İcra Takibi Nasıl Başlatılır? İcra takibi başlatmak için ne yapmalıyım?

İcra Takibi Nasıl Başlatılır? İcra takibi başlatmak için ne yapmalıyım?
İcra takibi süreci, alacaklı ve borçlu arasındaki alacak ilişkisinin yasal yollardan çözülmesine olanak tanır. Bu süreç, alacaklının haklarının korunmasını ve borçlunun borcunu ödemesi için resmi bir yol sunar.

İcra takibi, alacaklıların alacaklarını yasal yollarla tahsil etmeleri için başvurdukları bir süreçtir. Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklı tarafından icra dairesine yapılan başvuru ile resmi olarak başlar.

İcra takibinin başlatılması, hem alacaklılar için alacaklarını tahsil etme imkanı sunar hem de borçlulara borçlarını ödeme konusunda resmi bir uyarı niteliği taşır.

Bu sürecin nasıl işlediğine ve icra takibi için gerekli adımlara dair detaylar şu şekildedir:

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibini başlatmak için alacaklının, borçlunun yaşadığı yerleşim bölgesinde bulunan icra dairesine başvurması gerekmektedir. Başvuru sırasında, alacak miktarını gösteren belgeler ve varsa mahkeme kararı gibi kanıtlar sunulur. Alacaklı, gerekli harç bedelini yatırdıktan sonra icra takibi resmen başlatılır.

Avukat Aracılığı Olmadan İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Alacaklı, avukat aracılığı olmadan da icra müdürlüğüne başvurarak icra takibi işlemini başlatabilir. Takip talebi, icra dairesine yazılı, sözlü veya elektronik ortamda yapılabilir. Bir avukata vekalet vermek icra takibi için zorunlu bir şart değildir.

İcra Takibi İçin Ne Gerekli?

İcra takibi başlatılabilmesi için, alacaklı tarafından borcun varlığını ispatlayacak belgelerin veya argümanların bulunması gerekir. Bu, genellikle borç belgesi, çek, senet gibi yazılı evraklar veya mahkeme kararı gibi kanıtlar olabilir.

İcra Takibi Başlatmak İçin Ne Yapmalıyım?

İcra takibini başlatmak isteyen kişi, icra müdürlüğüne, alacak miktarını ve alacağa dair kanıtları içeren bir dosya ile başvurmalıdır. İlamlı icra takiplerinde, alacaklının elinde mahkeme kararı gibi bir ilam bulunması gerekmektedir.

İcra Takibi İçin Nereye Başvurulur?

İcra takibi, alacaklının yerel icra dairesine yapacağı yazılı bir takip talebi ile başlar. Alacaklı tarafından yapılan bu başvuru, icra müdürü tarafından incelenir ve uygun görülmesi halinde icra takibi başlatılır.

Bir Kişi İcraya Nasıl Verilir?

Alacaklı, genel haciz yoluyla icra takibi başlatmak için yetkili icra dairesine başvurmalıdır. Alacaklının bu başvurusu sonrası, icra müdürlüğü borçluya bir ödeme emri gönderir. Borçlu, bu ödeme emrine itiraz etmezse, icra takibi kesinleşir ve alacaklı alacağını tahsil etme sürecine devam eder.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibi başlatmak bir alacaklının alacağının yasal olarak tahsil edilmesi amacıyla, alacağına karşılık olan belgeleriyle birlikte İcra Müdürlüklerine başvurması olarak tanımlanır.

İcra İflas Hukukunda alacak borç ilişkileri farklı türlerle düzenlenmiştir ve bu nedenle alacağınıza karşılık gelen İcra türünü belirlemeniz ve buna uygun prosedürleri yerine getirmeniz gerekir.

İcra türünü farklı prosedürleri olduğu gibi, alacaklı olan kişiler icra takibi başlatmak için avukatlara başvurabilir veya doğrudan kendileri de takibi başlatabilir.

Ancak İcra İflas Hukuku çok karmaşık ve bir o kadar yöntemsel zorluklarla sahiptir ve icra takibine kişilerin doğrudan başvurmaları, pek çok konuda zorlanmalarına ve hatta doğru yöntemler izlenemediği için başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olur.

İcra Takibi Türleri Nedir - İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra İflas Hukukunda İcra Takibi üç tür olarak düzenlenmiştir.

İlamlı İcra Takibi; Bu İcra takibi mahkeme kararına bağlı olarak başlatılabilir.

İlamsız İcra Takibi; Senet ve benzeri belgelere dayalı borç alacak ilişkilerinde açılabilen takiptir.

Kambiyo Senedine Bağlı İcra Takibi; Bono, poliçe, çek gibi Kambiyo senedi kabul edilen belgelere dayalı başlatılabilen İcra Takibi Bu üç İcra Takibi başlatılabilmesi için gerekli yasal prosedürler, birbirlerine yakın olmakla birlikte farklılıklar gösterir.

Her türdeki İcra Takibini başlatabilmek için öncelikle gerekli olan türe göre belgelerin hazırlanmasını takip eden süreçte, borçlunun ikamet ettiği bölgedeki mahkemeye gidilmelidir.

Sadece borçlunun borcu olduğuna dair belge, İcra takibi başlatabilmek için yeterli olmaz. Yanı sıra Ödeme Emri ve takip talebi de hazırlanarak ilgili İcra tevzi dairesine sunulmalıdır.

İcra Tevzi Bürosunun yönlendirmesi sonucunda ilgili İcra Müdürlüğüne tüm belgelerini sunarak, Borçlu kişiye Ödeme Emrinin gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Ödeme Emri'ni alan Borçlu yasal süre içerisinde itiraz hakkını kullanmazsa veya borcunu ödemezse İlgili İcra Takibi de kesinleşmiş olur.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır - Ödeme Emri Nasıl Yollanır

Ödeme Emrinin amacı Borçluya karşı alacaklının yasal takip başlatmadan önceki son ancak yasal uyarısı olarak da tanımlanabilir. Düzenlenen ödeme emrinde Borcun dayandığı neden veya nedenler, asıl borcun yanı sıra ödenmesi gereken dosya masrafları, harçlar ve bilumum giderler ile birlikte, borcun 7 gün içerisinde ödenmesi gerektiğine dair tebliğ bulunur.

Belirtilen bu 7 günlük süre içerisinde borç ödenmezse veya borçlu yasal hakkını kullanarak itiraz etmezse, İcra takibi kesinleşmiş olur. İcra Takibinin kesinleşmesini takip eden süreçte, borçluya karşı Haciz işlemi de başlar. Kesinleşmiş bir takip işlemini bertaraf etmek ve oluşacak yeni masrafların önüne geçebilmek için, borçlunun borcunu ödemesi gereklidir. | İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Kesinleşmiş bir İcra Takibine bağlı olarak başlatılan ve borçlunun üzerine kayıtlı mal, gayrimenkul, para gibi her türlü gelire karşı uygulanabilir. İcra Müdürlüklerinin borcun tahsili için uyguladığı cebri bir tahsil yöntemidir ve borçlunun maaşı ile birlikte 3. Kişilerden alacaklarına karşı da uygulanabilir. Bunun yanında İhtiyati Haciz adı verilen bir diğer haciz türü bulunur.

İhtiyati Haciz işlemi, mahkemeye başvurularak, İcra takibi kesinleşmeden önce borçlunun üzerinde bulunan mal ve para gibi değerli unsurları başkalarının üzerine kötü niyetle geçirmesi engellenir.

Makalede İcra Takibi Nasıl Başlatılır? konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

ŞİKAYET DAVASI - GENEL HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP. DİLEKÇEDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADININ FARKLI OLDUĞU. TARAFLAR İLE İLGİSİ YOKSA YAPILAN YANLIŞLIĞIN MADDİ HATA OLDUĞU GÖZETİLEREK OLUŞACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Mahkemece, borçlu şirket, ... 18. İcra Müdürlüğü'nün E. sayılı dosyası yerine sehven ... 18. İcra Müdürlüğü'nün E. sayılı dosyası yazıldığını ileri sürdüğünden, ... 18. İcra Müdürlüğü'nün 2016/2540 E. sayılı dosyasının taraflar ile ilgisi olup olmadığı araştırılarak, taraflar ile ilgisi yoksa yapılan yanlışlığın maddi hata olduğu gözetilerek, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile şikayetin kabulüne dair hüküm tesisi isabetsizdir.

Bu haber toplam 308 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara