Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları | Boşanmanın bu türü, tarafların karşılıklı olarak boşanmaya karar verip mahkeme sürecine girmeden evliliği sonlandırmasıdır.

 

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

 

Anlaşmalı boşanma süreci içerisinde her iki eş de boşanmak ister ve boşanmanın maddi, manevi tüm hukuki sonuçlarında uzlaşırlar. Bu şekilde yapılan boşanma işlemleri anlaşmalı boşanma olarak adlandırılır.

 

Tabii anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için de kanunun belirttiği hususların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kanunun hükmettiği anlaşmalı boşanma şartlarına sahip olmayan kişiler açısından anlaşmalı boşanmak mümkün olmamaktadır. Açılacak olan boşanma davası onlar için çekişmeli olarak yürütülecektir. | Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

Anlaşmalı Boşanma İçin Koşullar ve Şartlar Nelerdir?

 

Evliliğin anlaşmalı boşanma yolu ile sonlandırılmak istenmesi durumunda eşlerin öncelikle en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekir. Evlilik Bir yıldan daha kısa süren evlenmede anlaşmalı boşanma söz konusu olmamaktadır. 1 yıldan az süren evliliklerde anlaşmalı boşanma nasıl yapılacağı diğer makalelerimizde yer verilmiştir.

 

Anlaşmalı boşanmak için eşler, maddi ve manevi tazminat tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşma içerisinde olduklarını hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyan etmelidirler. Boşanma protokolü anlaşmalı boşanmaların omurgasını oluşturur.

 

Anlaşmalı boşanmalarda tarafların davaya katılmaları zorunludur. Eşler duruşma günü aile mahkemesi duruşması katılarak hem boşanma konusunu ve protokol konularında ki anlaşmaları sözlü olarak onaylar. | Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

 

Boşanma davalarına bakmakla görevli olan mahkeme Aile Mahkemesidir.

 

Anlaşmalı Boşanma Süreci Ne Kadardır?

 

Bu tür bir dava, çekişmeli boşanma davası sürelerine göre çok daha kısa bir sürede sonuçlanmaktadır.  Bütün işlemlerin hazır olmaları durumunda anlaşmalı boşanma davası tek celsede karara bağlanacaktır. Davanın bir avukat vasıtasıyla açılması ve takip edilmesi halinde mahkemenin iş yüküne göre 1-2 haftada sonuçlanması da mümkün olabilmektedir.

 

Anlaşmalı boşanmada duruşmaya girilmesi ve boşanmaya karar verilmesi hüküm ifade etmez. Verilen boşanma kararının kesinleşmesi sonra hüküm ifade eder. Bu süre ise duruşma sonrası, gerekçeli kararın yazılması ve tarafların itiraz etmemesi sonucu kesinleşerek resmi kayıtlara bekar olarak işlenir. Bu sürede ortalama 1 ile 2 aydır. | Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

 

Evliliklerinde Bir Yılı Doldurmayanlar İçin Hüküm Nedir?

 

Evliliğin dava tarihi ile birlikte bir yılı doldurmadıkları anlaşılırsa, davaya çekişmeli boşanma hükmüne göre devam edilir. | Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

 

Başvuru Sürecinde Nelere Dikkat Edilir?

 

Anlaşmalı boşanma şartları doğrultusunda süreç başlangıcı olarak anlaşmalı boşanma protokolünün eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, gerekli evrak işlemlerinin yapılması mühimdir. Bununla birlikte süreçte iki seçenek vardır: Eşlerin birlikte başvurması ve eşlerden birinin açmış olduğu davayı diğer eşin kabul etmesi. Eşler, birlikte başvuru yapabilirler. Bu durumda davacı ve davalı taraf belirsizdir. Bununla birlikte eşlerden her ikisi de “davalı-davacı” olarak gösterilir. | Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

 

Boşandıktan Kaç Gün Sonra Kimlik Değişir?

 

Boşanma sonucu karar tebliğ edildikten sonra iki haftalık temyiz süresi vardır. Bu süre geçtikten sonra karar kesinleşir ve mahkemenin müzekkeresi nüfusa gönderilmesi halinde 3-5 gün içinde boşanma kararı nüfusa geçer. Böylelikle taraflar yeni nüfus cüzdanlarını başvuru ile alabilecektir. | Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

 

Kararın Uzun Süre Sonra Tebliğe Çıkarılması Sorun Oluşturur Mu?

 

Verilen kararın uzun süre sonra tebliğe çıkarılması, açıklanan iradelerin samimi olmadığının göstergesi sayılır. Örneğin, hükmün uzun bir süre sonra tebliğ ettirilmesi kanun maddesinin dürüstlük kuralı ile bağdaşmaz. Bu durumda davanın reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir. | Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

 

Dava Sonuçlandıktan Sonra Karardan Vazgeçmek İstenirse Ne Yapılmalı?

 

Bu durumda yeni bir dilekçe yazılması gerekir. Dosya İstinafa gidecek ve feragat nedeniyle dava konusuz kaldığından, boşanma kararı bozulacaktır.

 

Dosya yeniden karar verilmek üzere bölgesel mahkemeye gönderilecektir. Bölgesel mahkeme de davayı feragatten dolayı reddeder. Boşanmak konusundan vazgeçilmiş ise bu yol izlenerek vazgeçilebilir.

 

Anlaşmalı boşanma, tüm usul ve esaslar eksiksiz bir şekilde yerine getirildikten sonra hâkim kararıyla gerçekleşir. Bu sürecin sorunsuz ve hukuki usulsüzlük içermemesi için bir avukata danışılması ya da davanı bir avukat ile açılması tavsiye edilir. | Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları | Sıkça Sorulan Sorular

HÜKMÜN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN AŞAMALAR TAMAMLANMADAN TESİS EDİLDİĞİ

Bozma ertesi uygulanan yargılamada davacı bayan doğrulusunda verilendava dilekçesi davalı erkeğe usulüne makul tebliğ edilmeden ve dilekçelerin karşılıklı verilmesi,

Ön araştırma ve tahkîkat aşamaları tamamlanmadan karar kuruluş edilmiştir. Açıklanan bu hususlara riayet edilmeksizin yazılı şekilde karar tesisi adlidinlenilme hakkının ihlali niteliğinde çoğu, bozmayı gerektirmiştir.

YOKSULLUK NAFAKASI İLE İŞTİRAK NAFAKASININ ATTIRILMASI DAVASI

Karar tarihinde yürürlükte olan tanıma uyarınca nafaka davalarında, reddedilen bölüm istikametinden avukatlık fiyatına hükmedilemez, amabu karar nafaka talebinin tamamiyle reddi durumundauygulanmamaktadır.

Ne var ki uygulanan bu yanlışlığın giderilmesi yine yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması lazım olur.

ANLAŞMALI BOŞANMA KARARININ DAVALI TARAFINDAN TEMYİZ EDİLDİĞİ

Taraflar anlaşmalı olarak boşanmışlar, karar davalı doğrulusunda temyiz edilmiştir.

Anlaşmalıboşanma yönünde meydana gelen hükümkesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki istem beyanından dönmesiniönleyici yasal bir karar mevcut değildir.

Bu halde anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davası olarak görülmesi lazım olur.

HAKKIN AÇIKÇA KÖTÜYE KULLANILMASINI HUKUK DÜZENİNİN KORUMAYACAĞI

Davalı, temyiz dilekçesinde boşanma kararından ardından birlikteyaşamaya devam ettiklerini, aralarında geçimsizlik bulunmadığını ileri sürmüştür.

Kararın on beş senesi aşkın uzun bir müddet atlattıktan ardından tebliğe çıkarılması dürüstlük kuralına marjinal ve “hakkın kötüye kullanılması” niteliğindedir. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

Gerçekleşen bu vaziyet karşısında, boşanma iradesinin içten bulunmadığıanlaşıldığından, davanın reddine hüküm verilmek üzere kararınbozulması gerekmiştir.

KADININ CEVAP DİLEKÇESİNDE AÇIKÇA TANIK DELİLİNE DAYANMADIĞI

Bayan yanıt dilekçesinde açıkça şahit deliline dayanmadığı durumda, tanıkları dinlenmiş ve erkeğe hükmün gerekçesinde geride bıraktığımız kabahatler yüklenmiştir.

Delil olarak gösterilmeyen şahit beyanlarına dayanılarak erkeğe kabahat yüklenemez.
Kadın temyize gelmemiş çoğu, gerçekleşen bu vaziyet karşısında erkeğin kusurlu bir davranışı kanıt edilemediğinden, bayanın tam kusurlu olduğunun kabulü lazım olur.

Hal böyleyken, mahkemece şahit beyanları asal alınarak erkeğe kabahatyüklenmesi ve bu kabahat belirlemesine bağlı olarak bayanın parasal veruhani tazminat taleplerinin kabulüne hüküm verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak