Atla

İş Hukuku Avukatı Ankara


İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

2006 yılından beri İş Hukuku alanında edinmiş olduğumuz tecrübe ile, bir çok kurum ve şirketlere açılan toplu ve seri davaların takibi yapılmıştır. Hukuk büromuzda branşlaşma kapsamında İş Hukuku ve Tazminat Departmanı Avukatları ve yardımcı personeller ile teknolojik her türlü imakanların yanında, kendi yazılımımız olan Akıllı Hukuk Büro Yönetim Programları ile uzun zamandır beraber çalışan uyumlu ekip ile takibi sağlanmaktadır.

İş Hukuku alanında bir çok davanın takip edilmesi dava kararları ve bilirkişi raporları, yargıtay raporlarından oluşan değerli bir Arşive sahiptir. Bunun yanı sıra yargıtay dosyalarımızda bir çok davada oluşmuş önemli kararlar olup, emsal karar niteliğinde yayınlanan iş hukuku yargıtay kararları mevcuttur.  İş hukuku alanında kurucu avukat ve yönetici avukatların iş hukuku alanında, avukat arabuluculuk siciline kayıtlı Arabulucu olarak görev yapmakta olup, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (Basılmış Kitabı 2018 Seçkin) ve diğer yayınlamış kitapları, aktüerya hesap bilirkişi sertifikası bulunmaktadır.

İş Hukuku Ve İş Davalarında Danışmanlık

İş hukuku alanında iş mahkemesinin görev alanına giren davalar olan kıdem ve ihbar tazminat davaları, İş kazası tazminat davaları, meslek hastalığı sebebiyle tazminat davaları, işe dönüş davaları, sigortasız çalıştırılan işçinin hizmet belirleme davası, iş sözleşmesi sebebiyle alacak davaları,

Ödenmeyen maaş ücret alacağı, kullandırılmayan yıllık izin ücreti alacağı, ödenmeyen çok mesai ücret alacağı, ulusal bayram ve resmi tatil ücretleri, hafta tatil ücreti alacağı davaları, Mobbing davaları ile iş hukukunun ilgilendiren bütün davalarda danışmanlık hizmetleri ile işçi tazminatları gibi konularda İş Hukuku Avukatı Ankara ve Arabuluculuk ile iş hukuku alanında hizmet sunmaktayız.

İş Hukuku Avukatı Ankara

 

İş Hukukunda ARABULUCULUK Süreci 

1. Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır

İş hukuku alanında zorunlu hale getirilen arabuluculuk sistemi yasalaşarak yürürlüğe girecek. İş mahkemesine İşçi , kıdem tazminatı, ihbar  tazminatı, fazla mesai, yıllık izin gibi alacaklar için; işveren ise alacakları ile varsa tazminat kalemleri nedeniyle önce arabulucuya başvurulacak, sonuç alınmaması durumunda dava açabilmektedir.

Arabulucuk iş davalarında artık zorunlu dava şartı kabul edilmiştir. Zorunluluk dışında tutulan iş kazalarıyla meslek hastalıklarından dolayı maddi veya manevi tazminat davaları ile rücu davalarında kapsam dışında tutulmuştur. 

İş hukuku davalarında zorunlu hale gelen arabuluculuk sisteminde, işçinin hangi hakları için arabulucuya başvuru yapması gerektiği, yetkili arabuluculuk merkezinin hangisi olduğu, arabuluculuk ofislerine başvurunun nasıl yapılacağını bilmesi gerekmektedir.

2. Arabuluculuk Başvuru Ücretleri Ne Kadar Tutar

Arabuluculuk süreç olarak, Adliyelerde bulunan Arabuluculuk Merkezlerine yapılan başvuru ile yapılmaktadır. Arabuluculuk merkezine forum doldurarak, adı soyaadı adres ve iletişim bilgiler ile karşı tarafın bilgileri, adresşeri ve iletişim bilgileri bildirilir. Ayrıca forumda, arabulucuya başvuru sebebide belirtilir. Bu aşamadan sonra arabulucu toplantısına katılım sağlanmakta, uzlaşma olması halinde alınacak tazminat miktarına göre, anlaşma olmaması halinde başvuru ve arabuluculuk ücreti bulunmamaktadır.

3. Arabuluculuk Başvuru Süreci Ne Kadar Sürede Tamamlanır

Arabuluculuk süreci, 3 hafta içinde tamamlanması öngörülmektedir. Arabulucu zorunlu hallerde 1 hafta daha uzatabilir. Bu anlatımla arabuluculuk sürecinin daha kısaca süreceğini belirterek en geç 4 hafta içinde tamamlanmaktadır.

4. Arabulucu Merkezine Avukat İle Başvuru Nasıl Yapılır

İşçi tazminat nedeniyle arabulucuya ve iş mahkemesine açılacak davalarında davasını kendi takip edeceği gibi kendisinin Avukata vekalet vermesi ile de takip edebilir. İş Hukuku alanında arabulucuğa zorunlu başvuru gerektiren durumlar ile daha sonra iş mahkemesine açacağı davaları İş hukuku Avukatı ile takip edilmesinin her zaman yararı ve önemi büyüktür.

Arabulucuya başvuru halinde haklarının neler olacağı, hesaplamanın nasıl yapılacağı, ne kadar tazminat talep edileceği, bilinmesi gerekmektedir. Arabulucu sistemine başvuru halinde avukat ile başvurunun yapılması halinde sürecin daha sağlıklı ve faydalı yürüyeceğini belirtmek isteriz.

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukukunda İş Davası Nasıl Açılır -İş Mahkemesinde Dava Süreci

1. İş Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır 

Arabulucu sürecini tamamlayan ve anlaşma sağlanmaması halinde işçi iş mahkemesine dava açabilir. Açılan davalarda alınacak hakların hangilerinin ne biçimde talep edileceği, mahkemenin ara kararlarında vermiş olduğu sürelerin takip edilmesi hak kaybını önlenmesinde önemlidir. Ayrıca İşçinin hak ettiği alacak kalemleri ve  Tazminat miktarının artmasında da etkisi yüksek olacaktır.

Arabulucuya başvuru yapılmadan yada yanlış açılan veya yanlış talep edilen tazminat miktarlarından kaynaklı davanın ret edilmesi, ya da tazminat miktarının düşmesinden kaynaklı karşı davacı avukatı avukatlık ücretine hak kazanmış olacaktır.

İş mahkemesi Avukat Ücret ve Masrafları : İş hukuku içerisinde iş mahkemelerinde görülen işçi davaları olan, kıdem ve ihbar, işe iade davası, hizmet tespit davası ve  iş kazası tazminat davalarının açılması esnasında mahkeme harç ve masrafları ile tanık ücretleri mahkeme veznesine peşin yatırılması gereklidir. İş davası mahkeme harç ve masrafları ile tanık ücretleri her Ocak ayın başında belirlenir.

2. İş Hukuku Davalarında İşçinin Fesih Hakkı - İş Hukuku Avukatı 

İş hukuku kapsamında işçinin iş hayatında yasal olarak düzenlenen hakların dışında bir uygulama yapılması durumunda, işçinin fesih hakkı bulunmaktadır. İşçinin iş sözleşmesini fesih hakkı şu nedenlerden ortaya çıkmaktadır.

İş Hukukunda işçinin ücretlerinin ödenmemesi, yıllık izinlerinin kullandırılmaması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, SGK priminin eksik yatırılması, çalışma şartlarında esaslı değişiklik, sık sık yer ve şube değiştirilmesi işçinin haklı fesih sebeplerindendir.

     A - Maaş, Fazla Mesai, Yıllık izin ücretleri ile diğer alacaklarının zamanında ödenmemesi veya geç ödenmesi

     B - SGK kayıtlarında primlerinin eksik yatırılması

     C - Fazla mesai çalışan işçinin muafakatı olmadan fazla mesai yaptırılması

     D - Sıksık Şube ve yer değiştirme

     E - Çalışma koşullarında esaslı değişiklik

     F - İşçiye hakaret ve kötü davranma

İş Hukuku Avukatı Ankara

 

İşçinin Haksız Fesih Halinde Hangi Başvuru Veya Dava Açılır

1. İşçinin İşten Haksız Olarak Çıkarılması Durumundaki Haklar?

İşçilerin haklarını kendi başlarına koruma mücadele içerisinde bazı zamanlar işverenler kendi istedikleri gibi düşük ücret karşılığı yüksek performans elde edemeyince bazı işçileri işten çıkarabiliyorlar.  Bu hususta yasalar da tamimiyle işçilerin haklarını güvenliğini sağlamak üzere düzenlenmiştir.

Yasalar dahilinde bir işveren dilediği anda herhangi bir işçi ile ilgili işten çıkarma kararını verebilmektedir. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için işçinin kesinlikle haklı bir menfaati gerekçesi ile uzaklaştırılması gerekir. Böylece işveren keyfi tutumlar dahilinde işçilerin haklarına müdahale etmelerinin önüne geçilmiş oluyor. İşveren bir işçi ile ilgili haklı bir gerekçeyle işten çıkarma kararı verdiğinde kesinlikle öncesinde işçiyi iş araması için.

Belli bir süre vermesi gereklidir. Kişiler şayet 1,5 ile 3 yıl arasında bir süredir aynı iş yerinde çalışıyorlarsa bu durumda işverenin 6 haftalık bir süre öncesinde kişilere işten bırakılacaklarını haber vermesi gereklidir. Buna ek olarak işçilerin 1 yıllık çalışma sürelerinin sonrasında kıdem tazminatı hakları olduğunda kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

İş Hukuku Avukatı Ankara

2. İşe İade Arabulucuya Başvuru ve İşe İade Davası Şartları İş Hukuku Avukatı Ankara

İş yerinde yaşanan farklı sorunlardan kaynaklanarak işverenler işçilerin görevleri haksız bir nedenle sona erdire biliyorlar. Ancak işçinin bu durumda gerekli başvuru ve sonunda dava açarak yeniden işine geri dönme hakkını kazanması mümkün olmaktadır.

3. İşe İade Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler - İş Hukuku Avukatı 

İşe iade davası çıkan yasanın yaşallaşmasından sonra dava açılmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu getirilmiştir. İş sözleşmesi fesh edilen işçi fesih bildiriminde neden gösterilmediği ya da gösterilen sebebin geçerli bir neden bulunmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içersinde işe iade talebiyle arabulucuya başvuracak. İş Hukuku Avukatı Ankara

Arabulucu üç hafta içinde kararını verecek.Arabulucu başvurusu olumsuz olması durumunda nihai tutanağın tertip ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde işe iade talebi ile iş mahkemesinde dava açma hakkı olacaktır.

Tüm mahkeme kararlarına rağmen işveren hala işçinin işyerindeki çalışmasına geri dönmesini önlemeye çalışıyor. İse bu durumda işe iade davası açarak işçi haklarını koruyabilir. Haksız nedenle işten ayrıldığı için açılan davaların karara bağlanmasının sonrasında.

Bir aylık süre içerisinde işveren tarafından gerekli karar yerine getirilmediği takdirde işçi bu dava yoluna başvurabiliyor. İş hukuku İşe iade hakkında arabulucuya başvuru ve dava sürecinde İş Hukuku Avukatı Ankara ile danışmanız sizin yararınıza olacaktır.

İş Hukuku Avukatı Ankara

 

İş Hukukunda Tazminat Hakkı ile İşçinin Tazminat Talepleri?

Böyle bir durum söz konusu olduğunda işçinin ilk önce neden çalıştığı ve iş ürettiği konusu ile ilgili bir fikri olması gereklidir. İş hukukunda işçi bir işi para karşılığı yaptığı için iş üretmesi ve çalışması zorunlu olmaktadır.

Ancak burada kişinin çalışmaya zorunlu olmak ile işvereninin direktiflerini yapmaya zorunlu olmak arasındaki farkı, iyi bir biçimde ayırt edilmesi gereklidir. Her bir işçi üretim faaliyetlerinde yaptığı katkılardan kaynaklı ortaya bir iş çıkmasında payı olduğunun farkında olması gereklidir.

İşçinin Tazminat Talepleri Neler Olabilir

Kıdem Tazminatı, ihbar Tazminatı, İşe İade, Hizmet Tespit, İş Kazası Sonucu Tazminat, Kötü Niyet Tazminatı, Ücret Alacağı, Fazla Mesai Ücret Alacağı, Yıllık İzin Ücret Alacağı gibi konularda Tazminat ve Ücretlerini Talep Edebilirler.

Ancak bu durum işverene net ve şartsız bir bağlılık ortaya konacağını ispatlamaz. Pek çok işçinin yalnızca para kazanmalarından kaynaklı işverenlerine minnet duygusu benimsemesi ile karşılaşılabiliyor. İşten çıkarılan işçinin hakları hakkında iş hukuku avukatı ile danışmanız sizin yararınıza olacaktır..İş Hukuku Avukatı Ankara

1. İş Hukuku Kıdem Tazminat Hakkı - İş Hukuku Avukatı 

İşçinin korunması için meydana getirdiği durumlardan bir tanesi de kıdem tazminatı dır. Kıdem tazminatı, işverenin işçiyi haklı nedenlere dayanmadan, hukuka aykırı olarak işten çıkarması sebebi ile ya da. İşçinin hukuka aykırılık teşkil etmeyecek unsurlardan birine dayanarak işten çıkması sebebi ile 4857. Sayılı İş Kanunundaki ilgili madde gereğince işverenin işçiye ödemek zorunda olduğu tazminat bedelidir.

Kanun koyucu kıdem tazminatı ile işçinin bir andaki ekonomik durumunun değişmemesi ve bir süre aynı biçimde fakirliğe düşmeden hayatına devam etmesi ve tekrar düzen kurması amacı ile bu tazminatın ödenmesini gerekli görmüştür. İş hukuku kıdem tazminat hakları ile ilgili İş Hukuku Avukatı Ankara ile danışmanız sizin faydanıza olacaktır.

İş Hukuku İş Kazası Tazminat Hakkı

2. İş Hukuku İş Kazası Tazminat Hakkı

Çalıştığı iş yerinde herhangi bir biçimde işe bağlı olarak kaza geçiren kişinin kendisinin ya da bu kişinin yakınlarının açabileceği davalar sonucunda tazminat elde etmesi mümkün olabilmektedir.

Maddi ve manevi anlamda tazminat alma hakkını doğuran bu davalar iş kazası tazminat davası olarak bilinmektedir.

İş Kazasında sorumluluğu bulunan kişiler ile ilgili ceza davalarının açılması da yapılan kazanın türüne göre farklılık gösterebiliyor. İş kazası tazminat davalarını açarken toplanması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken. Zaman aşımı süreleri gibi çok fazla uğraştırıcı ayrıntılar bulunmaktadır.

İş kazası nedeniyle maddi tazminat ile manevi tazminat işçi talep edebileceği gibi, iş kazası nedeniyle hayatına kaybeden işçinin mirasçıların da manevi tazminat ve maddi tazminat davasını açma hakkına sahiptir.

Davanın ilk açılma aşamasından kazayla ilişkili olarak oluşturulan raporlara kadar her türlü detayın eksiksiz bir biçimde sunulmasını sağlamak adına mutlaka bir İş Hukuku Avukatı Ankara aracılığı ile sürecin yönetilmesi gerekmektedir.

3. İş Hukuku Meslek Hastalığı - İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara İş hukuku içerisinde İş kazası; İşçinin, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölüm veya meslekte kazanma gücünü kısmen ya da tamamıyle kaybetmesi sebebiyle. Açılan tazminat davalarında hakim, kural olarak, zarar ve tazminat hesabına dair bütün verileri saptamak zorundadır.

İş Kazası yada Meslek hastalığı sonucu, ölüm ya da cismani zarara uğrayan işçinin eline geçen aylığın miktarı. Yaşam süresi ile ne kadar çalışma yapabileceğinin süresi, iş göremezlik oranı. Davacıların sosyal ve mali hali, çalışma ile ne kadar destek sağlayacağı ve destek etme oranı. Eşinin ilerde evlenebilme durumu,  ve Sosyal Güvenlik Kurum'unca yapılan yardımların miktarı. Gibi hususlar tam ve kusursuz olarak belirlendikten sonra, dosya hesap için hesap uzmanına verilir.  

4. Hizmet Tespit Davası - İş Hukuku Avukatı 

İşçinin sosyal haklardan faydalanması, için işveren SGK'ya ödediği maaş miktarına göre prim ödemektedir. Bu prim miktarı en az asgari ücret tutarından hesaplanır. Bu primlerin yatması ile iş kazalarında haklardan faydalanma, ailesinib ve çocukları dahil, sağlık hizmetlerinden faydalanma, en önemliside, emekli olma yaşında bu primlere göre süresinde ve yatan miktarlardan maaşı bağlanır.

İşveren işçiyi çalıştırıp kanuni yoldan maaşını bankadan ödemeden, elden ödeyerek resmiyet kazanmadığı için primleride yatırmamaktadır. Bu durumda işçi iş mahkemesine müracaat ederk hizmetinin sayılması için dava açabilir.

İş Hukuku Avukatı Ankara

 

İş Mahkemesinde İş Davalarının Süreci Nasıl İlerler

İş Mahkemesinde İş Davaları Ne Kadar Sürer - İş Hukuku Avukatı 

İş Mahkemesinde İş Davalarının İstinaf ve Yargıtay Süreci Ne Kadar Sürer

 işçi tazminat davaları 2011 yılı sonrası yapılan düzenleme nedeniyle  (6100 S.HMK)  iş hukuku kaynaklı iş mahkemesi davaları artık daha hızlıca sonuçlanmaktadır. İş davaları ortalama 6 ile 8 ay arasında sonuçlanmaktadır.  

2016 yılında Bölge Adliye Mahkemeleri (istinaf Mahkemeleri) kurulması sebebiyle ilk itirazlar istinaf mahkemesine yapılmaktadır. İstinaf Mahkemelerinin 41.530 TL'ye (Bu miktar değişebilir) kadar olan tazminat konusunda ki kararları kesin karardır.

Önceden Yargıtay 22 Hukuk Dairesine giden temyiz dosyaları 1 ile 2 yıl arasında sonuçlanmakta iken Bölge adliye mahkemelerinin kurulması ile bu süre kısalarak 3 ile 6 ay arasında sonuçlanmaktadır.

İş Hukuku Avukatı Ankara

Meslek hastalığı, sigortalının iş yerinde bir nedenle ya da işin yürümesi şartlarından dolayı geçici olarak ya da sürekli hastalık olabileceği gibi, bedensel ya da ruhsal özürlülük halleridir. İş Hukuku Avukatı Ankara sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İş Davalarında Tanık Anlatımı Önemli Mi

İş davaları genel anlamda, en çok başvurulan tanık anlatımları ile ispat edilmeye çalışılmaktadır. Örnek kararda, Yargıtay 9 H.D. nin 2011/20846 E - 2012/24447 K sayı, 26.06.2012 tarihli kararında "Tanığın beyanı sadece birlikte çalıştığı dönem için fazla çalışmayı ispatlar.

Tanıkların çalışmadıkları dönem için fazla çalışma ile hafta tatili çalışması bayram ve genel tatil çalışmaları kanıtlanamamış olmakla sözü edilen döneme ait isteklerin reddine karar verilmelidir" denilmiştir.

Arabuluculuk sonrası İş Mahkemesine dava nasıl Açılır
İşçi Alacaklarında Örnek yargılama ve Yargı Kararı - İş Hukuku Avukatı Ankara

Taraflar arasında alacaklara esas temel ücret miktarı, davacının kıdem tazminatı, fazla çalışma alacağı ve UBGT alacağına hak kazanıp kazanmadığı ve miktarları ve usulü işlemler hususunda ihtilaf sözkonusudur.

Davalının usule yönelik istinaf başvurularının incelenmesinde; 6100 sayılı HMK yürürlüğe girdikten sonra mahkemenin resen yemin teklif etme yetkisi ortadan kalkmıştır. Yemin deliline dayanan taraf deliller toplandıktan sonra iddialarını ispat edemediği kanaatinde ise yemin teklif edebilir. İlk derece Mahkemesinin taraflardan birinin dayandığı yemin teklifini hatırlatmamasında usul ve yasaya aykırılık yoktur. Tanık R. Ç. 'in tek tanık olmaması nedeni ile sırf davalıya karşı davasının olması beyanlarını geçersiz kılmaz.

Diğer delillerle birlikte değerlendirilmesinde usule aykırılık yoktur. Mahkemece bilirkişi raporuna itiraz üzerine ikinci bilirkişi raporu alınmıştır ve bu rapora itibar ile karar verilmiştir. Raporlar arasında miktar itibariyle fark olmakla birlikte mahkemece itiraz üzerine alınan rapor dosya kapsamına uygun olduğundan davalının usule yönelik tüm istinaf başvurularının reddi gerekir.

Davalının esasa yönelik istinaf başvurularının HMK'nın 355. maddesi gereğince istinaf sebepleri sınırlı yapılan incelemesinde; Davacı, davalıya ait Türkmenistan'daki işyerinde beton santral sorumlusu olarak 12/10/2010-31/12/2012 tarihleri arasında çalışmış, içeriksiz istifa dilekçesi ile işten ayrılmış, 03 kod olarak ayrılış bildirgesi verilmiştir. Davacının 2010 tarihli iş sözleşmesinde ücreti 1800 USD olarak belirlenmiştir. Mahkemece emsal ücret araştırması yapılmıştır. Tanıkların beyanında da ücrete ilişkin 3 adet farklı beyan vardır. Bilirkişi tüm incelemeleri esas alarak fesih tarihindeki ücreti 2000 USD olarak esas almış ve tavan miktardan hesaplama yapılmıştır.

İş Sözleşmesi ödenmeyen işçilik alacaklarının varlığı bilirkişi raporu ile de belirlendiği üzere ödenmeyen ücretler nedeniyle haklı nedenle fesih edilmiştir. Tanık beyanlarına göre fazla çalışma ve UBGT alacağı hesaplanmış, UBGT alacağında mahkeme için seçenekli rapor düzenlenmiştir. Esas alman temel ücret ve hesaplanan fazla çalışma ve UBGT alacağı 2. rapordan hüküm altına alınmakla davacının yaptığı iş ve dosya kapsamındaki belirlemelere uygundur. Bu nedenle davalının bunlara yönelik istinaf başvurusu yerinde değildir.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında; Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı,

SIKÇA SORULAN SORULAR

İŞ DAVASINDA ARABULUCULUK süreci zorunlu bir durum olmakla beraber, iş mahkemesine arabulucu başvuru numarası ve tutanağı ile dava açılabilmektedir.

Burada ki soru iş iş davasında arabulucuya nasıl başvuru yapılacağı önemli olarak öne çıkmaktadır. Tabi ki İş hukukunda arabulucuya başvuru süreci gerek kendiniz gerekse avukat aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz.

Bu başvuruyu bulunduğunuz adliyede oluşturulan arabuluculuk merkezine tanzim edilen forum ile başvuru yapılabilir. İş Hukuku Avukatı Ankara.

Yukarıda sorulan sorularunun devamı olarak görebiliriz. İşe iade talebide getirelen zorunluluk kapsamı içindedir. Yani işçinin işe iade talebi var ise öncelikle adliyede bulunan arabuluculuk merkezine başvuru yapması zorunludur.

Burada çözümlenmesi gereken sorun, iş akdinin feshedilmesinin haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığıdır. Davacının iş akdinin, İş Kanunu'nun 19. maddesine aykırı olarak yazılı olarak bildirim yapılmaksızın, işçinin savunması alınmaksızın feshedildiği dosya içeriğinden, dinlenen davalı tanık beyanlarından anlaşılmaktadır.

Davacının, gerçekten iş akdini bildirimsiz feshedilmesine sebep olacak bir eyleminin olması halinde bu konudaki suçlamanın bildirilmediği, bu hususta tutanaklar tutulmadığı, savunmasının alınmadığı, iş kanununun bu açık hükümleri ve yerleşmiş Yargıtay kararlan gereği,

Fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmemiş olmasının davacı hakkındaki iddialara karşı savunmasının alınmamış olmasının iş akdinin feshim geçersiz kıldığı kanaatine varılmakla, Feshin geçersizliğine ve davacının ....Tic. Ve San. Ltd. Şti'de İŞE İADESİNE.

davacının yasal süre içerisinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içerisinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak, takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine, davalının bundan sorumlu tutulmasına, davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içerisinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin gerektiğine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

İşçi Alacakları hakkında Örnek Yargı Kararı - İş Hukuku Avukatı

İşçi işçilik alacakları yada işe iade talebi için yukarda da bahsettğimiz gibi öncelikle arabulucu sonucuna göre iş mahkemesine başvuru yapabilmektedir. Burda önemli husus işçi iş mahkemesine dava açma istemesi halinde arabulucuya başvuru numarası ve tutanağı mutlaka açılacak dava dilekçesine eklenmelidir.

Tanık beyanları, SSK'ya verilen çıkış bildirgesinde davacının işten çıkış sebebinin kod 29 olarak (işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih)bildirilmesinin savunmayla çeliştiği, devamsızlık tutanakları içeriğinin ispatlanamadığı, tutanak mümzisi Satılmış Narşap'ın tutanakları nasıl imzaladığını hatırlamadığını, davacının işten çıkış tutanağını imzaladığını hatırladığını,

Ay sonunda 3 gün gelmeyince telefon etmesi üzerine işe gelmeyeceğini söylediği yönündeki beyanı ve davacının ödenmemiş işçilik alacaklarının bulunması tüm dosya kapsamıyla birlikte değerlendirildiğinde davacının iş akdini işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İş Kanunun 24/II-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshettiği sonucuna varılmakla davacı kıdem tazminatına hak kazanacak ve iş akdini kendi feshettiğinden ihbar tazminatı talep edemeyecektir.

Ücretin miktarını ispat yükümlülüğünün davacıya ait olduğu, tanık beyanlarının davacının iddia ettiği 1.680,00 TL. net ücreti doğruladığı ve emsal araştırması sonucu bildirilen miktarla da uyumlu olduğu, hükme esasa alınan 18.06.2016 tarihli bilirkişi S.A. tarafından düzenlenen raporun 7.sayfasında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; davalı işyerinde maaş +sefer primi uygulamasının bulunduğu,

Davacının da mikser şoförü olarak bu usulle çalıştığı, fazla çalışma ücretinin aylık maaşa ilave olarak ödenen primlerin eklenmesiyle tespit edilen ücretin %50 zamlı saatlik ücretine göre hesaplanması gerektiği, bu şekilde yapılan hesaplamadan sefer primlerinin mahsup edilmesi ile fazla mesai alacak miktarının belirlendiği, tanık beyanlarından davacının dini bayramlarda,

Yılbaşında ve 29 Ekim gününde çalışmadığı anlaşıldığından yapılan çalışma karşılığıücretin ödendiğine dair delil bulunmadığından yasa gereği bir yevmiye karşılığı UBGT alacağının ödenmesi gerektiği ve yine aynı bilirkişi raporunda bu doğrultuda %35 hakkaniyet indirimi yapılarak hesaplama yapıldığı ve dosya kapsamına göre belirlenen hafta tatili ücretinin tespit edildiği, 

Fazla mesai hesabı yapılırken hafta tatili yapılan günler, fazla mesai tahakkuklarının yapıldığı aylar ile kış aylarına denk gelen dönemlerin hesaplama dışı tutulduğu, fazla mesai ücretinin ödendiğini ispat yükümlülüğünün davalı işverende olduğu, fazla mesai tahakkuku bulunmayan aylarda fazla mesai yapıldığının tanık beyanlarıyla ispatlandığı,

Davalı taraf bu aylara ilişkin fazla mesai ücretini ödediğini ispatlayamadığı ancak bilirkişi tarafından belirlenen fazla mesai alacağından mahkemece hakkaniyet indirimi yapılmadığı görülmekle taleple bağlı olarak %30 oranında hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği, karardaki alacaklara uygulanan faiz türü ve kıdem tazminatına uygulanan faiz başlangıç tarihinde yasaya aykırılık görülmediği,

Fazla mesai, UBGT ve hafta tatili ücretlerinde faiz temerrüt tarihinden itibaren başlatılmış olup ihtarname tebliğinin 06 Nisan 2015 tarihi olduğu, ihtarnamede 3 gün süre verildiği, bu durumda temerrüt tarihinin tebliğ + 3 gün sonrası (10 Nisan 2015) olduğundan belirtilen alacaklara ilişkin faiz başlangıç tarihinin 10.04.2015 olduğu anlaşılmıştır.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında; Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, hükümde kamu düzenine aykırılık da görülmediğinden davacı vekilinin istinaf sebepleri ve davalı vekilinin diğer istinaf sebepleri yerinde görülmemiş ancak fazla mesai alacağından taleple bağlı olarak %30 oranında hakkaniyet indirimi yapılması ve fazla mesai,

UBGT ve hafta tatili ücretlerine uygulanan temerrüt tarihi olan faiz başlangıç tarihinin 10 Nisan 2015 olarak düzeltilmesi gerektiğinden HMK’nın 353-(l) b)l maddesi gereğince düzelterek yeniden esas hakkında hüküm verilmesi ve davalı vekilinin tehiri icra talebi yönünden mehil vesikası ibraz edilmediğinden İİK'nın 36. maddesindeki koşullar oluşmadığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

Yıllık ücretli izinleri kullanmadığını beyan ederek yıllık ücretli izin alacağını talep ettiğine göre; 4857 sayılı İş Kanununun 53 ve 59. maddeleri gereğince izin ücreti alacaklısı olduğu kanaatine varılmıştır.

Davacı, kendine ait aylık ödemelerinde AGİ’lerin “bekar ve çocuksuz” işçiye göre hesaplanıp ödendiğini, halbuki “evli ve eşi çalışmayan” kriterine göre ödemenin yapılması gerektiğini, bu durumda fark AGİ alacağının doğduğunu iddia ile fark AGİ alacağı talebinde bulunmuştur.

Gerçekten davalı tarafça sunulu işyeri kayıtları ve bordrolar incelendiğinde davacıya yapılan ücret ödemelerine “bekar ve çocuksuz” kriterine göre AGİ eklemesinin yapıldığı görülmüştür. Davacının nüfus kaydına göre evli ve çocuksuz olduğu anlaşılmakla, gerçekte kendisine “evli-eşi çalışmayan çocuksuz” kriterine göre AGİ ödemesi yapılması gerekmektedir. Bu durumda her iki kriter arasında fark bilirkişi raporunda AGİ fark alacağı olarak hesaplanmıştır.

Davacının dava dilekçesindeki fazla çalışma iddialarının tanık beyanlarına dayanılarak ispat edildiği kabul edilerek: davacının haftanın 4 günü 08.000-21.00 saatleri arasında 13 saat; haftanın 2 günü 08.00-19.30 saatleri arasında 11.5 saat çalıştığı kabul edilerek ve Yargıtay içtihatlarına göre günlük-çalışma süresinin 11 saatten fazla olduğu günlerde 1.5 saat ara dinlenmesi günlük,

Çalışma süresinden düşülmek suretiyle bilirkişi raporunda hesaplama yapılmıştır. (13.00-01.50 =11,5 saat; 11.50-01.50= 10). Davacının çalıştığı dönemde bir haftada: 11,5 X 4 = 46 saat; 10X2= 20 saat; 6 günde 46+20= 66 saat çalıştığı tespit edilmiştir. Fazla çalışma saati ise 66-45= 21 saattir. Böylece hesaplamaya esas haftalık fazla çalışma süresi = 21 saat’tir.

Davacı taraf, “çalışma süresi boyunca tüm resmi tatillerde çalıştığını, dini bayramlardan Kurban bayramlarında ilk iki gün, Ramazan bayramlarında da ilk gün çalışmadığını ve genel tatil ücreti taleplerinin olduğunu” iddia etmiş; davalı taraf ise “dini ve milli” bayramlarda işletmenin kapalı olduğunu, çalışma iddiasının yerinde olmadığını” savunmuştur. Davacı iddiası tanık beyanları ile doğrulanmıştır.

Tanıklar ortak bir şekilde “dini bayramların yalnızca ilk günü çalışmazdık, 2. ve 3. Günlerde çalışırdık, milli bayramların tümünde ve diğer resmi tatillerde çalışırdık” şeklinde ifade vermişlerdir.

Bu nedenle çalışma dönemi içerisinde kalan genel tatil günleri ve bayram günleri için taleple bağlı kalınarak Kurban Bayramı tatil günlerinde iki ve Ramazan Bayramı tatil günlerinden bir gün düşülerek Dini ve Resmi Bayramlar ve genel tatil günleri için bilirkişi raporunda ücret hesaplaması yapılmıştır.

