İlkay Hukuk Avukat Blog Makale | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İlkay Hukuk Blog

Noter vasiyetname ücreti ne kadar? Vasiyetname Ne Kadar?

Noter vasiyetname ücreti ne kadar

Noter vasiyetname ücreti ne kadar? Vasiyetname Ne Kadar? Vasiyetname ücreti noterde yapılması durumunda bu düzenleme için 223,20 TL alınır. Noter vasiyetname ücreti ne kadar? Noter vasiyetname ücretleri 700 TL‘den başlayıp 3.000 TL’yi bulmaktadır. Noter ihtarnamenin türüne, detayına göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz. Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi hazırlanmasında 273,59 TL düzenleme ücreti ayrıca alırlar. Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 19,15 TL ücret talep edilir. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır. Noter vasiyetname ücreti ne kadar? Vasiyetname Ne Kadar? Vasiyetnameler…

Vasiyetname Hangi Mahkemede Açılır?

vasiyetname kime teslim edilir

Vasiyetname Hangi Mahkemede Açılır? Vasiyetname, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Mirası bırakan kişi, yaşarken hazırladığı vasiyetnamesini bir kişi emanet eder. Ayrıca vasiyetname istenirse nüfus kütüğünede işlenebilir. Vasiyetname kime teslim edilir Vasiyet kime verilir? Kişi öldükten sonra bu vasiyetnamenin sulh hakimine ulaştırılması gereklidir. Vasiyetnamenin emanet edildiği kişi vasiyetnameyi sulh hakimine ulaştırabileceği gibi eğer vasiyetname noter huzurunda hazırlanmış ise notere de ulaştırabilir. Bu durumda sulh hakimine iletme işlemini noter yapmış olur. Vasiyetnamenin açılıp, okunabilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne buna dair dilekçe verilmesi gereklidir. Hakim bir ay içerisinde vasiyetnameyi açıp, okuyup, inceleyip, vasiyetnamedeki maddeleri mirasçılara bildirmekle yükümlüdür. Sulh hakimi, vasiyetnamenin içeriğini aktaracağı zamanda bütün mirasçılara…

Hangi suçlar bilişim suçudur?

Hangi suçlar bilişim suçudur

Hangi suçlar bilişim suçudur? Bilişim Suçları Nelerdir? İçinde yaşadığımız çağda kişi hak ve hürriyetleri kapsamında, global anlamda en çok değer gören konulardan biri şüphesiz bireyin özgürlüğü ile ilgilidir. Fakat bu noktada bireyin özgürlüğünün de belirli bir sınırları olduğu unutulmamalıdır. Zira başkasının özgürlük alanına müdahale edildiği vakit, bireyin hak ve hürriyetinde birtakım sınırlardan bahsetmek gerekmektedir. Dolayısıyla bu sınırların aşımında kanunen de yaptırımlar söz konusu olabilmektedir. Söz konusu ceza gerektiren ve suç unsuru teşkil eden bu tür sınır aşımı hareketlerinde, her nasıl gerçek hayatta birtakım yaptırımlar ile karşılaşılabiliyorsa aynı şekilde sanal dünya olarak adlandırılan internet aleminde de bu tür yaptırımlar söz konusu…

Hangi durumlarda tazminat davası açılır

Hangi durumlarda tazminat davası açılır

Hangi durumlarda tazminat davası açılır. Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Nedenleri Nelerdir? Herhangi bir şekilde karşılaşılan haksız fiil sonucu meydana gelen maddi ya da manevi zararları gidermek amacıyla açılan maddi ve manevi tazminat davalarının kapsamı oldukça geniştir. Hangi durumlarda tazminat davası açılır Tazminat davaları genel itibarıyla haksız fiil ya da sözleşmeye aykırılık sebeplerine dayanarak açılmasa da birbirinden çok farklı hukuki gerekçelere dayalı olarak da açılabilmektedir. Genel olarak en çok açılan tazminat davaları şunlardan oluşmaktadır: Trafik kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası Sözleşme ihlali sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası Suç işlenmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası İş…

Tek celsede nasıl boşanabilirim?

Tek celsede nasıl boşanabilirim?

Tek celsede nasıl boşanabilirim? Tek celsede boşanma (Anlaşmalı Boşanma) için başvuru yapılacak yer Aile Hukuk Mahkemesi’dir. Anlaşmalı boşanma başvurusu yapmak için bazı şartları yerine getirdiğinizden emin olmanız gerekmektedir. Örneğin; eğer 1 seneden daha az süredir evli iseniz, usulen anlaşmalı boşanma için başvuru yapamazsınız. Tek celsede boşanma davası 1 ile 30 gün arasında değişmektedir. adalet bakanlığının yargıda hedaf süresi olarak 40 gün belirlenmiştir. Tek celsede boşanma (Anlaşmalı Boşanma) kesinleşmesiyle bir hafta içerisinde nüfus kayıtlarına “Bekar” ibaresi işlenir. Tek celsede Boşanma Avukat ve Danışma Zamana ek olarak, çiftlerin boşanmanın her türlü sonucu hakkında uzlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Ortada bir çocuk var mı?…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
  BİZE ULAŞIN

  İletişim Bilgileri

  İlkay Hukuk Blog ve Makale sayfasında, Büromuz avukatları tarafında yazılmış, araştırma ve yazılar, hukuk alanında yapılan düzenlemeler ile Yargıtay ve İstinaf mahkemelerin vermiş olduğu emsal nitelikte olabilecek önemli kararlara yer verilmiştir.

  Yazıların özgünlük, çeviri ve anlaşılır olması için kullanılan eş anlamlı kelimeler ile yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul edilmemekte olup, makaleler yol gösterici ve bilgi amaçlıdır.

  İLKAY HUKUK BLOG

  İlkay Hukuk Bürosu olarak tazminat hukuku, aile hukuku, iş hukuku, miras hukuku, icra hukuku ve tüketici hukuku alanlarında birçok davada tecrübe ve başarısı ile tanınmış, birçok kazanılan dava kararlarında farklı ve örnek içtihatlar oluşturmuş, genç, dinamik, araştırmacı,  detaycı, çözümcü bir hukuk bürosudur.

  İlkay Hukuk bürosu 2006 yılından beri çalışmış olduğu belli hukuk alanlarında tecrübe ve branşlaşma amacıyla aile hukuku, miras hukuku, iş hukuku, tazminat hukuku icra hukuku, tüketici hukuku ve Danışmanlık Departmanları olarak yapılanmış ve her departmanda Kıdemli Avukat, avukat, danışman ve yardımcı personelleri ile çalıştığı hukuk alanlarında, kurumsal hizmet sunmayı kendine ilke edinmiştir.

  İLKAY HUKUK BLOG YAZILARIMIZIN KONUSU

  Aile Hukuku ve Boşanma davaları konusunda, boşanma sebepleri, boşanma kararları, boşanmadan kaynaklı tazminat talepleri, velayet konuları, nafaka ve mal paylaşımı konuların eşlerin hakları üzerine Aile hukuku departman sorumlusu avukat ve yardımcıları tarafından hazırlanan makaleler ve emsal yargı kararları verilmiştir. Ayrıca Aile hukuku alanı içerisinde yer alan evlat edinme, kadın korunması, evlilik sözleşmesi konuları da yer almaktadır.

  Arabuluculuk Süreci ( Zorunlu – İhtiyari) İş hukuku ve Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sürecini arabuluculuk daire başkanlığı kütüğüne kayıtlı Hukuk büromuzda görev yapan avukat  ve arabulucu olarak zorunlu ve ihtiyari süreci 3 arabulucu avukat ile takip yapılmaktadır.

  İş Hukuku Tazminat Davaları, Arabuluculuk süreci sonrası iş mahkemelerinde açılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer alacakların alınması, takibi ve sonuçlandırılması İş hukuku departman sorumlusu avukat ve yardımcıları tarafından hazırlanan makaleler ve emsal yargı kararları verilmiştir.

  Miras hukuku Davaları, miras sebebiyle yaşanan uyuşmazlıklar da vasiyetname, mirasın reddi, muris muvazaası, tapu iptal davaları, ortaklığın giderilmesi gibi davaların takibi ve sonuçlandırılması hukuku departman sorumlusu avukat ve yardımcıları tarafından hazırlanan makaleler ve emsal yargı kararları verilmiştir.