İşçi Alacakları Davası Avukatı Ankara | Ankara Avukat

İşçi Alacakları Davası Avukatı Ankara

İşçi Alacakları Davası Avukatı Ankara

İş Davası Avukat Ücreti, İşçi Alacakları Davası Avukatı Ankara? İş davasının açılması sırasında ödenen birtakım harç ve ücretler iş davalarında zorunlu olarak alınan ücretlerdendir.

İşçi alacakları davası avukatı ücreti değeri para ile ölçülebilen iş davalarında 5.900,00 TL ve dava tazminat değerinin %15’ine tekabül etmekle birlikte dava konusu işe iade davaları gibi işlerde avukatlık ücreti 2019 yılında 6.800,00 TL olarak öngörülmüştür.

Bu miktarlar kesin olamamakla birlikte fiyat belirlemek için avukatla yüz yüze görüşülmesinde fayda vardır. Baro tarife baro tarafından belirlenen ücrettir. B u ücretleri uygulanması görüşme ile belirlenmesi ve sözleşme yapılması önerilen tavsiyedir.

İş davası avukatlık ücreti, avukat vekalet ücreti iş davası, dava vekalet ücreti kime aittir sorusuna yanıt verebilmek için yargılama gideri olarak alınan ve vekil tutularak anlaşılan avukatlık vekalet ücretleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

İş Davası Arabuluculuk Avukat Ücreti

İş davasında avukatlık ücreti arabuluculuk uygulamasında ve dava sırasında avukatlık ücreti olarak ikiye ayrılmaktadır. İş davası avukatlık ücretleri her yıl barolar tarafından avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenmektedir.

Arabulucuda 6.250,00 TL’yi geçmeyen alacaklar için 750,00 TL vekalet ücreti belirlenmekle birlikte bu tutarın üzerindeki iş ve davalarda dava açacak vekil ile avukat arasında kararlaştıracak dava vekalet ücreti ile iş davası takipleri yapılmaktadır.

İş Davasında Avukat Vekalet Ücreti

İş davasında davanın sonuçlanmasıyla birlikte karşı tarafa yüklenen avukat vekalet ücreti 2019 barolar tarafından belirlenen ‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ çerçevesinde belirlenmektedir.

İş davasına konu olan miktar üzerinden belirlenen nispi tutar vekalet ücreti yargılama gideri olarak tespit edilmekte ve davayı kaybeden tarafından ödenmektedir. Avukatlık vekalet ücreti belirlenmiş olan asgari ücret tarifesinden az olamamaktadır.

İş Mahkemesi Dava Vekalet Ücreti Kime Aittir?

Avukatların genellikle davalarda almış oldukları ücret iki türlüdür. Birincisinde avukat vekili olduğu kişi ile davadan önce anlaşarak baktığı iş ve dava ile ilgili bir ücret belirlenmektedir. Avukat iş davasında davayı kazansa da kaybetse de bu ücreti almaya hak kazanmaktadır.

İş Davasında Avukatın vekalet alarak baktığı davalarda ücret tarifesinin belirlenmemesi halinde baroya bilgi vermek zorunludur. Avukat vekalet ücreti belirlenmemesi halinde avukat hakkında disiplin soruşturması açılabilir.

İkinci tür vekalet ücreti ise davanın kazanılması durumunda mahkemece davada haksız çıkan tarafından ödenen yargılama gideri olarak belirlenen vekalet ücretidir. Bu ücret müvekkilin değil avukatın hakkıdır. Davayı kaybettim avukatlık ücreti ne kadar olacak diyorsanız genellikle asgari ücret tarifesi üzerinden yargılama gideri olarak vekalet ücreti belirlenmekte ve davayı kaybeden tarafça karşı tarafın avukatına bu ücret ödenmektedir.

İşçi Alacakları Davası Avukatı Ankara Nedir? 

Uygulamada en çok yaşanan sorun işverenin, işçiye psikolojik baskı sonucu istifa dilekçesi yazdırmasıdır. İşverenin bu baskıdaki amacı ise işçinin hak etmiş olduğu tazminatlarını ödemeden ve işçiden yazılı delil alarak borçtan kurtulmaktır.

İşçi de işveren veya vekilince yapılan baskı sonucu, içinde bulunduğu psikolojik buhran ve stresten kurtulmak için aniden karar alıp istifa dilekçesi yazmaktadır.

İşçi Alacakları Davası Ankara

İşçi, yılların verdiği emeği bir kalemde silip atmaktadır. İşçi, ilerleyen zamanda da istifa dilekçesi nedeniyle hakkı olmadığını zannederek işverenden herhangi bir hak talep etmemektedir.

Halbuki durum bu şekilde değildir. Yargıtay, işçi istifa dilekçesi vermiş olsa da Mahkemelerin mutlaka işçinin istifasının arka planını araştırıp tarafların sunduğu delillere göre karar vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Eğer işçi, yazılı veya tanık yoluyla istifanın aşağıda belirtilen şekilde olduğunu ispat ettiği takdirde işçinin, istifanın haklı olduğunu ve işçi tazminatlarını hak etmiş olduğuna karar vermektedir.

 • İşçinin alt seviyede olan işlere verilmesi durumunda işçinin işi bırakması (Tanıkla ispat edilebilir)
 • İşçinin gerçek aldığı maaşın bordroda farklı olarak gösterilmesi (Tanık ve emsal ücret araştırması ile ispat edilebilir)
 • İşçinin fazla mesai yapıp ücretlerinin ödenmemesi veya bordroda belirtilmemesi (Tanıkla ispat edilebilir)
 • Genel ve resmi tatil ücretlerinin çalışılması ve ücretlerinin işçiye ödenmemesi ve bordro da gösterilmemesi halinde (Tanıkla ispat edilebilir)
 • Dini bayramlarda işçinin çalışması ve ücretlerinin ödenmemesi ve bordroda gösterilmemesi (Tanıkla ispat edilebilir.)
 • İşçinin maaş ve asgari geçim indirimi alacağını 20 gün içinde ödenmemesi (Maaşının ödendiği işverence ispat edilir)
 • İşi bırakmak istemediği halde, asılsız iddialarla savcılık ve polise bildirileceği tehdidi ile alınmış istifa dilekçesi (Tanıkla ispat edilir)
 • İşe girerken işçiden alınan tarihsiz istifa dilekçesi (Tanıkla ispat edilebilir)
 • Yol, yemek, ikramiye ve diğer sosyal haklarının tek taraflı elinden alınması ve 6 gün içinde işçinin işi bırakması (Tanıkla ispat edilebilir)
 • İşverenin nakil yetkisi olduğu halde işçiyi yıldırma politikası uygulayarak ve işverenin hakkını kötüye kullanarak işçiyi farklı işyerine çalışmaya göndermesi (tanık ispat edilebilir)
 • İşveren veya vekilinin küfür veya hakareti veya cinsel tacizleri halinde işçinin işi bırakması (Tanıkla ispat edilebilir)
 • İşveren, işçinin maaş veya tazminatını istifa yazısı imzalaması halinde ödeyeceği şeklinde irade beyanı yapması, işçiyi hata, hile, tehdit yoluyla kandırması (Tanıkla ispat edilebilir)

İşverenin psikolojik baskısı yapması halinde işçilere asıl tavsiyemiz şudur. İşverenin istifaya zorlaması halinde işçi, işvereni, noter marifetiyle yapılan baskı nedeniyle mutlaka uyarması ve bu baskının son bulmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma İl Müdürlüğüne şikayette bulunacağını aksi halde iş akdini feshedeceğini ve haklarını İş Mahkemesinde arayacağını ihtar etmelidir.

Noter ihtarına rağmen işveren, işçi üzerinde psikolojik baskıyı arttırmış ise işçi, işvereni iş müfettişliğine şikayet edebilir ve aynı zamanda iş akdini yazılı veya sözlü şekilde tek taraflı olarak haklı nedenle feshedebilir. Bu tek taraflı fesih, işçinin istifası değil işçinin haklı nedenle feshi olarak adlandırılmaktadır. (İşçi Alacakları Davası Avukatı Ankara)

“ÖZEL NEDENLERDEN DOLAYI İSTİFA EDİYORUM”

Özel Neden diye yazılı beyan vermiş ise de işçi, direk olarak İş Mahkemelerinde alacak davası açarak hak etmiş olduğu alacakları işverenden alabilir. İşçi tarafından yapılan haklı nedenle fesihlerde işçi, ihbar tazminatı hariç tüm işçilik alacaklarını (kıdem, fazla mesai ücreti,maaş alacağı,yıllık izin alacağı, genel ve hafta tatil alacağı ve diğer alacaklar) işverenden Mahkeme yoluyla talep edebilmektedir.

İşçi alacaklarının işçiye ödendiği konusunda ispatı, işverene ait iken işçinin İSTİFA imzalamasında ispat külfeti işçi tarafına geçmektedir. Bu sebepledir ki işveren, işçiye her durumda “istifa yaz nereye gidersen git kapı orda” demektedir. İşveren tarafından haksızlığa uğramış her işçi, psikolojik baskıdan kurtularak hakkını almak için Mahkemelerde sonuna kadar mücadele etmelidir.  (İşçi Alacakları Davası Avukatı Ankara)

Makale de İşçi Alacakları Davası Avukatı Ankara konuları yer almıştır. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri