İhbar Tazminatı Nedir, Kime Ödenir? İşçi ve İşveren ihbar tazminatını ne zaman öder?

İhbar Tazminatı Nedir, Kime Ödenir? İşçi ve İşveren ihbar tazminatını ne zaman öder?
Hem işçilerin hem de işverenlerin, ihbar tazminatı ile ilgili haklarını ve yükümlülüklerini iyi anlamaları, iş hukuku alanında yaşanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesinde önemli bir adımdır.

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işçi veya işveren tarafından uyulması gereken bildirim sürelerine ilişkin yasal bir düzenlemedir.

İş Kanunu uyarınca, bu sürelere uyulmadığı takdirde ödenmesi gereken tazminat, iş ilişkisinin sonlandırılmasında önemli bir rol oynar. İhbar tazminatına ilişkin sıkça sorulan sorular ve yanıtları aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır:

İşveren İhbar Tazminatını Ne Zaman Öder?

İşveren, ihbar tazminatını, iş sözleşmesini bildirim süresine uygun şekilde feshetmek istemediğinde, yani bildirim süresine ait ücreti peşin olarak ödeyerek sözleşmeyi sonlandırmak istediğinde öder. İş Kanunu, bu ödemenin iş sözleşmesinin feshedildiği anda yapılmasını öngörür.

İşçi İhbar Tazminatı Nasıl Öder?

İşçi tarafından ihbar tazminatı, iş sözleşmesini bildirim süresine uymadan tek taraflı olarak sonlandırdığı takdirde gündeme gelir. İşçi, bu borcunu ödemek istemezse, işveren alacağını talep etmek için mahkemeye başvurabilir.

İstifa Eden İşçi İşverene İhbar Tazminatı Öder mi?

İstifa eden ve haklı bir sebep olmadan iş yerinden ayrılan işçi, eğer istifasından önce işverenine yazılı bildirim yapmamışsa, ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olabilir. Bu durum, işçinin bildirim şartlarına uymadığını gösterir.

İhbar Tazminatı Verilmezse Ne Olur?

İşveren, ihbar tazminatını ödemek yerine, bildirim süresine ilişkin ücreti peşin olarak ödeyerek sözleşmeyi her zaman feshetme hakkına sahiptir. İhbar tazminatının ödenmemesi durumunda işçi, alacaklarını talep etmek için yasal yollara başvurabilir.

1 Yıllık İhbar Tazminatı Ne Kadardır?

İhbar tazminatı miktarı, işçinin hizmet süresine bağlı olarak değişir. 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışan işçilere 4 haftalık, 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlara 6 haftalık, 3 yıldan fazla çalışanlara ise 8 haftalık ücret tutarında tazminat ödenir.

İşçi Hangi Durumlarda İhbar Tazminatı Ödenmez?

İş Kanunu'na göre, işverenin iş sözleşmesini sağlık sebepleri, ahlaki ve iyi niyet kurallarına aykırı haller ya da zorlayıcı sebeplerle haklı olarak feshetmesi durumunda ihbar tazminatı ödenmez.

İstifa Eden Kişi Kaç Gün Çalışmak Zorunda?

İstifa eden işçinin çalışması gereken ihbar süresi, hizmet süresine göre belirlenir. 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar olanlar için 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar olanlar için ise 6 hafta olarak belirlenmiştir.

İhbar Tazminatı Kime Ödenir?

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen 4857 sayılı İş Yasası, iş sözleşmesi ile bir işin görülmesini ve bunun karşılığında ücret ödenmesini sağlayan tarafların birbirlerine karşı belirli yükümlülüklerin olduğunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır.

İş sözleşmesine ve bildirim zamanlarının dikkate alınması esasına dayanan ihbar tazminatı, çalışanın işten haber verilmeden ya da belirtilen ihbar zamanı bitiminden önce çıkarılması durumunda işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilen çalışana ödenen bir tazminat türüdür.

İhbar Tazminatı Kime Ödenir?

İşçi ile işveren arasında iş sözleşmesinin ihlal edilmesine dayanan uyuşmazlıkların en sık yaşananları arasında bulunan ihbar tazminatı talepleri, İş Hukuku kapsamında iş sözleşmesinin sonlandırılmasıyla gündeme gelmektedir.

İşçinin iş yerinde çalıştığı süre anlamına gelen kıdem süresine göre bildirim süreleri farklılık gösterebilmektedir. Bu gibi durumlarda ihbar tazminatını ödeyen taraf, az önce belirtmiş olduğumuz durumun tam tersi olacak şekilde işçi tarafından işverene ödenebilmektedir.

İhbar Tazminatını Kim Alabilir?

İş hukukunda en çok uyuşmazlık konularından biri haline gelen ihbar tazminatı hem işçiye hem de işveren tarafına ödenebilen bir tazminat türüdür. Dolayısıyla kanunen belirli bazı durumlarda ihbar tazminatını işveren alabildiği gibi çalışan işçi de bazı koşulların gerçekleşmesi durumunda ihbar tazminatı alabilmektedir.

Eğer işveren, iş sözleşmesiyle çalışanını herhangi bir şekilde işten çıkaracağına dair haber vermeden işten atmışsa, çalışanına kanunen belirlenen süre içindeki ihbar tazminatını ödemekle yükümlüdür. Bunun dışında ihbar zamanı bitiminden önce de işten çıkarılması durumunda söz konusu işçinin lehine ihbar tazminatının ödenmesi gerekecektir.

Bu durum aynen geçerli olacak şekilde işveren lehine de düşünülebilir. Eğer bir işyerinde çalışan işçi, işten ayrılacağını kanunen belirtilen sürede işverenine ihbar etmezse ya da belirlenen ihbar süresinden önce istifa ederek işten ayrılırsa, işverenine ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Bir başka deyişle işçi kanunda belirtilen zaman içinde habersiz bir şekilde çalıştığı işini bırakması durumunda işverenine tazminat ödemek zorunda kalacaktır.

Görüldüğü üzere hukuk sistemimizde 4857 sayılı İş Kanunu, ihbar tazminatı hususunda hem işvereni hem de işçilerin haklarını güvence altına almıştır. Bu kapsamda ihbar tazminatı ile amaçlanan, çalışanın ya da işverenin işi bırakma veya işten çıkarma niyetlerini makul bir zaman diliminde karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır.

İhbar Tazminatı Süreleri

4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesinde yer alan ve Sürekli Fesih başlıklı maddede, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre ihbar tazminatının süreleri şu şekilde belirlenmiştir:

  • İşi 6 aydan daha az sürmüş işçinin bildirimden itibaren 2 hafta sonra,
  • İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçinin bildirimden itibaren 4 hafta sonra,
  • İşi 1,5 yıl ile 3 yıl arasında sürmüş işçinin bildirimden itibaren 6 hafta sonra,
  • İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçinin bildirimden itibaren 8 hafta sonra sözleşmesi feshedilebilir.

İş Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

✅ İş Hukuku Kıdem Tazminatı Avukat Arabulucu İlkay Uyar Kaba

✅ Telefon: 0312 229 25 05 - +90-545-229-2505

✅ Adres: Eti Mahallesi Strazburg Cad. 10/9 Çankaya/Ankara

✅ Mail: [email protected]

✅ Hizmet Alanları: İş Hukuku, Arabulucu,Kıdem Tazminatı, İşe İade Davaları, Hizmet Tespit Davası, İş Kazası Tazminat Davaları, Sözleşmeler, Dilekçeler

Bu haber toplam 455 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara