Atla

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası


Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Medeni hukukun aile hukukunda evlilik birliğini oluştururken benimsediği ilkelerden biri de eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğüdür. Eşler evlilik birliği sürecine girdikleri andan itibaren. Birbirlerinin güvenlerini zedelememek konusunda ve ortak bir hayatı sürdürme konusunda çaba sarf etmeliler ve sorumluluklarını gerçekleştirmelidirler.

Günümüz evliliklerinde evlilik sürecini bitiren nihai ve üzücü olan genellikle aldatma meselesidir.

Aldatma eşin eşine karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğinin bir kanıtıdır ve kanun koyucu bu ihlali bir boşanma sebebi olarak saymıştır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davalarında Avukata Danışmanlık Neden Faydalı

Boşanma davalarında en sancılı sürecin yaşadığı boşanma sebebi aldatma ve zinaya dayanan boşanma sürecidir. Evlilikle aldatmanın varlığı durumunda boşanma sürecinin nasıl işleyeceği. Ne gibi haklarınızın olduğunu öğrenmek ve bilinçli hareket etmek için mutlaka avukat danışmanlık hizmetinden faydalanmanız gerekmektedir.

Boşanmada Danışma Konuları Nelerdir

Zina ve aldatmaya dayalı boşanma açılmadan danışmanlık hizmeti ile, boşanma sürecinde tazminat ve mal paylaşımın farklı olacağını biliyor musunuz.

Zina ve aldatma olayını ne kadar süre geçerse affetmiş sayılacağınızdan. Aldatmadan dolayı velayetin belirleme sürecinin nasıl ilerleyeceğini, duyduğunuz üzüntü. Psikolojik durumunuz için kimden nasıl ne kadar tazminat talep edebileceğinizi. Evden uzaklaştırma ve koruma kararının neden nasıl alacağınızı, aile konutunun kime tahsis edileceği. Evlilik birliğinde ki ortak mallara nasıl tedbir konacağı. Nafaka nasıl isteneceği  miktarı nasıl belirleneceği, anlatılan tazminat, mal paylaşımı, velayet nafaka gibi konuları temelinden etkileyen, davanın aldatma ile ispat edilmesi ve sonuçlanmasının ne kadar önemli olduğu  gibi bir çok konuda merak ettiğiniz  konular hakkında bilgi sahibi olmuş olacaksınız.

Süreç içerisinde atacağınız adımlarda bilinçlenmiş olacaksınız. Boşanmanın avukat desteği ile ilerlenmesi, süreçte kazanacaklarımız, kaybettiklerinizden her zaman fazla olacaktır. Aldatmaya dayalı boşanmada, tecrübenin sırrı, örnek yargıtay ve istinaf mahkeme kararları, konu hakkında detaylar. Elde edilen ve edilecek delillerin nasıl kullanılacağı, aldatmanın nasıl hangi delillerle ispat edileceği  gibi bir çok konun ele alınması ve davada olumlu sonuç alınmasının sırrı tamamen detaylarda gizli olduğunu unutmayınız.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Süreci

Aldatma diğer tabiri ile zina nedeni ile boşanma kanun koyucunun mutlak olarak kabul ettiği boşanma sebeplerindendir. Birey eşinin kendisini aldattığını düşünüyor ve bunları kanıtlayacak kadar büyük delilleri olmasa bile şüphe ve delillerde içeriyorsa boşanma davasını aldatma nedeni sebebine dayanarak açabilir.

Dikkat etmesi gereken bir husus vardır ki o da şudur eşini affetmemek. Eşini affettiği takdirde bir daha Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası açamayacaktır. Bu nedenle eşin öncelikle çok iyi düşünüp karar vermesi gerekecektir.

Aldatma nedeni ile boşanmalar her çekişmeli boşanma davaları gibi uzun sürmektedir. Bunun sebebi bir boşanma safhası olduğu gibi bir de boşanmanın hüküm ve sonuçlarını ifade edecek olan diğer davalardır.

Boşanma Davası içerisinde çocuk varsa çocuğun velayeti, nafaka istemi, maddi manevi tazminat davaları, malların bölüşümü, iştirak ve yoksulluk nafakası boşanma davası sürecinde çözüme kavuşturulması ve karar verilmesi gereken konulardır.  Bu konular davanın uzamasına sebep konulardır.  

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasının Açılma Şartları

Sosyologların ve psikologların yaptığı araştırmalar modern dünyan üzerinde her geçen gün sayısında boşanma davalarının artış gösterdiğini gözler önüne sermektedir. Kanun koyucunun koyduğu sebepler doğrultusunda boşanma nedenleri olarak öne sürülen iddialar. Farklı gerekçeler olsa da genelleme yapıldığında en büyük neden eşlerden birini başka biri ile aldatması Hukuki terimi ile zina nedeni ile boşanma davasının konusu içinde yer alır.

Şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılan boşanma davasının sayısı ile yarış halinde. Olan Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası açılması için kanun koyucu birtakım şartları ileri sürmüştür. Bu şartlar şu şekildedir:

Tarafların evlilik birliği içerisinde bulunması gerekir. Evlilik birliği bir hukuki bağdır.

Eşlerden birinin başka biri ile cinsel ilişkiye girmesi. Başka birinden kasıt şudur: farklı cinste biri olması şarttır.

Zina yapan kişinin zinayı ayırt etme gücü ve kendi iradesi ile gerçekleştirmesi gerekir. Kusur gerekir.

Cinsel beraberliği olunmamış fakat hayatında başka biri var ya da flört etmek. Sarılmak ve ön sevişme gibi fiillerde bulunduğu takdirde zina nedeni ile boşanma davası açılamaz. Bunlar sadakat yükümlülüğüne zarar vermek. Ve bu nedenle aile birliğinin sarsılmasına yol açmak nedeni ile boşanma davası açılır.

Zina aldatma ile boşanma davasının açılabilmesi için kusurlu eşin farklı cinste bir kişi ile gerçek bir cinsel ilişki yaşaması gerekmektedir. Zinanın birden çok olmasına gerek yoktur. Kadının eşinden izinsiz yapay döllenme yaptırması bir cinsel ilişki sayılmaz ve zina nedeni ile dava açılmasına sebebiyet vermez. Bu da evlilik birliğinin sarsılması neden olan bir konu olarak incelenebilir ve o yönde dava sürecine gidilebilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanmada İspat Yükümlülüğü

Kanun koyucumuz aldatma nedeni ile boşanma davasında aldatmayı ispatlayacak olan tarafın iddiaya dayanarak davayı açan tarafa yüklemiştir. Bu nedenle boşanma davasını açan eş ispat konusunda ne kadar iyi sonuçlar elde ederse boşanma süreci o derece hızlı sürecek ve haklılığı daha da sağlamlaşacaktır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında İspat olarak neler öne sürülebilir?

Bu soruya cevap vermeden önce şunu söyleyebilirim ki özel hukukun birçok alanında her türlü delil ile ispat yapma özgürlüğü bulunsa da özel hayatın gizliliğini ihlal etmemeye dikkat etmek gerekecektir. Aksi takdirde diğer tarafta bunu aleyhinize kullanabilir.

Delillere örnek verirsek: Sosyal medyada alenen yayınlanmış fotoğraflar, kredi kartı ekstreleri, mesajlaşmalar vb. Burada birçok belgeyi ispat için kullanabilirsiniz ama illegal yollardan elde edilmemelidirler. Eşinin zina yaptığını yani kendisini aldattığını düşünen eşin eşini suçüstü yakalaması gerekmez.


 

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Bu davada ispat her türlü delille gerçekleştirilebilir. Şunu söylemek gerekir ki ispatı yapacak olan kişi boşanma davasını zina nedeni ile açan mağdur olan eştir. Bu eş her türlü kanıt ve güçlü ip ucu ile zinayı kanıtlayabilir. Davalının zina yaptığını ikrar etmesi yani kabul etmesi kesin bir kanıt olarak karara geçer. Ayrıca Ceza Mahkemesinin zina yapıldı kararı Aile Mahkemesi için kesin kanıt niteliğindedir. Zina yapan eşini affeden taraf bir daha zina nedeni ile davayı açamaz.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Tazminat konusunda Kanun Maddesi olan

TMK. nın 185.  "Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar." Aynı Yasanın 174. Maddesince boşanma sebebiyle mevcut olan veya gelecekteki menfaatlerinin zarar görmesinden dolayı. Kusursuz veya az kusurlu eş, kusurlu eşten maddi tazminat talep edebilir.  

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf. Kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir." Evlenmeyle eşler arasında kurulan aile birliğinin taraflara yüklediği ödevlerin ihlali veya yerine getirilmemesi. Durumunda bu yükümlülüğü yerine getirmeyen eş yönünden.

Türk Medeni Kanunundaki sonuçları, boşanma ve boşanma sebebi olması durumunda, bu olaylar yüzünden kişilik haklarının saldırıya uğraması halinde manevi tazminat talep edilebileceğidir.

Boşanmada Aldatma Nasıl İspat Edilir

Boşanma sebebinin öğrenmesinden itibaren geçen altı aylık süreç içinde ve zina eyleminin üzerinden geçen 5 yıllık süre sonunda bu dava açılamaz. 

TBK 49. maddesine göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Yine TBK 58. maddesinde "Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi. Uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir. Haksız fiile dayalı bir borcun doğabilmesi için, hukuka aykırı bir fiil bulunmalı, fiili işleyenin kusuru olmalı, sonuçta bir zarar doğmalı. Zarar ile işlenen fiil arasında da uygun nedensellik bağı bulunması gerekir. TMK.nın evlenmeyle eşe yüklediği ödevler arasında bulunan sadakat yükümlülüğünü ihlali nedeniyle.

Yasanın 185. ve 174. maddeleri uyarınca boşanma sebebi ve istek halinde manevi tazminatı gerektirir nitelikte olduğu kuşkusuzdur. TMK. daki düzenleme, dava dışı eşin evlenme ile kurulan aile birliğinin tarafı olması sıfatından kaynaklanmaktadır. Zira dava dışı eş kendi iradesi ile bu birliğin tarafı olmayı kabul etmiş ve yasanın kendisine tanıdığı hak ve yükümlülükler altına girmiştir. 

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Kanun Maddesi

Madde 161 - Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak. Altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na tabidir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında;

 1. Hakim, boşanma davasındaki olayların varlığına inanmadıkça delil saymaz.
 2.  Hakim, boşanma davasındaki olayların doğruluğu için yemin öneremez.
 3. Aile hakimi delilleri, serbestçe takdir eder.
 4. Tarafların Boşanma üzerindeki anlaşmaları hakim onaylamadıkça kabul görmez.
 5.  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında, eşlerin talebi üzerine gizlilik karar verebilir.
 6. Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası   Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası   Aldatma Nedeniyle Tazminat

​​​​​​​

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir. Ankara Avukat

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ASLI YEŞİLYURT -
  5 Ağustos 2016

  Başımda buna benzer bir olay bulunmaktadır. Maddi ve gelecek kaygısı, çocuklarımın durumu ve haklarımı bilmediğimden harekete geçemedim. Bu arada şiddette görüyorum. Bana tavsiyeniz nedir.

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  8 Ağustos 2016

  Aslı hanım Merhabalar Aslına bakacak olursanız haklarınız çok fazla bulunmaktadır. Öncelikle size uygulanan şiddete karşı bir dur demeniz gerekmektedir. Bunun için aile mahkemesine, kolluk kuvvetlerine, savcılıklara, hatta kaymakamlığın ilgili birimlerine müracaat etmeniz durumunda hem ceza bakımında soruşturma başlatılır, hemde hakkınızda koruma kararı verilir. Bu durumda sessiz kalmanız, olayların şiddetini artıracağınıda unutmayın. Bu önemli detaydan sonra aldatma olayını ispat etmeniz durumunda, maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz. Bunun dışında evlilik birliği içinde edinilen tüm taşınır ve taşınmazlara tedbir koydurabilirsiniz. Çocuklarınız ve kendiniz için acil olarak nafaka talep edebilirsiniz.Bu yazdığım konuları uygulamadan önce bir durum tespiti yaparak yaşadığınız ruh halinizi gözden geçirerek sağlıklı ve doğru karar vermeniz gerekiyor.

  Cevapla
 • ADA GEDİK -
  7 Ağustos 2016

  1 yıldır sorunları çözemedik, evliliğimizin 3 senesindeyiz. Eşim sürekli iş yerindeki toplantıları bahane ederek eve geç gelmektedir. Bir çocuğumuz var ve kızımla devamlı ben ilgilenmekteyim. Çekilmez hale gelen evliğimize son günlerde güvensizlikde eklendi. Ben dava açmadan önce şuan araştırma yapıyorum. En son olayda bir evde bir kişi ile kaldığınıda tespit ettim. Dava kısa sürer mi

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  8 Temmuz 2017

  Arda bey Merhabalar, evlilikde aldatma olayının aktörleri bayan veya erkek olması durumu değiştirmemektedir. Öncelikle yargıtay kararına göre bir eş karşı cinsden bir kişi ile bir gece geçirmesini zina olayının gerçekleştiği şeklinde kabul etmiştir. Bu durumu telefon kayıtları, o kaldığı evin kamera kayıtları ile desteklemeniz işinize yarabilir. Bu tarz davalar bazen anlaşmayla daha çabuk sonuçlanabilmektedir.Ama genelde ortalama 1 yıl sürmektedir.

  Cevapla
 • Ankara -
  8 Ağustos 2016

  İlkay hanım aydınlatıcı bu güzel bilgiler için teşekkür ederim. Sizi çvremde olumlu tavsiyeler sonucu buldum. Bu işi çok şova dönüştürmeden sessiz ve derinden çözeceğinizi arkadaşım anlattı. Benim için gizlilik esastır. Bu güven içerisinde bir sorum mevcut. Telefon kayıtları tam olarak nasıl istenmektedir. Araştırmalarım sonucu çalışmayı isterim.

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  9 Ağustos 2016

  Telefon kayıtları özel hayatı ilgilendirmesi nedeniyle bu kayıtlar telefon şirketlerinden mahkeme kararı ile istenebilmektedir. İstenen telefon kayıtlarında sadece görüşme süreleri, görüşme tarihleri mevcut olup konuşma detayını bulamazsınız. Size şu kadarını söyleyebilirim, bu kayıtlar görüşmenin süresi, sıklığı, görüşme saatleri, aldatma konusuna destekleyici ispat aracı olup, aynı zamanda geç saatlerde uzun süren görüşmelerde eşin sadakatsizlik gösterdiğini en basit yol ile gösterebilirsiniz.

  Cevapla
 • EYLEM CANATAN -
  8 Ağustos 2016

  Boşanma davası açmadan önce oturduğumuz ev ve diğer mallar için öncelikli yapılması gerekenler nelerdir. Ayrıca makaleniz gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler ile doludur. Sizleride biz bayanlar olarak ilgi ile tavsiye ediyoruz.

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  9 Temmuz 2017

  Eylem hanım ailece oturmuş olduğunuz aile konutuna ister boşanma davası açın ister açmayın ama mutlaka tapuya müracaat ederek mutlaka "aile konutu Şerhini" koydurunuz. Bu haklarınızın korunması açısında önemli tedbirdir. Diğer ortak mallarınızla ilgili olarak, mal ayrılığı nedeniyle katkı payı davası açarak burdaki haklarınız nedeniyle tedbir istemeniz durumunda mahkeme bu ortak mallara tedbir kararı koyacaktır.

  Cevapla
 • ALTAN ELBAŞ -
  9 Ağustos 2016

  Aldatma Ve Boşanma konusunu ararştırırken makalenizi tesadüfen gördüm. İlkay hanım inanın o kadar bilgi kirliliği varki, ayrıca çevremdeki insanlarda farklı farklı konuşmalarla aklımı iyice karıştırdı. Sizce davaya nasıl başlamalıyım.. Eşim evi terk etti.karşı tarafın boşanma davası açmasını mı beklemeliyim.

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  9 Temmuz 2017

  Altan bey çevrede boşanma konusunda anlatılan her konuyu unutarak, size tavsiye edilecek bir avukat meslektaşımızdan bu konuda danışmanlık hizmeti doğrultusunda görüşme yapmanızı öneriyorum. Kulakdan duyma bilgiler bir çoğu yanlış olmakla beraber sizin hayatınız ve geleceğiniz açısından bu kadar önemli bir konuyu şansa bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca boşanma davasını kimin açtığı kesinlikle davada belirleyici olmayıp, boşanmaya sebep olaylarda hangi eşin "daha fazla kusurlu" olduğu önemlidir.

  Cevapla
 • FERHAT ÖZATAY -
  15 Ağustos 2016

  Merhabalar, Öncelikle iyi günler dilerim.ilişki yaşadığı kadından bir çocuğu olduğunu.O kadını biz öğrendikten bir süre sonra evi terketti.Ve o kadınla kendine bir yuva kurdu.Bununla ilgili elimde fotoğraflar,mesajların kayıtları hepsi mevcut.Bu konuda maddi desteğimiz olmadığı için de hiçbir şey yapamadık.Ama artık katlanamıyorum,bu konu hakkında çok araştırma yaptım.Avukatların hepsi belirli ücretler istiyor,dava açılması için ücret isteniyor.Lütfen beni bu konuda aydınlatabilir misiniz ?

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  17 Ağustos 2016

  Ferhat bey bulunduğunuz ilde baro başkanlığına anneniz müraccat etmesi durumunda şartlar oluşmuş ise avukat ücret ve dava masrafları devlet tarafından ödenerek davanızın her aşamasını takip edecek bir avukat arkadaşımızı görevlendireceklerdir.

  Cevapla
 • MAZIN İSTEMİ -
  17 Ağustos 2016

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • ALEYNA ASILLIOĞLU -
  17 Ağustos 2016

  Aldatma Nedeniyle Boşanma konusunda detaylı bilgi alıp, bu süreci sizin desteğiniz ile başlayabilirmiyiz..

  Cevapla
 • FUAT BİLİKCİ -
  18 Ağustos 2016

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • ÇAYAN ARUNTAŞ -
  2 Eylül 2016

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
 • OKYAR ÖZMEN -
  16 Eylül 2016

  Aldatma Nedeniyle Boşanma dava açmak istiyorum. Eşimin yazıştığı Facebook görüntüleri elimde. Bunlar yeterli mi benim için..

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  14 Ekim 2016

  Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Bu konuda avukat aracılığı ile danışmanlık almanızı öneriyorum..

  Cevapla
Yorum Bırak