İşveren İşçinin Maaşını Düşürebilir Mi? Ücreti Düşürürse İşçi Ne Yapabilir?

İşveren İşçinin Maaşını Düşürebilir Mi? Ücreti Düşürürse İşçi Ne Yapabilir?
İşçinin ücretinin düşürülmesi, hem işçi hem de işveren için önemli yasal ve etik sorumlulukları içerir. Yasalar, işçi haklarının korunması ve adil çalışma koşullarının sağlanması için çerçeveler belirler.

İş hukukunda işçinin ücretinin düşürülmesi, hem işçinin hem de işverenin haklarının korunması açısından önemli bir konudur. İşverenin işçinin ücretini düşürme girişimleri, yasal sınırlar ve prosedürler çerçevesinde ele alınmalıdır.

İş Kanunu ve ilgili uluslararası sözleşmeler, işçinin ücret haklarını koruyarak adil bir çalışma ortamının sağlanmasını hedefler. İşte işçinin ücretinin düşürülmesine ilişkin detaylı bir inceleme:

İşveren İşçinin Maaşını Düşürebilir Mi?

Kanunlar ve Yargıtay kararlarına göre, işçinin ücretinin düşürülmesi, iş sözleşmesinde önemli bir değişiklik olarak kabul edilir ve bu tür bir değişiklik için işçinin yazılı onayı alınması zorunludur. İşçi, ücretindeki değişikliği kabul etmek zorunda değildir ve işverenin bu değişikliği tek taraflı olarak yapması yasaktır.

İşveren Tek Taraflı Olarak İşçinin Ücretini Düşürebilir Mi?

Hayır, işveren tek taraflı olarak işçinin ücretini düşüremez. İşçinin ücreti, çalışma karşılığında alacağı ücret olduğundan, çalışanların ücret hakları yasalarla korunur. ILO’nun 95 sayılı Ücretin Korunması Hakkında Sözleşmesi ve İş Kanunu’nun 62. maddesi, işçi ücretlerinden herhangi bir eksiltme yapılamayacağını belirtir.

İşçi – İşveren Arasında Anlaşarak Ücreti Düşürebilir Mi?

İşveren ve işçi arasında anlaşma sağlanması durumunda, asgari ücretin altında olmamak kaydıyla ücret düşürülebilir. Ancak burada önemli olan, ücret indiriminin işçinin özgür iradesiyle kabul edilmiş olmasıdır. Zorla, tehditle veya baskı altında yapılan bir ücret indirimi, işçinin onayı olmadan yapılmış bir değişiklik sayılır.

İşveren İşçinin Ücreti Düşürürse İşçi Ne Yapabilir?

İşverenin, işçinin onayını almadan ücretini düşürmesi veya baskı altında bu konuda işçinin onayını alması, işçinin iş sözleşmesini derhal feshetme hakkını doğurur. Bu, işçinin onayı olmadan yapılmış esaslı bir değişiklik olarak kabul edilir ve işçiye haklı fesih hakkı verir.

İşçi Ücretin Düşürülmesini Kabul Etmezse İşveren Ne Yapabilir?

İşveren, maddi veya ekonomik zorluklar nedeniyle işçi ücretlerini düşürmek zorunda kaldığında ve işçi bu durumu kabul etmediğinde, iş sözleşmesini feshetme yoluna gidebilir. Bu durumda, işverenin işçiye hak ettiği tazminatları ödemesi gerekmektedir.

İşveren İşçinin Maaşını Düşürebilir Mi?

İşverenler tarafından işletme bünyesindeki ekonomik hallerdeki kötü gidişat dolayısı ile maliyetlerin minimuma indirilmesi hedefi ile gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde çalışanların aldıkları maaşlar veya sair haklar üzerinde indirime gitmesi çok sık şekilde görülen uygulamalardan birisidir. İşçiler yönünden iş ilişkisinin en önemli parçalarının başında gelen ücret ödemeleri.

İşverenler açısından da işçinin hizmet borcuna karşı mevcut olan ve iş sözleşmesi dahilinde belirtilen başlıca borçlarından birisi olurken Türkiye’de 4857 sayılı.

İş Kanunu çerçevesinde işverenin. İşçinin kazanılmış olan haklarının korunması sorumluluğu bulunmaktadır. Bu doğrultuda da işveren tarafından, işçinin mevcut ücretinde-maaşında işçi açısından olumsuz yönde olacak bir değişim gerçekleştirmemesi gerekliliği bulunmaktadır.

Ayrıca işveren tarafından işçinin maaşın indirime gidilmesi halinde işçinin maaşında oluşan farkı işvereninden talep etme hakkı bulunmaktadır.

Tüm bu kanun ve düzenlemelere karşın Yargıtay tarafından alınan kararlar ve belirli doktrinlerde belirtilen farklı görüşler çerçevesinde. İşçinin yazılı iznin alınması sureti ile işveren tarafından iş sözleşmesinde yer alan en önemli madde olan ücrette indirime gidilebilmesi mümkün olabilmektedir. Söz konusu karar ve doktrinlerde bu konuya ilişkin olarak bağlamış olduğu düzenleme 4857 sayılı.

İş Kanunu’nun 22.maddesinde bulunan taraflar aralarında anlaşılmasıyla çalışma şartlarını her zaman değiştirebilme hakkına sahip olduğu hükmüdür. Bu maddeye bağlı olarak çalışma şartları ve beraberinde çalışma ücretlerinde işveren ve işçilerin karşılıklı olarak anlaşma sağlamaları gerekliliği bulunur.

Söz konusu madde çerçevesinde iş sözleşmesinin önemli bir parçası olan işçi ücretinde yapılacak indirime ilişkin olarak taraflar arasında bir protokol. Düzenlenmesi ya da işveren tarafından söz konusu ücret indiriminin bildiriminin yazılı olarak işçiye gönderilmesi ve bu bildirimden sonraki 6. Günlük süreç içerisinde işçi tarafından yazılı olarak bu uygulamaya onay verilmesi gerekir. Bu kurallara uyumlu şekilde hareket edilmemesi halinde işveren tarafından işçi ücretinde gerçekleştirilen değişiklik, herhangi bir şekilde geçerlilik teşkil etmez.

Yargıtay: İşveren İşçinin Maaşını Düşürebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 22.maddesindeki koşullar. Yargıtay kararları ve çeşitli doktrinlere bağlı olarak işverenler tarafından işçinin yazılı onayının alınması ile ücret indirimine gidilebilmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede de ilgili düzenleme karar ve kanunlar dahilinde işveren tarafından işçi ile oluşturulacak karşılıklı anlaşmayı gösteren bir protokol düzenlemesi veya işçi tarafından kabulünü gösteren yazılı beyanın alınması ile ücrette indirim yapılabiliyor. Ancak işverenler tarafından bu işlemlerde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi olarak söz konusu ücrette indirime ilişkin olarak.

İşçi tarafından verilen onayda işçinin serbest iradesine dışarıdan etkide bulunulduğu gibi bir izlenimin oluşturulmamasıdır. Eğer işveren tarafından işçiye ücrette indirim teklifinin yapılmasından sonra işçi tarafından söz konusu değişikliğin kabul edilmemesi ve bu gelişme.

Üzerine de işveren tarafından iş sözleşmesinin feshinin gerçekleştirilmesi halinde işçi tarafından tazminat talebinin gerçekleştirilmesi ve işveren tarafından tazminat ödemesi yapılması sonuçları ortaya çıkmaktadır.

Bu sebeple günümüzde işveren tarafından ücret değişikliği ile ilgili olarak gerçekleştireceği uygulamaları işçi ile karşılıklı anlaşmasına bağlı olan protokol düzenlemesi ile gerçekleştirmeleri sürecin işleyişi ve sonrası açısından büyük bir önem taşıdığı belirtiliyor. | İşveren İşçinin Maaşını Düşürebilir Mi?

Bu haber toplam 387 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara