Miras Paylaşımı İçin Nereye Nasıl Başvurulur

Miras Paylaşımı İçin Nereye Nasıl Başvurulur

Miras Paylaşımı İçin Nereye Nasıl Başvurulur? Miras Hukuku gereğince, kişinin arkasında bırakmış olduğu miras için, mirasçılar dava açma hakkına sahiptirler.

Hâkim, miras paylaşımı davası sonucunda, kalan mal varlığının eşit bir şekilde bölünerek, mirasçılar arasında paylaştırılmasına karar verebiliyor.

Mirasın Paylaşımı nedir, Miras Paylaşımı İçin Nereye Nasıl Başvurulur ?

Belirlenen Miras Hukuku maddelerine göre, mirasçılar, kalan mirasın paylaştırılması için dava açabilir.

Yapılan paylaşma şeklinde, uyuşma sağlanmadığı takdirde, paydaşlardan birinin isteği üzerine hâkim, mirasın aynen bölünerek paylaşılmasına ve bölünen payların eşit olmaması halinde, eksik değerde kalan kısmın, para eklenerek denkleştirilmesi kararını verebilir.

Yapılan inceleme sonrasında mal varlığı, bölme isteğine uygun görülmez ise ve malın büyük bir kısmı zarara uğramadan bölünmeyecekse, açık arttırma ile satışına karar verilir. Yapılacak olan bu satışın, paydaşlar arasında açık arttırma ile yapılmasına karar verilmesi, tüm paydaşların rızası dahilinde gerçekleşir.

Miras Paylaşımı Nerede Yapılır? Anlaşan Ortaklar Tapu Müdürlüğüne birlikte Başvuru Yapabilirler.

Her ne kadar miras paylaşımı sözleşmesinin Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yapılıyor olmasına rağmen bu noktada bir şart bulunmamaktadır. Dolayısıyla Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurmak yerine noter huzurunda da miras paylaşımı yapılabilmektedir.

Miras paylaşımı nerede yapılır sorusuyla bağlantılı olarak dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunmaktadır.

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras paylaşımı için nereye başvurulur sorusunun yanıtı olarak miras hukukunda belirlenen kurumun Tapu Sicil Müdürlüğü olduğunu yinelemekte fayda bulunmaktadır.

Bununla birlikte miras taksiminin noter huzurunda da gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak söz konusu miras paylaşım işlemlerinde mirasçılık belgesinin bulundurulması zorunlu kılınmaktadır. Mirasçılık belgesi, ölümün gerçekleşmesinin ardından mahkeme tarafından verilen ve söz konusu kişilerin yasal mirasçı olduklarını gösteren bir belgedir.

Bu belgenin aksi ispatlanıncaya kadar geçerliliği bulunmaktadır. Dolayısıyla miras paylaşımı nerede yapılır konusunda hak sahiplerinin mirasçılık belgesi bulundurması önem teşkil etmektedir.

Miras Paylaşımı İçin Yapılması Gerekenleler Nelerdir ?

Veraset ilamı, noter ya da mahkeme tarafından verilen, kişilerin, resmi olarak mirasçı olduklarını kanıtlayan belgedir. Diğer bir adı ile mirasçılık belgesi olan bu belgenin, paylaşım davası açılabilmesi için, çıkarılması gereklidir.

Bu belgenesin çıkarılması, diğer tabiriyle veraset ilamı alınabilmesi için iki farklı başvuru noktası vardır. Bunlardan biri noter, diğeri ise sulh Hukuk Mahkemesi’ dir.

Mirasçılık belgesinin çıkarılabilmesi için, yasal mirasçıların başvuru yapması gereklidir ve veraset ilamının çıkarılması için başvuru yapılması gereke süreç 1 aydır.

Veraset ilamının içeriğinde, kimlerin mirasta paydaş olduğu ve mirastan ne kadar pay alacakları gibi önemli bilgiler yer alır.

Yazan içeriğe göre mirasçılar, mirastan almak istedikleri payları talep etme hakkına sahiptirler. Mirasçılık belgesine itiraz etmek kişinin haklarından biridir. Yapılacak itiraz için belirtilen bir süre yoktur.

Veraset ilamına itiraz etmek isteyen paydaşlar, mahkemeye başvuru yaparak itirazlarını iletebilirler. Şayet paydaşlardan hiçbiri, itiraz etmez ise, mal varlığı, veraset ilamında belirtilmiş olduğu şekilde paylaşılır ve miras paylaşımı davası sonlanır.

Miras Hukuku’ na Göre Yasal Mirasçılar

Miras Hukuku’ nda belirtilmiş olan yasal mirasçılar vardır, yasal mirasçılar belirlenmiş olan Kanun Hükümleri gereğince yasal mirasçı sayılırlar. Bu mirasçılar sırasıyla şunlardır;

  • Miras bırakanın hısımları
  • Kan hısımları
  • Evlatlığı ve altsoyu
  • Miras bırakan kişinin eşi
  • Devlet

Miras Sahibi Hayattayken Miras Paylaşımı Olur mu ? Vefat eden kişinin mal varlığının, borçlarının ve haklarının mirasçılarına aktarılması durumuna miras intikali denir. Miras sahibi olan kişi yaşıyorken, miras paylaşımı tek şekilde olur.

Miras bırakan kişi vasiyetname yazar ve mirasını kimlere, ne oranda ve ne şekilde belirtirse, miras paylaşımı mümkün hale gelir.

Miras bırakan kişi, sonradan miras payları üzerinde düzenleme yapma hakkını, vefat edene kadar elinde bulundurur. Ayrıca mal varlığına sahip olan kişi, yasal mirasçısı olmayan kişilere de istediği şekilde ve miktarda miras bırakma hakkına sahiptir.

Bu haber toplam 620 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara