İş Hukuku Avukatı Ankara » Arabulucu ve Arabuluculuk, İş Hukuku Avukat Danışma, Kıdem Tazminatı

Ankara Avukat

ANASAYFA

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara  İş Hukukunda, Arabuluculuk nedir Danışmanlık konuları nelerdir?  İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki her türlü hakların ve sorumlulukların tanımlandığı, iş hayatının Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak işleyişini inceleyen hukuk dalıdır.

İş hukukunda temel ilke olarak işçi haklarının korunması benimsenmiştir ve her türlü mağduriyette hukuki süreçlere işçilerin penceresinden bakılır.

İş Kanunu Danışma – İş Hukuku Arabulucu

İş Kanunu’nda danışma ve arabulucu gerektiren durumlar, işçinin ya da işverenin yaşamış olduğu haksızlıkların, mahkeme ile ya da mahkemeye müracaat olmaksızın çözülmesi gereken durumlardır.

Arabuluculu, özel hukuk davalarında, mahkeme olmasa dahi, üçüncü bir kişi olarak, tarafların anlaşmalarını sağlar. Suç teşkil eden durumların çözülmesinin arabulucu ile değil uzlaşma yolu ile çözülmesi, karıştırılmamalıdır.

İş Kanunu’nda Düzenlenmiş İşçinin Hakları Nelerdir?

İş Kanunu’nda işçinin hakları, farklı durumlar itibari ile düzenlenmiştir. İşçinin işten çıkarılma durumlarında talepte bulunabileceği hakları ve iş kazasına uğradığında yine talepte bulunabileceği farklı hakları vardır. İş akdinin haksız feshi durumunda işçi;

 • Kıdem tazminatı,
 • İhbar tazminatı,
 • İşe iade davası

Haklarından yararlanabilecektir. Nitekim söz konusu davaları açabilmek adına gereken bir yasal süre bulunur. İşe iade davalarının zaman aşımı süresi 1 ayda sona ermektedir. Bu nedenle İş Kanunu danışma – İş Hukuku arabulucu seçeneklerinden faydalanmak, işçi ve işveren için süreçte olası bir hak kaybının önüne geçecektir. Aynı zamanda bu, zorunlu hale getirilmiştir.

İşçinin iş kazası geçirmesi durumlarında, talepte bulunabileceği;

 • Maddi ve manevi tazminat,
 • Destekten yoksun kalma Hakları bulunur.

Arabulucu Seçimi Nasıl Yapılır?

Kimler Arabulucu Olabilir?

Arabuluculuk yalnızca isteğe bağlı var olması gereken bir durum değildir. Arabuluculuk;

 • Zorunlu,
 • İhtiyari

Olmak üzere ikiye ayrılır. Bazı hallerde yargı süreci ile durum çözülmeden önce, arabulucuya gitme zorunluluğu bulunur.

Yalnızca Adalet Bakanlığı arabulucuk listesine kayıtlı olan kişiler arabulucu olabilecektir. Herkesin hukuk fakültesi mezunu olsa dahi arabulucu olma hakkı yoktur. Arabuluculuk şartları;

 • Hukuk fakültesi mezunu olmak,
 • Meslekte 5 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Davranış psikolojisi, iletişim teknikleri konusunda eğitim almış olmak,
 • Arabuluculuk sınavını geçmiş olmak

Şeklinde ifade edilir. Adliyelerin arabulucu merkezlerine gidilerek arabulucudan yardım alınabilir. Avukatlar da arabuluculuk yapabilmektedir.

Arabuluculuk

İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı ve Arabulucuk Süreci

Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Hukuku Avukatı Ankara konusu içinde yer alan önemli hususlardan birisi İşçinin Tazminat haklarının alınmasında ki başlangıç süreci olan arabuluculuk başvurusunun nasıl yapılacağı ve sonuçlarının neler olacağıdır.

İş hukuku alanında zorunlu hale getirilen arabuluculuk sistemi yasalaşarak yürürlüğe girecek. İş mahkemesine işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ve işe iade talepleri için,  işveren ise alacakları ile varsa tazminat kalemleri nedeniyle önce arabulucuya başvurulacak, sonuç alınmaması durumunda dava açabilmektedir.

Arabuluculuk, iş davalarında artık zorunlu dava şartı kabul edilmiştir. Zorunluluk dışında tutulan iş kazalarıyla meslek hastalıklarından dolayı maddi veya manevi tazminat davaları ile rücu davalarında kapsam dışında tutulmuştur.

Arabuluculuk başvuru süreci kısaca şu şekilde olmaktadır. Adliyelerde bulunan Arabuluculuk Merkezlerine yapılan başvuru ile yapılmaktadır. Arabuluculuk merkezine forum doldurarak, adı soya adı adres ve iletişim bilgiler ile karşı tarafın bilgileri, adresleri ve iletişim bilgileri bildirilir.

Başvuru forumunda, arabulucuya başvuru sebebi de belirtilir. Bu aşamadan sonra arabulucu toplantı günü verilir.  İşçi veya avukatı toplantı günü toplantıya katılarak anlaşma zemini oluşturulur.

Arabuluculuk Başvuru Ücretleri Ne Kadar Tutar?

Zorunlu arabuluculuk ilk bir saate kadar ücretsizdir. Arabulucu ile yapılan toplantı da anlaşma olmaz ise işçi ücret ödemez.

Uzlaşma olması halinde alınacak tazminat miktarına göre işveren işçi % 3 arabulucuya ücret ödemesi gerekmektedir.

Arabuluculuk Başvuru Süreci Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

Arabuluculuk süreci, 3 hafta içinde tamamlanması öngörülmektedir. Arabulucu zorunlu hallerde 1 hafta daha uzatabilir. Bu anlatımla arabuluculuk sürecinin daha kısa süreceğini belirterek en geç 4 hafta içinde tamamlanmaktadır.

Arabulucu Merkezine Avukat İle Başvuru Nasıl Yapılır?

İşçi tazminat nedeniyle arabulucuya ve iş mahkemesine açılacak davalarında davasını kendi takip edeceği gibi kendisinin Avukata vekalet vermesi ile de takip edebilir. İş Hukuku alanında arabulucuya zorunlu başvuru gerektiren durumlar ile daha sonra iş mahkemesine açacağı davaları iş hukuku avukatı ile takip edilmesinin her zaman yararı ve önemi büyüktür.

Arabulucuya başvuru halinde haklarının neler olacağı, hesaplamanın nasıl yapılacağı, ne kadar tazminat talep edileceği, bilinmesi gerekmektedir. Arabulucu sistemine başvuru halinde avukat ile başvurunun yapılması halinde sürecin daha sağlıklı ve faydalı yürüyeceğini belirtmek isteriz.

İş Avukatı Danışma

İş Hukuku Avukatı

İş Mahkemesine Dava Açma Süreci

İş Hukuku Avukatı Ankara konusu içinde yer alan bir başka  önemli hususta İşçinin Tazminat haklarının alınmasında ki başlangıç noktası olan arabuluculuk başvurusu sonrası uyuşmanın olmaması halinde iş mahkemesine nasıl dava açılacağı ve sonuçlarının neler olacağıdır.

İş Mahkemesine Dava Nasıl Açılır 

Zorunlu Arabuluculuk başvurusunu tamamlayan işçi görüşmelerde anlaşma sağlanamamışsa iş mahkemesine dava açabilir. İşçi iş mahkemesine dava açarken, talep edeceği haklarının neler olduğu, tazminat miktarlarını, iş sözleşmesinin kimin tarafından fesih edildiği dava dilekçesine yazması gerekmektedir.

İş mahkemesine işçi alacaklarınız veya işe iade talepleriniz olması durumunda mutlaka iş hukuku avukatı ve danışmanlık ile sürecin başlatılması sizin faydanıza olacaktır. Çünkü açılacak davada alınacak hakların hangilerinin ne biçimde talep edileceği nasıl ispat edileceği sürecin doğru başlatılmasında ve ilerlemesinde önemli olacaktır. Ayrıca sürecin avukat ile takip etmeniz durumunda hak ettiğiniz alacak kalemlerinin ispatı kolay olacak ve  Tazminat miktarlarının da artmasında etkisi yüksek olacaktır.

İş Hukuku Dava Türleri

İş hukukunda en sık karşılaşılan dava türleri kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi iş alacakları, işe iade davalarıdır.

Yaygın olarak dava konusu olan bu süreçlerin dışında, işçi ücretleri, çalışma koşullarına yönelik mağduriyetler, işçi sendikalarına yönelik her mevzuat iş hukukunun çalışma alanına girer.

İş hukukunda yapılan düzenleme nedeniyle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi iş alacakları, işe iade davaları açılmadan önce arabuluculuk merkezlerine başvuru yapılması zorunlu olmuştur.

Bu nedenle İş hukukunda arabuluculuk süreci ve işçi tazminat alacakları için dava süreci ayrı ayrı aşağıda anlatılmıştır.

İş Mahkemesi Dava Avukatı Ücretleri ve Masrafları

İş hukuku içerisinde iş mahkemelerinde görülen işçi davaları olan, kıdem ve ihbar, işe iade davası, hizmet tespit davası ve  iş kazası tazminat davalarının açılması esnasında mahkeme harç ve masrafları ile tanık ücretleri mahkeme veznesine peşin yatırılması gereklidir.

İş davası mahkeme harç ve masrafları ile tanık ücretleri her Ocak ayın başında belirlenir. Dava harç ve masrafları, istenecek tazminat miktarı, dinlenecek tanık sayısı, bilirkişi ve keşif yapılması taleplerinize göre miktarlar değişmektedir. İş mahkemesinde ortalama bir dava harç ve masrafları 700 TL ile 1.000 TL olmaktadır.

İş Hukuku Arabulucu Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukukunda İş sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Olarak Fesih Hakkını Nasıl Kullanır

İş hukuku kapsamında işçinin iş hayatında yasal olarak düzenlenen hakların dışında bir uygulama yapılması durumunda, işçinin fesih hakkı bulunmaktadır.

İşçinin iş sözleşmesini fesih hakkı şu nedenlerden ortaya çıkmaktadır.

 1. Maaş, Fazla Mesai, Yıllık İzin Ücretleri İle Diğer Alacaklarının Zamanında Ödenmemesi veya Geç Ödenmesi
 2. SGK Kayıtlarında Primlerinin Eksik Yatırılması
 3. Fazla Mesai Çalışan İşçinin Muvafakat Olmadan Fazla Mesai Yaptırılması
 4. Sık Sık Şube ve Yer Değiştirme
 5. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik
 6. İşçiye Hakaret ve Kötü Davranma

İşçinin İşten Haksız Olarak Çıkarılması Durumundaki Haklar?

İşçilerin haklarını kendi başlarına koruma mücadele içerisinde bazı zamanlar işverenler kendi istedikleri gibi düşük ücret karşılığı yüksek performans elde edemeyince bazı işçileri işten çıkarabiliyorlar.  Bu hususta yasalar da tamimiyle işçilerin haklarını güvenliğini sağlamak üzere düzenlenmiştir.

İşten çıkarma hallinde çalışma sürelerine göre ihbar hakkını kullandırması gerekmektedir.Buna ek olarak işçilerin 1 yıllık çalışma sürelerinin sonrasında kıdem tazminatı hakları olduğunda kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

İşçi haksız olarak iş sözleşmesinin fesih edilmesi, haklarının ödenmemesi halinde işçi alacakları ve işe iade için haklarını kullanabilir.

İş Mahkemesi Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İşe İade Hakkı Arabuluculuk Ve Dava Süreci

İş Hukuku Avukatı Ankara konusu içinde yer alan bir diğer husus işe iade arabuluculuk başvurusu durumunda haklarınızın neler olacağı yada anlaşma olmaması halinde iş mahkemesine dava açma süreleri hakkının nasıl kullanılacağı ve sonuçlarının neler olacağıdır.

İşe İade Arabulucuya Başvuru 

İş yerinde yaşanan farklı sorunlardan kaynaklanarak işverenler işçilerin görevleri haksız bir nedenle sona erdire biliyorlar. Ancak işçinin bu durumda gerekli başvuru ve sonunda dava açarak yeniden işe iade talebi  ile kazanması mümkün olmaktadır.

İşe iade talebi bulunan işçinin dava açmadan arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. İş sözleşmesi feshi edilen işçi fesih bildiriminin haksız olduğunu iddiasıyla fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içresinde işe iade talebiyle arabulucuya başvuru yapmak zorundadır.

İşe iade sebebiyle arabulucuya başvuru sonrası taraflar toplantıya katılarak anlaşma yada anlaşmama hakkını kullana bilirler. Bu süre 3 ile 4 hafta içerisinde karara bağlanır.

Arabuluculuk başvurusu olumsuz sonuçlanmış ise son tutanakta belirtilen tarihten itibaren iki hafta içinde işe iade talebi ile iş mahkemesinde dava açma hakkı olacaktır.

İşe İade Arabulucuya Başvurunuzu Ve İşe İade Davasını İş hukuku Avukatı Ankara aracılığı ile yapabilirsiniz. İşe iade süreciniz de iş hukuku avukatı ile sürecin takip edilmesi halinde iş kanunu ile örnek yargı kararları göz önüne alarak iş sözleşmesinin işverence haksız olarak fesih edilip işten çıkarılma durumunuz iş kanunda belirtilen usullere uygun olmadığı, performans düşüklüğünün ise işten çıkarma da en son seçenek olduğunu ispat ederek işe iade talebinizin kabul edilmesinde ki oranınız yükselecektir.

Arabuluculuk Ne Kadar Sürer?

İş Hukukunda İşçinin Tazminat Hakları Nelerdir

İşçinin Tazminat Talepleri Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, İşe İade, Hizmet Tespit, İş Kazası Sonucu Tazminat,Kötü Niyet Tazminatı, Ücret Alacağı, Fazla Mesai Ücret Alacağı, Yıllık İzin Ücret Alacağı gibi olarak sıralayabiliriz.

Kıdem Tazminatını kısaca anlatacak olursak; Kıdem tazminatı, işverenin işçiyi haklı nedenlere dayanmadan, hukuka aykırı olarak işten çıkarması sebebi ile ya da. İşçinin hukuka aykırılık teşkil etmeyecek unsurlardan birine dayanarak işten çıkması sebebi ile 4857. Sayılı İş Kanunundaki ilgili madde gereğince işverenin işçiye ödemek zorunda olduğu tazminat bedelidir.

Kanun koyucu kıdem tazminatı ile işçinin bir andaki ekonomik durumunun değişmemesi ve bir süre aynı biçimde fakirliğe düşmeden hayatına devam etmesi ve tekrar düzen kurması amacı ile bu tazminatın ödenmesini gerekli görmüştür. İş hukuku kıdem tazminat hakları ile ilgili İş Hukuku Avukatı Ankara ile danışmanız sizin faydanıza olacaktır.

İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Hakları

İş Hukuku Avukatı Ankara konusunun en hassas alanlarındandır iş kazası. İşçinin ve yakınlarının maddi ve manevi tazminat hakları, SGK ya başvuru süreci, sağlık raporlarının alınması Tazminat miktarlarının hesaplanması bu davada merak edilen hususlardır.

Çalıştığı iş yerinde herhangi bir biçimde işe bağlı olarak kaza geçiren kişinin kendisinin ya da bu kişinin yakınlarının açabileceği davalar sonucunda tazminat elde etmesi mümkün olabilmektedir.

Maddi ve manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı iş kazalarında tazminat davalarına konu olan talepler olarak sıralayabiliriz.

İş kazası nedeniyle maddi tazminat ile manevi tazminat işçi talep edebileceği gibi, iş kazası nedeniyle hayatına kaybeden işçinin mirasçıların da manevi tazminat ve maddi tazminat ve destekten yoksun kalma nedeniyle dava açma hakkına sahiptir.

İş Kazası davasının ilk açılma aşamasından kazayla ilişkili olarak oluşturulan doktor ve polis raporları, SGK başvuru belgeleri, iş kazasında müfettişlerin kusur tespiti, dava öncesi tazminatların hesaplanarak miktarlar olarak talebi ile her türlü detayın eksiksiz bir biçimde sunulması ve takip edilmesini sağlamak adına mutlaka bir İş Hukuku Avukatı Ankara aracılığı ile sürecin yönetilmesi gerekmektedir.

Hizmet Tespit Davası – İş Hukuku Avukatı 

İşçinin sosyal haklardan faydalanması, için işveren SGK’ya ödediği maaş miktarına göre prim ödemektedir.

Bu prim miktarı en az asgari ücret tutarından hesaplanır. Bu primlerin yatması ile iş kazalarında haklardan faydalanma, ailesini ve çocukları dahil, sağlık hizmetlerinden faydalanma, en önemlisi de emekli olma yaşında bu primlere göre süresinde ve yatan miktarlardan maaşı bağlanır.

İşveren işçiyi çalıştırıp kanuni yoldan maaşını bankadan ödemeden, elden ödeyerek resmiyet kazanmadığı için primlerde gerçek değerinde görünmemektedir. Bu durumda işçi iş mahkemesine müracaat ederek hizmetinin sayılması için dava açabilir.

İş Hukuku Avukatı Tavsiye Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Talepleri

İş Hukuku Avukatı Ankara etiketinin dava konularında en zor ispatı olan davalardandır. İşçinin ve yakınlarının maddi ve manevi tazminat hakları, SGK ya başvuru süreci, sağlık raporlarının alınması Tazminat miktarlarının hesaplanması bu davada merak edilen hususlardır.

Meslek hastalığı, sigortalının iş yerinde bir nedenle ya da işin yürümesi şartlarından dolayı geçici olarak ya da sürekli hastalık olabileceği gibi, bedensel ya da ruhsal özürlülük halleridir.

İş hukuku içerisinde iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölüm veya meslekte kazanma gücünü kısmen ya da tamamıyla kaybetmesi sebebiyle. Açılan tazminat davalarında hakim, kural olarak, zarar ve tazminat hesabına dair bütün verileri saptamak zorundadır.

İş kazası yada meslek hastalığı sonucu, ölüm ya da cismani zarara uğrayan işçinin eline geçen aylığın miktarı. Yaşam süresi ile ne kadar çalışma yapabileceğinin süresi, iş göremezlik oranı. Davacıların sosyal ve mali hali, çalışma ile ne kadar destek sağlayacağı ve destek etme oranı. Eşinin ilerde evlenebilme durumu,  ve Sosyal Güvenlik Kurum’unca yapılan yardımların miktarı. Gibi hususlar tam ve kusursuz olarak belirlendikten sonra, dosya hesap için hesap uzmanına verilir.

İş Hukuku Avukatlarına Bakan Avukatlar

İş Hukuku Avukatı Ankara

İstinaf ve Yargıtay Başvuru Sonucu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İşçi tazminat davaları yapılan düzenleme nedeniyle  iş hukuku kaynaklı iş mahkemesi davaları artık daha hızlıca sonuçlanmaktadır. İş davaları ortalama 6 ile 8 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Bölge Adliye Mahkemeleri (istinaf Mahkemeleri) kurulması sebebiyle ilk itirazlar istinaf mahkemesine yapılmaktadır. İstinaf Mahkemelerinin 2019 yılı 48.800 TL’ye kadar olan tazminat konusunda ki kararları kesin karardır.

Önceden Yargıtay 22 Hukuk Dairesine giden temyiz dosyaları 1 ile 2 yıl arasında sonuçlanmakta iken Bölge adliye mahkemelerinin kurulması ile bu süre kısalarak 3 ile 6 ay arasında sonuçlanmaktadır.

İş Davalarında Tanık Anlatımı Önemli Mi?

İş Hukuku Avukatı Ankara | İş davaları genel anlamda, en çok başvurulan tanık anlatımları ile ispat edilmeye çalışılmaktadır. Örnek kararda, Yargıtay 9 H.D. kararında “Tanığın beyanı sadece birlikte çalıştığı dönem için fazla çalışmayı ispatlar.

Tanıkların çalışmadıkları dönem için fazla çalışma ile hafta tatili çalışması bayram ve genel tatil çalışmaları kanıtlanamamış olmakla sözü edilen döneme ait isteklerin reddine karar verilmelidir” denilmiştir.

İş Avukatları Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İşçi Alacaklarında Örnek Yargılama ve Yargı Kararı – İş Hukuku Avukatı Ankara

İş mahkemesine açılan işçi alacakları davasında esas temel ücret miktarı, davacının kıdem tazminatı, fazla çalışma alacağı ve UBGT alacağına hak kazanıp kazanmadığı ve miktarları ve usulü işlemler hususunda ihtilaf giderilmesi sebebiyle dava açılmıştır.

İş mahkemesinde yapılan yargılamayı değerlendiren üst mahkeme, Yemin deliline dayanan taraf deliller toplandıktan sonra iddialarını ispat edemediği kanaatinde ise yemin teklif edebilir.

İlk derece Mahkemesinin taraflardan birinin dayandığı yemin teklifini hatırlatılmaması usul ve yasaya aykırılık yoktur. Tek tanık olmaması nedeni ile sırf davalıya karşı davasının olması beyanlarını geçersiz kılmaz. Mahkemece bilirkişi raporuna itiraz üzerine ikinci bilirkişi raporu alınmıştır ve bu rapora itibar ile karar verilmiştir. Raporlar arasında miktar itibariyle fark olmakla birlikte mahkemece itiraz üzerine alınan rapor dosya kapsamına uygun olduğundan davalının usule yönelik tüm istinaf başvurularının reddi gerekir.

Davalının Yurt dışında ki iş yerinde beton santral sorumlusu olarak çalışmış, içeriksiz istifa dilekçesi ile işten ayrılmış, 03 kod olarak ayrılış bildirgesi verilmiştir.

Davacının 2010 tarihli iş sözleşmesinde ücreti 1800 USD olarak belirlenmiştir. Mahkemece emsal ücret araştırması yapılmıştır. Tanıkların beyanında da ücrete ilişkin 3 adet farklı beyan vardır. Bilirkişi tüm incelemeleri esas alarak fesih tarihindeki ücreti 2000 USD olarak esas almış ve tavan miktardan hesaplama yapılmıştır. (İş Hukuku Avukatı Ankara)

İş Sözleşmesi ödenmeyen işçilik alacaklarının varlığı bilirkişi raporu ile de belirlendiği üzere ödenmeyen ücretler nedeniyle haklı nedenle fesih edilmiştir. Tanık beyanlarına göre fazla çalışma ve UBGT alacağı hesaplanmış, UBGT alacağında mahkeme için seçenekli rapor düzenlenmiştir. Esas alman temel ücret ve hesaplanan fazla çalışma ve UBGT alacağı 2. rapordan hüküm altına alınmakla davacının yaptığı iş ve dosya kapsamındaki belirlemelere uygundur. Bu nedenle davalının bunlara yönelik istinaf başvurusu yerinde değildir.

İlkay Hukuk Blog

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara 

İŞ DAVASINDA ARABULUCULUK süreci zorunlu bir durum olmakla beraber, iş mahkemesine arabulucu başvuru numarası ve tutanağı ile dava açılabilmektedir.

Burada ki soru iş iş davasında arabulucuya nasıl başvuru yapılacağı önemli olarak öne çıkmaktadır. Tabi ki İş hukukunda arabulucuya başvuru süreci gerek kendiniz gerekse avukat aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz.

Bu başvuruyu bulunduğunuz adliyede oluşturulan arabuluculuk merkezine tanzim edilen forum ile başvuru yapılabilir.

Yukarıda sorulan sorularının devamı olarak görebiliriz. İşe iade talebi de getirilen zorunluluk kapsamı içindedir. Yani işçinin işe iade talebi var ise öncelikle adliyede bulunan arabuluculuk merkezine başvuru yapması zorunludur.

İş Hukuku Avukatı Ankara konusunda danışma konuları, arabuluculuk süreci ve iş mahkemesi dava sürecinde tazminat ve diğer hakların alınmasında izlenecek yöntemlerdir. Ayrıca Tazminat miktarlarının hesaplanması, ne zaman alacağı arabulucuk ve  dava sürecinde merak edilen hususlardır.

İşe İade Davası Yargı Kararı

Açılan iş iade davasında, iş akdinin feshedilmesinin haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığıdır. Davacının iş akdinin, İş Kanununun 19. maddesine aykırı olarak yazılı olarak bildirim yapılmaksızın, işçinin savunması alınmaksızın feshedildiği dosya içeriğinden, dinlenen davalı tanık beyanlarından anlaşılmaktadır.

Davacının, gerçekten iş akdini bildirimsiz feshedilmesine sebep olacak bir eyleminin olması halinde bu konudaki suçlamanın bildirilmediği, bu hususta tutanaklar tutulmadığı, savunmasının alınmadığı, iş kanununun bu açık hükümleri ve yerleşmiş Yargıtay kararlan gereği yapılması zorunludur.

Fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmemiş olmasının davacı hakkındaki iddialara karşı savunmasının alınmamış olmasının iş akdinin feshin geçersiz kıldığı kanaatine varılmakla, Feshin geçersizliğine ve davacının İŞE İADESİNE karar verilmiştir.

İşe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak, takdire davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine, davalının bundan sorumlu tutulmasına, davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içerisinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin gerektiğine karar verilmiştir.  (İş Hukuku Avukatı Ankara)

3600 Prim Gün Sayısı Kıdem Tazminatı Hakkı

İş Hukuku Avukatları

Arabuluculuk Başvuru Sonrası İşçi Alacakları Örnek Yargı Kararı

İşçi işçilik alacakları yada işe iade talebi için yukarıda da bahsettiğimiz gibi öncelikle arabulucu sonucuna göre iş mahkemesine başvuru yapabilmektedir. Burada önemli husus işçi iş mahkemesine dava açma istemesi halinde arabulucuya başvuru numarası ve tutanağı mutlaka açılacak dava dilekçesine eklenmelidir.  (İş Hukuku Avukatı Ankara)

Tanık beyanları, SSK’ya verilen çıkış bildirgesinde davacının işten çıkış sebebinin kod 29 olarak (işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih) bildirilmesinin savunmayla çeliştiği, devamsızlık tutanakları içeriğinin ispatlanamadığı, tutanakları nasıl imzaladığını hatırlamadığını, davacının işten çıkış tutanağını imzaladığını hatırladığını beyan etmiştir.

Ay sonunda 3 gün gelmeyince telefon etmesi üzerine işe gelmeyeceğini söylediği yönündeki beyanı ve davacının ödenmemiş işçilik alacaklarının bulunması iş akdini işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İş Kanunun 24/II-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshettiği sonucuna varılmakla davacı kıdem tazminatına hak kazanacak ve iş akdini kendi feshettiğinden ihbar tazminatı talep edemeyecektir.

Ücretin miktarını ispat yükümlülüğünün davacıya ait olduğu, tanık beyanlarının davacının iddia ettiği 1.680,00 TL. net ücreti doğruladığı ve emsal araştırması sonucu bildirilen miktarla da uyumlu olduğu, hükme esasa alınan  tarihli bilirkişi  tarafından düzenlenen raporun 7.sayfasında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; davalı iş yerinde maaş +sefer primi uygulamasının bulunduğu. (İş Hukuku Avukatı Ankara)

İşçinin mikser şoförü olarak bu usulle çalıştığı, fazla çalışma ücretinin aylık maaşa ilave olarak ödenen primlerin eklenmesiyle tespit edilen ücretin %50 zamlı saatlik ücretine göre hesaplanması gerektiği, bu şekilde yapılan hesaplamadan sefer primlerinin mahsup edilmesi ile fazla mesai alacak miktarının belirlenmiştir.

Tanık beyanlarından davacının dini bayramlarda, Yılbaşında ve 29 Ekim gününde çalışmadığı anlaşıldığından yapılan çalışma karşılığı ücretin ödendiğine dair delil bulunmadığından yasa gereği bir yevmiye karşılığı UBGT alacağının ödenmesi gerektiği ve yine aynı bilirkişi raporunda bu doğrultuda %35 hakkaniyet indirimi yapılarak hesaplama yapıldığı ve dosya kapsamına göre belirlenen hafta tatili ücretinin tespit edilmiştir.

Fazla mesai hesabı yapılırken hafta tatili yapılan günler, fazla mesai tahakkuklarının yapıldığı aylar ile kış aylarına denk gelen dönemlerin hesaplama dışı tutulduğu, fazla mesai ücretinin ödendiğini ispat yükümlülüğünün davalı işverende olduğu, fazla mesai ödenmemiş aylarda fazla mesai yapıldığının tanık beyanlarıyla ispatlanmıştır.

Ödenmeyen aylara ilişkin fazla mesai ücretini ödediğini ispatlayamadığı ancak bilirkişi tarafından belirlenen fazla mesai alacağından mahkemece hakkaniyet indirimi yapılmadığı görülmekle taleple bağlı olarak %30 oranında hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği, karardaki alacaklara uygulanan faiz türü ve kıdem tazminatına uygulanan faiz başlangıç tarihinde yasaya aykırılık görülmemiştir.

Fazla Mesai Agi, Yıllık İzin Ücretlerin Hesaplanması Örnek Yargı Kararı

Yıllık ücretli izinleri kullanmadığını beyan ederek yıllık ücretli izin alacağını talep ettiğine göre; 4857 sayılı İş Kanununun 53 ve 59. maddeleri gereğince izin ücreti alacaklısı olduğu kanaatine varılmıştır.

Davacı, kendine ait aylık ödemelerinde AGİ’lerin “bekar ve çocuksuz” işçiye göre hesaplanıp ödendiğini, halbuki “evli ve eşi çalışmayan” kriterine göre ödemenin yapılması gerektiğini, bu durumda fark AGİ alacağının doğduğunu iddia ile fark AGİ alacağı talebinde bulunmuştur.

Gerçekten davalı tarafça sunulu işyeri kayıtları ve bordrolar incelendiğinde davacıya yapılan ücret ödemelerine “bekar ve çocuksuz” kriterine göre AGİ eklemesinin yapıldığı görülmüştür. Davacının nüfus kaydına göre evli ve çocuksuz olduğu anlaşılmakla, gerçekte kendisine “evli-eşi çalışmayan çocuksuz” kriterine göre AGİ ödemesi yapılması gerekmektedir. Bu durumda her iki kriter arasında fark bilirkişi raporunda AGİ fark alacağı olarak hesaplanmıştır.

Davacının dava dilekçesindeki fazla çalışma iddialarının tanık beyanlarına dayanılarak ispat edildiği kabul edilerek: davacının haftanın 4 günü 08.000-21.00 saatleri arasında 13 saat; haftanın 2 günü 08.00-19.30 saatleri arasında 11.5 saat çalıştığı kabul edilerek ve Yargıtay içtihatlarına göre günlük-çalışma süresinin 11 saatten fazla olduğu günlerde 1.5 saat ara dinlenmesi günlük,

Çalışma süresinden düşülmek suretiyle bilirkişi raporunda hesaplama yapılmıştır. (13.00-01.50 =11,5 saat; 11.50-01.50= 10). Davacının çalıştığı dönemde bir haftada: 11,5 X 4 = 46 saat; 10X2= 20 saat; 6 günde 46+20= 66 saat çalıştığı tespit edilmiştir. Fazla çalışma saati ise 66-45= 21 saattir. Böylece hesaplamaya esas haftalık fazla çalışma süresi = 21 saat’tir.

Davacı taraf, “çalışma süresi boyunca tüm resmi tatillerde çalıştığını, dini bayramlardan Kurban bayramlarında ilk iki gün, Ramazan bayramlarında da ilk gün çalışmadığını ve genel tatil ücreti taleplerinin olduğunu” iddia etmiş; davalı taraf ise “dini ve milli” bayramlarda işletmenin kapalı olduğunu, çalışma iddiasının yerinde olmadığını” savunmuştur. Davacı iddiası tanık beyanları ile doğrulanmıştır.

Tanıklar ortak bir şekilde “dini bayramların yalnızca ilk günü çalışmazdık, 2. ve 3. Günlerde çalışırdık, milli bayramların tümünde ve diğer resmi tatillerde çalışırdık” şeklinde ifade vermişlerdir.

Bu nedenle çalışma dönemi içerisinde kalan genel tatil günleri ve bayram günleri için taleple bağlı kalınarak Kurban Bayramı tatil günlerinde iki ve Ramazan Bayramı tatil günlerinden bir gün düşülerek Dini ve Resmi Bayramlar ve genel tatil günleri için bilirkişi raporunda ücret hesaplaması yapılmıştır.

İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı

İş Hukuku Avukatları

İş Hukuku Avukatı Ve Danışma

İş hukuku bir ülkenin çalışma alanını düzenlediği gibi, işçi ve işveren arasında yaşanan olumsuzluklar çözümü ve işleyişi belirleyen önemli bir kanundur.

İş hukuku konularında dava çokluğu nedeniyle davanın işleyişi ve  tecrübesi nedeniyle iş hukuku avukatı olarak tabir edilen avukatlar ile danışma yapmanız halinde özlük haklarınızın ne olduğu, İş sözleşmesini fesih hakkınızın neler olduğu yada haksız sözleşmenizin fesih edilmesi halinde hangi davaları açarak haklarınıza kavuşacağınızı size danışmanlık ile bildirmiş olacaktır.

Makalede İş Hukuku Avukatı Ankara konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

4.021 Görüntülenme

SORULAR

 1. Tespit dedi ki:

  İyi günler, İngiliz eşim 1995 yılından 2002 yılına kadar,özel bir yabancidil dersanesinde çalıştı. SSK işe giriş Bildirgesi 01/031999 tarihinde verilmiş ve07/02/2000 tarihinde 14 günlük uzun vadeli prim ödenmiş. 2002 yılından beri özel bir unuversitede çalışmaktadır, BU durumda emeklilik hakkı süresi uzamis durumda.is mahkemesine bir günlük hizmet tespit davasi acabilmenin koşulları nedir?Ne kadar sürebilir. Bize maliyeti ne olur? Teşekkür ederim

 2. Cengiz N. dedi ki:

  selam ben ankaradan mehmet ben bir iş yerinde 21 ay çalıştım 3 ay önçe cıkarıldım 5600 tl tazminat aldım 42 gün ihbar tazminatım varmış bilmniyordum mehkemeye versem olurmu

 3. kadir B. dedi ki:

  Haftada 7 saat fazla çalıştırılıyor olmamıza rağmen herhangi bir mesai ücreti ödenmiyor. Geçtiğimiz aya kadar hiçbir resmi tatilin mesaisi de ödenmedi daha doğrusu bankaya yatırıldı ama elden geri alındı. Ayrıca sigortalarımız asgari ücret üzerinden yatmasına karşın asgari ücretin üzerinde maaş veriliyor kalanını elden veriyorlar. Ayrıca kanunen çalışana vermekle yükümlü oldukları ekipmanların bir kısmını vermediler. Tüm bu süreçler boyunca olanlar için şahitlerin var. Elimde çalışma şifti vs. Fotoğrafları da var. Tazminat davası açmak istiyorum.

 4. Vildan B. dedi ki:

  Merhaba
  Kamu ya hizmet veren taseron firmasında çalışmaktaydım.ihale farklı bir firmaya verilerek yeni firmada kamu kurumu tarafından hicbir gerekçe gösterilmeyerek ve hakkımda bir tutanak olmadan çalışmayacaklarını ilettiler.bu konuda nasıl bir yol izlemeleyim kamu kurumu ihale değişikliklerinde gerekçe göstermeden benimle çalılmayacağını iletebilir mi yasal olark hakkı var mıdır
  Tesekkürler

 5. İlhan Taş dedi ki:

  İş mahkemesine dava actim bu tarz davalarda nsl kararlar cikar haksizliga ugradim 29. Madden atildim tazminatsiz olarak hic bir sucum olmadigi halde …Bu konuda emsal davalar da nsl kararlar verildi yada verilir

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp