İstihkak Davası Temyiz

Konuyla bağlantılı olan İstihkak Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İcra Mahkemeleri’nce verilecek kararların temyiz edilebilmesi için İcra Mahkemesi Kesinlik (Temyiz) Sınırı, 2013 yılı için  5.240,00 TL , 2014 yılı için  5.440,00 TL, 2015 yılı için 5.980,00 TL, 2016 yılı için ise 6.310,00 TL dir.

İstihkak Davası Temyiz – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2015/21994 Karar: 2016/1735 Karar Tarihi: 01.02.2016

İSTİHKAK DAVASI – TEMYİZ EDİLEBİLECEK KARARLAR ARASINDA SAYILAN İSTİHKAK DAVALARINDA VE İSTİHKAK DAVALARINA İLİŞKİN TAKİBİN TALİKİ KARARLARINDA TEMYİZ YAPILABİLMESİ İÇİN MALIN VEYA HAKKIN DEĞERİNİN BELİRLENEN MİKTARI GEÇMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Temyiz edilebilecek kararlar arasında sayılan istihkak davalarında ve istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarında temyiz incelemesi yapılabilmesi için aynı fıkranın son cümlesinde yer verilen özel düzenlemeye göre İcra Mahkemesi kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin belirlenen bu miktarı geçmesi şarttır. Somut olayda, temyiz konusu mahcuzların değeri …………… TL’nin altındadır. Bu durumda hüküm kesin nitelik taşıdığından temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

 

İstihkak Davası Temyiz

İstihkak Davası Temyiz

Ankara avukat