İlkay Hukuk Avukat Blog Makale | Ankara Avukat

İlkay Hukuk Blog

Kime Vasi Atanır? Kime Vasi Tayin Edilir?

Kime Vasi Atanır? Kime Vasi Tayin Edilir?

Kime Vasi Atanır? Kime Vasi Tayin Edilir? Vasi tayin edilmesinde, vesayet talebinde bulunan kişilerin genel hatları, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlerde düzenlenmiştir. Buna göre kime vasi atanır sorusuna yanıt olarak şu şekilde bir sıralamayı öne çıkarmak mümkün olmaktadır: 18 yaşından küçük olan ve velayet altında bulunmayan her çocuğa, ilgili kurum olan veraset makamı tarafında vasi ataması yapılmaktadır. Devletin resmi sağlık kuruluşlarından alınacak olan sağlık raporuyla sabit olmak kaydıyla, akıl hastalığı yaşayan veya doğuştan akıl geriliğine sahip haklarında hukuki kısıtlama bulunan kişilere de vasi atanmaktadır. Kötü yönetim, kötü alışkanlıkları olan, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı bulunan, savurganlık veya…

Miras Kalan Arsa Nasıl Bölüşülür?

Miras Kalan Arsa Nasıl Bölüşülür

Miras Kalan Arsa Nasıl Bölüşülür? Miras ortaklığının oluşması için, miras, mirasçılar ve muris gibi kavramların olması gerekmektedir. Mirasçılar arasında olan mülkiyet türü ise el birliği ile mülkiyet ya da iştirak halinde mülkiyet adıyla da bilinmektedir. Elbirliği ile mülkiyet, miras durumunda kanundan doğan bir mülkiyet çeşididir. Elbirliği ile mülkiyet çerçevesinde, mirasçıların hepsi miras üzerinde tam yetkiye sahiptir. Ancak bu yetki bölünemez. Bu yüzden bazı sıkıntılar yaşanabilir. Miras üzerinde hisse sahiplerinin serbestçe tasarrufta bulunabilmesi için, elbirliği ile mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi gerekmektedir. Mirasçılara Kalan Taşınmazlar Murisin ölümü ile birlikte geride taşınmaz bırakması da mümkündür. Her ne kadar vasiyetname ile mirasın nasıl paylaştırılacağı…

Basit Yaralama Ve Hakaret Davası

Basit Yaralama Ve Hakaret Davası

Basit Yaralama Ve Hakaret Davası Basit yaralama suçu kasten yaralama suçu içerisindeki suç tiplerinden biridir. Bu suç ve cezası ayrıntılı olarak Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Hakaret suçu da Türk Ceza Kanununda düzenlenen suçlardan biridir. Basit Yaralama Ve Hakaret Davası Bu 2 suçun çoğu zaman beraber işlenebildiği görülmektedir. Bu durumda cezaların toplanıp toplanmayacağına dikkat edilecek ve doğru hüküm verilmeye çalışılacaktır. Basit yaralama suçu kasten işlenen suçlardandır. Birine tokat atmak dahi basit yaralama suçunu oluşturmaktadır. Hakaret suçunun oluşması için ise bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Basit Yaralama Suçu: Basit yaralama suçunun en önemli ayırt noktası, söz konusu zararın basit bir tıbbi müdahale ile…

Trafik Kazasında Taksirle Ölüme Neden Olma Cezası

Trafik Kazasında Taksirle Ölüme Neden Olma Cezası

Trafik Kazasında Taksirle Ölüme Neden Olma Cezası Trafik kazasına bağlı olarak taksirle ölüme neden olunması halinde verilecek ceza, Türk Ceza Kanunu vasıtası ile kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Bir insanın taksirler öldürülmesi, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak ancak öngörülemeyen ve istenmeyen bir şekilde bir kişinin ölümüne sebebiyet verilmesini ifade eder. Trafik Kazasında Taksirle Ölüme Neden Olma Cezası Trafik kazası bağlamında değerlendirildiğinde, trafik kurallarına aykırı şekilde hareket edilmesi sebebi ile meydana gelen bir kaza dolayısı ile bir kişinin ölümü söz konusu ise trafik kazasına bağlı olarak taksirle ölüme neden olma hali söz konusu olur. Eğer kişi gerekli dikkat ve özeni göstermemesi…

İhbar Parası Ne Demek?

İhbar Tazminatı Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır

İhbar Parası Ne Demek? İş Hukukunun önemli hususlarından biri olan ihbar süresi, hem iş veren hem de işçi açısından önem taşımaktadır. Bu sürelere uyulmadığı takdirde, ihbar parası denilen bir sorumluluk doğmamaktadır. Hukuki sorunlarla karşılaşmamak için ihbar sürelerine uymak gerekir. İhbar sürelerine uyulurken hizmet yılı esas alınmaktadır. Eğer ki hizmet süresine göre belirlenmiş ihbar süresine uyulmamışsa, İş Kanununun 13. Maddesinde belirtilen ihbar tazminatı ödenmelidir. Buradaki ihbar tazminatı, ihbar parası nedir sorusunun karşılığıdır. İhbar Tazminatı Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır? İhbar tazminatının hesaplanmasında brüt ücret dikkate alınır. İhbar tazminatının hesaplanmasında bir başka önemli konu ise hizmet süreleridir. Hizmet sürelerine göre ihbar süresi belirlenecektir….

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

İlkay Hukuk Blog ve Makale sayfasında, Büromuz avukatları tarafında yazılmış, araştırma ve yazılar, hukuk alanında yapılan düzenlemeler ile Yargıtay ve İstinaf mahkemelerin vermiş olduğu emsal nitelikte olabilecek önemli kararlara yer verilmiştir.

Yazıların özgünlük, çeviri ve anlaşılır olması için kullanılan eş anlamlı kelimeler ile yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul edilmemekte olup, makaleler yol gösterici ve bilgi amaçlıdır.

İLKAY HUKUK BLOG

İlkay Hukuk Bürosu olarak tazminat hukuku, aile hukuku, iş hukuku, miras hukuku, icra hukuku ve tüketici hukuku alanlarında birçok davada tecrübe ve başarısı ile tanınmış, birçok kazanılan dava kararlarında farklı ve örnek içtihatlar oluşturmuş, genç, dinamik, araştırmacı,  detaycı, çözümcü bir hukuk bürosudur.

İlkay Hukuk bürosu 2006 yılından beri çalışmış olduğu belli hukuk alanlarında tecrübe ve branşlaşma amacıyla aile hukuku, miras hukuku, iş hukuku, tazminat hukuku icra hukuku, tüketici hukuku ve Danışmanlık Departmanları olarak yapılanmış ve her departmanda Kıdemli Avukat, avukat, danışman ve yardımcı personelleri ile çalıştığı hukuk alanlarında, kurumsal hizmet sunmayı kendine ilke edinmiştir.

İLKAY HUKUK BLOG YAZILARIMIZIN KONUSU

Aile Hukuku ve Boşanma davaları konusunda, boşanma sebepleri, boşanma kararları, boşanmadan kaynaklı tazminat talepleri, velayet konuları, nafaka ve mal paylaşımı konuların eşlerin hakları üzerine Aile hukuku departman sorumlusu avukat ve yardımcıları tarafından hazırlanan makaleler ve emsal yargı kararları verilmiştir. Ayrıca Aile hukuku alanı içerisinde yer alan evlat edinme, kadın korunması, evlilik sözleşmesi konuları da yer almaktadır.

Arabuluculuk Süreci ( Zorunlu – İhtiyari) İş hukuku ve Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sürecini arabuluculuk daire başkanlığı kütüğüne kayıtlı Hukuk büromuzda görev yapan avukat  ve arabulucu olarak zorunlu ve ihtiyari süreci 3 arabulucu avukat ile takip yapılmaktadır.

İş Hukuku Tazminat Davaları, Arabuluculuk süreci sonrası iş mahkemelerinde açılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer alacakların alınması, takibi ve sonuçlandırılması İş hukuku departman sorumlusu avukat ve yardımcıları tarafından hazırlanan makaleler ve emsal yargı kararları verilmiştir.

Miras hukuku Davaları, miras sebebiyle yaşanan uyuşmazlıklar da vasiyetname, mirasın reddi, muris muvazaası, tapu iptal davaları, ortaklığın giderilmesi gibi davaların takibi ve sonuçlandırılması hukuku departman sorumlusu avukat ve yardımcıları tarafından hazırlanan makaleler ve emsal yargı kararları verilmiştir.