Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Boşanma Dilekçesinin Önemi Nedir?

Evlilik kurumunu sonlandırmak isteyenlerin gerekli yetkili mahkemelere yapacakları başvurularda davaların daha sonraki seyrinin belirlenmesinde etkisi bulunan dilekçeler en önemli kaynaklar olmaktadır. Kişiler davaları ancak dilekçe yolu ile açabilmektedirler. Bu sebeple boşanma dilekçesi davanın iskeletini oluşturan en önemli belge olmaktadır.

Dilekçe içerisinde tarafların boşanmasını gerektirecek olan haklı buldukları boşanma sebeplerinin yanı sıra davanın nasıl işleyeceği ve ilerleyeceği ile ilgili de her türlü detayın yer alması gerekir. Ancak bu sayede alınması istenen sonuçlara ulaşabilmek mümkün oluyor. Boşanmak isteyen kişilerin evliliklerinin sona ermesi için yapacakları tüm hukuki işlemlerin kaynağı bu dilekçede yer alan bilgiler üzerinden oluşturulduğu için dilekçenin hukuki kurallara uygun bir şekilde oluşturulması gerekmektedir.

Boşanma dilekçesi davanın seyri ve niteliği ile ilgili pek çok konuyu belirlediği için mutlaka boşanma konusunda hukuki gerekçeleri iyi bilen biri tarafından hazırlanmalıdır. Mahkeme tarafından boşanma davasının değerlendirilmesi ve tarafların kendi taleplerini en iyi şekilde yansıtarak istediklerini alabilmeleri için boşanma dilekçesinin eksiksiz ve hatasız bir biçimde mahkemeye sunulması gerekir. Bu sebeplerle dilekçenin hazırlanmasında bir avukatın yardımını almak tüm süreci daha da kolaylaştıracaktır.

Boşanma Dilekçesinde Dikkat Edilecekler

Boşanma dilekçesinin oluşturulmasında tarafların boşanmaya istekli olup olmadıkların, talep ettikleri evlilikten gelen tüm maddi ve manevi değerlere kadar detaylı bir açıklamanın bu dilekçede yer almasına dikkat edilmelidir. Hukuk içine dahil olan çeşitli davalarda hazır dilekçelerin doldurulması ile birlikte davaların başlatılabilmesi mümkünken her boşanma davasının kendine özgü sebepleri ve özellikleri bulunduğu göz önüne alınırsa dilekçenin de buna uygun olacak şekilde özel olarak hazırlanması gerekir. Kendi başına ya da gerekli hukuki altyapısı sağlam bir şekilde ayarlanmamış olan belgelerle kişiler boşanma davalarını açabiliyorlar. Bu durum tarafların kısa sürede sorunsuz bir şekilde boşanmalarının önüne geçer ve onları daha zorlu bir sürecin içerisine sokabilir.

Boşanma Sebepleri  Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Boşanma dilekçelerinin olmazsa olmaz noktaları tarafların boşanmasını haklı çıkaracak olan boşanma sebeplerinin geçerli bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Bu konuda en çok başvurulan sebeplerden biri olan aldatma olayında dilekçeler hazırlanırken aldatmayı ispatlayabilecek olan ne tür kanıtların ileri sürülebildiği, aldatmanın nasıl gerçekleştiği gibi konuların ispatlanması talep edilir. Buna ek olarak kişilerin aldatmadan sonra nafaka ya da tazminat gibi neleri talep ettiklerine de vurgu yapılması gerekmektedir. Aldatma nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi için aldatma durumunun öğrenilmesinin ardından 6 ay içinde dava açılabilmektedir. Aldatmanın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra bu nedenin gerekçe gösterildiği bir dilekçe ile boşanma davasının açılması mümkün değildir.

Terk Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Hukuki açıdan terk sebebinin ortaya çıkması için eşlerden birinin evden ayrılması, kendi ailesinin evine gitmesi ya da diğer eşin kişiyi kovması veya eşin eve girmesini engellemeye çalışması gibi durumlar gerekmektedir. Terk nedeniyle boşanma davasının açılması için terk gerçekleştikten sonra 4. ay geldiğinde diğer eşe ihtar gönderilmesi gerekir. Eğer ihtara karşı taraf 2 ay içerisinde olumlu bir cevap vermezse bu durumda diğer tarafın terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayarak davayı başlatması mümkün olabiliyor.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açmak isteyen kişilerin öncelikle hukuki açıdan şiddetli geçimsizliğin neleri kapsadığı konusunda fikir sahibi olması gerekir. Daha çok evlilik birliğinin temelden sarsılması genel başlığı altında toplanan sebepler eşlerin ilgisizliği, madde bağımlılığı, eşler arasındaki güvensizlik, cinsel sorunlar gibi sebepler olmaktadır. Dilekçenin hazırlanmasında ortak bir yaşamın kurulmasının imkansız olduğuna mutlaka dikkat çekilmesi gerekir.