Yukarıda izah edilen nedenlerle, davalının istinaf talebinin reddi ile davacının istinaf talebinin kabul edilerek, Ödemiş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 27/07/2016 tarih 2015/117 Esas 2016/779 sayılı kararının HMK'nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca kaldırılmasına, karar verilmesine gerektiği kanaatine varılmıştır.

İş hukuku bir ülkenin çalışma alanını düzenlediği gibi, işçi ve işveren arasında yaşanan olumsuzluklar çözümü ve işleyişi belirleyen önemli bir kanundur. İş hukuku konularında dava çokluğu nedeniyle davanın işleyişi ve  tercübesi nedeniyle iş hukuku avukatı olarak tabir edilen avukatlar ile danışma yapmanız halinde özlük haklarınızın ne olduğu,

İş sözleşmesini fesih hakkınızın neler olduğu yada haksız sözleşmenizin fesih edilmesi halinde hangi davaları açarak haklarınıza kavuşacağınızı size danışmanlık ile bildirmiş olacaktır.

Örnek bir davada, davanın nasıl açılacağı, davada neleri ne kadar talep edeceği, ve bu taleplerini nasıl ispat edeceği hakkında fikir edinmeniz açısından örnek yargı kararı sunuyoruz.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davacının ........ tarihleri arasında davalı işyerinde tezgahtar olarak net 1.475,00 TL ücret karşılığında çalıştığını, ücretin asgari ücret kadarının banka kanalıyla geri kalan kısmın elden ödendiğini, işyerinde yemek verildiğini, dini bayramlarda yarım maaş ikramiye ödendiğini ve ramazan ayı için de 150 TL erzak yardımı yapıldığını,

İş akdinin haksız, gerekçesiz ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, 8.289.88 TL kıdem, 1.783,21 TL ihbar tazminatı ödendiğini, işyerindeki mesainin haftanın 5 günü 08:00-18:00, Cumartesi ise 08:00-13:00 saatleri arasında olduğunu ancak davacının mesaiye saat 07:00’da başladığını,

29 Ekim ve yılbaşı günleri hariç ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını, yıllık izinlerinin yılda 2 hafta olarak kullandırıldığını belirterek 5000 TL kıdem, 2000 TL ihbar, 5000 TL fazla mesai, 1000 TL yıllık izin, 2000 TL resmi bayram genel tatil alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  ÖZNUR EŞİNGEN -
  5 Ağustos 2016

  çalıştığım işyerinde 3 gün işe gelmediğimi beyan ederek beni işten çıkardılar. Halbuki ben o tarihde raporlu idim. kendilerinede raporumu gönderdim. Bu durumda haklarımı alabilirmiyim.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  İlginiz için teşekkür ederim. Öncelikle istifa imzalamanız durumunda tüm haklarınızdan vazgeçmiş olacağınızdan, istifa imzalamamınız öneriyorum. Ayrıca sizin rızanızı almadan sık sık yer değiştirilmesi iş hukukunda, işçinin haklı fesih nedenidir. Bu şartlar altında fesih hakkınızı kullanabilirsiniz. Çünkü çalışma şartlarınızda sürekli değişiklik olmasıi rızanızın alınmaması, fazla mesai ücretlerinin bodroya yansıtılmaması, size haklı duruma çıkarmaktadır.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Merhabalar, raporlu iken işçinin işten çıkarılması haksız bir uygulama olup, işyeriniz raporlu olduğunuz halde 3 gün işe gelmediğinzi sebebine dayanarak haklı olarak iş sözleşmenizi sonlandıramazlar. Eğer yapılmış ise işçi olarak tüm haklarınızı ödemeleri gerekmektedir. Ödenmemesi durumunda dava açmanızı tavsiye ediyoruz.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  EREN BÜYÜKBAŞ -
  5 Ağustos 2016

  İşyerinde 3 gün önce istifaya zorlanarak ayrıldım. Bu işyerinde 5 yıllık emeklerim var. Bana yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Çalışma sürenize baktığımızda 5 yıl uzun bir süredir. Keşke istifa imzalamadan bir avukat arkadaş ile görüşseydiniz. Size şu kadarını söyleyebilirim, İstifayı zorla alındığını ispat etmeniz gerekmektedir. Ayrıca iş yerindeki çalışma durumu, işçi alacaklarınızın ödenmesindeki durumlar detaylı incelememiz gerekmektedir. Yargıtay kararına göre uzun süre çalışmış işçinin istifa etmesini inandırıcı bulmamaktadır.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  UFUKCAN KURTULDU -
  5 Ağustos 2016

  Bir mağazada çalışmaktayım, Ay sonunda bana verilen maaş belgem ile ödenen miktarlar arasında fark bulunmaktadır. Merkezimiz aradığımda bana kasa açığı nedeniyle kesinti yaptıklarını söylüyorlar. Bu işyerinin yapmış olduğu uygulama doğrumudur.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  SEHER ÖZÇAM -
  5 Ağustos 2016

  İşçi olarak çalışmakta olduğum iş yerinden ayrılarak iş mahkemesine dava açmak suretiyle tüm haklarımı almak istiyorum. Haklı fesih sebebi olarak maaşların geç ödenmesini gösterebilrmiyim..Teşekkürler.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  AHMET TOK -
  5 Ağustos 2016

  Sigortalı olarak çalıştığım işyerinde şöyle bir yanlış ugulama bulunmaktadır. Benim maaşım 2500 TL olmasına rağmen, sigorta dökümlerinde asgari ücretli olarak görünmekteyim. Aradaki farkıda tarafıma elden deme yapmaktadırlar. Bu konuda ne yapabilirim.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  İşyerine karşı iş mahkemesinde ücretinin tespiti davası açabilirsiniz. Maaşınızın 2500 TL olduğunu ispat etmeniz durumunda Sosyal Sigortalar kurumu eksik ödenen primlerini ilgili işyerinden tahsil edecektir. Bu durum size ne kazandıracağına gelecek olursak, ilerde emekli olmanız durumunda SGK na primleriniz yüksek yattığından, emekli maaşınız asgari ücrete göre daha yüksek olacaktır.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  GÜLNUR ARAÇ -
  5 Ağustos 2016

  Adınızı İşçi alacakları davalarında arkadaşlarımızdan sıkça duymaktayım. Benim sorunum şu şekilde çalıştığım işyerinde maaşlarımız sürekli gecikmeli ve değişik tarihlerde ödenmektedir. Ayrıca haftada 5-6 saat fazla çalışmamız olmasına rağmen ödemeleri yapılmamaktadır. Yıllık izin alacağı olarak da şirketten 34 gün ücret ve izin hakkım bulunmaktadır. Bu işyerinde ayrılmam durumunda nasıl bir yol izlemeliyim. İlginiz için teşekkür ederim..

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Merhabalar. Öncelikle şunu belirtmekte fayda görüyorum. İşveren İş sözleşmesini kendince sonlandıracağı gibi, İşçide iş sözleşmesini belli kurallar çerçevesinde sonlandırabilir. Sizin yazmış olduğunuz konular olan ücretlerinin ödenmemesi veya geç ödenmesi, fazla mesailerinin ödenmemesi, yıllık izin hakkının kullandırılmaması veya ücretinin ödenmemesi işçi için haklı fesih sebebidir. Bu konuda iş mahkemesine dava açbilirsiniz.

  Cevapla
   - Yorum
  Melek - MERSİN
  19 Şubat 2018

  Bizde benzer durum yaşıyoruz..iş mahkemesine baş vuracağız.ama şahit gerekiyormu şahit olmadan kazanabilirmiyiz...biz hiç maaş alamıyoruz

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  EMİNE ERÇELİK -
  5 Ağustos 2016

  Ben bir şirkette 5 yıl sigortalı olarak çalıştım. Şirket patronu beni çağırarak, haklarımın verileceğini söyleyip ibraname imzalatarak işten çıkışımı yaptılar. Hak etmiş olduğum tazminatlar hesabıma yatırılmadı. Bu durumda ne yapmalıyım.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Sayın Emine Hanım İbranemeyi imzalamanız haklarınızı aldığınız anlamı taşımamaktadır. Yargıtayın vermiş olduğu kararlarda İşçi ibraname imzalamış olsa dahi, ibranamede ki tazminat miktarlarının ödendiğine dair banka dekontunun bulunması gerekmektedir. Bu nedenle işçi alacaklarınız için iş mahkemesine dava açmanızı öneriyoruz..

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  VACİDE KARATÜRK -
  6 Ağustos 2016

  2013 tarihinde işe başladım ve 2014 tarihinde proje degişikligi için çıkıiş vererek tekrar ayni 2014 tarihinde yeni projde işe başladım mart 2015 tarihinde işin bitimesi ile iş bitimi olarak işten çıkarıldım bana toplamda 3000 lira civarı para verildi en son yerde bürütüm 4550 lira bana bu konuda yarddımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  OĞUZHAN YARAR -
  7 Ağustos 2016

  Ben öğrenciyim,maddi sebeplerden dolayı okula gidemiyorum,ankaraya ailemle alanyadan göç edeli dört beş ay oldu,ankarada bir şirkette çalışarak geçim sağlıyorum,taki on iki gün iş gününden sonra sigortamın yapılmasına rağmen iki gün içinde işten çıkarmaları bir oldu,ne yapcağımı bilmiyorum,çok üzgünüm hayal kırıklığı uğradım.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  GAMZEGÜL HARMANBAŞI -
  15 Ağustos 2016

  Sayın yetkili , Yurt dışında çalışmakta olduğum firmada patronum tarafından neden siz olarak çıkarıldım. Bu firmada 2 yıllık hizmetim var. Resmi bayram ve hafta sonu izinlerinin hiçbirini kullanmadım.Sürekli olarak çalıştım. Sabah saat 08;00 akşam saat 21;00 ve 23;00 işin durumuna göre çıkıyorduk. işten çıkarıldığım için ihbar süremi vermedikleri gibi çıkarıldığımdan dolayı kalan maaşımıda vermediler. İşe başladığım da sigortamı yaptıklarını söylememelerine rağmen yapmadıklarının farkına vardığımda uyarı ile 2 ay sonra girişimi yaptılar. Bu konuda sizden davama bakmanızı istiyorum. İyi Çalışmalar.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  GONCAGÜL POLAT -
  28 Ağustos 2016

  Habersiz bir şekilde işten çıkarıldım 2 gün mazeretsiz gelmedi deniz tutanak tutulmuş bir gün izin aldim 2. Gün geldiğim halde yine gelmedi denmis yıllık iznim tazminatim hiç bir şey vermedi sözel olarak soylenip işten çıkarıldım 13 haftalık hamileyim zor bi durumda kaldım ne yapabilirim. Yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  ENES ŞAHİN -
  29 Ağustos 2016

  Sayın hukuk bürosu, İş hukuku konusunda daha önce benim bir arkadaşın tüm haklarını alarak teslim etmişsiniz. Arkadaşımla benzer konuda yani alt işveren ihaleyi kayıp etmesi üzerine bizi işten çıkardılar. 7 yıldır çalışıyorum, bu süre zarfında 3 taşerön değişti. Dava açmam durumunda 7 yıllık hakkımı alabilirmiyim.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Sayın Enes bey 7 yıllık çalışma sürenizdeki tüm haklarınız olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai veya yıllık izin alacağınız varsa bunları hepsini dava açılması durumunda alabilirsiniz. Arada farklı firmaların olması önemli değil. Tüm tazminat haklarınızdan sigortanızı yapn şirket ve asıl işveren sorumludur.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  17 Ekim 2016

  Merhabalar Öncelikle arkadaşlarınız gibi sizinde haklarınızı almak için gerekli özen ve çalışmayı yapacağımızı bilmenizi isterim. Enes bey alt taşerönlerin değişmesi önemli değil, biz tazminat haklarınız için üst işveren ile alt işverenlere dava açılması gerekiyor. İşverende iş sözleşmesini haksız olarak fesih ettiği için tüm haklarınızı alacağınızı düşünüyorum. Bu nedenle iş mahkemesine işçi alacaklarınız için dava açılması gerekiyor.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  ENGİN ŞAŞMAZ -
  3 Eylül 2016

  İyi günler.4 yıldır bir bir şirkette teknisyen olarak çalışıyorum.Şu anda maaşımızda oynama yapılıyor.net maaşım 2250 tl ancak 2100 tl gösteriliyor.Üstünü de mesai olarak gösteriliyorlar.Çalışmadığım halde.Şu anda çıksam tazminat alma gibi bir şansım var mı ?

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  faiktek -
  14 Eylül 2016

  mrb iyi günler 31.03.1981 doğumluyum ben 1998 iş hayatına stajer olarak başladım 10 yıldır bir fil bir işyerinde çalışmaktayım 3600 şu an dolu 1998 staj sgk girişinden sonraki girşim 3600 yararlanabiliyormuyum birde şirketim çok deva giriş çıkış yaptırmış bununla alaka nasıl bir yaptırımım olabilir şimdiden tşk iyi bayramlar

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Fatih deniz -
  22 Eylül 2016

  İsten cikarken isveren tazminatimi odeyecegini vaadetti. Yanliz imza attiktan sonra sözünde durmadi. Bu durumda tazminat hakkim olmus oluyormu, muhasebeciyi sahit gostererek dava acabilirmiyim. 6 bucuk yil hizmetim var. Saygilar

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  HASAN YILMAZ -
  1 Ekim 2016

  iyi çalışmlar İşçi tazminatı hakkında bir sorum olacak 05.05.2016 tarihinde yönetim ile maaş konusunda anlaşamadiğim için istifa verip işten ayrildim daha iyi bir iş buldugum için. Tabiki tazminat veya ihpar parası almadim ilkay hanım dava açsam alma şansım varmı..??

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  osman -
  7 Ekim 2016

  merhaba ben 1986 yılında işe başladım 1996 te askere giderken şirket bonservis verdi şirket kaşeli ve imzalı 1988 işe giriş olarak askerden sonra tekrar devam ettim aynı yerde askerlik öncesi ve sonrası sigorta girişim olmadı oyalandım 1999 yılında iş kazası geçirdim 1999 yedinci ay giriş geriye dönük 6 ay sigortam var 2000 yılında ayrıldım ptt pullu 1996 mektup zarfı evrak iş yerinde fotolar imzalı kaşeli bonservis var geriye dönük hakkım varmı?

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  serdar -
  24 Ekim 2016

  merabalar ben sağlık firmasında 5 ay 28 gün çalıştıktan sonra işveren çeşitli bahanelerle beni işten çıkarrtı.bende ihbar tazminatımı istedim yazılı olarak. işveren bu tazminatı ödeyeceğini fakat beni mahkemeye vereceğini söyledi.böyle bir hakkı varmı?

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Soru Sor -
  11 Kasım 2016

  1994. 2002 arasi vergi ve oda kaydim var yalniz bagkura tescil kayit olmadim .mahkeme yolu ile geriye donuk borclanma yapabilirmiyim bilgi verirseniz sevinirim tskr ..

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  CEYLAN AZRA -
  22 Kasım 2016

  2011 de bır iş davamız var hala sonuc yok dava: çalıstıgımız yer iflas etti maaslardan dolayı alacaklıyız sendıka avukat getırdı bizde vekalet verdık ses soluk yok onlardan vekaletı alıp baska bır avukata vekalet verbılırmıyız

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  13 Aralık 2016

  Merhabalar Ceylan, iş hukuk davalarında dilekçelerin hazırlanması, araştırma, inceleme ve hukuk bilgisi gerektiren bir durumdur. O nedenle sizin sorunlarınızı bilmeden hazır dilekçe ile iş mahkemesine müracaat etmeniz davanızda sıkıntı yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle bir avukat desteği almanızı öneriyorum.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  -
  19 Şubat 2017

  Merhabalar, ayrılmış olduğum şirket kıdem tazminatımı 6 taksitte ödeyeceğini tarih ve tutarları ile taahhüt etmesine rağmen ödeme yapmamaktadır. yalnızca 1 taksit ödeme yaptılar, 2 taksit taahhüt edilen tarih geçti ve ödeme yapılmadı. bu durumda izlenecek yol ne olmalıdır?

