Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018?

Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018?

Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018?

Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018? | Günümüzde boşanma konularını çevrenizde, görsel medyada, yada alakasız kişilerin konuşmalarında sürekli duyulmaktadır. Hatta magazine konu olmuş ise, verilen bilgilerin tamamen hukuktan uzak tamamen dikkat çekmeye yönelik dikkat çekici konular yer almaktadır.

 

Boşanma davası nasıl açılır konusunda gerçek bilgi, doğru bilgi, size lazım olan bilgi veya davanızda haklarınızı gerçekten koruyacak bilgiyi nereden bulabilirsiniz.

 

Aslında bu konun başlığı boşanma davası nasıl açılır hakkında bilgi almak için açılmıştı. Ancak makalenin gidişatına bakıldığında buradaki kısa bilgiler değil, size lazım olan bilgilere ulaşmanız gerektiğinin daha doğru olacağını düşündük.

 

Boşanma davalarının yoğun tecrübeye dayanarak edilinen sonuçlara bakıldığında, sizin için önemli olmayan bir detayın boşanma davasında çok önemli bilgi olarak ortaya çıkabilmektedir. | Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018?

 

Yada şu davada böyle yapmış kazanmış, bizde yaparsak kazanırız şeklinde ki bilgi ise tamamen yanlıştır. Her olayın oluş şekli, dilekçelerde ki talepler farklı, dava da sunulan tanık ve deliller farklı olması sebebiyle, bir davanın diğer dava ile aynı sonuçlanma ihtimali zayıf olabilir.

 

Boşanma davasında genel anlamda, dilekçelerin hazır dilekçe ile sunulması, yada arzuhalciye yazdırılması, davanızda yapabileceğiniz, bilgi alma konusunda yapacağınız en önemli ikinci hata olacaktır.

 

Dava dilekçesi boşanmanın aynasıdır. Eğer düzgün ve kurallara göre yazılmış ise işiniz kolay. Kaldı ki dava dilekçe ile durum sadece dava açmak değil. Yada açılan bir boşanmaya cevap dilekçesi vermek değil. Eğer burada detayları bilemezseniz yine yanılmış olacaksınız. | Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018?

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır? – Boşanma Avukat ve Danışmanlık

 

Yukarıda anlatılan önemli hususlar  özet olarak toparladığımızda, boşanma hakkında bilgi alınması, ya da dava dilekçesinin yazılması, bu işi meslek olarak yapan işin ve konunun önemini bilen avukatlardan destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

 

Boşanma konusunda avukat ile randevu alınarak yüz yüze yapılması önemli olacaktır. Telefon sağa sola mail atılması sizi kısa yolda sonuca maalesef götürmeyecektir. Boşanma davasını avukat ile devam etmeseniz dahi, boşanma konularında detayların sorulması bilgi edinilmesi yine danışmanlık ile sağlayabilirsiniz. | Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018?

 

Boşanma konusunda avukat ile devam etmek isteyip ama maddi durumuz iyi değil ise, avukat ücret dava masrafları veya maliyeti konusunda yetersiz kalıyorsanız, bulunduğunuz il deki baro başkanlığına müracaat ederek ücretsi avukat desteği alarak adli yardım ile dava masrafında ödemeden davanızı açabilir, avukat desteği ile yol alabilirsiniz. Diğer genel konular ise şablonsu bir şekilde yine genel bilgi olarak anlatılmaya çalışılmıştır.

 

Boşanma, eşlerin kurmuş olduğu evlilik müessesinin mahkeme kararı ile sonlandırılması demektir. Boşanma davaları evliliğin sonlandırılmasını ortak alınan kararı ile ya da eşlerin tek bir kişi tarafından açılması ile olur.

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır Bilgi ve boşanma ile  sonuçlanması için, davanın hukuki bir temele dayandırılması gerekmektedir. Aynı zamanda, davayı açan tek bir tarafsa, davayı açtığı sebepleri kanıtlamakla yükümlüdür. | Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018?

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır? – Boşanmayı Sebebe Dayandırmak Nedir?

 

Boşanma davaları için birçok sebep bulunmaktadır. Medeni kanunda belirtilen boşanma sebeplerişiddetli geçimsizlik, evlilik kurumunun sarsılması, aldatma, hayata kast, terk etme, akıl hastalığı vs. gibi nedenlerden boşanma davaları açılacağı gibi, eşlerin anlaşması ile anlaşmalı boşanma olarak da açılabilir.

 

Anlaşmalı Boşanma için eşlerin en az 1 yıldır evli olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmada bir yıllık süre önemli olup bu bir anlaşmalı boşanma için kuraldır.

 

Bir yıl dolmasa dahi eşler kendi aralarında anlaşır ve şiddetli geçimsiz yaşadıklarının ispat edilmesi halinde boşanmaya karar verilebilinir.Boşanma davası sadece eşler birbirlerine karşı açabilirler. Boşanma davasının kimin önce veya sonra açtığı hiç mahkemece dikkate alınmaz. Boşanma için kusur ispatı önemlidir. | Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018?

 

Özel boşanma sebeplerinden dava açarken, dava açabilme süresi olayların niteliğine göre farklılık göstermektedir. Zina işlediği tespit edilen eşe, bunun öğrenilmesinden 6 ay sonra, aldatma fiilinin gerçekleşmesinden de 5 yıl sonrasına kadar boşanma davası açılabilir.

 

Bir eşin diğerinin hayatına kast etmesinden veya onur kırıcı davranışta bulunmasından dolayı açılan dava da, aynı şekilde olayın gerçekleşmesinden itibaren 6 ay içinde açılmalıdır.

 

Bir eşin yüz kızartıcı bir suçtan hapse girmesinden sonra ise kanunda dava açmak için bir süre belirtilmemiştir. Kişi istediği zaman bu davayı açabilir.

 

Eğer bir eş diğerini haklı bir sebep olmaksızın terk etmişse, boşanma davası açılabilir. Terk nedeniyle boşanma davası 6 ay sonra açılabilir. Terk edilen eş, terk edildiği tarihten itibaren 4 ay sonra hakime başvurabilir, bunun ardından hakim diğer eşe 2 ay içinde eve dönmesi için ihtarda bulunmakla yükümlüdür. | Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018?

Boşanma Davası Nasıl Açılır Davalarda Hangi Mahkeme Yetkilidir

 

Boşanma davası eşlerin beraber yaşadığı ilde, yada 6 ay oturduğu yerdeki aile mahkemesinde açılabilinir. Davanın açılabilmesi için bir dilekçe yeterli olmaktadır, ancak kişilerin haklarının korunabilmesi için ve birçok hukuki prosedür ile uğraşılması gerektiğinden avukat aracılığı ile dava açılması önerilmektedir.

 

İki tarafın da anlaştığı bir boşanma olsa dahi, boşanmanın ardından mahkemenin bu kararı temyiz etmesi ve nüfus müdürlüğüne talimat göndermesi gerekmektedir. Bu yüzden her ihtimale karşı bir avukatla çalışmak taraflar için avantajlı olacaktır.

 

Boşanma davası açıldıktan sonra, eşlere ayrı yaşama hakkı doğmaktadır. Bu durumda genellikle erkek, kadına ayrı yaşarken geçinebilmesi için bir tedbir nafakası verebilir. Bu nafaka, davanın açılmasından itibaren başlar, davanın kesinleşmesi ile son bulur. Boşanma davaları sonuçlanırken, mal paylaşımı sorusu ortaya çıkmaktadır. | Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018?

 

Evlilikten sonra edinilmiş mallar ne olursa olsun yüzde elli yüzde elli olacak şekilde eşlere paylaştırılmaktadır. Eşlerin kişisel malları ise kendilerinde kalmaktadır. Boşanma davaları sonucunda çocuğun velayeti belirlenirken, hakim çocuğa en yararlı ortama karar vermek durumundadır.

 

Ülkemizde çocukların velayeti genellikle anneye verilmektedir. Çocukların anne sevgisine ve bakımına daha çok ihtiyacı olduğu düşünülmektedir. Annenin çocuğa bakamayacak durumda olması ve kötü bir hayat sürdüğünün anlaşılması durumunda, çocuğun velayeti babaya da verilebilir. Burada yetki tamamen hakimin elindedir.

 

Makalemizde Boşanma Davası Nasıl Açılır Bilgi konusu bilgi amaçlı verilmiştir. Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde hakkında bilgiler verilmektedir. | Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018?

Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2018? | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - MAL REJİMİ TALEBİ - KİŞİSEL MAL

Davacı vekili boşanma davası ile birlikte açtığı ancak daha sonra tefrik edilen mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davasında; tarafların 1996 yılında evlendiklerini, davalı adına kayıtlı bulunan 646 parsel sayılı taşınmazdaki iki katlı ev ile 601 ve 603 ada parsel sayılı taşınmazları davacı ve davalının evlilik birliği içerisinde birlikte çalışarak edindiklerini ileri sürerek ortak edindikleri taşınmazların yarı bedeli olan 40.000,-TL’nin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili evlilik birliğinde edinilen ev ve arsanın 1970 yılında alındığını, daha sonra tadilatlar ve ilaveler yapıldığını, en son olarak yeni bir ev yapılmış ise de bitirilemediğini, bundan dolayı müvekkilinin borcunun bulunduğunu, davacının çalışmayı sevmeyen bir yapısının olduğunu, edinilen taşınmazlarda herhangi bir katkısının bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkemece davalının 04.04.1979 tarihinde 107 parsel sayılı taşınmazı satın aldığı, bu taşınmazın 29.06.1988 tarihinde ifraz edilerek 601 ve 603 parsel sayılı taşınmazların oluştuğu, 646 parsel sayılı taşınmazın ise 16.12.1994 tarihinde satın alındığı, davaya konu taşınmazların satın alındığı tarihlerde 743 sayılı Medeni Kanun’un yürürlükte olduğu, bu taşınmazların yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu tarihlerde edinilmesi sebebiyle davalının kişisel malı olduğu, ev hanımı olan ve hiçbir yerden geliri bulunmayan ayrıca boşanma sebebi ile yoksulluğa düştüğünü iddia eden davacının taşınmazların alımında ne gibi bir katkı yaptığını kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

BOŞANMA DAVASI - YOKSULLUK NAFAKASI ŞARTLARI - NAFAKANIN MİKTARININ BELİRLENMESİ

Tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğu noktasında Mahkeme ile Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin bilgiler incelendiğinde ise; davacı karşı davalı erkeğin devlet memuru olarak 1.500.00 TL aylık gelirle, davalı karşı davacı kadının ise bir kargo şirketinde asgari ücret ile çalıştığı anlaşılmaktadır. Belirtildiği üzere asgari ücretle çalışılıyor olması, tek başına yoksulluk nafakasının istenmesini engelleyen bir durum değildir. Ancak bu durum nafaka miktarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak bir olgudur.

Böylelikle, olayda TMK.nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakasının takdiri için gerekli “boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olma” ve “kusuru daha ağır olmama” koşullarının davalı karşı davacı kadın yararına gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

BOŞANMA DAVASI - BOŞANMAYA SEBEBİYET VERİLEN OLAYLARDA EŞLERİN KUSURU - BOŞANMA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEĞİ

Tüm dosya kapsamından; davalı kadın tarafından temyize konu davaya sunduğu cevap dilekçesinde, kadın tarafından feragat edilen önceki boşanma davasından sonra ki bir zamana ilişkin erkeğe kusur olarak yüklenebilecek her hangi bir vakıaya dayanılmadığı,

Bir başka deyişle tarafların fiili ayrılık dönemine ilişkin erkeğe kusur olarak yüklenebilecek yeni bir olayın ileri sürülmediği anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karışında, davalı kadın tarafından usulünce dayanılmayan ya da ileri sürülmeyen vakıalar davacı erkeğe kusur olarak yüklenemez.

Öyleyse, davacı erkeğin TMK 166/son maddesine dayalı boşanma davasına dayanak teşkil eden ilk boşanma davasını açarak tarafların fiili ayrılığına neden olan ve boşanma sebebi yaratan davalı kadın boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tam kusurludur.

Şu hale göre, davalı kadının maddi ve manevi tazminat (TMK m. 174/1-2) taleplerinin reddi gerekirken, davacı erkeğin tam kusurlu olduğunun kabulü ile bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin yazılı olduğu şekilde kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

BOŞANMA DAVASI -MANEVİ TAZMİNAT - DAVA HARCI VE MASRAFLARI

Davalı-davacı kadın karşı dava dilekçesinde önceki evliliğinden olan ve velayeti altında bulunan çocuğu Ada’nın davacı-davalı kocanın şiddet eylemine şahit olduğunu belirterek, çocuk adına velayeten, manevi tazminat alacağı isteğinde bulunmuştur.

Bu istek boşanma davasının eki niteliğinde olmayıp ayrıca nispi harca tabidir. Davanın açılışı sırasında yatırılan başvurma harcı dava dilekçesinde yer alan tüm istekleri kapsar.

Davalı-davacı kadına bu istek yönünden nispi peşin harcı tamamlaması hususunda usûle uygun şekilde süre verilip (Harçlar Kanunu 30-32) harcın yatırılmaması halinde bu istek yönünden aynı kanunun 31. maddesi gereğince işlem yapılması,

Harcın yatırılması halinde ise bu istek yönünden aile mahkemelerinin görevli bulunmadığı hususu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

0 Yorum

Yorum Bırak