Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA SEBEPLERİ, ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI, ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA SORULARI

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK. md.186/1), geçimine (TMK md.185/3), malların yönetimine (TMK. m. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK. m.185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır (TMK. m. 169). O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere davalı kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

YARGITAY: ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2013/23644 Karar: 2014/6693 Karar Tarihi: 24.03.2014

BOŞANMA DAVASI – DAVACININ AKIL HASTALIĞI SEBEBİNE DAYALI OLARAK AÇMIŞ OLDUĞU DAVAYI YARGILAMA AŞAMASINDA ISLAH EDEREK ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİNE DAYANDIRDIĞI – HATALI NİTELENDİRME İLE KADININ BOŞANMA DAVASININ REDDİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı, akıl hastalığı sebebine dayalı olarak açmış olduğu davayı yargılama aşamasında ıslah ederek şiddetli geçimsizlik nedenine dayandırmıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında delillerin Türk Medeni Kanununun maddesi çerçevesinde de değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hatalı nitelendirme ile kadının boşanma davasının reddi doğru görülmemiştir.

YARGITAY: ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2012/7197 Karar: 2013/8283 Karar Tarihi: 26.03.2013

BOŞANMA DAVASI – ÜÇ YILLIK FİİLİ AYRILIK SÜRESİNİN DOLMADIĞI – İLK DAVADAN SONRA TARAFLARIN YENİDEN BİR ARAYA GELMEDİKLERİ – KADINA KUSUR OLARAK ATFEDİLECEK YENİ BİR OLAYIN VARLIĞININ İSPATLANAMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı koca her ne kadar hem şiddetli geçimsizlik hem de fiili ayrılık sebebine dayalı olarak boşanma talep etmiş ise de; kocanın reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden, iş bu davanın açıldığı tarihe kadar geçen sürede üç yıllık fiili ayrılık süresinin dolmadığı ve reddedilen ilk davadan sonra tarafların yeniden bir araya gelmedikleri, kadına kusur olarak atfedilecek yeni bir olayın varlığı da ispatlanamadığı, her iki sebebe dayalı olarak açılan boşanma taleplerinin koşullarının oluşmadığı nazara alınmadan boşanmaya karar verilmesi doğru görülmemiştir.

YARGITAY: ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2012/20678 Karar: 2013/6745 Karar Tarihi: 13.03.2013

BOŞANMA DAVASI – EŞLERİ BİRLİKTE YAŞAMAYA ZORLAMANIN ARTIK KANUNEN MÜMKÜN GÖRÜLMEMESİ – YETERSİZ GEREKÇEYLE DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Olayda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalının boşanma davasının kabulüne karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor