İşveren İşçinin Maaşını Düşürebilir Mi?

İşveren İşçinin Maaşını Düşürebilir Mi?
İşveren İşçinin Maaşını Düşürebilir Mi? | İşverenler tarafından işletme bünyesindeki ekonomik hallerdeki kötü gidişat dolayısı ile maliyetlerin minimuma indirilmesi hedefi ile gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde çalışanların aldıkları maaşlar veya sair haklar üzerinde indirime gitmesi çok sık şekilde görülen uygulamalardan birisidir. İşçiler yönünden...
İşveren İşçinin Maaşını Düşürebilir Mi? İşverenler tarafından işletme bünyesindeki ekonomik hallerdeki kötü gidişat dolayısı ile maliyetlerin minimuma indirilmesi hedefi ile gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde çalışanların aldıkları maaşlar veya sair haklar üzerinde indirime gitmesi çok sık şekilde görülen uygulamalardan birisidir. İşçiler yönünden iş ilişkisinin en önemli parçalarının başında gelen ücret ödemeleri. İşverenler açısından da işçinin hizmet borcuna karşı mevcut olan ve iş sözleşmesi dahilinde belirtilen başlıca borçlarından birisi olurken Türkiye’de 4857 sayılı. İş Kanunu çerçevesinde işverenin. İşçinin kazanılmış olan haklarının korunması sorumluluğu bulunmaktadır. Bu doğrultuda da işveren tarafından, işçinin mevcut ücretinde-maaşında işçi açısından olumsuz yönde olacak bir değişim gerçekleştirmemesi gerekliliği bulunmaktadır. Ayrıca işveren tarafından işçinin maaşın indirime gidilmesi halinde işçinin maaşında oluşan farkı işvereninden talep etme hakkı bulunmaktadır. Tüm bu kanun ve düzenlemelere karşın Yargıtay tarafından alınan kararlar ve belirli doktrinlerde belirtilen farklı görüşler çerçevesinde. İşçinin yazılı iznin alınması sureti ile işveren tarafından iş sözleşmesinde yer alan en önemli madde olan ücrette indirime gidilebilmesi mümkün olabilmektedir. Söz konusu karar ve doktrinlerde bu konuya ilişkin olarak bağlamış olduğu düzenleme 4857 sayılı. İş Kanunu’nun 22.maddesinde bulunan taraflar aralarında anlaşılmasıyla çalışma şartlarını her zaman değiştirebilme hakkına sahip olduğu hükmüdür. Bu maddeye bağlı olarak çalışma şartları ve beraberinde çalışma ücretlerinde işveren ve işçilerin karşılıklı olarak anlaşma sağlamaları gerekliliği bulunur. Söz konusu madde çerçevesinde iş sözleşmesinin önemli bir parçası olan işçi ücretinde yapılacak indirime ilişkin olarak taraflar arasında bir protokol. Düzenlenmesi ya da işveren tarafından söz konusu ücret indiriminin bildiriminin yazılı olarak işçiye gönderilmesi ve bu bildirimden sonraki 6. Günlük süreç içerisinde işçi tarafından yazılı olarak bu uygulamaya onay verilmesi gerekir. Bu kurallara uyumlu şekilde hareket edilmemesi halinde işveren tarafından işçi ücretinde gerçekleştirilen değişiklik, herhangi bir şekilde geçerlilik teşkil etmez. | İşveren İşçinin Maaşını Düşürebilir Mi?

İşveren İşçinin Maaşını Düşürebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 22.maddesindeki koşullar. Yargıtay kararları ve çeşitli doktrinlere bağlı olarak işverenler tarafından işçinin yazılı onayının alınması ile ücret indirimine gidilebilmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede de ilgili düzenleme karar ve kanunlar dahilinde işveren tarafından işçi ile oluşturulacak karşılıklı anlaşmayı gösteren bir protokol düzenlemesi veya işçi tarafından kabulünü gösteren yazılı beyanın alınması ile ücrette indirim yapılabiliyor. Ancak işverenler tarafından bu işlemlerde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi olarak söz konusu ücrette indirime ilişkin olarak. İşçi tarafından verilen onayda işçinin serbest iradesine dışarıdan etkide bulunulduğu gibi bir izlenimin oluşturulmamasıdır. Eğer işveren tarafından işçiye ücrette indirim teklifinin yapılmasından sonra işçi tarafından söz konusu değişikliğin kabul edilmemesi ve bu gelişme. Üzerine de işveren tarafından iş sözleşmesinin feshinin gerçekleştirilmesi halinde işçi tarafından tazminat talebinin gerçekleştirilmesi ve işveren tarafından tazminat ödemesi yapılması sonuçları ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple günümüzde işveren tarafından ücret değişikliği ile ilgili olarak gerçekleştireceği uygulamaları işçi ile karşılıklı anlaşmasına bağlı olan protokol düzenlemesi ile gerçekleştirmeleri sürecin işleyişi ve sonrası açısından büyük bir önem taşıdığı belirtiliyor. | İşveren İşçinin Maaşını Düşürebilir Mi?

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara