Arabulucu Ne Zaman Atanır? Arabuluculuk daveti nasıl yapılır, ne zaman gelir?

Arabulucu Ne Zaman Atanır? Arabuluculuk daveti nasıl yapılır, ne zaman gelir?
Adliyedeki arabuluculuk bürosuna başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapıldığı aynı gün içinde sicile kayıtlı bağımsız bir arabulucu atanır. Peki, Arabuluculuk daveti nasıl yapılır, ne zaman gelir?

Arabuluculuk sürecine başvuru yapılacaksa, bu sürecin ilk adımı doğru arabuluculuk bürosunu belirlemektir. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda, başvuru yapacak olan tarafın konumu önemlidir.

Arabulucuya Nasıl Başvurulur?

Başvuruyu yapan taraf işçi ise, işverenin bulunduğu yerdeki arabuluculuk bürosuna; işveren ise işçinin bulunduğu yerdeki arabuluculuk bürosuna yönlendirilir.

Alternatif olarak, uyuşmazlığın meydana geldiği işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna da başvurulabilir. Belirtilen yerlerde arabuluculuk bürosunun bulunmaması durumunda, görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

İş Davalarında Arabuluculuk Zorunlu mu?

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na göre, işe iade davaları da dahil olmak üzere bazı iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurmak dava açma şartı olarak belirlenmiştir.

Bu düzenlemeyle, tarafların mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk yoluyla anlaşmaya varmaları teşvik edilmekte ve böylece mahkemelerin iş yükü hafifletilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda, işçi ve işveren arasındaki bazı uyuşmazlıklarda, dava açmadan önce zorunlu olarak arabuluculuk sürecinden geçilmesi gerekmektedir.

Arabuluculuk Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Arabuluculuk başvurusu yaparken doldurulması gereken başvuru formu, başvurucunun ve varsa vekilinin, ayrıca karşı tarafın temel bilgilerini içerir. Bu bilgiler arasında isim, soy isim, unvan (tüzel kişilikler için), adres, kimlik veya vergi numarası ve telefon numarası yer alır. Ayrıca, formun ilgili bölümlerinde uyuşmazlığın konusu hakkında detaylı bilgiler verilmesi istenir. Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması, arabuluculuk sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önemlidir.

Arabulucu Ne Zaman Atanır?

Dava şartı arabuluculuk kapsamındaki bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda, öncelikle ilgili adliyedeki arabuluculuk bürosuna başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapıldığı aynı gün içinde sicile kayıtlı bağımsız bir arabulucu atanır.

Atanan arabulucu, başvurandan itibaren 3 gün içinde ilgili taraflar ile görüşme yapar. Daha sonra, tarafların katılacağı bir toplantı günü belirlenerek ilan edilir. Bu süreç genellikle 10 ile 15 gün arasında tamamlanır.

Arabuluculuk Daveti Nasıl Yapılır?

Arabuluculuk sürecindeki ilk toplantıya tarafların katılımını sağlamak için bir davet mektubu hazırlanır ve bu mektup, çeşitli iletişim yöntemleri kullanılarak taraflara ulaştırılır.

Bu yöntemler arasında kargo, alma haberli posta, adi posta, kayıtlı elektronik posta (KEP), e-posta, SMS, telefon veya görüntülü görüşme gibi alternatifler bulunmaktadır.

Davetin usulüne uygun bir şekilde yapılması, sürecin resmiyetini ve tarafların bilgilendirilmesini sağlar.

Arabulucu Ne Zaman Sonuçlanır?

Arabuluculuk süreci, yetkili büro tarafından arabulucunun görevlendirilmesiyle resmen başlar. Arabulucu, kendisine görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde uyuşmazlığı çözüme kavuşturmakla yükümlüdür. Ancak, zorunlu hallerde bu süre arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. Bu süre zarfında, tarafların anlaşmaya varması ve uyuşmazlığın çözümlenmesi hedeflenir.

Arabulucu Ne Zaman Atanır? Arabulucunun atandığı zaman, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklarda 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu tarafından belirlenmiştir.

Bu kanuna göre işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucu ile görüşülmesi zorunludur.

Arabulucu Ne Zaman Atanır?

Arabuluculuk Kanunu madde 3/1’ e göre bireysel veya toplu iş sözleşmelerinde işçi ile işveren arasında alacak, tazminat, işe iade talebiyle dava açılmasının şartı öncelikle arabulucuya başvurulmuş olmasıdır.

Arabulucuya başvurmadan bu meselelerle alakalı dava açılamamaktadır.

Arabulucuya Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Arabulucuya başvuru yapmak için arabuluculuk bürosuna gidebilirsiniz. Arabulucuya işçi veya işveren bizzat kendisi başvurabileceği gibi ilgili kişilerin avukatları da başvuruda bulunabilir.

Bunun dışında iki taraf arabuluculuk siciline kayıtlı bir arabulucu üzerinde anlaşmaya da varabilirler. Başvuracağınız arabuluculuk bürosu işin yapıldığı yerde veya karşı tarafın ikamet ettiği bölgede bulunmalıdır.

Olaya işçi tarafından bakılırsa işçi, işyerinin bulunduğu yerdeki veya işverenin ikamet ettiği bölgedeki arabuluculuk bürosuna müracaat etmelidir. İşverense ya işyerinin bulunduğu yerdeki ya da işçinin ikamet ettiği bölgedeki arabuluculuk bürosuna başvuruda bulunmalıdır.

Arabuluculuk başvurusu için belirtilen bölgelerdeki arabuluculuk bürolarına gidilmesi şart değildir. Örneğin Ankara Adliyesi Arabuluculuk Bürosu’na yapılacak bir başvuru için ilgili adliyeye gitmek yerine Sincan Batı Adliyesin’ den de başvuru yapılabilir.

Sincan Batı Adliyesi Arabuluculuk Bürosun’ da bulunan memurlar yaptığınız başvuruyu yetkili büroya göndererek yetkili büro kanalıyla arabulucunun atanmasını sağlarlar.

Arabuluculuk Ücreti Ne Kadardır?

Arabuluculuk fiyatı, iki taraf arasında arabulucu vasıtasıyla anlaşma sağlanırsa Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ ne göre belirlenir ve bu ücret iki taraf arasında eşit şekilde paylaştırılır.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda ilk 2 saatlik kısmın ücreti Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Kalan ücret saat başı olarak belirlenip taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Arabuluculuk Görüşmesi Nasıl Olur?

Arabuluculuk toplantısı, arabulucu eşliğinde tarafların buluşmasıyla gerçekleşmektedir. Arabuluculuk başvurusu yapmanızın ardından arabuluculuk numarası verilir ve yetkili bir arabulucu görevlendirilir.

Arabulucu görevlendirme tarihinden itibaren müzakereleri 3 hafta içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. Bu süre arabulucu tarafından zorunlu görülmesi durumunda en fazla 1 hafta uzatılabilir.

Arabulucu tarafından taraflara danışılarak görüşme zamanı belirlenir. Taraflar bu görüşmeye bizzat kendileri ya da avukatları aracılığıyla katılabilirler. Burada uzlaşmazlığa sebebiyet veren durumlar tartışılarak kanunlar çerçevesinde çözülmeye çalışılır.

7036 sayılı kanunun 3/12’inci maddesine göre taraflardan biri mazeret göstermeksizin arabuluculuk toplantısına katılmazsa ve ilgili taraf yüzünden arabuluculuk faaliyetleri sona ererse ilgili taraf haklılığına bakılmaksızın yargılama giderlerinin tümünden sorumlu tutulur.

Bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmesi olasılığı da ortadan kalkmış olur. Her iki tarafın da toplantıya katılmaması durumunda tarafların yaptığı yargılama harcamaları kendi üzerlerine bırakılır.

Arabuluculuk Görüşmesi Olumsuz Sonuçlanırsa Ne Olur?

Arabuluculuk toplantısının negatif neticelenmesi durumunda mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Arabulucunun hazırladığı anlaşma üzerinde uzlaşılamadığına dair son tutanak arabulucu tarafından onaylanmış bir şekilde dava dilekçesine eklenerek mahkemeye başvurulabilir.

İlgili tutanağın eklenmemesi durumunda mahkeme dava açmak isteyen kişiye bu tutanağın 1 hafta içerisinde ibraz edilmesi gerektiğini, ibraz edilmemesi durumunda davanın reddedileceğini bildirir.

Bu haber toplam 657 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara