İş Hukuku Avukatı Ankara

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

2006 yılından beri İş Hukuku alanında edinmiş olduğumuz tecrübe ile, bir çok kurum ve şirketlere açılan toplu ve seri davaların takibi yapılmıştır. Hukuk büromuzda branşlaşma kapsamında İş Hukuku ve Tazminat Departmanı Avukatları ve yardımcı personeller ile teknolojik her türlü imakanların yanında, kendi yazılımımız olan Akıllı Hukuk Büro Yönetim Programları ile uzun zamandır beraber çalışan uyumlu ekip ile takibi sağlanmaktadır.

İş Hukuku alanında bir çok davanın takip edilmesi dava kararları ve bilirkişi raporları, yargıtay raporlarından oluşan değerli bir Arşive sahiptir. Bunun yanı sıra yargıtay dosyalarımızda bir çok davada oluşmuş önemli kararlar olup, emsal karar niteliğinde yayınlanan iş hukuku yargıtay kararları mevcuttur.  İş hukuku alanında kurucu avukat ve yönetici avukatların iş hukuku alanında, avukat arabuluculuk siciline kayıtlı Arabulucu olarak görev yapmakta olup, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (Basılmış Kitabı 2018 Seçkin) ve diğer yayınlamış kitapları, aktüerya hesap bilirkişi sertifikası bulunmaktadır.

İş Hukuku Ve İş Davalarında Danışmanlık

İş hukuku alanında iş mahkemesinin görev alanına giren davalar olan kıdem ve ihbar tazminat davaları, İş kazası tazminat davaları, meslek hastalığı sebebiyle tazminat davaları, işe dönüş davaları, sigortasız çalıştırılan işçinin hizmet belirleme davası, iş sözleşmesi sebebiyle alacak davaları,

Ödenmeyen maaş ücret alacağı, kullandırılmayan yıllık izin ücreti alacağı, ödenmeyen çok mesai ücret alacağı, ulusal bayram ve resmi tatil ücretleri, hafta tatil ücreti alacağı davaları, Mobbing davaları ile iş hukukunun ilgilendiren bütün davalarda danışmanlık hizmetleri ile işçi tazminatları gibi konularda İş Hukuku Avukatı Ankara ve Arabuluculuk ile iş hukuku alanında hizmet sunmaktayız.

İş Hukukunda ARABULUCULUK Süreci 

1. Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır

İş hukuku alanında zorunlu hale getirilen arabuluculuk sistemi yasalaşarak yürürlüğe girecek. İş mahkemesine İşçi , kıdem tazminatı, ihbar  tazminatı, fazla mesai, yıllık izin gibi alacaklar için; işveren ise alacakları ile varsa tazminat kalemleri nedeniyle önce arabulucuya başvurulacak, sonuç alınmaması durumunda dava açabilmektedir.

Arabulucuk iş davalarında artık zorunlu dava şartı kabul edilmiştir. Zorunluluk dışında tutulan iş kazalarıyla meslek hastalıklarından dolayı maddi veya manevi tazminat davaları ile rücu davalarında kapsam dışında tutulmuştur.

İş hukuku davalarında zorunlu hale gelen arabuluculuk sisteminde, işçinin hangi hakları için arabulucuya başvuru yapması gerektiği, yetkili arabuluculuk merkezinin hangisi olduğu, arabuluculuk ofislerine başvurunun nasıl yapılacağını bilmesi gerekmektedir.

2. Arabuluculuk Başvuru Ücretleri Ne Kadar Tutar

Arabuluculuk süreç olarak, Adliyelerde bulunan Arabuluculuk Merkezlerine yapılan başvuru ile yapılmaktadır. Arabuluculuk merkezine forum doldurarak, adı soyaadı adres ve iletişim bilgiler ile karşı tarafın bilgileri, adresşeri ve iletişim bilgileri bildirilir. Ayrıca forumda, arabulucuya başvuru sebebide belirtilir. Bu aşamadan sonra arabulucu toplantısına katılım sağlanmakta, uzlaşma olması halinde alınacak tazminat miktarına göre, anlaşma olmaması halinde başvuru ve arabuluculuk ücreti bulunmamaktadır.

3. Arabuluculuk Başvuru Süreci Ne Kadar Sürede Tamamlanır

Arabuluculuk süreci, 3 hafta içinde tamamlanması öngörülmektedir. Arabulucu zorunlu hallerde 1 hafta daha uzatabilir. Bu anlatımla arabuluculuk sürecinin daha kısaca süreceğini belirterek en geç 4 hafta içinde tamamlanmaktadır.

4. Arabulucu Merkezine Avukat İle Başvuru Nasıl Yapılır

İşçi tazminat nedeniyle arabulucuya ve iş mahkemesine açılacak davalarında davasını kendi takip edeceği gibi kendisinin Avukata vekalet vermesi ile de takip edebilir. İş Hukuku alanında arabulucuğa zorunlu başvuru gerektiren durumlar ile daha sonra iş mahkemesine açacağı davaları İş hukuku Avukatı ile takip edilmesinin her zaman yararı ve önemi büyüktür.

Arabulucuya başvuru halinde haklarının neler olacağı, hesaplamanın nasıl yapılacağı, ne kadar tazminat talep edileceği, bilinmesi gerekmektedir. Arabulucu sistemine başvuru halinde avukat ile başvurunun yapılması halinde sürecin daha sağlıklı ve faydalı yürüyeceğini belirtmek isteriz.

İş Hukukunda İş Davası Nasıl Açılır -İş Mahkemesinde Dava Süreci

1. İş Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır 

Arabulucu sürecini tamamlayan ve anlaşma sağlanmaması halinde işçi iş mahkemesine dava açabilir. Açılan davalarda alınacak hakların hangilerinin ne biçimde talep edileceği, mahkemenin ara kararlarında vermiş olduğu sürelerin takip edilmesi hak kaybını önlenmesinde önemlidir. Ayrıca İşçinin hak ettiği alacak kalemleri ve  Tazminat miktarının artmasında da etkisi yüksek olacaktır.

Arabulucuya başvuru yapılmadan yada yanlış açılan veya yanlış talep edilen tazminat miktarlarından kaynaklı davanın ret edilmesi, ya da tazminat miktarının düşmesinden kaynaklı karşı davacı avukatı avukatlık ücretine hak kazanmış olacaktır.

İş mahkemesi Avukat Ücret ve Masrafları : İş hukuku içerisinde iş mahkemelerinde görülen işçi davaları olan, kıdem ve ihbar, işe iade davası, hizmet tespit davası ve  iş kazası tazminat davalarının açılması esnasında mahkeme harç ve masrafları ile tanık ücretleri mahkeme veznesine peşin yatırılması gereklidir. İş davası mahkeme harç ve masrafları ile tanık ücretleri her Ocak ayın başında belirlenir.

2. İş Hukuku Davalarında İşçinin Fesih Hakkı – İş Hukuku Avukatı 

İş hukuku kapsamında işçinin iş hayatında yasal olarak düzenlenen hakların dışında bir uygulama yapılması durumunda, işçinin fesih hakkı bulunmaktadır. İşçinin iş sözleşmesini fesih hakkı şu nedenlerden ortaya çıkmaktadır.

İş Hukukunda işçinin ücretlerinin ödenmemesi, yıllık izinlerinin kullandırılmaması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, SGK priminin eksik yatırılması, çalışma şartlarında esaslı değişiklik, sık sık yer ve şube değiştirilmesi işçinin haklı fesih sebeplerindendir.

A – Maaş, Fazla Mesai, Yıllık izin ücretleri ile diğer alacaklarının zamanında ödenmemesi veya geç ödenmesi

     B – SGK kayıtlarında primlerinin eksik yatırılması

     C – Fazla mesai çalışan işçinin muafakatı olmadan fazla mesai yaptırılması

     D – Sıksık Şube ve yer değiştirme

     E – Çalışma koşullarında esaslı değişiklik

     F – İşçiye hakaret ve kötü davranma

İşçinin Haksız Fesih Halinde Hangi Başvuru Veya Dava Açılır

1. İşçinin İşten Haksız Olarak Çıkarılması Durumundaki Haklar?

İşçilerin haklarını kendi başlarına koruma mücadele içerisinde bazı zamanlar işverenler kendi istedikleri gibi düşük ücret karşılığı yüksek performans elde edemeyince bazı işçileri işten çıkarabiliyorlar.  Bu hususta yasalar da tamimiyle işçilerin haklarını güvenliğini sağlamak üzere düzenlenmiştir.

Yasalar dahilinde bir işveren dilediği anda herhangi bir işçi ile ilgili işten çıkarma kararını verebilmektedir. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için işçinin kesinlikle haklı bir menfaati gerekçesi ile uzaklaştırılması gerekir. Böylece işveren keyfi tutumlar dahilinde işçilerin haklarına müdahale etmelerinin önüne geçilmiş oluyor. İşveren bir işçi ile ilgili haklı bir gerekçeyle işten çıkarma kararı verdiğinde kesinlikle öncesinde işçiyi iş araması için.

Belli bir süre vermesi gereklidir. Kişiler şayet 1,5 ile 3 yıl arasında bir süredir aynı iş yerinde çalışıyorlarsa bu durumda işverenin 6 haftalık bir süre öncesinde kişilere işten bırakılacaklarını haber vermesi gereklidir. Buna ek olarak işçilerin 1 yıllık çalışma sürelerinin sonrasında kıdem tazminatı hakları olduğunda kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

2. İşe İade Arabulucuya Başvuru ve İşe İade Davası Şartları İş Hukuku Avukatı Ankara

İş yerinde yaşanan farklı sorunlardan kaynaklanarak işverenler işçilerin görevleri haksız bir nedenle sona erdire biliyorlar. Ancak işçinin bu durumda gerekli başvuru ve sonunda dava açarak yeniden işine geri dönme hakkını kazanması mümkün olmaktadır.

3. İşe İade Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler – İş Hukuku Avukatı 

İşe iade davası çıkan yasanın yaşallaşmasından sonra dava açılmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu getirilmiştir. İş sözleşmesi fesh edilen işçi fesih bildiriminde neden gösterilmediği ya da gösterilen sebebin geçerli bir neden bulunmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içersinde işe iade talebiyle arabulucuya başvuracak.

Arabulucu üç hafta içinde kararını verecek.Arabulucu başvurusu olumsuz olması durumunda nihai tutanağın tertip ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde işe iade talebi ile iş mahkemesinde dava açma hakkı olacaktır.

Tüm mahkeme kararlarına rağmen işveren hala işçinin işyerindeki çalışmasına geri dönmesini önlemeye çalışıyor. İse bu durumda işe iade davası açarak işçi haklarını koruyabilir. Haksız nedenle işten ayrıldığı için açılan davaların karara bağlanmasının sonrasında.

Bir aylık süre içerisinde işveren tarafından gerekli karar yerine getirilmediği takdirde işçi bu dava yoluna başvurabiliyor. İş hukuku İşe iade hakkında arabulucuya başvuru ve dava sürecinde İş Hukuku Avukatı Ankara ile danışmanız sizin yararınıza olacaktır.

İş Hukukunda Tazminat Hakkı ile İşçinin Tazminat Talepleri?

Böyle bir durum söz konusu olduğunda işçinin ilk önce neden çalıştığı ve iş ürettiği konusu ile ilgili bir fikri olması gereklidir. İş hukukunda işçi bir işi para karşılığı yaptığı için iş üretmesi ve çalışması zorunlu olmaktadır.

Ancak burada kişinin çalışmaya zorunlu olmak ile işvereninin direktiflerini yapmaya zorunlu olmak arasındaki farkı, iyi bir biçimde ayırt edilmesi gereklidir. Her bir işçi üretim faaliyetlerinde yaptığı katkılardan kaynaklı ortaya bir iş çıkmasında payı olduğunun farkında olması gereklidir.

İşçinin Tazminat Talepleri Neler Olabilir

Kıdem Tazminatı, ihbar Tazminatı, İşe İade, Hizmet Tespit, İş Kazası Sonucu Tazminat, Kötü Niyet Tazminatı, Ücret Alacağı, Fazla Mesai Ücret Alacağı, Yıllık İzin Ücret Alacağı gibi konularda Tazminat ve Ücretlerini Talep Edebilirler.

Ancak bu durum işverene net ve şartsız bir bağlılık ortaya konacağını ispatlamaz. Pek çok işçinin yalnızca para kazanmalarından kaynaklı işverenlerine minnet duygusu benimsemesi ile karşılaşılabiliyor. İşten çıkarılan işçinin hakları hakkında iş hukuku avukatı ile danışmanız sizin yararınıza olacaktır..

1. İş Hukuku Kıdem Tazminat Hakkı – İş Hukuku Avukatı 

İşçinin korunması için meydana getirdiği durumlardan bir tanesi de kıdem tazminatı dır. Kıdem tazminatı, işverenin işçiyi haklı nedenlere dayanmadan, hukuka aykırı olarak işten çıkarması sebebi ile ya da. İşçinin hukuka aykırılık teşkil etmeyecek unsurlardan birine dayanarak işten çıkması sebebi ile 4857. Sayılı İş Kanunundaki ilgili madde gereğince işverenin işçiye ödemek zorunda olduğu tazminat bedelidir.

Kanun koyucu kıdem tazminatı ile işçinin bir andaki ekonomik durumunun değişmemesi ve bir süre aynı biçimde fakirliğe düşmeden hayatına devam etmesi ve tekrar düzen kurması amacı ile bu tazminatın ödenmesini gerekli görmüştür. İş hukuku kıdem tazminat hakları ile ilgili İş Hukuku Avukatı Ankara ile danışmanız sizin faydanıza olacaktır.

2. İş Hukuku İş Kazası Tazminat Hakkı

Çalıştığı iş yerinde herhangi bir biçimde işe bağlı olarak kaza geçiren kişinin kendisinin ya da bu kişinin yakınlarının açabileceği davalar sonucunda tazminat elde etmesi mümkün olabilmektedir.

Maddi ve manevi anlamda tazminat alma hakkını doğuran bu davalar iş kazası tazminat davası olarak bilinmektedir.

İş Kazasında sorumluluğu bulunan kişiler ile ilgili ceza davalarının açılması da yapılan kazanın türüne göre farklılık gösterebiliyor. İş kazası tazminat davalarını açarken toplanması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken. Zaman aşımı süreleri gibi çok fazla uğraştırıcı ayrıntılar bulunmaktadır.

İş kazası nedeniyle maddi tazminat ile manevi tazminat işçi talep edebileceği gibi, iş kazası nedeniyle hayatına kaybeden işçinin mirasçıların da manevi tazminat ve maddi tazminat davasını açma hakkına sahiptir.

Davanın ilk açılma aşamasından kazayla ilişkili olarak oluşturulan raporlara kadar her türlü detayın eksiksiz bir biçimde sunulmasını sağlamak adına mutlaka bir İş Hukuku Avukatı Ankara aracılığı ile sürecin yönetilmesi gerekmektedir.

3. İş Hukuku Meslek Hastalığı – İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara İş hukuku içerisinde İş kazası; İşçinin, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölüm veya meslekte kazanma gücünü kısmen ya da tamamıyle kaybetmesi sebebiyle. Açılan tazminat davalarında hakim, kural olarak, zarar ve tazminat hesabına dair bütün verileri saptamak zorundadır.

İş Kazası yada Meslek hastalığı sonucu, ölüm ya da cismani zarara uğrayan işçinin eline geçen aylığın miktarı. Yaşam süresi ile ne kadar çalışma yapabileceğinin süresi, iş göremezlik oranı. Davacıların sosyal ve mali hali, çalışma ile ne kadar destek sağlayacağı ve destek etme oranı. Eşinin ilerde evlenebilme durumu,  ve Sosyal Güvenlik Kurum’unca yapılan yardımların miktarı. Gibi hususlar tam ve kusursuz olarak belirlendikten sonra, dosya hesap için hesap uzmanına verilir.

4. Hizmet Tespit Davası – İş Hukuku Avukatı 

İşçinin sosyal haklardan faydalanması, için işveren SGK’ya ödediği maaş miktarına göre prim ödemektedir. Bu prim miktarı en az asgari ücret tutarından hesaplanır. Bu primlerin yatması ile iş kazalarında haklardan faydalanma, ailesinib ve çocukları dahil, sağlık hizmetlerinden faydalanma, en önemliside, emekli olma yaşında bu primlere göre süresinde ve yatan miktarlardan maaşı bağlanır.

İşveren işçiyi çalıştırıp kanuni yoldan maaşını bankadan ödemeden, elden ödeyerek resmiyet kazanmadığı için primleride yatırmamaktadır. Bu durumda işçi iş mahkemesine müracaat ederk hizmetinin sayılması için dava açabilir.

İş Mahkemesinde İş Davalarının Süreci Nasıl İlerler

İş Mahkemesinde İş Davaları Ne Kadar Sürer – İş Hukuku Avukatı 

İş Mahkemesinde İş Davalarının İstinaf ve Yargıtay Süreci Ne Kadar Sürer

işçi tazminat davaları 2011 yılı sonrası yapılan düzenleme nedeniyle  (6100 S.HMK)  iş hukuku kaynaklı iş mahkemesi davaları artık daha hızlıca sonuçlanmaktadır. İş davaları ortalama 6 ile 8 ay arasında sonuçlanmaktadır.  

2016 yılında Bölge Adliye Mahkemeleri (istinaf Mahkemeleri) kurulması sebebiyle ilk itirazlar istinaf mahkemesine yapılmaktadır. İstinaf Mahkemelerinin 41.530 TL’ye (Bu miktar değişebilir) kadar olan tazminat konusunda ki kararları kesin karardır.

Önceden Yargıtay 22 Hukuk Dairesine giden temyiz dosyaları 1 ile 2 yıl arasında sonuçlanmakta iken Bölge adliye mahkemelerinin kurulması ile bu süre kısalarak 3 ile 6 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Meslek hastalığı, sigortalının iş yerinde bir nedenle ya da işin yürümesi şartlarından dolayı geçici olarak ya da sürekli hastalık olabileceği gibi, bedensel ya da ruhsal özürlülük halleridir. İş Hukuku Avukatı Ankara sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İş Davalarında Tanık Anlatımı Önemli Mi

İş davaları genel anlamda, en çok başvurulan tanık anlatımları ile ispat edilmeye çalışılmaktadır. Örnek kararda, Yargıtay 9 H.D. nin 2011/20846 E – 2012/24447 K sayı, 26.06.2012 tarihli kararında “Tanığın beyanı sadece birlikte çalıştığı dönem için fazla çalışmayı ispatlar.

Tanıkların çalışmadıkları dönem için fazla çalışma ile hafta tatili çalışması bayram ve genel tatil çalışmaları kanıtlanamamış olmakla sözü edilen döneme ait isteklerin reddine karar verilmelidir” denilmiştir.

İşçi Alacaklarında Örnek yargılama ve Yargı Kararı – İş Hukuku Avukatı Ankara

Taraflar arasında alacaklara esas temel ücret miktarı, davacının kıdem tazminatı, fazla çalışma alacağı ve UBGT alacağına hak kazanıp kazanmadığı ve miktarları ve usulü işlemler hususunda ihtilaf sözkonusudur.

Davalının usule yönelik istinaf başvurularının incelenmesinde; 6100 sayılı HMK yürürlüğe girdikten sonra mahkemenin resen yemin teklif etme yetkisi ortadan kalkmıştır. Yemin deliline dayanan taraf deliller toplandıktan sonra iddialarını ispat edemediği kanaatinde ise yemin teklif edebilir. İlk derece Mahkemesinin taraflardan birinin dayandığı yemin teklifini hatırlatmamasında usul ve yasaya aykırılık yoktur. Tanık R. Ç. ‘in tek tanık olmaması nedeni ile sırf davalıya karşı davasının olması beyanlarını geçersiz kılmaz.

Diğer delillerle birlikte değerlendirilmesinde usule aykırılık yoktur. Mahkemece bilirkişi raporuna itiraz üzerine ikinci bilirkişi raporu alınmıştır ve bu rapora itibar ile karar verilmiştir. Raporlar arasında miktar itibariyle fark olmakla birlikte mahkemece itiraz üzerine alınan rapor dosya kapsamına uygun olduğundan davalının usule yönelik tüm istinaf başvurularının reddi gerekir.

Davalının esasa yönelik istinaf başvurularının HMK’nın 355. maddesi gereğince istinaf sebepleri sınırlı yapılan incelemesinde; Davacı, davalıya ait Türkmenistan’daki işyerinde beton santral sorumlusu olarak 12/10/2010-31/12/2012 tarihleri arasında çalışmış, içeriksiz istifa dilekçesi ile işten ayrılmış, 03 kod olarak ayrılış bildirgesi verilmiştir. Davacının 2010 tarihli iş sözleşmesinde ücreti 1800 USD olarak belirlenmiştir. Mahkemece emsal ücret araştırması yapılmıştır. Tanıkların beyanında da ücrete ilişkin 3 adet farklı beyan vardır. Bilirkişi tüm incelemeleri esas alarak fesih tarihindeki ücreti 2000 USD olarak esas almış ve tavan miktardan hesaplama yapılmıştır.

İş Sözleşmesi ödenmeyen işçilik alacaklarının varlığı bilirkişi raporu ile de belirlendiği üzere ödenmeyen ücretler nedeniyle haklı nedenle fesih edilmiştir. Tanık beyanlarına göre fazla çalışma ve UBGT alacağı hesaplanmış, UBGT alacağında mahkeme için seçenekli rapor düzenlenmiştir. Esas alman temel ücret ve hesaplanan fazla çalışma ve UBGT alacağı 2. rapordan hüküm altına alınmakla davacının yaptığı iş ve dosya kapsamındaki belirlemelere uygundur. Bu nedenle davalının bunlara yönelik istinaf başvurusu yerinde değildir.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında; Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı,

İş Hukuku Avukatı Ankara | Sıkça Sorulan Sorular

İşçi İş davası Öncesi Zorunlu Arabulucuya Nasıl Başvurur

İŞ DAVASINDA ARABULUCULUK süreci zorunlu bir durum olmakla beraber, iş mahkemesine arabulucu başvuru numarası ve tutanağı ile dava açılabilmektedir.

Burada ki soru iş iş davasında arabulucuya nasıl başvuru yapılacağı önemli olarak öne çıkmaktadır. Tabi ki İş hukukunda arabulucuya başvuru süreci gerek kendiniz gerekse avukat aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz.

Bu başvuruyu bulunduğunuz adliyede oluşturulan arabuluculuk merkezine tanzim edilen forum ile başvuru yapılabilir. İş Hukuku Avukatı Ankara.

Yukarıda sorulan sorularunun devamı olarak görebiliriz. İşe iade talebide getirelen zorunluluk kapsamı içindedir. Yani işçinin işe iade talebi var ise öncelikle adliyede bulunan arabuluculuk merkezine başvuru yapması zorunludur.

İşe iade davası şartları 2018, işe iade davası açma süresi, işe iade davası ve kıdem tazminatı örnek karar

Burada çözümlenmesi gereken sorun, iş akdinin feshedilmesinin haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığıdır. Davacının iş akdinin, İş Kanunu’nun 19. maddesine aykırı olarak yazılı olarak bildirim yapılmaksızın, işçinin savunması alınmaksızın feshedildiği dosya içeriğinden, dinlenen davalı tanık beyanlarından anlaşılmaktadır.

Davacının, gerçekten iş akdini bildirimsiz feshedilmesine sebep olacak bir eyleminin olması halinde bu konudaki suçlamanın bildirilmediği, bu hususta tutanaklar tutulmadığı, savunmasının alınmadığı, iş kanununun bu açık hükümleri ve yerleşmiş Yargıtay kararlan gereği,

Fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmemiş olmasının davacı hakkındaki iddialara karşı savunmasının alınmamış olmasının iş akdinin feshim geçersiz kıldığı kanaatine varılmakla, Feshin geçersizliğine ve davacının ….Tic. Ve San. Ltd. Şti’de İŞE İADESİNE.

davacının yasal süre içerisinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içerisinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak, takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine, davalının bundan sorumlu tutulmasına, davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içerisinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin gerektiğine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

Arabuluculuk sonrası İş Mahkemesine dava nasıl Açılır - İşçi Alacağı Örnek Yargı Kararı

İşçi Alacakları hakkında Örnek Yargı Kararı – İş Hukuku Avukatı

İşçi işçilik alacakları yada işe iade talebi için yukarda da bahsettğimiz gibi öncelikle arabulucu sonucuna göre iş mahkemesine başvuru yapabilmektedir. Burda önemli husus işçi iş mahkemesine dava açma istemesi halinde arabulucuya başvuru numarası ve tutanağı mutlaka açılacak dava dilekçesine eklenmelidir.

Tanık beyanları, SSK’ya verilen çıkış bildirgesinde davacının işten çıkış sebebinin kod 29 olarak (işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih)bildirilmesinin savunmayla çeliştiği, devamsızlık tutanakları içeriğinin ispatlanamadığı, tutanak mümzisi Satılmış Narşap’ın tutanakları nasıl imzaladığını hatırlamadığını, davacının işten çıkış tutanağını imzaladığını hatırladığını,

Ay sonunda 3 gün gelmeyince telefon etmesi üzerine işe gelmeyeceğini söylediği yönündeki beyanı ve davacının ödenmemiş işçilik alacaklarının bulunması tüm dosya kapsamıyla birlikte değerlendirildiğinde davacının iş akdini işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İş Kanunun 24/II-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshettiği sonucuna varılmakla davacı kıdem tazminatına hak kazanacak ve iş akdini kendi feshettiğinden ihbar tazminatı talep edemeyecektir.

Ücretin miktarını ispat yükümlülüğünün davacıya ait olduğu, tanık beyanlarının davacının iddia ettiği 1.680,00 TL. net ücreti doğruladığı ve emsal araştırması sonucu bildirilen miktarla da uyumlu olduğu, hükme esasa alınan 18.06.2016 tarihli bilirkişi S.A. tarafından düzenlenen raporun 7.sayfasında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; davalı işyerinde maaş +sefer primi uygulamasının bulunduğu,

Davacının da mikser şoförü olarak bu usulle çalıştığı, fazla çalışma ücretinin aylık maaşa ilave olarak ödenen primlerin eklenmesiyle tespit edilen ücretin %50 zamlı saatlik ücretine göre hesaplanması gerektiği, bu şekilde yapılan hesaplamadan sefer primlerinin mahsup edilmesi ile fazla mesai alacak miktarının belirlendiği, tanık beyanlarından davacının dini bayramlarda,

Yılbaşında ve 29 Ekim gününde çalışmadığı anlaşıldığından yapılan çalışma karşılığıücretin ödendiğine dair delil bulunmadığından yasa gereği bir yevmiye karşılığı UBGT alacağının ödenmesi gerektiği ve yine aynı bilirkişi raporunda bu doğrultuda %35 hakkaniyet indirimi yapılarak hesaplama yapıldığı ve dosya kapsamına göre belirlenen hafta tatili ücretinin tespit edildiği,

Fazla mesai hesabı yapılırken hafta tatili yapılan günler, fazla mesai tahakkuklarının yapıldığı aylar ile kış aylarına denk gelen dönemlerin hesaplama dışı tutulduğu, fazla mesai ücretinin ödendiğini ispat yükümlülüğünün davalı işverende olduğu, fazla mesai tahakkuku bulunmayan aylarda fazla mesai yapıldığının tanık beyanlarıyla ispatlandığı,

Davalı taraf bu aylara ilişkin fazla mesai ücretini ödediğini ispatlayamadığı ancak bilirkişi tarafından belirlenen fazla mesai alacağından mahkemece hakkaniyet indirimi yapılmadığı görülmekle taleple bağlı olarak %30 oranında hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği, karardaki alacaklara uygulanan faiz türü ve kıdem tazminatına uygulanan faiz başlangıç tarihinde yasaya aykırılık görülmediği,

Fazla mesai, UBGT ve hafta tatili ücretlerinde faiz temerrüt tarihinden itibaren başlatılmış olup ihtarname tebliğinin 06 Nisan 2015 tarihi olduğu, ihtarnamede 3 gün süre verildiği, bu durumda temerrüt tarihinin tebliğ + 3 gün sonrası (10 Nisan 2015) olduğundan belirtilen alacaklara ilişkin faiz başlangıç tarihinin 10.04.2015 olduğu anlaşılmıştır.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında; Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, hükümde kamu düzenine aykırılık da görülmediğinden davacı vekilinin istinaf sebepleri ve davalı vekilinin diğer istinaf sebepleri yerinde görülmemiş ancak fazla mesai alacağından taleple bağlı olarak %30 oranında hakkaniyet indirimi yapılması ve fazla mesai,

UBGT ve hafta tatili ücretlerine uygulanan temerrüt tarihi olan faiz başlangıç tarihinin 10 Nisan 2015 olarak düzeltilmesi gerektiğinden HMK’nın 353-(l) b)l maddesi gereğince düzelterek yeniden esas hakkında hüküm verilmesi ve davalı vekilinin tehiri icra talebi yönünden mehil vesikası ibraz edilmediğinden İİK’nın 36. maddesindeki koşullar oluşmadığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


İşçi Alacaklarında, fazla mesai, agi alacağı, yıllık izin ücretlerinin hesaplanması dair örnek karar

Yıllık ücretli izinleri kullanmadığını beyan ederek yıllık ücretli izin alacağını talep ettiğine göre; 4857 sayılı İş Kanununun 53 ve 59. maddeleri gereğince izin ücreti alacaklısı olduğu kanaatine varılmıştır.

Davacı, kendine ait aylık ödemelerinde AGİ’lerin “bekar ve çocuksuz” işçiye göre hesaplanıp ödendiğini, halbuki “evli ve eşi çalışmayan” kriterine göre ödemenin yapılması gerektiğini, bu durumda fark AGİ alacağının doğduğunu iddia ile fark AGİ alacağı talebinde bulunmuştur.

Gerçekten davalı tarafça sunulu işyeri kayıtları ve bordrolar incelendiğinde davacıya yapılan ücret ödemelerine “bekar ve çocuksuz” kriterine göre AGİ eklemesinin yapıldığı görülmüştür. Davacının nüfus kaydına göre evli ve çocuksuz olduğu anlaşılmakla, gerçekte kendisine “evli-eşi çalışmayan çocuksuz” kriterine göre AGİ ödemesi yapılması gerekmektedir. Bu durumda her iki kriter arasında fark bilirkişi raporunda AGİ fark alacağı olarak hesaplanmıştır.

Davacının dava dilekçesindeki fazla çalışma iddialarının tanık beyanlarına dayanılarak ispat edildiği kabul edilerek: davacının haftanın 4 günü 08.000-21.00 saatleri arasında 13 saat; haftanın 2 günü 08.00-19.30 saatleri arasında 11.5 saat çalıştığı kabul edilerek ve Yargıtay içtihatlarına göre günlük-çalışma süresinin 11 saatten fazla olduğu günlerde 1.5 saat ara dinlenmesi günlük,

Çalışma süresinden düşülmek suretiyle bilirkişi raporunda hesaplama yapılmıştır. (13.00-01.50 =11,5 saat; 11.50-01.50= 10). Davacının çalıştığı dönemde bir haftada: 11,5 X 4 = 46 saat; 10X2= 20 saat; 6 günde 46+20= 66 saat çalıştığı tespit edilmiştir. Fazla çalışma saati ise 66-45= 21 saattir. Böylece hesaplamaya esas haftalık fazla çalışma süresi = 21 saat’tir.

Davacı taraf, “çalışma süresi boyunca tüm resmi tatillerde çalıştığını, dini bayramlardan Kurban bayramlarında ilk iki gün, Ramazan bayramlarında da ilk gün çalışmadığını ve genel tatil ücreti taleplerinin olduğunu” iddia etmiş; davalı taraf ise “dini ve milli” bayramlarda işletmenin kapalı olduğunu, çalışma iddiasının yerinde olmadığını” savunmuştur. Davacı iddiası tanık beyanları ile doğrulanmıştır.

Tanıklar ortak bir şekilde “dini bayramların yalnızca ilk günü çalışmazdık, 2. ve 3. Günlerde çalışırdık, milli bayramların tümünde ve diğer resmi tatillerde çalışırdık” şeklinde ifade vermişlerdir.

Bu nedenle çalışma dönemi içerisinde kalan genel tatil günleri ve bayram günleri için taleple bağlı kalınarak Kurban Bayramı tatil günlerinde iki ve Ramazan Bayramı tatil günlerinden bir gün düşülerek Dini ve Resmi Bayramlar ve genel tatil günleri için bilirkişi raporunda ücret hesaplaması yapılmıştır.

Yukarıda izah edilen nedenlerle, davalının istinaf talebinin reddi ile davacının istinaf talebinin kabul edilerek, Ödemiş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 27/07/2016 tarih 2015/117 Esas 2016/779 sayılı kararının HMK’nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca kaldırılmasına, karar verilmesine gerektiği kanaatine varılmıştır.

İş hukuku avukat ve danışmanlık ve Soruları nelerdir

İş hukuku bir ülkenin çalışma alanını düzenlediği gibi, işçi ve işveren arasında yaşanan olumsuzluklar çözümü ve işleyişi belirleyen önemli bir kanundur. İş hukuku konularında dava çokluğu nedeniyle davanın işleyişi ve  tercübesi nedeniyle iş hukuku avukatı olarak tabir edilen avukatlar ile danışma yapmanız halinde özlük haklarınızın ne olduğu,

İş sözleşmesini fesih hakkınızın neler olduğu yada haksız sözleşmenizin fesih edilmesi halinde hangi davaları açarak haklarınıza kavuşacağınızı size danışmanlık ile bildirmiş olacaktır.

Örnek bir davada, davanın nasıl açılacağı, davada neleri ne kadar talep edeceği, ve bu taleplerini nasıl ispat edeceği hakkında fikir edinmeniz açısından örnek yargı kararı sunuyoruz.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davacının …….. tarihleri arasında davalı işyerinde tezgahtar olarak net 1.475,00 TL ücret karşılığında çalıştığını, ücretin asgari ücret kadarının banka kanalıyla geri kalan kısmın elden ödendiğini, işyerinde yemek verildiğini, dini bayramlarda yarım maaş ikramiye ödendiğini ve ramazan ayı için de 150 TL erzak yardımı yapıldığını,

İş akdinin haksız, gerekçesiz ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, 8.289.88 TL kıdem, 1.783,21 TL ihbar tazminatı ödendiğini, işyerindeki mesainin haftanın 5 günü 08:00-18:00, Cumartesi ise 08:00-13:00 saatleri arasında olduğunu ancak davacının mesaiye saat 07:00’da başladığını,

29 Ekim ve yılbaşı günleri hariç ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını, yıllık izinlerinin yılda 2 hafta olarak kullandırıldığını belirterek 5000 TL kıdem, 2000 TL ihbar, 5000 TL fazla mesai, 1000 TL yıllık izin, 2000 TL resmi bayram genel tatil alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak