Atla

Zina Sebebiyle Boşanma Davası


Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Boşanma Davalarında boşanmanın sebebe dayandırılması önemlidir. Bir olayın evlilik ilişkisi üzerinde ki etkisi bakılmaksızın boşanma hakkını verebiliyorsa ortada mutlaka boşanma sebebi var sayılır. Boşanma Sebeplerinden Zina 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun düzenlediği Mutlak Boşanma sebeplerinden biridir.Zina Boşanma davalarında Zina özel ve bir boşanma sebebidir. Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.  Görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş nafaka talep edebilir. Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir. Zina nedeniyle Açılan boşanma davasında, mahkeme sunulacak delil, şahit, resim, telefon kayıtları önem arz etmektedir. Karşı eşten  uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.Zina Nedir Kanundaki YeriT.M.K. unun 185/son maddesine göre "eşler birbirine sadakat göstermekle yükümlüdür". Zina "sadakat yükümlülüğünün" en ağır ihlalidir. T.M.K. unun 161.Maddesine göre zina kesin boşanma sebebidir. Zina tespit edilmesi durumunda başka bir araştırma yapmaksızın boşanmaya karar vermek durumundadır. Zina, Türk Ceza Kanununun 440,441 ve 442. Maddeleri Anayasa Mahkemesince Anayasa aykırılıktan dolayı iptal edip yürürlükten kaldırılmadan önce suç sayılmaktaydı. 1997 Tarihli Türk Ceza Kanunu Ön Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşabilseydi bu tasarının 329. Maddesine göre zina suç sayılacaktı. Tasarının 329. Maddesinin gerekçesi zinayı "evli bir kadın veya erkeğin diğer bir erkek veya kadınla cinsel ilişki kurması" olarak tarif etmektedir. Zina, başka anlatımla "evli bir kadının kocasından başka bir erkekle, evli bir kocanın da karısından başka bir kadınla cinsel ilişki kurması" olarak da tarif edilebilir. Türk Ceza Kanununa göre zina suç sayılmamaktadır. Türk Medeni Kanunu açısından zina fiilinin tamamlanmasıyla zinaya eksik kalkışma arasında bir fark yoktur. Yargıtay'ın kararlılık kazanan görüşüne göre "büyük bir gizlilik içinde oluşması doğal olan zina fiilinin tam bir görgüye dayanarak kanıtlanması pek nadir olmaktadır. Zina olayının varlığı bazı ipuçları tavır ve davranışlarla, bulunan durum ve zamandan çıkartılacak karinelere göre kabul edilmektedir". Bu itibarla zina için gerekli ortama girmiş ancak elde olmayan nedenlerle eylem tamamlanmamış olsa bile bu durum zina sebebiyle boşanma için yeterli kabul edilmektedir.Zina Sebebiyle Açılacak Boşanma Davasında Hak Düşürücü Süre NedirZina sebebiyle açılacak boşanma davasının zinanın olduğunun öğrenilmesinden itibaren altı ay içinde açılması gerekir. Zinanın olduğu tarihten itibaren beş yıl geçmişse artık zina o tarihteki zinaya dayanarak zina sebebiyle boşanma davası açılmaz (M.K. 161/2.) Başka bir anlatımla eşlerden biri zina yapmış ve bunu dört yıl dokuz ay sonra karşı taraf öğrenmişse zina sebebiyle boşanma davasının beş yıl dolmadan açılması gerekir. Birden fazla zina yapılmışsa dava açma süresi en son zina fiilinden itibaren hesap edilir. Hem altı aylık hem de beş yıllık süre hak düşürücü süre olduğundan yargıç tarafından kendiliğinden göz önünde tutulur, süresinde açılmayan dava reddedilir.Zina Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Halinde Dava Açma Hakkı Nasıl Olur TMK 161. Son maddesine göre zina olayını affeden eşin zina sebebiyle boşanma isteme hakkı olmadığı gibi genel boşanma sebebi olan TMK 166/1. Göre de boşanma isteme hakkı yoktur. Affın iradi olması gerekir. Affın kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarından olması sebebiyle bizzat yapılması gerekir. Zina sebebiyle boşanma davası açılmış ve davadan feragat edilmiş yani vazgeçilmişse aynı zinaya dayanarak ikinci bir kez zina ve şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açılmaz. Boşanma Davasında Zina Nedir Zinanın Unsurları Nelerdir
 • Zina Sebebiyle Boşanma Davası açılmasında, Evli bir erkeğin eşinin dışında başka bir bayanla veya evli bir bayanın kocasının dışında başka bir erkekle cinsel ilişkide bulunmasına Zina denir.
 • Zina Sebebiyle Boşanma Davasında , evli olmak , başkası ile cinsel ilişkide bulunmak, boşanma davasında kusurlu taraf olarak değerlendirilir.
Boşanma Davasında Zina Nasıl İspat EdilirZinanın Kanıtlanması: Zina her türlü delille kanıtlanabilir. Hukuk davalarında herkes iddiasını kanıtlamak zorundadır. Zina sebebiyle açılan boşanma davalarında davacı zina olayını kanıtlamak zorundadır. Ancak zinanın özelliği gizliliktir. Zinanın tam ve açık bir şekilde kanıtlanması oldukça zordur. Tanık ifadeleri, zinaya ait belirtiler, çocuğun babasının tıbben şüphe doğurmayacak şekilde koca olmadığının anlaşılması, evli bir kadının geceyi başka bir erkeğin evinde baş başa geçirmesi gibi durumlarda zina olayının varlığın kabul etmek gerekmektedir. Zina yapan eşin zina sebebine dayalı boşanma isteme hakkı yoksa da her iki eş de zina yapıyorsa iki eşin de zina sebebine dayalı boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Zina davalarında davalı taraf zina yapan eştir Yargıtay Kararlarına Göre Zina Hangi Hallerde Kabul Edilir
 • Bayanla bir erkeğin aynı odada bulunup öpüşmesi
 • Kocanın tıbben sabit olan Çocuk yapma yeteği olmadığı halde bayanın hamile kalması
 • Kocanın 300 günden fazla bir süre eşinden ayrı kaldığı halde bayanın hamile kalması
 • Zina olgusunu gösteren resim video, sms kayıtları
 • Erkek ile başka bir bayan ile yanlız başlarına bir evde bulunmaları
 • Otelde aynı odada birlikte kalmak (otel kayıtları)
Zina Sebebiyle Boşanma Davası Ne Zmana AçılırZina sebebiyle açılan boşanma davası olayı öğrendiği tarih itibaryla altı ay yada 5 sene içinde dava açabilir.Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nerede AçılırEşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkmesinde dava açılır.

Yargıtay Kararları - Zina Sebebiyle Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2009/17433 Karar: 2010/21602 Karar Tarihi: 21.12.2010ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI - DAVANIN ZİNA NEDENİNE DAYANMASI - DAVACININ ZİNA EYLEMİNİN DEVAM ETTİĞİ - DAVA AÇMA SÜRESİNİN ZİNA EYLEMİNİN SONA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI - DAVALININ BOŞANMA DAVASININ DA KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Zina nedenine dayalı boşanma davalarında dava açma süresi; devam eden zina eyleminde; bu eylemin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Toplanan kanıtlardan; davacı-karşılık davalının zina eyleminin devam ettiği anlaşılmaktadır. Davalı-karşılık davacının zina nedenine dayalı karşılık boşanma davasının da kabulü gerekirken yanlış değerlendirme sonucu bu davanın reddi doğru görülmemiştir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • BATURHAN SERTDEMİR -
  16 Ağustos 2016

  Zina Sebebiyle Boşanma Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

  Cevapla
Yorum Bırak