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Mustafa Öztürk -
  15 Mart 2017

  Merhabalar Karayollarında çalışıyorum, sendika protokol gereğince beni kadroya alması gerekiyordu, sendika eleme yaptı, kadro hakkımı almak istiyorum, dava açmak istedim, ancak sendika bireysel dava açmamı önerdi, bireysel davaya reddettim. Sendikayı mahkemeye dava edebilirsem sonuç ne olabilir.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  mahmut -
  22 Mart 2017

  merhabalar yaklaşık 11 senedir çalışmış olduğum şirketimde yıllık izinlerimi tam vemiyorlar ve 55 gün kadar alacağım var iş mahkemesine bu sebeple başvuru yaparak kıdem tzminatı alabilirmiyim

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  fuat -
  26 Mart 2017

  Mrh belediye ye gecici vasifli loder oparatoru olarak basladim 5 yil sonra bize devlet katrosu verildi ama belediye bize vasifsiz kadrosu aldi ve baskan oluru ile meslegimize devam etik suan belediyese 15 yilik oparator iken 1 hafta once 5 oparator var benle beraber 1 arkadasimin oparatorlugunu oparator fazla diye bizi duz isci yaptilar yasal hakimiz varmi

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Adem -
  28 Mart 2017

  İyi günler 5 yıldır Fabrikada çalışmaktayım ve 3 yıldırda makina ustası olarak çalışıyorum hiç birşey demeden 10 gündür vasıfsız elaman görevi yaptırıyorlar ne yapabilirim

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Serkan -
  21 Nisan 2017

  Merabalar bir buçuk sendedir çalıştığım bi şirkette acıgım geldiği için tartışma yaşadım ve bunda bi yanlışlığın olduğunu söyledim ama agır itamlarda bulunuldu ozaman çıkışımı verin bende haklarımı istiyorum dememe ragmen baana hem çalış daha yada istifanı kendin yaz dediler kabul etmeyip işe gitmedim ellerinde senedim bulunuyor ne yapmalıyım.

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  27 Mayıs 2017

  Sizin durumunuzun biraz sıkıntılı olduğunu baştan belirtmek isterim. Çünkü işverene teminat yazılmadan verilen miktarsız boş senetler ilerde karşınıza sorun olarak çıkabilmektedir. Öncelikle bir avukat desteği almanızı önermekteyim. Verilen bu senet ilerde üçüncü kişiler adına size karşı icra takibi yapılması durumunda zor durumda kalabilirsiniz. Avukat "İŞVERENE VERİLEN TEMİNAT SENETLERİ İLERDE KARŞINIZA BÜYÜK SORUNLAR OLARAK ÇIKABİLİR"

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Anonim -
  24 Nisan 2017

  İyi günler 8 senedir bir binada kapıcılık yapıyorum oturduğumuz ev küf ve rutubet içinde.bina yaptırmaya yanaşmıyor ihbar çekip çıksam haklı neden olarak kabul edilip kıdem tazminatını alabilir miyim?Yada bu sağlıksız koşulları nasıl kanitlayabilirim nereden rapor alırım yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Anonim -
  26 Nisan 2017

  kurumsal firmadan ayrıldım maaşım 915 tl fazla yatırılmış diyorlar gerı ıstenıyor getirmez olursanız icra veya haciz ıslemı yapılacaktır diyorlar benim hesabıma göre yatırılan tutar doğru bir yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Anonim -
  13 Mayıs 2017

  Merhaba 3 yildir calistgm firmada 3 yildir gunluk yaptgm bi isi suc sayarak aniden izinli gunumde isten cikarildm. 15gun oncesnden haber dahi werilmedi ve butun haklarimida elimdn alindi issizlik maasi dahi alamiyorum 25/ll maddesini wermisler bilerek ve kasitli yapildgni dusunuyorum ne yapabilirim. .

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  27 Mayıs 2017

  Merhabalar öncelikle iş sözleşmesinin işverence haksız olarak fesih edildiğini düşünüyorsanız, tüm alacaklarınız için kıdem, ihbar, fazla mesai, varsa yıllık izin ücreti ve haksız durumu ispat etmeniz durumunda kötü niyet tazminatı talep ederek dava açabilirsiniz. İşsizlik maaşı almamanız şuan için önemli değil, iş mahkemesine açmış olduğunu davayı kazanmanız durumunda mahkeme kararı ile SGK başvuru yaparak ödenmeyen işsizlik maaşınızı alabilirsiniz. Mutlaka hakkınızı aramanızı öneriyorum.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  krkmz -
  15 Mayıs 2017

  merhaba geçen hafta ..... anonim şirketinde çalışmaktatdım ama iş sözleşmem fes edildi tazminatım ihbarım ödenecek lakin ben işten çıkarken hiç bişeyi kabul etmiyorum dedim hiç birşeye imza atmadım beni performans düşüklüğünden işten çıkardılar geri bu şirkete nasıl bi dava açıp tazminat alabilirim teşekkürler

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  26 Mayıs 2017

  Merhabalar, eğer iş sözleşmesinin fesih süresi 30 günü geçmediyse işe iade davası açabilirsiniz. Performans nedeniyle işten çıkarma nedeniyle işe iade dava sını kazanma olasılığınız yüksektir.

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  27 Mayıs 2017

  Öncelikle merhabalar, iş sözleşmenizin fesih edildiği tarihten itibaren 30 gün geçmediyse işe iade davası açabilirsiniz. Performans nedeniyle yapılan iş sözleşmesi fesihlerinde genelde işe iade kararı verilmektedir. Bu hakkı kullanabilirsiniz.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Anonim -
  29 Mayıs 2017

  Merhaba babam emekliliğine son 3 ay kala boyun fıtıgı amaliyatı geçirdi ve sonra tekrar işe başlamak için muhasebe bürosunda çalıştı sırf emekli olmak için orda 5 ay lık sigortası yattı ve çıktı emekli oldu 5 yıl geçti aradan sgk'dan ifadeyi davet geldi sahte sigorta şirketi kullanmış adam babamı başka yerden göstermiş ve şirket paravan çıktı şimdi ifadesinde neyse onu söyledi ve sonuç olarak burda babama herhangi birşey olurmu emekliliği kesilirmi sonuçta çalışmış yanında böyle birşey mümkünmü teşekkürler iyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Anonim -
  1 Haziran 2017

  Merhabalar,çalışmış olduğum şirket beni sürekli diğer bölgelerdeki bayiliklerine göndermekteydi ,gece gündüz saat farkı gözetmeksizin.işten ayrılmak zorunda bırakıldım.2015 tarihinde çalıştığım iş yerine haklarımı almak için dava açtım.son görev yerim olarak gözükmekteydi.davanın bu şekilde uzatılması normalmi yoksa ben nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  aNONİM -
  7 Haziran 2017

  İşten çıkarıldım. Çikarken bana Rakam yazılı şekilde kıdem tazminatı bordrosu,ihbar tazminatı bordrosu ve izin bordrosu imzalattılar.Ama ben bu parayı hiç almadım.Ne bankada girdisi var ne herhangi bir makbuz.Dava actim avukatim parayi alamayabiliriz diyor. Magdurum bu durumda ne yapabilirim lutfen bana yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Volkan -
  8 Haziran 2017

  Merhaba, Devlet okulunda güvenlik olacak çalışmaktayım.son maaşını ve 4 aylık yok ücretimi 2600 TL okul vermiyor.günde 11 saat mola kullanmadan çalıştım hakkını nasıl alabilirim. Teşekkür ederim

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  10 Haziran 2017

  Volkan bey merhabalar. İş hukukunda işçinin ücretlerini ödenmemesi işçiye haklı fesih sebebi vermektedir. Fazla mesailerinizi ispat etmeniz gerekmektedir. 4 yıllık çalışma süreside uzun olduğundan alacaklarınız ve tazminatlarınız için iş mahkemesine vakit kaybetmeden dava açmanızı öneriyorum..

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  -
  9 Haziran 2017

  Merhaba 8 yıldır bir şirkette çalışıyorum 4 tane çocuğum var 4.cocugu yeni dünyaya getirdim doğum iznim bitti şuan yıllık iznimi kullanıyorum.Iznim bittiğinde çocuklarıma bakacak kimse olmadığı için ayrılmayı düşünüyorum.Tazminatimi alabilirmiyim bana bu konuda yardımcı olurmusunuz teşekkürler.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  anonim yeni -
  2 Temmuz 2017

  Merhaba 2010 tarihinden beridir çalışmakta olduğum işyerinden ayrılmak istiyorum.kendim ayrıldığım takdirde tazminatımı alabilirmiyim.ayrıca içeride bulunan kullanmamış olduğum yıllık izin bakiyem 55 gün .bunu sebep göstererek ayrılabilirmiyim.teşekkürler iyi çalışmalar

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  3 Temmuz 2017

  Mesajınızda belirtiğiniz şekilde noterden ihtarname çekilerek, ödenmeyen yıllık izin ücreti, varsa fazla mesai ücreti, belirterek iş sözleşmesini fesih edebilirsiniz. İhtarnamede ödeme tarihi ve hesap numarası vermeyi unutmayınız. Süresinde ödenmez ise iş mahkemesine dava açabilirsiniz.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  sinem -
  17 Temmuz 2017

  merhabalar , 2014-2016 yılları arasında 2 yıl bir firmada çalıştım, sağlık nedenleriyle ameliyat oldum ve 2 ay rapor kullandım, raporum 14.03.2016 da bitti ve aynı gün çıkışımı verdiler. kıdem ve ihbar tazminatımı verdiler ama yinede dava edebilir miyim?

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  17 Temmuz 2017

  Öncelikle geçmiş olsun.. Mesajınızda belirttiğiniz gibi kıdem ve ihbar tazminatı ödemişler. Ancak fazla mesai ve yıllık izin ücretleriniz varsa iş mahkemesine dava açabilirsiniz. Burada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. siz 14 mart 2016 tarihinde işten çıkarıldığınızda 1 ay içinde işe iade davası açma hakkınız vardı. Davayıda kazanma şansınız anlatımlarınıza göre kazanabilirdiniz. Bu durumda da 8 kat maaş karşılığı tazminat alabilirdiniz. Ama dava açma sürenizi kaybetmişsiniz.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Fesih Kararı - ANKARA
  8 Mart 2018

  Merhaba .İş kanununun 25/2 maddesi uyarınca iş akdinizin 07/03/2018 tarihi itibariyle feshine tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere karar verilmiştir .ne yapabilirim 3600 günüm dolmadığı için tazminat da veremiceklerini söylediler 65 aydır 5.5 yıldır çalışıyordum. teşekkür ederim

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  kemik erdal - İSTANBUL
  20 Eylül 2018

  Güzel sayfa emegıne saglık basarıların devamı dılıyorum dayıma boyle basarılı olmanı dılerım sayfanızı takıp etmeye devam edıyorum BAŞARILAR

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  İhsan Küreksiz - MALATYA
  21 Eylül 2018

  Merhaba, özellikle ülkemizde çalışanların çoğu haklarını bilmiyor. Bu kadar kapsamlı bilgiyi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederim.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  sercan cengiz - İSTANBUL
  22 Eylül 2018

  arabuluculuk ve hukuk konularında kapsamlı bir site hazırlamışsınız. Kapsamlı ve güzel bir site olmuş. saygılar

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Ali Taşcı - KOCAELİ
  22 Eylül 2018

  İş hukuku konusunda böylesine geniş bir makaleyi bizlere sunduğunuz için teşekkür ederim.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Deneme607339 - AYDIN
  22 Eylül 2018

  Hiç bilgi sahibi olmadığım bir konuda bilgi sahibi oldum sayenizde. Emeğinize sağlık. Başarılarınızın devamını dilerim.

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Zor İş -
  23 Eylül 2018

  Selamin aleykum .Gubetci olarak fabrikasnda 6 yıl çalıştım.işten çıkarılan arkadaşımın davasında patron beni şahit yazmış. Benden yalancı şahitlik yapmamı istedi.bende yapmadım gerçekleri konuştum mahkeme çıkışında beni fırçaladı. ogünden sonra bana gıcık kaptı.sonra birgün tezgâhımda çalışırken birahaneyle geldi bana çattı. bagardi çağardı beni herkese rezil kepaze etti.beni tazminatımı verin gönderin dedim.artik burda çalışamam kimsenin yüzüne bakacak yüzüm kalmadı dedim.vermedi ben çıkarmam git kendin istifa et dedi.gunlerden cumartesi öğle vaktiydi. Kimseye bişey diyemeden Çıktım gittim.ogun akşamda yıllık izine çıkacaktım.findik sezonuydu gurup olarak değişmeli izine çıkacaktık.yalnız izin kağıtlarını gelince yazacaz dediler.benim 20 günlük iznim vardı.neyse buarada ben kendimi yıllık izinde sanıyorum.Bana noterden ihtarname gondermisler .benim izinliyim sandigim gunleri devamsızlık olarak göstermişler. neden ise gelmiyorsun geçerli sebebin varmidiye. 2 gün içinde cevap ver yaziyo.ne param var ne durumum. Içerdeki paramı da alamamıstim.cevap veremedim.sonra iş aktimi fes ettiler.ben hiçbiryere imza atmadım. İş mahkemesine gitsem tazminatımı falan alabilirmiyim. Lütfen cevap verirmisiniz

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Hakan Yılmaz - ANKARA
  19 Ekim 2018

  İs hakkım 25/2/e maddesi gereğince fes edildi, gerekçe eşimin adına olan nakliye şirketinin , çalışmakta olduğum şirketin alt taşeronları nin nakliye Işın’ı yaptığı ve benim 3 . Kişilere çıkar sağladığım vs, ve bünün is sözleşmesinin bazı maddelerinde belirtildi gerekçesi . Ama ben bu şirkete 20.01.2015 tarihinde başladım emekli oldum ve 20.08.2018 tarihinde tazminatımı alıp , 21.082018 tarihinde yeni sicil numarası ile tekrar başladım ama hiçbir is sözleşmesi imzalamadım , Bu durumda is yerine ise iade davası acabilirmiyim

  Cevapla
 • İş Hukuku Avukatı Ankara - Yorum
  Murat - ANKARA
  27 Ekim 2018

  Merhaba. 2015 senesinde 3 ay kadar sigortasız çalıştığım bir firma, 2017 yılında yeni bir binaya taşındı ve beni tekrar çağırdı. 1 mart 2018'de işe başladım fakat sigorta girişim 30 mart 2018 günü yapıldı. 11 nisan 2018 günü şirkette yapılan bir toplantıda beni işten çıkarmaya karar verdiklerini söylediler. Buna istinaden tekrar görüştüğümde 14 nisan cumartesi günü işten çıkarma işlemimin yapılacağını tekrar belirttiler. ben de 16,17 ve 18 nisan günleri için bir firma ile görüşme ayarladım. Fakat işten çıkışım yapılmadı. Bu sebeple başka bir bahane ile diğer şirketle görüşme ayarladığım günler için izin istedim. önce izni vermedi fakat sonra yıllık izinden sayarak izin verebileceğini söylediler. prosedürü sorduğumda ise "sen şimdi git, gelince hallederiz" dediler. Toplantım bitip döndüğümde bana 3 gün mazeretsiz işe gelmediğim için işten çıkarıldığımı söylediler (diğer firma ile görüşmede olduğumu anlayınca 18 nisan günü noter onaylı tutanak tutarak adresime göndermişler.) fakat patronum, bu günlerde izinli olduğumu görüştüğüm firmanın yetkilisi ve aracı olan kişiyi ayrı ayrı arayarak "benden başka bişey için izin alıyor ve sizin toplantıdan çıkıyor" şeklinde itiraf etti. 18 nisanda noter onaylı işten çıkarılmış olmama rağmen 5 mayıs tarihine kadar sgk'dan çıkışımı yapmayarak ve bu günlerde devamsızlık olarak göstererek işsizlik maaşı almamın önünü kesmeye çalışlarak ayrı bir kötü niyet davranışında bulundular ve alacaklarımın hiçbirini vermediler. Ayrıca maaşımı da sgk'ya asgari üzerinden gösteriyorlardı fakat aslında 2000₺ maaş alıyordum. Ayrıca haftanın 6 günü saat sabah 9dan akşam 7'ye kadar çalışıyorduk ve molalarımızda bile acele ettiriliyorduk (mesela yemek molasında, hemen yemeğimizi yiyip geri iş başına dönmeye zorlanıyorduk) Müşteriler ve diğer personel yanında da aşağılayıcı tavır ve davranışları vardı. Alacaklarım için bu firmaya dava açmak istiyorum. Neleri talep edebilirim, nasıl bir yol izlemeliyim, yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

  Cevapla
Yorum Bırak