Atla

İş Hukuku İşçi Davaları


İş Hukuku İşçi Davaları

İş Hukuku İşçi Davaları

İş Hukuku - İşçi Tazminatları  - İş Hukuku Avukatı Ankara

2006 yılından beri İş Hukuku alanında edinmiş olduğumuz tecrübe ile, bir çok kurum ve şirketlere açılan toplu ve seri davaların takibi yapılmıştır. Hukuk büromuzda branşlaşma kapsamında İş Hukuku ve Tazminat Departmanı Avukatları ve yardımcı personeller ile teknolojik her türlü imakanların yanında, kendi yazılımımız olan Akıllı Hukuk Büro Yönetim Programları ile uzun zamandır beraber çalışan uyumlu ekip ile takibi sağlanmaktadır.

İş Hukuku alanında bir çok davanın takip edilmesi dava kararları ve bilirkişi raporları, yargıtay raporlarından oluşan değerli bir Arşive sahiptir. Bunun yanı sıra yargıtay dosyalarımızda bir çok davada oluşmuş önemli kararlar olup, emsal karar niteliğinde yayınlanan iş hukuku yargıtay kararları mevcuttur.  İş hukuku alanında kurucu avukat ve yönetici avukatların iş hukuku alanında, avukat arabuluculuk siciline kayıtlı Arabulucu olarak görev yapmakta olup, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (Basılmış Kitabı 2018 Seçkin) ve diğer yayınlamış kitapları, aktüerya hesap bilirkişi sertifikası bulunmaktadır.

İş Hukuku Ve İş Davalarında Danışmanlık

İş hukuku alanında iş mahkemesinin görev alanına giren davalar olan kıdem ve ihbar tazminat davaları, İş kazası tazminat davaları, meslek hastalığı sebebiyle tazminat davaları, işe dönüş davaları, sigortasız çalıştırılan işçinin hizmet belirleme davası, iş sözleşmesi sebebiyle alacak davaları,

Ödenmeyen maaş ücret alacağı, kullandırılmayan yıllık izin ücreti alacağı, ödenmeyen çok mesai ücret alacağı, ulusal bayram ve resmi tatil ücretleri, hafta tatil ücreti alacağı davaları, Mobbing davaları ile iş hukukunun ilgilendiren bütün davalarda danışmanlık hizmetleri ile işçi tazminatları gibi konularda İş Hukuku Avukatı Ankara ve Arabuluculuk ile iş hukuku alanında hizmet sunmaktayız.

İş Hukuku Avukatı Ankara

 

İş Hukukunda ARABULUCULUK Süreci - İş Hukuku Avukatı 

1. Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır

İş hukuku alanında zorunlu hale getirilen arabuluculuk sistemi yasalaşarak yürürlüğe girecek. İş mahkemesine İşçi , kıdem tazminatı, ihbar  tazminatı, fazla mesai, yıllık izin gibi alacaklar için; işveren ise alacakları ile varsa tazminat kalemleri nedeniyle önce arabulucuya başvurulacak, sonuç alınmaması durumunda dava açabilmektedir.

Arabulucuk iş davalarında artık zorunlu dava şartı kabul edilmiştir. Zorunluluk dışında tutulan iş kazalarıyla meslek hastalıklarından dolayı maddi veya manevi tazminat davaları ile rücu davalarında kapsam dışında tutulmuştur. 

İş hukuku davalarında zorunlu hale gelen arabuluculuk sisteminde, işçinin hangi hakları için arabulucuya başvuru yapması gerektiği, yetkili arabuluculuk merkezinin hangisi olduğu, arabuluculuk ofislerine başvurunun nasıl yapılacağını bilmesi gerekmektedir.

2. Arabuluculuk Başvuru Ücretleri Ne Kadar Tutar

Arabuluculuk süreç olarak, Adliyelerde bulunan Arabuluculuk Merkezlerine yapılan başvuru ile yapılmaktadır. Arabuluculuk merkezine forum doldurarak, adı soyaadı adres ve iletişim bilgiler ile karşı tarafın bilgileri, adresşeri ve iletişim bilgileri bildirilir. Ayrıca forumda, arabulucuya başvuru sebebide belirtilir. Bu aşamadan sonra arabulucu toplantısına katılım sağlanmakta, uzlaşma olması halinde alınacak tazminat miktarına göre, anlaşma olmaması halinde başvuru ve arabuluculuk ücreti bulunmamaktadır.

3. Arabuluculuk Başvuru Süreci Ne Kadar Sürede Tamamlanır

Arabuluculuk süreci, 3 hafta içinde tamamlanması öngörülmektedir. Arabulucu zorunlu hallerde 1 hafta daha uzatabilir. Bu anlatımla arabuluculuk sürecinin daha kısaca süreceğini belirterek en geç 4 hafta içinde tamamlanmaktadır.

4. Arabulucu Merkezine Avukat İle Başvuru Nasıl Yapılır

İşçi tazminat nedeniyle arabulucuya ve iş mahkemesine açılacak davalarında davasını kendi takip edeceği gibi kendisinin Avukata vekalet vermesi ile de takip edebilir. İş Hukuku alanında arabulucuğa zorunlu başvuru gerektiren durumlar ile daha sonra iş mahkemesine açacağı davaları İş hukuku Avukatı ile takip edilmesinin her zaman yararı ve önemi büyüktür.

Arabulucuya başvuru halinde haklarının neler olacağı, hesaplamanın nasıl yapılacağı, ne kadar tazminat talep edileceği, bilinmesi gerekmektedir. Arabulucu sistemine başvuru halinde avukat ile başvurunun yapılması halinde sürecin daha sağlıklı ve faydalı yürüyeceğini belirtmek isteriz.

İş Hukukunda İş Davası Nasıl Açılır -İş Mahkemesinde Dava Süreci

1. İş Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır - İş Hukuku Avukatı 

Arabulucu sürecini tamamlayan ve anlaşma sağlanmaması halinde işçi iş mahkemesine dava açabilir. Açılan davalarda alınacak hakların hangilerinin ne biçimde talep edileceği, mahkemenin ara kararlarında vermiş olduğu sürelerin takip edilmesi hak kaybını önlenmesinde önemlidir. Ayrıca İşçinin hak ettiği alacak kalemleri ve  Tazminat miktarının artmasında da etkisi yüksek olacaktır.

Arabulucuya başvuru yapılmadan yada yanlış açılan veya yanlış talep edilen tazminat miktarlarından kaynaklı davanın ret edilmesi, ya da tazminat miktarının düşmesinden kaynaklı karşı davacı avukatı avukatlık ücretine hak kazanmış olacaktır.

İş mahkemesi Avukat Ücret ve Masrafları : İş hukuku içerisinde iş mahkemelerinde görülen işçi davaları olan, kıdem ve ihbar, işe iade davası, hizmet tespit davası ve  iş kazası tazminat davalarının açılması esnasında mahkeme harç ve masrafları ile tanık ücretleri mahkeme veznesine peşin yatırılması gereklidir. İş davası mahkeme harç ve masrafları ile tanık ücretleri her Ocak ayın başında belirlenir.

2. İş Hukuku Davalarında İşçinin Fesih Hakkı - İş Hukuku Avukatı 

İş hukuku kapsamında işçinin iş hayatında yasal olarak düzenlenen hakların dışında bir uygulama yapılması durumunda, işçinin fesih hakkı bulunmaktadır. İşçinin iş sözleşmesini fesih hakkı şu nedenlerden ortaya çıkmaktadır.

İş Hukukunda işçinin ücretlerinin ödenmemesi, yıllık izinlerinin kullandırılmaması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, SGK priminin eksik yatırılması, çalışma şartlarında esaslı değişiklik, sık sık yer ve şube değiştirilmesi işçinin haklı fesih sebeplerindendir.

     A - Maaş, Fazla Mesai, Yıllık izin ücretleri ile diğer alacaklarının zamanında ödenmemesi veya geç ödenmesi

     B - SGK kayıtlarında primlerinin eksik yatırılması

     C - Fazla mesai çalışan işçinin muafakatı olmadan fazla mesai yaptırılması

     D - Sıksık Şube ve yer değiştirme

     E - Çalışma koşullarında esaslı değişiklik

     F - İşçiye hakaret ve kötü davranma

İş Hukuku Avukatı Ankara

 

İşçinin Haksız Fesih Halinde Hangi Başvuru Veya Dava Açılır

1. İşçinin İşten Haksız Olarak Çıkarılması Durumundaki Haklar?

İşçilerin haklarını kendi başlarına koruma mücadele içerisinde bazı zamanlar işverenler kendi istedikleri gibi düşük ücret karşılığı yüksek performans elde edemeyince bazı işçileri işten çıkarabiliyorlar.  Bu hususta yasalar da tamimiyle işçilerin haklarını güvenliğini sağlamak üzere düzenlenmiştir.

Yasalar dahilinde bir işveren dilediği anda herhangi bir işçi ile ilgili işten çıkarma kararını verebilmektedir. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için işçinin kesinlikle haklı bir menfaati gerekçesi ile uzaklaştırılması gerekir. Böylece işveren keyfi tutumlar dahilinde işçilerin haklarına müdahale etmelerinin önüne geçilmiş oluyor. İşveren bir işçi ile ilgili haklı bir gerekçeyle işten çıkarma kararı verdiğinde kesinlikle öncesinde işçiyi iş araması için.

Belli bir süre vermesi gereklidir. Kişiler şayet 1,5 ile 3 yıl arasında bir süredir aynı iş yerinde çalışıyorlarsa bu durumda işverenin 6 haftalık bir süre öncesinde kişilere işten bırakılacaklarını haber vermesi gereklidir. Buna ek olarak işçilerin 1 yıllık çalışma sürelerinin sonrasında kıdem tazminatı hakları olduğunda kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

İş Hukuku Avukatı Ankara

2. İşe İade Arabulucuya Başvuru ve İşe İade Davası Şartları İş Hukuku Avukatı Ankara

İş yerinde yaşanan farklı sorunlardan kaynaklanarak işverenler işçilerin görevleri haksız bir nedenle sona erdire biliyorlar. Ancak işçinin bu durumda gerekli başvuru ve sonunda dava açarak yeniden işine geri dönme hakkını kazanması mümkün olmaktadır.

3. İşe İade Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler - İş Hukuku Avukatı 

İşe iade davası çıkan yasanın yaşallaşmasından sonra dava açılmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu getirilmiştir. İş sözleşmesi fesh edilen işçi fesih bildiriminde neden gösterilmediği ya da gösterilen sebebin geçerli bir neden bulunmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içersinde işe iade talebiyle arabulucuya başvuracak. İş Hukuku Avukatı Ankara

Arabulucu üç hafta içinde kararını verecek.Arabulucu başvurusu olumsuz olması durumunda nihai tutanağın tertip ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde işe iade talebi ile iş mahkemesinde dava açma hakkı olacaktır.

Tüm mahkeme kararlarına rağmen işveren hala işçinin işyerindeki çalışmasına geri dönmesini önlemeye çalışıyor. İse bu durumda işe iade davası açarak işçi haklarını koruyabilir. Haksız nedenle işten ayrıldığı için açılan davaların karara bağlanmasının sonrasında.

Bir aylık süre içerisinde işveren tarafından gerekli karar yerine getirilmediği takdirde işçi bu dava yoluna başvurabiliyor. İş hukuku İşe iade hakkında arabulucuya başvuru ve dava sürecinde İş Hukuku Avukatı Ankara ile danışmanız sizin yararınıza olacaktır.

İş Hukuku Avukatı Ankara

 

İş Hukukunda Tazminat Hakkı ile İşçinin Tazminat Talepleri?

Böyle bir durum söz konusu olduğunda işçinin ilk önce neden çalıştığı ve iş ürettiği konusu ile ilgili bir fikri olması gereklidir. İş hukukunda işçi bir işi para karşılığı yaptığı için iş üretmesi ve çalışması zorunlu olmaktadır.

Ancak burada kişinin çalışmaya zorunlu olmak ile işvereninin direktiflerini yapmaya zorunlu olmak arasındaki farkı, iyi bir biçimde ayırt edilmesi gereklidir. Her bir işçi üretim faaliyetlerinde yaptığı katkılardan kaynaklı ortaya bir iş çıkmasında payı olduğunun farkında olması gereklidir.

İşçinin Tazminat Talepleri Neler Olabilir

Kıdem Tazminatı, ihbar Tazminatı, İşe İade, Hizmet Tespit, İş Kazası Sonucu Tazminat, Kötü Niyet Tazminatı, Ücret Alacağı, Fazla Mesai Ücret Alacağı, Yıllık İzin Ücret Alacağı gibi konularda Tazminat ve Ücretlerini Talep Edebilirler.

Ancak bu durum işverene net ve şartsız bir bağlılık ortaya konacağını ispatlamaz. Pek çok işçinin yalnızca para kazanmalarından kaynaklı işverenlerine minnet duygusu benimsemesi ile karşılaşılabiliyor. İşten çıkarılan işçinin hakları hakkında iş hukuku avukatı ile danışmanız sizin yararınıza olacaktır..İş Hukuku Avukatı Ankara

1. İş Hukuku Kıdem Tazminat Hakkı - İş Hukuku Avukatı 

İşçinin korunması için meydana getirdiği durumlardan bir tanesi de kıdem tazminatı dır. Kıdem tazminatı, işverenin işçiyi haklı nedenlere dayanmadan, hukuka aykırı olarak işten çıkarması sebebi ile ya da. İşçinin hukuka aykırılık teşkil etmeyecek unsurlardan birine dayanarak işten çıkması sebebi ile 4857. Sayılı İş Kanunundaki ilgili madde gereğince işverenin işçiye ödemek zorunda olduğu tazminat bedelidir.

Kanun koyucu kıdem tazminatı ile işçinin bir andaki ekonomik durumunun değişmemesi ve bir süre aynı biçimde fakirliğe düşmeden hayatına devam etmesi ve tekrar düzen kurması amacı ile bu tazminatın ödenmesini gerekli görmüştür. İş hukuku kıdem tazminat hakları ile ilgili İş Hukuku Avukatı Ankara ile danışmanız sizin faydanıza olacaktır.

İş Hukuku İş Kazası Tazminat Hakkı

2. İş Hukuku İş Kazası Tazminat Hakkı

Çalıştığı iş yerinde herhangi bir biçimde işe bağlı olarak kaza geçiren kişinin kendisinin ya da bu kişinin yakınlarının açabileceği davalar sonucunda tazminat elde etmesi mümkün olabilmektedir.

Maddi ve manevi anlamda tazminat alma hakkını doğuran bu davalar iş kazası tazminat davası olarak bilinmektedir.

İş Kazasında sorumluluğu bulunan kişiler ile ilgili ceza davalarının açılması da yapılan kazanın türüne göre farklılık gösterebiliyor. İş kazası tazminat davalarını açarken toplanması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken. Zaman aşımı süreleri gibi çok fazla uğraştırıcı ayrıntılar bulunmaktadır.

İş kazası nedeniyle maddi tazminat ile manevi tazminat işçi talep edebileceği gibi, iş kazası nedeniyle hayatına kaybeden işçinin mirasçıların da manevi tazminat ve maddi tazminat davasını açma hakkına sahiptir.

Davanın ilk açılma aşamasından kazayla ilişkili olarak oluşturulan raporlara kadar her türlü detayın eksiksiz bir biçimde sunulmasını sağlamak adına mutlaka bir İş Hukuku Avukatı Ankara aracılığı ile sürecin yönetilmesi gerekmektedir.

3. İş Hukuku Meslek Hastalığı

İş Hukuku Avukatı Ankara İş hukuku içerisinde İş kazası; İşçinin, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölüm veya meslekte kazanma gücünü kısmen ya da tamamıyle kaybetmesi sebebiyle. Açılan tazminat davalarında hakim, kural olarak, zarar ve tazminat hesabına dair bütün verileri saptamak zorundadır.

İş Kazası yada Meslek hastalığı sonucu, ölüm ya da cismani zarara uğrayan işçinin eline geçen aylığın miktarı. Yaşam süresi ile ne kadar çalışma yapabileceğinin süresi, iş göremezlik oranı. Davacıların sosyal ve mali hali, çalışma ile ne kadar destek sağlayacağı ve destek etme oranı. Eşinin ilerde evlenebilme durumu,  ve Sosyal Güvenlik Kurum'unca yapılan yardımların miktarı. Gibi hususlar tam ve kusursuz olarak belirlendikten sonra, dosya hesap için hesap uzmanına verilir.  

4. Hizmet Tespit Davası - İş Hukuku Avukatı 

İşçinin sosyal haklardan faydalanması, için işveren SGK'ya ödediği maaş miktarına göre prim ödemektedir. Bu prim miktarı en az asgari ücret tutarından hesaplanır. Bu primlerin yatması ile iş kazalarında haklardan faydalanma, ailesinib ve çocukları dahil, sağlık hizmetlerinden faydalanma, en önemliside, emekli olma yaşında bu primlere göre süresinde ve yatan miktarlardan maaşı bağlanır.

İşveren işçiyi çalıştırıp kanuni yoldan maaşını bankadan ödemeden, elden ödeyerek resmiyet kazanmadığı için primleride yatırmamaktadır. Bu durumda işçi iş mahkemesine müracaat ederk hizmetinin sayılması için dava açabilir.

İş Hukuku Avukatı Ankara

 

İş Mahkemesinde İş Davalarının Süreci Nasıl İlerler

İş Mahkemesinde İş Davaları Ne Kadar Sürer - İş Hukuku Avukatı 

İş Mahkemesinde İş Davalarının İstinaf ve Yargıtay Süreci Ne Kadar Sürer

 işçi tazminat davaları 2011 yılı sonrası yapılan düzenleme nedeniyle  (6100 S.HMK)  iş hukuku kaynaklı iş mahkemesi davaları artık daha hızlıca sonuçlanmaktadır. İş davaları ortalama 6 ile 8 ay arasında sonuçlanmaktadır.  

2016 yılında Bölge Adliye Mahkemeleri (istinaf Mahkemeleri) kurulması sebebiyle ilk itirazlar istinaf mahkemesine yapılmaktadır. İstinaf Mahkemelerinin 41.530 TL'ye (Bu miktar değişebilir) kadar olan tazminat konusunda ki kararları kesin karardır.

Önceden Yargıtay 22 Hukuk Dairesine giden temyiz dosyaları 1 ile 2 yıl arasında sonuçlanmakta iken Bölge adliye mahkemelerinin kurulması ile bu süre kısalarak 3 ile 6 ay arasında sonuçlanmaktadır.

İş Hukuku Avukatı Ankara

Meslek hastalığı, sigortalının iş yerinde bir nedenle ya da işin yürümesi şartlarından dolayı geçici olarak ya da sürekli hastalık olabileceği gibi, bedensel ya da ruhsal özürlülük halleridir. İş Hukuku Avukatı Ankara sayfasını ziyaret edebilirsiniz

SIKÇA SORULAN SORULAR

İŞ DAVASINDA ARABULUCULUK süreci zorunlu bir durum olmakla beraber, iş mahkemesine arabulucu başvuru numarası ve tutanağı ile dava açılabilmektedir. Burada ki soru iş iş davasında arabulucuya nasıl başvuru yapılacağı önemli olarak öne çıkmaktadır. Tabi ki İş hukukunda arabulucuya başvuru süreci gerek kendiniz gerekse avukat aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz.

Bu başvuruyu bulunduğunuz adliyede oluşturulan arabuluculuk merkezine tanzim edilen forum ile başvuru yapılabilir. 

Yukarıda sorulan sorularunun devamı olarak görebiliriz. İşe iade talebide getirelen zorunluluk kapsamı içindedir. Yani işçinin işe iade talebi var ise öncelikle adliyede bulunan arabuluculuk merkezine başvuru yapması zorunludur.

İşçi işçilik alacakları yada işe iade talebi için yukarda da bahsettğimiz gibi öncelikle arabulucu sonucuna göre iş mahkemesine başvuru yapabilmektedir. Burda önemli husus işçi iş mahkemesine dava açma istemesi halinde arabulucuya başvuru numarası ve tutanağı mutlaka açılacak dava dilekçesine eklenmelidir.

İş hukuku bir ülkenin çalışma alanını düzenlediği gibi, işçi ve işveren arasında yaşanan olumsuzluklar çözümü ve işleyişi belirleyen önemli bir kanundur. İş hukuku konularında dava çokluğu nedeniyle davanın işleyişi ve  tercübesi nedeniyle iş hukuku avukatı olarak tabir edilen avukatlar ile danışma yapmanız halinde özlük haklarınızın ne olduğu, iş sözleşmesini fesih hakkınızın neler olduğu yada haksız sözleşmenizin fesih edilmesi halinde hangi davaları açarak haklarınıza kavuşacağınızı size danışmanlık ile bildirmiş olacaktır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ÖZNUR EŞİNGEN -
  5 Ağustos 2016

  çalıştığım işyerinde 3 gün işe gelmediğimi beyan ederek beni işten çıkardılar. Halbuki ben o tarihde raporlu idim. kendilerinede raporumu gönderdim. Bu durumda haklarımı alabilirmiyim.

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  İlginiz için teşekkür ederim. Öncelikle istifa imzalamanız durumunda tüm haklarınızdan vazgeçmiş olacağınızdan, istifa imzalamamınız öneriyorum. Ayrıca sizin rızanızı almadan sık sık yer değiştirilmesi iş hukukunda, işçinin haklı fesih nedenidir. Bu şartlar altında fesih hakkınızı kullanabilirsiniz. Çünkü çalışma şartlarınızda sürekli değişiklik olmasıi rızanızın alınmaması, fazla mesai ücretlerinin bodroya yansıtılmaması, size haklı duruma çıkarmaktadır.

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Merhabalar, raporlu iken işçinin işten çıkarılması haksız bir uygulama olup, işyeriniz raporlu olduğunuz halde 3 gün işe gelmediğinzi sebebine dayanarak haklı olarak iş sözleşmenizi sonlandıramazlar. Eğer yapılmış ise işçi olarak tüm haklarınızı ödemeleri gerekmektedir. Ödenmemesi durumunda dava açmanızı tavsiye ediyoruz.

  Cevapla
 • EREN BÜYÜKBAŞ -
  5 Ağustos 2016

  İşyerinde 3 gün önce istifaya zorlanarak ayrıldım. Bu işyerinde 5 yıllık emeklerim var. Bana yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Çalışma sürenize baktığımızda 5 yıl uzun bir süredir. Keşke istifa imzalamadan bir avukat arkadaş ile görüşseydiniz. Size şu kadarını söyleyebilirim, İstifayı zorla alındığını ispat etmeniz gerekmektedir. Ayrıca iş yerindeki çalışma durumu, işçi alacaklarınızın ödenmesindeki durumlar detaylı incelememiz gerekmektedir. Yargıtay kararına göre uzun süre çalışmış işçinin istifa etmesini inandırıcı bulmamaktadır.

  Cevapla
 • UFUKCAN KURTULDU -
  5 Ağustos 2016

  Bir mağazada çalışmaktayım, Ay sonunda bana verilen maaş belgem ile ödenen miktarlar arasında fark bulunmaktadır. Merkezimiz aradığımda bana kasa açığı nedeniyle kesinti yaptıklarını söylüyorlar. Bu işyerinin yapmış olduğu uygulama doğrumudur.

  Cevapla
 • SEHER ÖZÇAM -
  5 Ağustos 2016

  İşçi olarak çalışmakta olduğum iş yerinden ayrılarak iş mahkemesine dava açmak suretiyle tüm haklarımı almak istiyorum. Haklı fesih sebebi olarak maaşların geç ödenmesini gösterebilrmiyim..Teşekkürler.

  Cevapla
 • AHMET TOK -
  5 Ağustos 2016

  Sigortalı olarak çalıştığım işyerinde şöyle bir yanlış ugulama bulunmaktadır. Benim maaşım 2500 TL olmasına rağmen, sigorta dökümlerinde asgari ücretli olarak görünmekteyim. Aradaki farkıda tarafıma elden deme yapmaktadırlar. Bu konuda ne yapabilirim.

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  İşyerine karşı iş mahkemesinde ücretinin tespiti davası açabilirsiniz. Maaşınızın 2500 TL olduğunu ispat etmeniz durumunda Sosyal Sigortalar kurumu eksik ödenen primlerini ilgili işyerinden tahsil edecektir. Bu durum size ne kazandıracağına gelecek olursak, ilerde emekli olmanız durumunda SGK na primleriniz yüksek yattığından, emekli maaşınız asgari ücrete göre daha yüksek olacaktır.

  Cevapla
 • GÜLNUR ARAÇ -
  5 Ağustos 2016

  Adınızı İşçi alacakları davalarında arkadaşlarımızdan sıkça duymaktayım. Benim sorunum şu şekilde çalıştığım işyerinde maaşlarımız sürekli gecikmeli ve değişik tarihlerde ödenmektedir. Ayrıca haftada 5-6 saat fazla çalışmamız olmasına rağmen ödemeleri yapılmamaktadır. Yıllık izin alacağı olarak da şirketten 34 gün ücret ve izin hakkım bulunmaktadır. Bu işyerinde ayrılmam durumunda nasıl bir yol izlemeliyim. İlginiz için teşekkür ederim..

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Merhabalar. Öncelikle şunu belirtmekte fayda görüyorum. İşveren İş sözleşmesini kendince sonlandıracağı gibi, İşçide iş sözleşmesini belli kurallar çerçevesinde sonlandırabilir. Sizin yazmış olduğunuz konular olan ücretlerinin ödenmemesi veya geç ödenmesi, fazla mesailerinin ödenmemesi, yıllık izin hakkının kullandırılmaması veya ücretinin ödenmemesi işçi için haklı fesih sebebidir. Bu konuda iş mahkemesine dava açbilirsiniz.

  Cevapla
  Melek - MERSİN
  19 Şubat 2018

  Bizde benzer durum yaşıyoruz..iş mahkemesine baş vuracağız.ama şahit gerekiyormu şahit olmadan kazanabilirmiyiz...biz hiç maaş alamıyoruz

  Cevapla
 • EMİNE ERÇELİK -
  5 Ağustos 2016

  Ben bir şirkette 5 yıl sigortalı olarak çalıştım. Şirket patronu beni çağırarak, haklarımın verileceğini söyleyip ibraname imzalatarak işten çıkışımı yaptılar. Hak etmiş olduğum tazminatlar hesabıma yatırılmadı. Bu durumda ne yapmalıyım.

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Sayın Emine Hanım İbranemeyi imzalamanız haklarınızı aldığınız anlamı taşımamaktadır. Yargıtayın vermiş olduğu kararlarda İşçi ibraname imzalamış olsa dahi, ibranamede ki tazminat miktarlarının ödendiğine dair banka dekontunun bulunması gerekmektedir. Bu nedenle işçi alacaklarınız için iş mahkemesine dava açmanızı öneriyoruz..

  Cevapla
 • VACİDE KARATÜRK -
  6 Ağustos 2016

  2013 tarihinde işe başladım ve 2014 tarihinde proje degişikligi için çıkıiş vererek tekrar ayni 2014 tarihinde yeni projde işe başladım mart 2015 tarihinde işin bitimesi ile iş bitimi olarak işten çıkarıldım bana toplamda 3000 lira civarı para verildi en son yerde bürütüm 4550 lira bana bu konuda yarddımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
 • OĞUZHAN YARAR -
  7 Ağustos 2016

  Ben öğrenciyim,maddi sebeplerden dolayı okula gidemiyorum,ankaraya ailemle alanyadan göç edeli dört beş ay oldu,ankarada bir şirkette çalışarak geçim sağlıyorum,taki on iki gün iş gününden sonra sigortamın yapılmasına rağmen iki gün içinde işten çıkarmaları bir oldu,ne yapcağımı bilmiyorum,çok üzgünüm hayal kırıklığı uğradım.

  Cevapla
 • GAMZEGÜL HARMANBAŞI -
  15 Ağustos 2016

  Sayın yetkili , Yurt dışında çalışmakta olduğum firmada patronum tarafından neden siz olarak çıkarıldım. Bu firmada 2 yıllık hizmetim var. Resmi bayram ve hafta sonu izinlerinin hiçbirini kullanmadım.Sürekli olarak çalıştım. Sabah saat 08;00 akşam saat 21;00 ve 23;00 işin durumuna göre çıkıyorduk. işten çıkarıldığım için ihbar süremi vermedikleri gibi çıkarıldığımdan dolayı kalan maaşımıda vermediler. İşe başladığım da sigortamı yaptıklarını söylememelerine rağmen yapmadıklarının farkına vardığımda uyarı ile 2 ay sonra girişimi yaptılar. Bu konuda sizden davama bakmanızı istiyorum. İyi Çalışmalar.

  Cevapla
 • GONCAGÜL POLAT -
  28 Ağustos 2016

  Habersiz bir şekilde işten çıkarıldım 2 gün mazeretsiz gelmedi deniz tutanak tutulmuş bir gün izin aldim 2. Gün geldiğim halde yine gelmedi denmis yıllık iznim tazminatim hiç bir şey vermedi sözel olarak soylenip işten çıkarıldım 13 haftalık hamileyim zor bi durumda kaldım ne yapabilirim. Yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
 • ENES ŞAHİN -
  29 Ağustos 2016

  Sayın hukuk bürosu, İş hukuku konusunda daha önce benim bir arkadaşın tüm haklarını alarak teslim etmişsiniz. Arkadaşımla benzer konuda yani alt işveren ihaleyi kayıp etmesi üzerine bizi işten çıkardılar. 7 yıldır çalışıyorum, bu süre zarfında 3 taşerön değişti. Dava açmam durumunda 7 yıllık hakkımı alabilirmiyim.

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Sayın Enes bey 7 yıllık çalışma sürenizdeki tüm haklarınız olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai veya yıllık izin alacağınız varsa bunları hepsini dava açılması durumunda alabilirsiniz. Arada farklı firmaların olması önemli değil. Tüm tazminat haklarınızdan sigortanızı yapn şirket ve asıl işveren sorumludur.

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  17 Ekim 2016

  Merhabalar Öncelikle arkadaşlarınız gibi sizinde haklarınızı almak için gerekli özen ve çalışmayı yapacağımızı bilmenizi isterim. Enes bey alt taşerönlerin değişmesi önemli değil, biz tazminat haklarınız için üst işveren ile alt işverenlere dava açılması gerekiyor. İşverende iş sözleşmesini haksız olarak fesih ettiği için tüm haklarınızı alacağınızı düşünüyorum. Bu nedenle iş mahkemesine işçi alacaklarınız için dava açılması gerekiyor.

  Cevapla
 • ENGİN ŞAŞMAZ -
  3 Eylül 2016

  İyi günler.4 yıldır bir bir şirkette teknisyen olarak çalışıyorum.Şu anda maaşımızda oynama yapılıyor.net maaşım 2250 tl ancak 2100 tl gösteriliyor.Üstünü de mesai olarak gösteriliyorlar.Çalışmadığım halde.Şu anda çıksam tazminat alma gibi bir şansım var mı ?

  Cevapla
 • faiktek -
  14 Eylül 2016

  mrb iyi günler 31.03.1981 doğumluyum ben 1998 iş hayatına stajer olarak başladım 10 yıldır bir fil bir işyerinde çalışmaktayım 3600 şu an dolu 1998 staj sgk girişinden sonraki girşim 3600 yararlanabiliyormuyum birde şirketim çok deva giriş çıkış yaptırmış bununla alaka nasıl bir yaptırımım olabilir şimdiden tşk iyi bayramlar

  Cevapla
 • Fatih deniz -
  22 Eylül 2016

  İsten cikarken isveren tazminatimi odeyecegini vaadetti. Yanliz imza attiktan sonra sözünde durmadi. Bu durumda tazminat hakkim olmus oluyormu, muhasebeciyi sahit gostererek dava acabilirmiyim. 6 bucuk yil hizmetim var. Saygilar

  Cevapla
 • HASAN YILMAZ -
  1 Ekim 2016

  iyi çalışmlar İşçi tazminatı hakkında bir sorum olacak 05.05.2016 tarihinde yönetim ile maaş konusunda anlaşamadiğim için istifa verip işten ayrildim daha iyi bir iş buldugum için. Tabiki tazminat veya ihpar parası almadim ilkay hanım dava açsam alma şansım varmı..??

  Cevapla
 • osman -
  7 Ekim 2016

  merhaba ben 1986 yılında işe başladım 1996 te askere giderken şirket bonservis verdi şirket kaşeli ve imzalı 1988 işe giriş olarak askerden sonra tekrar devam ettim aynı yerde askerlik öncesi ve sonrası sigorta girişim olmadı oyalandım 1999 yılında iş kazası geçirdim 1999 yedinci ay giriş geriye dönük 6 ay sigortam var 2000 yılında ayrıldım ptt pullu 1996 mektup zarfı evrak iş yerinde fotolar imzalı kaşeli bonservis var geriye dönük hakkım varmı?

  Cevapla
 • serdar -
  24 Ekim 2016

  merabalar ben sağlık firmasında 5 ay 28 gün çalıştıktan sonra işveren çeşitli bahanelerle beni işten çıkarrtı.bende ihbar tazminatımı istedim yazılı olarak. işveren bu tazminatı ödeyeceğini fakat beni mahkemeye vereceğini söyledi.böyle bir hakkı varmı?

  Cevapla
 • Soru Sor -
  11 Kasım 2016

  1994. 2002 arasi vergi ve oda kaydim var yalniz bagkura tescil kayit olmadim .mahkeme yolu ile geriye donuk borclanma yapabilirmiyim bilgi verirseniz sevinirim tskr ..

  Cevapla
 • CEYLAN AZRA -
  22 Kasım 2016

  2011 de bır iş davamız var hala sonuc yok dava: çalıstıgımız yer iflas etti maaslardan dolayı alacaklıyız sendıka avukat getırdı bizde vekalet verdık ses soluk yok onlardan vekaletı alıp baska bır avukata vekalet verbılırmıyız

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  13 Aralık 2016

  Merhabalar Ceylan, iş hukuk davalarında dilekçelerin hazırlanması, araştırma, inceleme ve hukuk bilgisi gerektiren bir durumdur. O nedenle sizin sorunlarınızı bilmeden hazır dilekçe ile iş mahkemesine müracaat etmeniz davanızda sıkıntı yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle bir avukat desteği almanızı öneriyorum.

  Cevapla
 • -
  19 Şubat 2017

  Merhabalar, ayrılmış olduğum şirket kıdem tazminatımı 6 taksitte ödeyeceğini tarih ve tutarları ile taahhüt etmesine rağmen ödeme yapmamaktadır. yalnızca 1 taksit ödeme yaptılar, 2 taksit taahhüt edilen tarih geçti ve ödeme yapılmadı. bu durumda izlenecek yol ne olmalıdır?

  Cevapla
 • Mustafa Öztürk -
  15 Mart 2017

  Merhabalar Karayollarında çalışıyorum, sendika protokol gereğince beni kadroya alması gerekiyordu, sendika eleme yaptı, kadro hakkımı almak istiyorum, dava açmak istedim, ancak sendika bireysel dava açmamı önerdi, bireysel davaya reddettim. Sendikayı mahkemeye dava edebilirsem sonuç ne olabilir.

  Cevapla
 • mahmut -
  22 Mart 2017

  merhabalar yaklaşık 11 senedir çalışmış olduğum şirketimde yıllık izinlerimi tam vemiyorlar ve 55 gün kadar alacağım var iş mahkemesine bu sebeple başvuru yaparak kıdem tzminatı alabilirmiyim

  Cevapla
 • fuat -
  26 Mart 2017

  Mrh belediye ye gecici vasifli loder oparatoru olarak basladim 5 yil sonra bize devlet katrosu verildi ama belediye bize vasifsiz kadrosu aldi ve baskan oluru ile meslegimize devam etik suan belediyese 15 yilik oparator iken 1 hafta once 5 oparator var benle beraber 1 arkadasimin oparatorlugunu oparator fazla diye bizi duz isci yaptilar yasal hakimiz varmi

  Cevapla
 • Adem -
  28 Mart 2017

  İyi günler 5 yıldır Fabrikada çalışmaktayım ve 3 yıldırda makina ustası olarak çalışıyorum hiç birşey demeden 10 gündür vasıfsız elaman görevi yaptırıyorlar ne yapabilirim

  Cevapla
 • Serkan -
  21 Nisan 2017

  Merabalar bir buçuk sendedir çalıştığım bi şirkette acıgım geldiği için tartışma yaşadım ve bunda bi yanlışlığın olduğunu söyledim ama agır itamlarda bulunuldu ozaman çıkışımı verin bende haklarımı istiyorum dememe ragmen baana hem çalış daha yada istifanı kendin yaz dediler kabul etmeyip işe gitmedim ellerinde senedim bulunuyor ne yapmalıyım.

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  27 Mayıs 2017

  Sizin durumunuzun biraz sıkıntılı olduğunu baştan belirtmek isterim. Çünkü işverene teminat yazılmadan verilen miktarsız boş senetler ilerde karşınıza sorun olarak çıkabilmektedir. Öncelikle bir avukat desteği almanızı önermekteyim. Verilen bu senet ilerde üçüncü kişiler adına size karşı icra takibi yapılması durumunda zor durumda kalabilirsiniz. Avukat "İŞVERENE VERİLEN TEMİNAT SENETLERİ İLERDE KARŞINIZA BÜYÜK SORUNLAR OLARAK ÇIKABİLİR"

  Cevapla
 • Anonim -
  24 Nisan 2017

  İyi günler 8 senedir bir binada kapıcılık yapıyorum oturduğumuz ev küf ve rutubet içinde.bina yaptırmaya yanaşmıyor ihbar çekip çıksam haklı neden olarak kabul edilip kıdem tazminatını alabilir miyim?Yada bu sağlıksız koşulları nasıl kanitlayabilirim nereden rapor alırım yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
 • Anonim -
  26 Nisan 2017

  kurumsal firmadan ayrıldım maaşım 915 tl fazla yatırılmış diyorlar gerı ıstenıyor getirmez olursanız icra veya haciz ıslemı yapılacaktır diyorlar benim hesabıma göre yatırılan tutar doğru bir yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
 • Anonim -
  13 Mayıs 2017

  Merhaba 3 yildir calistgm firmada 3 yildir gunluk yaptgm bi isi suc sayarak aniden izinli gunumde isten cikarildm. 15gun oncesnden haber dahi werilmedi ve butun haklarimida elimdn alindi issizlik maasi dahi alamiyorum 25/ll maddesini wermisler bilerek ve kasitli yapildgni dusunuyorum ne yapabilirim. .

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  27 Mayıs 2017

  Merhabalar öncelikle iş sözleşmesinin işverence haksız olarak fesih edildiğini düşünüyorsanız, tüm alacaklarınız için kıdem, ihbar, fazla mesai, varsa yıllık izin ücreti ve haksız durumu ispat etmeniz durumunda kötü niyet tazminatı talep ederek dava açabilirsiniz. İşsizlik maaşı almamanız şuan için önemli değil, iş mahkemesine açmış olduğunu davayı kazanmanız durumunda mahkeme kararı ile SGK başvuru yaparak ödenmeyen işsizlik maaşınızı alabilirsiniz. Mutlaka hakkınızı aramanızı öneriyorum.

  Cevapla
 • krkmz -
  15 Mayıs 2017

  merhaba geçen hafta ..... anonim şirketinde çalışmaktatdım ama iş sözleşmem fes edildi tazminatım ihbarım ödenecek lakin ben işten çıkarken hiç bişeyi kabul etmiyorum dedim hiç birşeye imza atmadım beni performans düşüklüğünden işten çıkardılar geri bu şirkete nasıl bi dava açıp tazminat alabilirim teşekkürler

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  26 Mayıs 2017

  Merhabalar, eğer iş sözleşmesinin fesih süresi 30 günü geçmediyse işe iade davası açabilirsiniz. Performans nedeniyle işten çıkarma nedeniyle işe iade dava sını kazanma olasılığınız yüksektir.

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  27 Mayıs 2017

  Öncelikle merhabalar, iş sözleşmenizin fesih edildiği tarihten itibaren 30 gün geçmediyse işe iade davası açabilirsiniz. Performans nedeniyle yapılan iş sözleşmesi fesihlerinde genelde işe iade kararı verilmektedir. Bu hakkı kullanabilirsiniz.

  Cevapla
 • Anonim -
  29 Mayıs 2017

  Merhaba babam emekliliğine son 3 ay kala boyun fıtıgı amaliyatı geçirdi ve sonra tekrar işe başlamak için muhasebe bürosunda çalıştı sırf emekli olmak için orda 5 ay lık sigortası yattı ve çıktı emekli oldu 5 yıl geçti aradan sgk'dan ifadeyi davet geldi sahte sigorta şirketi kullanmış adam babamı başka yerden göstermiş ve şirket paravan çıktı şimdi ifadesinde neyse onu söyledi ve sonuç olarak burda babama herhangi birşey olurmu emekliliği kesilirmi sonuçta çalışmış yanında böyle birşey mümkünmü teşekkürler iyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
 • Anonim -
  1 Haziran 2017

  Merhabalar,çalışmış olduğum şirket beni sürekli diğer bölgelerdeki bayiliklerine göndermekteydi ,gece gündüz saat farkı gözetmeksizin.işten ayrılmak zorunda bırakıldım.2015 tarihinde çalıştığım iş yerine haklarımı almak için dava açtım.son görev yerim olarak gözükmekteydi.davanın bu şekilde uzatılması normalmi yoksa ben nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim.

  Cevapla
 • aNONİM -
  7 Haziran 2017

  İşten çıkarıldım. Çikarken bana Rakam yazılı şekilde kıdem tazminatı bordrosu,ihbar tazminatı bordrosu ve izin bordrosu imzalattılar.Ama ben bu parayı hiç almadım.Ne bankada girdisi var ne herhangi bir makbuz.Dava actim avukatim parayi alamayabiliriz diyor. Magdurum bu durumda ne yapabilirim lutfen bana yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.

  Cevapla
 • Volkan -
  8 Haziran 2017

  Merhaba, Devlet okulunda güvenlik olacak çalışmaktayım.son maaşını ve 4 aylık yok ücretimi 2600 TL okul vermiyor.günde 11 saat mola kullanmadan çalıştım hakkını nasıl alabilirim. Teşekkür ederim

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  10 Haziran 2017

  Volkan bey merhabalar. İş hukukunda işçinin ücretlerini ödenmemesi işçiye haklı fesih sebebi vermektedir. Fazla mesailerinizi ispat etmeniz gerekmektedir. 4 yıllık çalışma süreside uzun olduğundan alacaklarınız ve tazminatlarınız için iş mahkemesine vakit kaybetmeden dava açmanızı öneriyorum..

  Cevapla
 • -
  9 Haziran 2017

  Merhaba 8 yıldır bir şirkette çalışıyorum 4 tane çocuğum var 4.cocugu yeni dünyaya getirdim doğum iznim bitti şuan yıllık iznimi kullanıyorum.Iznim bittiğinde çocuklarıma bakacak kimse olmadığı için ayrılmayı düşünüyorum.Tazminatimi alabilirmiyim bana bu konuda yardımcı olurmusunuz teşekkürler.

  Cevapla
 • anonim yeni -
  2 Temmuz 2017

  Merhaba 2010 tarihinden beridir çalışmakta olduğum işyerinden ayrılmak istiyorum.kendim ayrıldığım takdirde tazminatımı alabilirmiyim.ayrıca içeride bulunan kullanmamış olduğum yıllık izin bakiyem 55 gün .bunu sebep göstererek ayrılabilirmiyim.teşekkürler iyi çalışmalar

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  3 Temmuz 2017

  Mesajınızda belirtiğiniz şekilde noterden ihtarname çekilerek, ödenmeyen yıllık izin ücreti, varsa fazla mesai ücreti, belirterek iş sözleşmesini fesih edebilirsiniz. İhtarnamede ödeme tarihi ve hesap numarası vermeyi unutmayınız. Süresinde ödenmez ise iş mahkemesine dava açabilirsiniz.

  Cevapla
 • sinem -
  17 Temmuz 2017

  merhabalar , 2014-2016 yılları arasında 2 yıl bir firmada çalıştım, sağlık nedenleriyle ameliyat oldum ve 2 ay rapor kullandım, raporum 14.03.2016 da bitti ve aynı gün çıkışımı verdiler. kıdem ve ihbar tazminatımı verdiler ama yinede dava edebilir miyim?

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  17 Temmuz 2017

  Öncelikle geçmiş olsun.. Mesajınızda belirttiğiniz gibi kıdem ve ihbar tazminatı ödemişler. Ancak fazla mesai ve yıllık izin ücretleriniz varsa iş mahkemesine dava açabilirsiniz. Burada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. siz 14 mart 2016 tarihinde işten çıkarıldığınızda 1 ay içinde işe iade davası açma hakkınız vardı. Davayıda kazanma şansınız anlatımlarınıza göre kazanabilirdiniz. Bu durumda da 8 kat maaş karşılığı tazminat alabilirdiniz. Ama dava açma sürenizi kaybetmişsiniz.

  Cevapla
 • Fesih Kararı - ANKARA
  8 Mart 2018

  Merhaba .İş kanununun 25/2 maddesi uyarınca iş akdinizin 07/03/2018 tarihi itibariyle feshine tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere karar verilmiştir .ne yapabilirim 3600 günüm dolmadığı için tazminat da veremiceklerini söylediler 65 aydır 5.5 yıldır çalışıyordum. teşekkür ederim

  Cevapla
Yorum Bırak