını sağlar. Arabuluculuğa başvurursanız,

Hukuki uyuşmazlıklarınız daha KISA SÜREDE,  daha AZ MASRAFLA, tarafların kontrolünde, GİZLİLİK esasıyla KAZAN KAZAN ilkesine dayalı olarak çözülür.

Arabulucu bu süreçte TARAFLAR ADINA KARAR VEREMEZ. Arabulucu ÇÖZÜM önerisinde bulunamaz.

ARABULUCULUK SİSTEMİNİN FAYDALARI

Uygun tekliflerle,tarafların birbirlerini anlamasını sağlar. Taraflar kendileri için uygun çözüm yoluna kendileri karar verirler.

Hukuki anlaşmanlıklarını çözmek için sizde arabuluculuk sistemini tercih etmeniz durumunda, hem VAKİT, hem NAKİT, hem de daha mutlu bir hayat kazanırsınız.  Arabuluculuk, KAYBEDENİ OLMAYAN, dostane bir çözüm yoludur. 

Arabuluculuk sürecinde KARŞILIKLI MENFAATİN korunması esastır. Mahkemeden daha kısa sürer ve ekonomiktir. Arabuluculuk anlaşması mahkeme kararına eşdeğerdir.

Arabulucunuzu kendiniz seçebilirsiniz. Uyuşmazlığın her aşamasında başvurabilirsiniz. 

Süreçte konuşulan herşey GİZLİ tutulur. Arabulucu hakkını kullanmanızi dava açma hakkını kaybettiğiniz anlamı taşımamaktadır. 

ARABULUCULUK MÜZAKERE NASIL YAPILIR  - ARABULUCU AVUKAT İLKAY

Arabulucu Ankara ve tarafların yapacağı müzakere, bir toplantı masası etrafında eşit oturum şeklinde düzen alınır. Müzakere toplantı başlangıcında, arabulucu ve taraflar kendilerini tanıtır.

Taraflar kendilerini Avukat veya şirket yetkilisi aracılığı ile temsil ediyorsa özel vekalet ve yetki belgelerinin olması, arabulucuya bu durumu sunmaları gerekmektedir.

iş davalarında arabuluculuk süreci nasıl işler

ARABULUCULUK SÜRECİ NASIL İŞLER

Arabuluculuk süreci iki biçimde işler. 

Arabulucu müzakereler sırasında, taraflarca ileri sürülen görüşler, öneriler ve teklifler hakkında not tutarak yapabilecekleri gibi sözlü olarak da yönetebilirler. Arabuluculuk müzakere faaliyeti sırasında fotoğraf çekilmez, ses ve görüntü kaydı yapılamaz.

ARABULUCU HANGİ DAVALAR İÇİN BAŞVURU YAPILIR

Arabuluculuk uzlaşma kültürü içerisinde uzun yıllardır aslında olan bir kavramdır. Bugün ise hukuksal bir süreç kazanmaktadır.

İş Davalarında İşçi Alacaklarında Arabuluculuk

iş hukukunda İşçi Alacakları Ve İşe İade Davalarından önce Arabulucuya başvuru dava açma şartı olarak kabul edilmiştir. İşçi alacakları olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, ücret alacağı, yıllık izin alacağı ve işe iade konularında Arabulucuya başvuru yapma zorunlu hale gelmiştir.

Taraflar,ticari, tüketici, sigorta alacakları, tazminat alacakları,kira, aile, fikri ve sınaî uyuşmazlıklara ilişkin pek çok hukuki meseleyi arabuluculuk yöntemiyle çözebilirler. 

Arabuluculuk süreci hakkında danışmanlık alabileceğiniz gibi, arabuluculuk sürecini avukata vekalet vermek suretiyle takip edebilirsiniz.

İlkay Arabuluculuk Bürosu

ARABULUCULUK ÜCRETİ - İLKAY

Arabuluculuk hizmetleri anlaşma olması durumunda ücrete tabiidir. Arabulucu ücreti de bedele göre  değişmektedir. 

Arabuluculuk sürecinde uygulanan asgari ücret tarifesi ile ARABULUCULUK MERKEZLERİ Arabuluculukla ilgili bilgiyi, adliyelerde oluşturulan "Arabuluculuk Bilgilendirme Merkezlerinden" edinebilirsiniz. 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında Arabulucu Ankara, Bursa, İstanbul - Çağlayan, İzmir, Kayseri, Mersin Adliyelerinde kurulmuş bu merkezlere başvurarak bilgi alabilir, kendinize bir arabulucu atanması konusunda yardım isteyebilirsiniz. 

Merkez Personeli size daha ayrıntılı bilgi vermesi için sizi Merkezde bulunan "danışman arabulucu"ya yönlendirir. Başvurunuz kayda alınır ve arabulucunuzu bu merkezde belirleyebilirsiniz. 

ARABULUCUYA BAŞVURU HER ANLAMDA KAZANDIRIR

Yaşadığınız sorun nedeniyle dava açmak zorunda kalmayarak, hem maddi, hem manevi hemde süre olarak kazançlı olacaksınız.

Mahkemeye çıkmadan daha rahat bir ortamda isteklerinizi talep edebileceksiniz. Arabuluculuk sisteminde geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumdan ziyade menfaatler korunur. 

Anlaşma ile çözülen sorunlar, sosyal ve ekonomik dostlukların devam etmesini sağlar.

ankara arabulucu avukat

SIKÇA SORULAN SORULAR

Evet iş kanununu da bazı davalarda arabulucuya başvuru yapmak zorunludur. İş kanunda değişiklik yapılarak meclis onayı ile yasallaşan arabulucuk OCAK 2018 tarihinden itibaren hukuk alanımızda zorunlu olarak yer alacaktır.

Yapılan değişikliği göre İşçi İş Mahkemesine işçi alacakları yani kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ve diğer alacakları için öncelikle arabulucuya başvuru yapması gerekmektedir. Arabuluculuk görüşmelerinin olumsuz olması durumunda iş mahkemesine dava açabilmektedir.

Arabulucuya diğer başvuru talebi İşe İade için olacaktır. İşçi işten haksız sözleşmesinin fesh edildiğini düşünüyorsa ve işe iade şartları bulunuyorsa arabulucuya başvuru yapmak zorundadır.

Arabuluculuk süreci sonrasında uzlaşma olmaması halinde dava açabilmektedir. İşe iade talebini arabuluculuk merkezine bir ay içerisinde başvuru yapmak zorundadır. Bu süre zamanaşım süresi olup, hakkını yitirilmesine sebep olabilir.

ankara arabulucu avukat

İş sözleşmesinin haksız feshi halinde işçi haklarını kısa sürede elde etmesi için bu süreci arabuluculuk sistemi ile kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. 

Adliye içerisinde bulunan arabuluculuk merkezine işçi BİZZAT yada AVUKAT aracılığı ile başvuru yapabilir. Başvuru forumları doldurulur. Arabuluculuk mekezinde görevli adliye personelleri, başvuru kabul ederek kayıt yapar.

Bu kayıt sonrası Arabuluculuk Daire başkanlığı siciline kayıtlı belli eğitim almış hukukçulara görev olarak atanır. Bu görevlendirme UYAP ARABULUCUK PORTALI aracılığı ile yapılmaktadır. 

Arabuluculuk görevini alan arabulucu 3 hafta içinde sonuçlandırmak zorundadır. Arabulucunun yazılı daveti üzerine toplantıya taraflar katılırlar. Arabuluculuk toplantısına İşçi BİZZAT veya AVUKAT aracılığı katılabilir.

Arabuluculuk toplantısına katılmadan önce haklar, istenecek tazminat miktarları önceden hesaplanmalı ve bilinçli katılmasında fayda vardır.

ankara arabulucu avukat

 

ÖZÜR DİLEMEK

BİRİNE YANLIŞLIKLA ÇARPTIĞINIZDA YAPILACAK ŞEYDİR, DERİN YARALAR AŞTIĞINIZDA DEĞİL.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İlkay Arabuluculuk Bürosu - Yorum
  SERTEL IŞLAK -
  7 Ağustos 2016

  İlkay Hanım Merhabalar İşçi Alacaklarımdan dolayı arabulucuk merkezine başvuru yapmayı düşünüyorum. Bu başvuruyu avukat aracılığı ile yapabilirmiyim.

  Cevapla
 • İlkay Arabuluculuk Bürosu - Yorum
  OĞUZHAN YARAR -
  14 Ağustos 2016

  Arabuluculuk başvurusunda uzlaşma olmaz ise dava açabilirmiyim?

  Cevapla
 • İlkay Arabuluculuk Bürosu - Yorum
  Pakdemirli -
  10 Aralık 2016

  Makaleniniz Arabulucuk ile ilgili net bir yazı olmuş.. Arabuluculuk sürecinde avukat başvurusunda özel yetkiye gerek var mıdır..teşekkürler..

  Cevapla
 • İlkay Arabuluculuk Bürosu - Yorum
  Erek -
  20 Ocak 2017

  İşçi alacakları ve İşe iade davaları için zorunlu hale gelen arabuluculuk sürecinde yazılı ve görsel alanda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Arabulucuya başvuru ve sonuçlandırma işlemi nasıl yapılacak, nasıl anlaşma uzlaşma olacak. İşçinin hesaplama yapamadığı ne isteyeceğini bilmediği bir talep nasıl olacak.

  Cevapla
Yorum Bırak